Vis studentum.dk som: Mobile

Stipendieguide

Velkommen til Studentum.dk's guide til stipendier!

Her har vi samlet en oversigt over dine muligheder for at få et studie i udlandet financieret. Guiden er delt op i lande og indeholder altså stipendier, der kan søges af dig, der ønsker at læse en uddannelse i andet land end Danmark. Der er mulighed for at finde financiering til henholdsvis bachelor-, kandidatuddannelser og PhD.-grader. 

Guiden vil løbende blive udbygget med flere lande og stipendier, så snart vi bliver bekendt med dem. 

Rigtig god fornøjelse!

Her finder du en oversigt over en række danske stipendier. Foruden Nordplus og Eramus+, der kan ansøges gennem din uddannelsesinstitution, finder du her også private og offentlige stipendier. 

SU-stipendium 

Med et udlandsstipendium kan den studerende helt eller delvist få dækket sin studieafgift i forbindelse med et udlandsstudie. Læs mere her.

Kvalifikation: Dette stipendium kan søges af alle, der ønsker at læse en kandidatgrad, der er godkendt til SU, i udlandet. 

Stipendium: Modtagere af dette stipendium vil blive tildelt et beløb, der dækker den faktiske studieafgift på den pågældende uddannelse. Dog vil beløbet aldrig overstige det, en lignende uddannelse i Danmark vil koste. 

Deadline: Deadline for ansøgning er rullende, da den studerende ansøger afhængigt af studieopholdet. 

Nordplus 

Nordplus yder hvert år tilskud til udveksling for studerende, elever og undervisere, samt til netværks- og projektarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og -aktører i Norden og de Baltiske lande. Alt sammen for at fastholde samhørigheden landene imellem og styrke udviklingen og kvaliteten inden for uddannelsesområdet. 

Nordplus omfatter fem støtteprogrammer. I denne guide fokuseres der på støtteprogrammet for videregående uddannelse. Formålet med dette program er at styrke mobiliteten og netværksdannelsen. Ansøgere bliver nomineret til en studieplads inden for Nordplus, og bliver derfor automatisk taget i betragtning til stipendiet. Læs mere her.

Kvalifikation: Dette stipendium søges af uddannelsesinstitutionerne, hvorefter de tildelte midler fordeles blandt institutionernes udviklingsstuderende. Generelt skal ansøgere have læst minimum et år af deres uddannelse for at kunne søge. Dernæst skal studieopholdet være meritgivende og integrerbart i igangværende studie, ligesom det skal vare mellem 1-12 måneder. 

Stipendium: Modtagere af dette stipendium tildeles et månedligt beløb.

Deadline: Deadline for ansøgning er rullende. Ansøger skal tjekke med egen uddannelsesinstitution. 

Erasmus+

Eramus+programmet sender hvert år studerende på udvekslingsophold. Universiteter over hele verden er en del af programmet og sender studerende ud imellem sig. Ansøgningen af dette stipendium foregår altså gennem den pågældende uddannelsesinstitution. Læs mere her

Kvalifikation: Dette stipendium kan søges af alle studerende, lige fra bachelor-niveau til Ph.D.-niveau, på et Erasmus+-partneruniversitet. 

Stipendium: Modtagere af dette stipendium vil blive tildelt et beløb, der dækker studieafgift, registrering, eksamener og adgang til laboratorie- og biblioteksfaciliteter. 

Deadline: Deadline for ansøgning er rullende. Ansøger skal tjekke med egen uddannelsesinstitution. 

Studielegat til danske studerende - DIS Danmark

DIS Danmark udbyder ekstraordinært to studielegater til et udvekslingsophold på California State University. Det er helt unik måde for ansøgeren at komme tæt på det amerikanske uddannelsessystem og amerikansk kultur. 

Kvalifikation: Dette legat kan søges af alle. Dog skal ansøgerens familie have været en del af DIS's værts- eller besøgsprogram, ligesom ansøgeren også skal være indskrevet på et dansk bachelorstudie, der giver merit for et udvekslingsophold på universitet. Læs mere her

Stipendium: Modtageren af dette legat vil blive tildelt betaling af udvekslingsopholdet. 

Deadline: Deadline for ansøgning annonceres på hjemmesiden. Læs mere her.

Trygfonden

Trygfonden giver hvert år 2 studerende inden for samfunds- og sundhedsvidenskab mulighed for at dygtiggøre sig på det prestigefyldte Oxford University. 

