Vis studentum.dk som: Mobile

Stipendieguide

Velkommen til Studentum.dk's guide til stipendier!

På denne side har vi samlet en oversigt over legater og stipendier, som du kan bruge til at realisere dine drømme om at studere i udlandet eller komme på udlandshold under et eller flere semestre. Så søger du efter et stipendium eller legat til en uddannelse, så er du kommet det rigtige sted hen! 

Men før du kan finde den rigtige økonomiske støtte for dig, så er det vigtigt, at du får helt styr på hvad disse to ting er, derfor har vi lavet en kort forklaring, så du kan gøre dig klog på, hvad der er det rigtige for dig at vælge! 

Hvad er et stipendium?

Et stipendium kan være rigtig mange ting, men for de fleste er der tale om en økonomisk støtte man modtager i forbindelse med sit studie, arbejde eller en rejse. Typisk bruges et akademisk stipendium til at finansiere bøger, admission, gebyrer osv. I de fleste tilfælde vil du ikke skulle betale et stipendium tilbage. 

Du vidste det måske ikke, men hvis du er over 18 år og under uddannelse, så er der stor chance for, at du allerede modtager et stipendium. Som studerende over 18 år i Danmark har man nemlig mulighed for at modtage SU, hvilket rent faktisk er defineret som et stipendium. 

Hvad er et legat?

Et legat er en form for økonomisk støtte der kan uddeles til én eller flere personer typisk med et fast defineret formål. Typisk vil du opleve at et legat er noget der uddeles af fonde eller private organisationer, hvor stipendier ofte kommer fra skoler eller lignende organisationer. 

Hvordan får jeg et stipendium og hvordan søger man legat?

Det første du skal gøre er, at du skal lave noget research omkring hvilket stipendie, scholarship eller legat du vil søge. Husk at du ofte kan søge flere forskellige, og at det kan være en god idé for at øge dine chancer. Hvis du scroller ned på denne side, så kan du se en række stipendier, scholarships og legater vi har fundet. 

Herefter skal du sætte dig ind i de gældende regler for de forskellige økonomiske støtter. Nogen steder skal du opfylde en række krav, andre gælder kun for bestemte skoler og nogen dækker kun bestemte udgifter, så det er vigtigt at du har styr på hvad de forskellige steder tilbyder. 

Du vil højst sandsynligt også skulle skrive en ansøgning af en art de steder du søger. Det kan være en god idé, at du sætter dig ind i hvilke krav du skal overholde i god tid. Herefter er det blot at vente på, at du får svar på din ansøgning. 

Danmark

Her finder du en oversigt over en række danske stipendier. Foruden Nordplus og Eramus+, der kan ansøges gennem din uddannelsesinstitution, finder du her også private og offentlige stipendier. 

Udlandsstipendium

Med et udlandsstipendium kan den studerende helt eller delvist få dækket sin studieafgift i forbindelse med et udlandsstudie. Læs mere her.

Kvalifikation: Dette stipendium kan søges af alle, der ønsker at læse en kandidatgrad, der er godkendt til SU, i udlandet. 

Stipendium: Modtagere af dette stipendium vil blive tildelt et beløb, der dækker den faktiske studieafgift på den pågældende uddannelse. Dog vil beløbet aldrig overstige det, en lignende uddannelse i Danmark vil koste. 

Deadline: Deadline for ansøgning er rullende, da den studerende ansøger afhængigt af studieopholdet. 

Nordplus

Nordplus yder hvert år tilskud til udveksling for studerende, elever og undervisere, samt til netværks- og projektarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og -aktører i Norden og de Baltiske lande. Alt sammen for at fastholde samhørigheden landene imellem og styrke udviklingen og kvaliteten inden for uddannelsesområdet. 

Nordplus omfatter fem støtteprogrammer. I denne guide fokuseres der på støtteprogrammet for videregående uddannelse. Formålet med dette program er at styrke mobiliteten og netværksdannelsen. Ansøgere bliver nomineret til en studieplads inden for Nordplus, og bliver derfor automatisk taget i betragtning til stipendiet. Læs mere her.

Kvalifikation: Dette stipendium søges af uddannelsesinstitutionerne, hvorefter de tildelte midler fordeles blandt institutionernes udviklingsstuderende. Generelt skal ansøgere have læst minimum et år af deres uddannelse for at kunne søge. Dernæst skal studieopholdet være meritgivende og integrerbart i igangværende studie, ligesom det skal vare mellem 1-12 måneder. 

