Som fiskeassistent opdrætter du fisk i havbrug, dambrug eller recirkulerede anlæg.

På de recirkulerede anlæg, som er etableret uafhængigt af naturlige vandområder, arbejder du med opdræt af især ørreder, laks og ål. Ud over pleje af fiskeyngel, fordring og indfangning af fisk, skal du også overvåge fiskenes sundhedstilstand.

Vælger du at arbejde med havbrug,

Læs mere om Fiskeassistent

Fiskeassistenterne deltager i arbejdet med at pleje fiskeyngel og med at fodre, sortere og indfange fiskene. Fiskenes sundhedstilstand skal overvåges, og sygdomme forebygges.

Når det drejer sig om dambrug og recirkulerede anlæg, går en stor del af tiden med at vedligeholde bruget. Vandet skal renses, maskiner og systemer skal justeres, og eventuelle fejl

Læs mere om Fiskeassistent

Fiskeassistenter arbejder i dambrug, havbrug, ålebrug eller fiskeopdrætter.

* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk)
Gennemsnitsløn
34.853 DKK *
Per måned
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk) + opdatering på lønstigning mellem 2019 og 2023 fra Danmarks Statistik om lønniveau (LONS30).

Løn for jobs, der minder om Fiskeassistent

Viser: Privat
  • 40.650 DKK
  • 29.057 DKK
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk) + opdatering på lønstigning mellem 2019 og 2023 fra Danmarks Statistik om lønniveau (LONS30).
Annoncer

Fremtidsudsigter for Fiskeassistent