Kvalifikation: Dette stipendium kan søges af alle, både nuværende studerende og færdiguddannede, der er blevet optaget på Oxford University. Fonden opfordrer ansøgeren til at orientere sig mod at kombinere deres nuværende faglige profil med endnu et fag. Læs mere om Oxfords mange kandidatstudier her.

Stipendium: Modtagere af dette stipendium vil blive tildelt betaling af studieafgift, betaling at college (kollegie), leveomkostninger og lommepenge. 

Deadline: Deadline for ansøgning afhænger af ansøgerens optagelse på Oxford University. 

The British Chamber of Commerce

The British Chamber of Commerce udbyder hvert år 2 stipendier til studerende, der ønsker at studere i Storbritannien. Formålet med stipendierne er at styrke de historiske, kulturelle og kommercielle relationener Storbritannien og Danmark i mellem.

Kvalifikation: Dette stipendium kan søges af alle, der ønsker at studere i Storbritannien i minimum et år.

Stipendium: Modtagere af dette stipendium vil blive tildelt 50.000 kr.

Deadline: Deadline for ansøgning er 1. juni 2018. Læs mere her.

Dagmar og Joseph Samsons Fond

Dagmar og Joseph Samsons Fond udbyder hvert år flere stipendier til studier og aktiviteter, der styrker den dansk-franske relation.

Kvalifikation: Dette stipendium kan søges af (1) danske og franske handelsstuderende, der ønsker at dygtigøre sig for at udvikle handelsrelationerne mellem de to lande, (2) danske og franske studerende med et projekt om Danmark, Frankrig eller begge landes gensidige relationer på det kulturelle, videnskabelige, sportslige eller uddannelsesmæssige område eller lignende, (3) eller til formålet at støtte danskere der arbejder på at udvikle viden om og brugen af det franske sprog.

Stipendium: Modtageren af dette stipendium tildeles henholdvis et beløb á 10.000 eller 20.000 kr.

Deadline: Deadline for ansøgning er 1. oktober 2018.  Læs mere her.

Uddannelses- & Forskningsministeriet

Uddannelse og Forskningsministeriet udbyder 2 stipendier til danske studerende på Al Azhar Institutet i Egypten. Stipendiet giver mulighed for et længerevarende studieophold inden for revision, dataindsamling og forskning.

Kvalifikation: Dette stipendium kan søges af både studerende og forskere inden for ovennævnte områder.

Stipendium: Modtagere af dette stipendium vil blive tildelt henholdsvis 170 egyptiske pund (studerende) eller 190 egyptiske pund (forskere), samt et beløb svarende til en måneds stipendium ved ankomst. Læs mere her.

Deadline: Deadline for ansøgning annonceres på hjemmesiden. Læs mere her.

International Summer School - Copenhagen Business School.

CBS udbyder hvert år 20 stipendier til et fire ugers internationalt sommerskoleophold på Renmin University i Kina.

Kvalifikation: Dette stipendium kan søges af alle studerende på Copenhagen Business School i alderen 18-30 år.

Stipendium: Modtagere af dette stipendium vil blive tildelt det beløb, der svarer til studieafgiften. Endvidere kan modtageren ansøge om samboende logi. Læs mere her.

Deadline: Deadline for ansøgning er marts. Læs mere her

Her finder du en oversigt over alle de stipendier du kan søge, hvis du ønsker at læse en hel uddannelse i Australien. 

Melbourne International Undergraduate Scholarships

Melbourne International Undergraduate-stipendiet blev etableret af University of Melbourne som en anerkendelse af universitets mange internationale studerende og deres bidrag til en mang-foldig sammensætning af studerende. 

Kvalifikation: Dette stipendium kan søges uden permanent opholdstilladelse i Australien. Ansøgere skal have modtaget et uforpligtende tilbud om en plads på bacheloruddannelse og have opnået en IB-score (International Baccalaureate) på 44 eller derover.

Stipendium: Modtagere af dette stipendium vil blive tildelt ét af følgende: Én reduktion af studieafgiften a $10.000  AUD på det første år af en bacheloruddannelse, en reduktion, svarende til 50%, af studieafgiften på en bacheloruddannelse, der gennemføres på normeret tid

Deadline: Deadline for ansøgning er rullende. Læs mere her.

Endeavour Scholarships and Fellowships

Endeavour-stipendierne er iværksat af Australiens regering. Stipendierne er meritbaserede og giver australiere mulighed for at studere, forske eller dygtiggøre sig på anden vis i udlandet, ligesom borgere fra andre lande kan gøre det samme i Australien.