Stipendium: Modtagere af dette stipendium tildeles et månedligt beløb.

Deadline: Deadline for ansøgning er rullende. Ansøger skal tjekke med egen uddannelsesinstitution. 

Erasmus+

Eramus+programmet sender hvert år studerende på udvekslingsophold. Universiteter over hele verden er en del af programmet og sender studerende ud imellem sig. Ansøgningen af dette stipendium foregår altså gennem den pågældende uddannelsesinstitution. Læs mere her

Kvalifikation: Dette stipendium kan søges af alle studerende, lige fra bachelor-niveau til Ph.D.-niveau, på et Erasmus+-partneruniversitet. 

Stipendium: Modtagere af dette stipendium vil blive tildelt et beløb, der dækker studieafgift, registrering, eksamener og adgang til laboratorie- og biblioteksfaciliteter. 

Deadline: Deadline for ansøgning er rullende. Ansøger skal tjekke med egen uddannelsesinstitution. 

Trygfonden

Trygfonden giver hvert år 2 studerende inden for samfunds- og sundhedsvidenskab mulighed for at dygtiggøre sig på det prestigefyldte Oxford University. 

Kvalifikation: Dette stipendium kan søges af alle, både nuværende studerende og færdiguddannede, der er blevet optaget på Oxford University. Fonden opfordrer ansøgeren til at orientere sig mod at kombinere deres nuværende faglige profil med endnu et fag. Læs mere om Oxfords mange kandidatstudier her.

Stipendium: Modtagere af dette stipendium vil blive tildelt betaling af studieafgift, betaling at college (kollegie), leveomkostninger og lommepenge. 

Deadline: Deadline for ansøgning afhænger af ansøgerens optagelse på Oxford University. 

The British Chamber of Commerce

The British Chamber of Commerce udbyder hvert år 2 stipendier til studerende, der ønsker at studere i Storbritannien. Formålet med stipendierne er at styrke de historiske, kulturelle og kommercielle relationener Storbritannien og Danmark i mellem. Vær dog opmærksom på, at British Chamber of Commerce ikke uddeler et stipendium i 2021, de regner dog med at dele det ud igen i 2022. 

Kvalifikation: Dette stipendium kan søges af alle, der ønsker at studere i Storbritannien i minimum et år.

Stipendium: Modtagere af dette stipendium vil blive tildelt 50.000 kr.

Deadline: Vi afventer fortsat information angående dette stipendium. Læs mere her.

Nordea-fonden

Nordea-fonden støtter projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. De projekter eller studier du søger til kan være i alle størrelser, man skal have det til fælles, at de er til gavn og glæde for mennesker over hele landet. Herudover kan du søge legater til studieophold i udlandet. 

Kvalifikation: Nordea-fondens legater uddeles til kandidat- og professionsbachelorstuderende, der tager en hel eller del af deres uddannelse i udlandet. Studerende på en universitetsbachelor har altså først mulighed for at ansøge, når de starter på kandidatuddannelsen

Stipendium: Nordea-fonden tilbyder legater på forskellige beløb. 

Deadline: Der er forskellige og løbende deadlines hos Nordea-fonden. Læs mere her.

Augustinus Fonden

Augustinus fonden støtter flere forskellige formål bl.a. støtter de emner indenfor viden og uddannelse. Der er legat der støtter sygdomsforskning, forskning i kulturarv, studie- og ph.d.-ophold, studierejser og skoler og universiteter. 

Kvalifikation: Dette stipendium kan søges af både studerende og forskere inden for ovennævnte områder.

Stipendium: Størrelsen på stipendiet vareirer. 

Deadline: Deadline for ansøgning annonceres på hjemmesiden. Læs mere her.

International Summer School - Copenhagen Business School.

CBS udbyder hvert år 20 stipendier til et fire ugers internationalt sommerskoleophold på Renmin University i Kina.

Kvalifikation: Dette stipendium kan søges af alle studerende på Copenhagen Business School i alderen 18-30 år.

Stipendium: Modtagere af dette stipendium vil blive tildelt det beløb, der svarer til studieafgiften. Endvidere kan modtageren ansøge om samboende logi. Læs mere her.

