Fiskerikontrolløren kontrollerer fiskekutterne og fører tilsyn med, at de forskellige love for fiskeri bliver overholdt.

Du vejleder fiskerne i regler for bl.a. fiskekvoter og sikrer, at der ikke sker overfiskeri af bestemte fiskearter som fx torsk. Jobbet er alsidigt.

Du kommer ud i fiskekutterne på havet, foretager prøver af fisk på fiskeauktioner,

Læs mere om Fiskerikontrollør

Som fiskerikontrollør består dit arbejde hovedsageligt i at føre tilsyn og kontrol med, at love og bestemmelser for fiskeriområdet bliver overholdt.

Det drejer sig om fangstmetoder, redskaber, kvoter osv., men fiskestop, fredning og kvalitetsbestemmelser skal også overholdes. Det gælder både i forbindelse med fiskeri og på fiskeauktioner.

Herudover holder du

Læs mere om Fiskerikontrollør

Fiskerikontrollører ansættes under NaturErhvervstyrelsen i Fiskeriinspektorat Øst, i Fiskeriinspektorat Vest eller i FiskeriMoniteringsCenteret i Esbjerg. Fiskeriinspektoraterne har afdelinger rundt om i landet.

Uddannelsen til fiskerikontrollør varer 2 år og foregår i Fiskeriinspektoraterne, efter at du er blevet ansat på prøve. Forløber uddannelsen og prøveperioden tilfredsstillende, bliver man normalt fastansat efter 2½ år.

Meget af uddannelsen sker ved praktisk sidemandsoplæring. Du kommer rundt på kontrolopgaver sammen med en kollega og lærer meget om jobbet og

Læs mere om Fiskerikontrollør
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk)
Gennemsnitsløn
37.030 DKK *
Per måned
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk) + opdatering på lønstigning mellem 2019 og 2023 fra Danmarks Statistik om lønniveau (LONS30).

Løn for jobs, der minder om Fiskerikontrollør

Viser: Kommunal ansat
  • 34.816 DKK
  • 34.816 DKK
  • 37.030 DKK
  • 37.030 DKK
  • 35.093 DKK
  • 35.093 DKK
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk) + opdatering på lønstigning mellem 2019 og 2023 fra Danmarks Statistik om lønniveau (LONS30).
Annoncer

Fremtidsudsigter for Fiskerikontrollør