Kvalifikation: Dette stipendium kan søges af alle, der ønsker at læse en uddannelse på et vist niveau. Læs mere her. 

Stipendium: Modtagere af dette stipendium vil blive tildelt økonomisk støtte til studieafgift, rejse- og leveomkostninger samt sundhedsforsikring. 

Deadline: Deadline for ansøgning afhænger af stipendiet. Læs mere her. 

LA Trobe College Excellence Scholarships

LA Trobe College Excellence-stipendiet gives hvert år til internationale studerende, der er blevet optaget på bachelor- eller kandidatuddannelse i Australien.

Kvalifikation: Dette stipendium kan søges af alle, der ønsker at begynde på en bachelor- eller kandidatuddannelse i 2018. Ansøgere skal have opnået en International Baccalaureate (IB)- score på 26 eller derover.

Stipendium: Modtagere af dette stipendium vil blive tildelt en reduktion i deres årlige studieafgift gennem hele deres studietid. Der er et begrænset antal af reduktionerne, som vil svare til enten 15%, 20% eller 25%.

Deadline: Deadline for ansøgning afhænger af stipendiet. Læs mere her.

Her finder du en oversigt over alle de stipendier du kan søge, hvis du ønsker at læse en hel uddannelse i Storbritannien. 

The Gates Cambridge Scholarship

Gates Cambridge-stipendiet blev etableret tilbage i år 2000 på baggrund af en donation fra Bill og Melinda Gates-fonden. Stipendiet tildeles ekstraordinært lovende ansøgere, så de kan tage en PhD.-grad i et fag efter eget ønske på University of Cambridge. 

Kvalifikation: Dette stipendium kan søges af alle, der ønsker at gennemføre én af følgende uddannelser: PhD (Tre år), MSc eller MLitt (To år) eller MPhil, LLM, MASt, Diploma, MBA (1 år). 

Stipendium: Størrelsen af stipendiet er ikke specificeret. Læs mere her

Deadline: Deadline for ansøgning afhænger af stipendiet. Læs mere her

The Denys Holland Scholarship

Denys Holland-stipendiet ønsker at støtte økonomisk trængte studerende, der ønsker at læse en bachelorgrad på University College London. Der lægges stor vægt på, at de studerende ønsker at gøre brug af de mange forskellige studier, der tilbydes af universitetet og studieforeningen. 

Kvalifikation: Dette stipendium kan søges af alle med et gyldigt tilbud på at læse en bachelorgrad efter eget ønske på University College London. Ansøgere skal kunne påvise, at de ikke har økonomi til at gennemføre studiet på UCL uden tildeling af stipendiet. Endvidere skal ansøgerne ideelt være 25 år eller derunder, når de afslutter deres studier, ligesom de skal demonstrere brede interesser og intentioner om at deltage aktivt i studiemiljøet. 

Stipendium: Modtagere af dette stipendium vil blive tildelt £9.000 per år i tre år. Stipendiet skal som udgangspunkt bruges til at betale studieafgift, mens et eventuelt overskydende beløb må benyttes til udgifter i forlængelse med studiet. 

Deadline: Deadline for ansøgning er i juli. Ansøgere til studieåret 2018-2019 opfordres til at holde sig orienteret i januar 2018. Læs mere her.

Bristol University International Office Scholarships

Bristol University uddeler årligt seks International Office-stipendier til kommende bachelor- og kandidatstuderende.

Kvalifikation: Dette stipendium kan søges af alle med et gyldigt tilbud på at læse en bachelor- eller kandidatgrad på University of Bristol. 

Stipendium: Modtagere af dette stipendium vil blive tildelt ét af følgende: 1.-pladsen: 1 stipendium a £12.000, 2.-pladsen: 2 stipendier a £10.000 og 3.-pladsen: 3 stipendier a £8000. 

Deadline: Deadline for ansøgning er i juni. Læs mere her.

Edinburgh Global Research Scholarships

University of Edinburgh uddeler 30 stipendier med det mål for øje at tiltrække udenlandske kommende PhD.-studerende. 

Kvalifikation: Dette stipendium kan søges af alle, der ønsker at tage en PhD.-grad op University of Edinburgh i 2018-2019. Ansøgere skal være i stand til at betale den pågældende studieafgift og være blevet tilbudt optagelse på et PhD research program. 