Deadline: Deadline for ansøgning er marts. Læs mere her

Australien

Her finder du en oversigt over alle de stipendier du kan søge, hvis du ønsker at læse en hel uddannelse i Australien. 

Melbourne International Undergraduate Scholarships

Melbourne International Undergraduate-stipendiet blev etableret af University of Melbourne som en anerkendelse af universitets mange internationale studerende og deres bidrag til en mang-foldig sammensætning af studerende. 

Kvalifikation: Dette stipendium kan søges uden permanent opholdstilladelse i Australien. Ansøgere skal have modtaget et uforpligtende tilbud om en plads på bacheloruddannelse og have opnået en IB-score (International Baccalaureate) på 44 eller derover.

Stipendium: Modtagere af dette stipendium vil blive tildelt ét af følgende: Én reduktion af studieafgiften a $10.000  AUD på det første år af en bacheloruddannelse, en reduktion, svarende til 50%, af studieafgiften på en bacheloruddannelse, der gennemføres på normeret tid

Deadline: Deadline for ansøgning er rullende. Læs mere her.

Endeavour Scholarships and Fellowships

Endeavour-stipendierne er iværksat af Australiens regering. Stipendierne er meritbaserede og giver australiere mulighed for at studere, forske eller dygtiggøre sig på anden vis i udlandet, ligesom borgere fra andre lande kan gøre det samme i Australien.

Kvalifikation: Dette stipendium kan søges af alle, der ønsker at læse en uddannelse på et vist niveau. Læs mere her

Stipendium: Modtagere af dette stipendium vil blive tildelt økonomisk støtte til studieafgift, rejse- og leveomkostninger samt sundhedsforsikring. 

Deadline: Deadline for ansøgning afhænger af stipendiet. Læs mere her

LA Trobe College Excellence Scholarships

LA Trobe College Excellence-stipendiet gives hvert år til internationale studerende, der er blevet optaget på bachelor- eller kandidatuddannelse i Australien.

Kvalifikation: Dette stipendium kan søges af alle, der ønsker at begynde på en bachelor- eller kandidatuddannelse i 2018. Ansøgere skal have opnået en International Baccalaureate (IB)- score på 26 eller derover.

Stipendium: Modtagere af dette stipendium vil blive tildelt en reduktion i deres årlige studieafgift gennem hele deres studietid. Der er et begrænset antal af reduktionerne, som vil svare til enten 15%, 20% eller 25%.

Deadline: Deadline for ansøgning afhænger af stipendiet. Læs mere her.

Storbritannien

Her finder du en oversigt over alle de stipendier du kan søge, hvis du ønsker at læse en hel uddannelse i Storbritannien. 

The Gates Cambridge Scholarship

Gates Cambridge-stipendiet blev etableret tilbage i år 2000 på baggrund af en donation fra Bill og Melinda Gates-fonden. Stipendiet tildeles ekstraordinært lovende ansøgere, så de kan tage en PhD.-grad i et fag efter eget ønske på University of Cambridge. 

Kvalifikation: Dette stipendium kan søges af alle, der ønsker at gennemføre én af følgende uddannelser: PhD (Tre år), MSc eller MLitt (To år) eller MPhil, LLM, MASt, Diploma, MBA (1 år). 

Stipendium: Størrelsen af stipendiet er ikke specificeret. Læs mere her

Deadline: Deadline for ansøgning afhænger af stipendiet. Læs mere her

The Denys Holland Scholarship

Denys Holland-stipendiet ønsker at støtte økonomisk trængte studerende, der ønsker at læse en bachelorgrad på University College London. Der lægges stor vægt på, at de studerende ønsker at gøre brug af de mange forskellige studier, der tilbydes af universitetet og studieforeningen. 

Kvalifikation: Dette stipendium kan søges af alle med et gyldigt tilbud på at læse en bachelorgrad efter eget ønske på University College London. Ansøgere skal kunne påvise, at de ikke har økonomi til at gennemføre studiet på UCL uden tildeling af stipendiet. Endvidere skal ansøgerne ideelt være 25 år eller derunder, når de afslutter deres studier, ligesom de skal demonstrere brede interesser og intentioner om at deltage aktivt i studiemiljøet. 

Stipendium: Modtagere af dette stipendium vil blive tildelt £9.000 per år i tre år. Stipendiet skal som udgangspunkt bruges til at betale studieafgift, mens et eventuelt overskydende beløb må benyttes til udgifter i forlængelse med studiet. 