Stipendium: Modtagere af dette stipendium vil blive tildelt differencen mellem studieafgiften for en PhD.-studerende fra Storbritannien og studieafgiften for en udenlandsk PhD.-studerende. Stipendiet kan ikke bruges til alment forbrug i forbindelse med studiet, men kan tilgengæld anvendes i tre år.

Deadline: Deadline for ansøgning er i februar. Læs mere her

Her finder du en oversigt over alle de stipendier du kan søge, hvis du ønsker at læse en hel uddannelse i Canada.  

Humber International Entrance Scholarships

Humber College i Toronto giver internationale studerende mulighed for at søge stipendier, der enten omfatter hele studieafgiften eller dele af den. Stipendierne er fordelt ud over deres tre optag i henholdsvis vinter-, sommer- eller efterårssemestret. Ansøgere vil blive vurderet på baggrund af deres akademiske præstation, deres deltagelse i studiemiljøet, anbefalinger og deres tilkendegivelse af interesser. 

Kvalifikation: Dette stipendium kan søges af alle, der har afsluttet gymnasiet, og de er tilmed ubegrænsede i antal. Stipendiet tildeles ansøgere på baggrund af deres akademiske præstation. 

Stipendium: Ansøgere af dette legat modtager ét af følgende: Et stipendium, der dækker den fulde studieafgift eller et stipendium på $5000 CAD. Sidstnævnte skal anvendes til betaling af studieafgift og kan fornyes. Læs mere her

Deadline: Deadline for ansøgning afhænger af, hvilket semesteroptag, der ansøges til. Læs mere her

University of British Colombia International Major Entrance Scholarships (IMES)

IMES-stipendiet er meritbaseret og kan søges af studerende, der er blevet tilbudt optag på University of British Columbia. Ansøgere skal have et gyldigt studievisum og demonstrere excellent akademisk præstation. 

Kvalifikation: Lige så snart, at en ansøger er blevet tilbudt optag på Univeristy of British Columbia, vil denne også blive taget i betragtning til at modtage dette stipendium. Stipendiet bliver uddelt på baggrund af akademisk præstation og deltagelse i ikke-studierelaterede aktiviteter. Læs mere her

Stipendium: Størrelsen på stipendiet afhænger af, hvilket ét stipendiaten tildeles.

Deadline: Deadline for ansøgning afhænger af, hvilket stipendium, der søges. Læs mere her.

McGill University International Student Funding

McGill University anerkender, at det, som udvekslingssstuderende, kan være hårdt at studere langt væk hjemmefra. De udbyder derfor stipendier, som økonomisk kan støtte studerende fra hele verden i deres studier. 

Kvalifikation: Dette stipendium kan søges af alle, der er blevet tilbudt optag på McGill University. 

Stipendium: Størrelsen på stipendiet afhænger af, hvilket ét stipendiaten tildeles. 

Deadline: Deadline for ansøgning afhænger af, hvilket stipendium, der søges. Læs mere her

Pierre Elliott Trudeau Foundation

Pierre Elliott Trudeau-fonden tilbyder stipendier til PhD.-studerende inden for humaniora og socialvidenskaben. Trudeau-stipendiater er aldeles dygtige studerende, der ønsker at være en del af et multidisciplineret læringsmiljø og stille de vigtige og nødvendige spørgsmål for Canada og verden. 

Kvalifikation: Dette stipendium kan søges af alle internationale Phd.-studerende.

Stipendium: Modtagere af dette stipendium vil blive tildelt $40.000 CAD per år i tre år, samt $20.000 CAD per år i tre år, der skal anvendes til forskning og rejseomkostninger. 

Deadline: Deadline for ansøgning er i december. Læs mere her

FINCAD Women in Finance Scholarship

FINCAD har etableret FINCAD Women in Finance-stipendiet for støtte dygtige kvinder inden for den finansielle sektor, især inden for derivat-markedet og finansiel risikovurdering. Stipendiatet er designet til at give kvinder mulighed for at kvalificere og dele deres egenskaber. 

Kvalifikation: Dette stipendium kan søges af kvinder af alle nationaliteter, der ønsker at læse en bachelorgrad inden for økonomi.

Stipendium: Modtagere af dette stipendium vil blive tildelt $10.000 CAD til deres studier. 

Deadline: Deadline for ansøgning er i juni. Læs mere her.