Deadline: Der er ikke blevet fastsat en deadline i 2022, du kan læse mere her.

Bristol University International Office Scholarships

Bristol University uddeler årligt seks International Office-stipendier til kommende bachelor- og kandidatstuderende.

Kvalifikation: Dette stipendium kan søges af alle med et gyldigt tilbud på at læse en bachelor- eller kandidatgrad på University of Bristol. 

Stipendium: Modtagere af dette stipendium vil blive tildelt ét af følgende: 1.-pladsen: 1 stipendium a £12.000, 2.-pladsen: 2 stipendier a £10.000 og 3.-pladsen: 3 stipendier a £8000. 

Deadline: Deadline for ansøgning er i juni. Læs mere her.

Edinburgh Global Online Learning Masters Scholarship

University of Edinburgh uddeler 12 stipendier tiltænkt udenlandske studerende der følger et online master-program. 

Kvalifikation: Dette stipendium kan søges af alle, der ønsker at tage en online master på University of Edinburgh. Ansøgere skal være i stand til at betale den pågældende studieafgift og være blevet tilbudt optagelse på et online master-program. 

Stipendium: Modtagere af dette stipendium vil blive tildelt et beløb svarende til hele studieafgiften på dennes studie. 

Deadline: Deadline for ansøgning er d. 6 Juni. Læs mere her

Canada

Her finder du en oversigt over alle de stipendier du kan søge, hvis du ønsker at læse en hel uddannelse i Canada.  

Human International Entrance Scholarships

Humber College i Toronto giver internationale studerende mulighed for at søge stipendier, der enten omfatter hele studieafgiften eller dele af den. Stipendierne er fordelt ud over deres tre optag i henholdsvis vinter-, sommer- eller efterårssemestret. Ansøgere vil blive vurderet på baggrund af deres akademiske præstation, deres deltagelse i studiemiljøet, anbefalinger og deres tilkendegivelse af interesser. 

Kvalifikation: Dette stipendium kan søges af alle, der har afsluttet gymnasiet, og de er tilmed ubegrænsede i antal. Stipendiet tildeles ansøgere på baggrund af deres akademiske præstation. 

Stipendium: Ansøgere af dette legat modtager ét af følgende: Et stipendium, der dækker den fulde studieafgift eller et stipendium på $2000 CAD. Sidstnævnte skal anvendes til betaling af studieafgift og kan fornyes. Læs mere her

Deadline: Deadline for ansøgning afhænger af, hvilket semesteroptag, der ansøges til. Læs mere her

University of British Colombia International Major Entrance Scholarships (IMES)

IMES-stipendiet er meritbaseret og kan søges af studerende, der er blevet tilbudt optag på University of British Columbia. Ansøgere skal have et gyldigt studievisum og demonstrere excellent akademisk præstation. 

Kvalifikation: Lige så snart, at en ansøger er blevet tilbudt optag på Univeristy of British Columbia, vil denne også blive taget i betragtning til at modtage dette stipendium. Stipendiet bliver uddelt på baggrund af akademisk præstation og deltagelse i ikke-studierelaterede aktiviteter. Læs mere her

Stipendium: Størrelsen på stipendiet afhænger af, hvilket ét stipendiaten tildeles.

Deadline: Deadline for ansøgning afhænger af, hvilket stipendium, der søges. Læs mere her.

McGill University International Student Funding

McGill University anerkender, at det, som udvekslingssstuderende, kan være hårdt at studere langt væk hjemmefra. De udbyder derfor stipendier, som økonomisk kan støtte studerende fra hele verden i deres studier. 

Kvalifikation: Dette stipendium kan søges af alle, der er blevet tilbudt optag på McGill University. 

Stipendium: Størrelsen på stipendiet afhænger af, hvilket ét stipendiaten tildeles. 

Deadline: Deadline for ansøgning afhænger af, hvilket stipendium, der søges. Læs mere her

Pierre Elliott Trudeau Foundation

Pierre Elliott Trudeau-fonden tilbyder stipendier til PhD.-studerende inden for humaniora og socialvidenskaben. Trudeau-stipendiater er aldeles dygtige studerende, der ønsker at være en del af et multidisciplineret læringsmiljø og stille de vigtige og nødvendige spørgsmål for Canada og verden. 

Kvalifikation: Dette stipendium kan søges af alle internationale Phd.-studerende.

Stipendium: Modtagere af dette stipendium vil blive tildelt $40.000 CAD per år i tre år, samt $20.000 CAD per år i tre år, der skal anvendes til forskning og rejseomkostninger. 

Deadline: Deadline for ansøgning er i december. Læs mere her

FINCAD Women in Finance Scholarship

FINCAD har etableret FINCAD Women in Finance-stipendiet for støtte dygtige kvinder inden for den finansielle sektor, især inden for derivat-markedet og finansiel risikovurdering. Stipendiatet er designet til at give kvinder mulighed for at kvalificere og dele deres egenskaber. 

Kvalifikation: Dette stipendium kan søges af kvinder af alle nationaliteter, der ønsker at læse en bachelorgrad inden for økonomi.

Stipendium: Modtagere af dette stipendium vil blive tildelt $20.000 CAD til deres studier. 

Deadline: Deadline for ansøgning er i juni. Læs mere her.

Varnier Canade Graduate Scholarships

Disse stipendier, igangsat af den canadiske regering, har det formål at give kvalificerede lægestuderende mulighed for at studere på nogle af Canadas bedste uddannelsesinstitutioner. 

Kvalifikation: Dette stipendium kan søges af lægestuderende, humaniorastuderende, ingeniørstuderende, sociologistuderende og naturvidenskabsstuderende.  Ansøgere bliver vurderet på baggrund af akademisk præstation, forskerpotentiale og lederskabsevner. 

Stipendium: Modtagere af dette stipendium vil blive tildelt $50.000 CAD per år i tre år. 

Deadline: Deadline for ansøgning er i november. Læs mere her

International Council for Canadian Studies: Graduate Student Scholarships

International Counsil for Canadian Studies uddeler hvert år 6 stipendier, således at unge, internationale studerende kan bruge 4-6 uger på at forske i canadiske forhold på et canadisk universitet. 

Kvalifikation: Dette stipendium kan søges af studerende, inden for samfundsvidenskab og humaniora, der ønsker at skrive enten speciale eller PhD., hvor indsigt i canadiske forhold med videre er nødvendig. 

Stipendium: Modtagere af dette stipendium vil blive tildelt $4000 CAD til alle udgifter. 

Deadline: Deadline for ansøgning er november. Læs mere her

USA

Her finder du en oversigt over alle de stipendier du kan søge, hvis du ønsker at læse en hel uddannelse i USA. 

Fulbright Program

Fulbright Program-stipendiet giver danske studerende mulighed for at læse i USA og opnå interkulturel forståelse. Danmark er med i The Danish-American Fulbright Commission. Læs mere her

Kvalifikation: Dette stipendium kan søges af alle. Specifik kvalifikation og udvælgelse afhænger af land. 

Stipendium: Modtagere af dette stipendium vil blive tildelt et vist beløb, samt diverse goder. Beløbets størrelse og antallet af goder afhænger af land.

Deadline: Deadline for ansøgning er i oktober. Læs mere her.

American University Emerging Global Leader Scholarship

American University Emerging Global Leader Scholarship er søsat for at forstærke internationale og interkulturelle bånd. Målet med stipendiet er at opmuntre til akademisk udmærkelse, udvikling af lederskab og globalt engagement. 

Kvalifikation: Dette stipendium kan søges af alle. Dog skal ansøgere have en TOEFL-score på 95+

Stipendium: Modtagere af dette stipendium vil blive tildelt i omegnen af $4000 USD per år. Stipendiet dækker ikke den obligatoriske sygeforsikring, bøger, flybilletter og diverse andre udgifter. 

Deadline: Deadline for ansøgning er i december. Læs mere her.

Microsoft DisAbility Scholarship

Microsoft DisAbility-stipendiet er stiiftet med ønsket om at gøre det muligt for mennesker med et handicap at tage en videregående uddannelse. Stipendiet gør det således muligt for gymnasieelever med et handicap at studere i USA og samtidig sigte efter en karriere inden for teknologien. 

Kvalifikation: Dette stipendium kan søges af alle, så længe de lever med et handicap (anerkendt af WHO) og studerer på deres tredje år af gymnasiet. Læs mere om specifikke kvalifikationskrav her

Stipendium: Modtagere af dette stipendium vil blive tildelt $5000 USD per år, maksimalt op til $20.000 USD. 

Deadline: Deadline for ansøgning er marts. Læs mere her.

Illinois Wesleyan University Scholarships

Illinois Wesleyan University uddeler meritbaserede stipendier til ansøgere med flotte karakterer og et godt resultat på den obligatoriske optagelsesprøve. 

Kvalifikation: Dette stipendium kan søges af internationale studerende med flot akademisk præstation. 

Stipendium: Modtagere af dette stipendium vil blive tildelt alt mellem $10.000 USD og $25.000 USD per år. Beløbet kan fornyes i op til fire år, ligesom der i nogle tilfælde er mulighed for ekstra økonomisk assistance i form af lån eller ansættelse på campus. 

Deadline: Deadline for ansøgning er april. Læs mere her.

CSUSA - College Scholarships USA

CSUSA er en organisation der dedikeret sig til at hjælpe sportsudøvende studerende, med at opnå et stipendium på forskellige skoler i USA. 

Kvalifikation: CSUSA hjælper primært atleter indenfor fodbold, golf, atletik, tennis, amerikanske sportsgrene og svømning. De vil vurdere individuelt om du opfylder de krav, det kræver at opnå et sports stipendium. Læs mere her.

Stipendium: Størrelsen på stipendiet varierer og kan være delvist eller fuldstændigt. 

Deadline: CSUSA accepterer løbende ansøgninger. Klik her for at læse mere og ansøge!

Senest opdateret: 18 okt 2022
Frederik Dietz
Junior Content Editor

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 10-10-2022

Bliv læge i udlandet

I de senere år er flere og flere danske studerende rejst til udlandet for at opfylde drømmen om en fremtid som læge. Vil du være en af dem? Her kan du læse mere om ansøgningsprocessen og alt, hvad du skal være opmærksom på, inden du læser medicin i udlandet.

Læs mere
Sidst opdateret 15-11-2018

Vil du ind i tech-verdenen?

Vil du være den næste Mark Zuckerberg eller Steve Jobs? Drømmer du om en karriere i Sillicon Valley? Så er det bare at sætte dig foran computeren, og få søgt ind på et af de prestigefyldte computer science universiteter.

Læs mere
Sidst opdateret 10-10-2022

Læs jura i England

Det engelske retssystem er verdenskendt - og ligger til grund for meget af den verdensomspændende handel, der går igennem London. Du kan i England læse en jura bacheloruddannelse på universitetet - eller tage en intensiv law-conversion degree.

Læs mere
Sidst opdateret 10-10-2022

Drømmer du om at tage din uddannelse i Kina?

Drømmer du om at komme ud i verden og studere, samtidig med, at du bibeholder den høje danske standard og uddannelseskultur? Læs med her!

Læs mere
Sidst opdateret 04-08-2022

3 bud på et sabbatår, der rykker dig

Studenterfesterne venter lige om hjørnet. Efter tre års slid med at navigere i junglen af fagkombinationer og lektier, er der kun få eksamener før friheden. Men hvad nu? Læs med og få inspiration til et sabbatår, der rykker dig.

Læs mere
Sidst opdateret 24-05-2022

Hvad er ECTS, og hvordan bruger du dem?

Som studerende eller studiesøgende er du nok stødt på de fire bogstaver: ECTS. Men hvad betyder de egentlig, og hvad skal du vide om ECTS i forhold til din uddannelse? Kort fortalt er ECTS som byggesten, du sætter sammen til en hel uddannelse. 60 ECTS svarer til et års fuldtidsstudier.

Læs mere
Sidst opdateret 10-10-2022

Overvejer du at studere i udlandet?

Et studieophold i udlandet giver dig personlig og faglig ballast, som åbner døre i din fremtidige karriere. Vi giver dig her seks gode grunde til, at du skal gribe chancen og tage til udlandet i din studietid. 

Læs mere
Sidst opdateret 13-07-2022

Derfor bør du tage din praktik i udlandet

Rejs til fjerne himmelstrøg og få praktisk erfaring på din uddannelse samtidig. I artiklen her møder du fire tidligere udlandspraktikanter, som alle er enige om én ting: Tag afsted og få en oplevelse for livet!

Læs mere
Sidst opdateret 14-11-2018

Hvad er Ivy League?

Hvis du nogensinde har set en film om livet på et amerikansk college, så har du helt sikkert også hørt om Ivy League universiteterne. Læs om de 8 mest prestigefyldte amerikanske universiteter her. 

Læs mere
Sidst opdateret 15-07-2022

Hvad er GMAT - trin for trin vejledning til testen

Står GMAT imellem dig og din drømmeuddannelse? Her får du svar på, hvad GMAT er samt en vejledning til, hvordan du kommer godt igennem processen.

Læs mere
Sidst opdateret 20-09-2018

5 måder du kan passe på miljøet

Vil du være med til at passe på miljøet og indrette din hverdag mere klimavenligt?

Læs mere
Sidst opdateret 14-07-2022

Udlandsophold gavner din fremtidige karriere

Har du egentlig tænkt over, hvordan et udlandsophold under dine studier kan gavne din fremtidige karriere? Hvis ikke så læs med her.

Læs mere
Sidst opdateret 13-07-2022

Din vejviser til verdens bedste studiebyer

Drømmer du om at studere i Byernes By, The Big Apple eller Down Under? Her får du indblik i, hvilke studiebyer i verden der er blandt de bedste. Se listen for bedste studiebyer i verden anno 2015 her.

Læs mere
Sidst opdateret 11-11-2020

Mød en jordbrugsøkonomistuderende

Tobias er kandidatstuderende på Agricultural Economics på Københavns Universitet. Uddannelsen er en økonomisk uddannelse, der beskæftiger sig med økonomi og policy making i især fødevare og landbrugsvirksomheder, såvel som økonomi i et internationalt perspektiv. Læs om, hvorfor Tobias har valgt netop denne uddannelsesvej!

Læs mere
Sidst opdateret 26-08-2020

Studér i Malaysia - Alt du skal vide

På trods af at Malaysia ikke helt kan hamle op med andre asiatiske lande så som Singapore og Kina når det kommer til uddannelse, er de godt på vej. Uddannelserne i Malaysia stiger i niveau hvert år, og på nuværende tidspunkt har de to skoler, der ligger top 100 i verden. Du vil finde mange forskellige kulturer i Malaysia, og da det er et billigt land vil du have råd til at pleje dit sociale liv.

Læs mere
Sidst opdateret 28-05-2020

Væddemål og gåpåmod førte til drømmejob og business uddannelse

Christian Martin droppede sociale medier, byture og studiefravær i et år. Siden da har han stykket en karriere sammen via forskellige jobs og relevante uddannelser. Christian Martin har fået sit drømmejob hos Fitnessguru. Han har altid været aktiv sportsudøver og interesseret sig for det sunde liv – også når det handler om det, vi putter i munden.
Læs mere
Sidst opdateret 16-12-2019

Alternative drømmeuddannelser - hvad skal du vælge?

Drømmer du om at blive læge, psykolog eller arbejde med international business? Så ved du også, hvor svært det kan være at komme ind på studierne - fint dit alternativ her. 

Læs mere
Sidst opdateret 18-10-2022

Livet som college spiller, mød Joel Rydstrand!

Her kan du læse om Joel Rydstrands utrolige college-fodboldkarriere, som CSUSA hjalp ham i gang med. Joels fodboldkarriere blev sparket i gang i Sverige, hvor han ikke fik meget spilletid. Dette resulterede i, at Joel i samarbejde med CSUSA drog afsted til USA for at spille college-fodbold. CSUSA har fanget Joel efter hans college-fodboldkarriere er afsluttet, du kan læse hvad han havde at sige her!

Læs mere
Sidst opdateret 10-10-2022

5 bud på frivilligt arbejde i udlandet

Frivilligt arbejde i udlandet bidrager blandt andet til bedre sprogkundskaber og kulturforståelse.Der er mulighed for at arbejde med dyr, gadebørn, miljø, undervisning og meget andet. Endelig vil du med et frivilligt arbejde i udlandet blive udfordret og få erfaringer, som anerkendes både i erhvervslivet og uddannelsessektoren. 

Læs mere
Sidst opdateret 11-11-2020

Mød en markedsføringsøkonom

Christina har tidligere både studeret til serviceøkonom og multimediedesigner, men ingen af uddannelser føltes rigtigt for hende. Tredje gang er lykkens gang, og i dag studerer hun til markedsføringsøkonom på EASJ og drømmer om at åbne sin egen online-shop med børnetøj.

Læs mere