Varnier Canada Graduate Scholarships

Disse stipendier, igangsat af den canadiske regering, har det formål at give kvalificerede lægestuderende mulighed for at studere på nogle af Canadas bedste uddannelsesinstitutioner. 

Kvalifikation: Dette stipendium kan søges af lægestuderende.  Ansøgere bliver vurderet på baggrund af akademisk præstation, forskerpotentiale og lederskabsevner. 

Stipendium: Modtagere af dette stipendium vil blive tildelt $50.000 CAD per år i tre år. 

Deadline: Deadline for ansøgning er i november. Læs mere her

International Council for Canadian Studies: Graduate Student Scholarships

International Counsil for Canadian Studies uddeler hvert år 6 stipendier, således at unge, internationale studerende kan bruge 4-6 uger på at forske i canadiske forhold på et canadisk universitet. 

Kvalifikation: Dette stipendium kan søges af studerende, inden for samfundsvidenskab og humaniora, der ønsker at skrive enten speciale eller PhD., hvor indsigt i canadiske forhold med videre er nødvendig. 

Stipendium: Modtagere af dette stipendium vil blive tildelt $4000 CAD til alle udgifter. 

Deadline: Deadline for ansøgning er november. Læs mere her

Her finder du en oversigt over alle de stipendier du kan søge, hvis du ønsker at læse en hel uddannelse i USA. 

Fulbright Program

Fulbright Program-stipendiet giver danske studerende mulighed for at læse i USA og opnå interkulturel forståelse. Danmark er med i The Danish-American Fulbright Commission. Læs mere her

Kvalifikation: Dette stipendium kan søges af alle. Specifik kvalifikation og udvælgelse afhænger af land. 

Stipendium: Modtagere af dette stipendium vil blive tildelt et vist beløb, samt diverse goder. Beløbets størrelse og antallet af goder afhænger af land.

Deadline: Deadline for ansøgning er i oktober. Læs mere her.

American University Emerging Global Leader Scholarship

American University Emerging Global Leader Scholarship er søsat for at forstærke internationale og interkulturelle bånd. Målet med stipendiet er at opmuntre til akademisk udmærkelse, udvikling af lederskab og globalt engagement. 

Kvalifikation: Dette stipendium kan søges af alle. Dog skal ansøgere have en TOEFL-score på 95+

Stipendium: Modtagere af dette stipendium vil blive tildelt i omegnen af $4000 USD per år. Stipendiet dækker ikke den obligatoriske sygeforsikring, bøger, flybilletter og diverse andre udgifter. 

Deadline: Deadline for ansøgning er i december. Læs mere her.

Microsoft DisAbility Scholarship

Microsoft DisAbility-stipendiet er stiiftet med ønsket om at gøre det muligt for mennesker med et handicap at tage en videregående uddannelse. Stipendiet gør det således muligt for gymnasieelever med et handicap at studere i USA og samtidig sigte efter en karriere inden for teknologien. 

Kvalifikation: Dette stipendium kan søges af alle, så længe de lever med et handicap (anerkendt af WHO) og studerer på deres tredje år af gymnasiet. Læs mere om specifikke kvalifikationskrav her

Stipendium: Modtagere af dette stipendium vil blive tildelt $5000 USD per år, maksimalt op til $20.000 USD. 

Deadline: Deadline for ansøgning er marts. Læs mere her.

Illinois Wesleyan University Scholarships

Illinois Wesleyan University uddeler meritbaserede stipendier til ansøgere med flotte karakterer og et godt resultat på den obligatoriske optagelsesprøve. 

Kvalifikation: Dette stipendium kan søges af internationale studerende med flot akademisk præstation. 

Stipendium: Modtagere af dette stipendium vil blive tildelt alt mellem $10.000 USD og $25.000 USD per år. Beløbet kan fornyes i op til fire år, ligesom der i nogle tilfælde er mulighed for ekstra økonomisk assistance i form af lån eller ansættelse på campus. 

Deadline: Deadline for ansøgning er april. Læs mere her.

Senest opdateret: 30 nov 2017

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 05-02-2016

Ansøgningsfrister til uddannelse i udlandet

Hvis du vil studere i udlandet er det en god idé at være ude i god tid! Planlægningen af et studieophold i udlandet kan være en lang proces, og der er mange ting, som du skal huske. Her får du et hurtigt overblik over ansøgningsfrister i udlandet.

Læs mere
Sidst opdateret 28-06-2018

Svar på optagelse - hvad nu?

Vi guider dig her til, hvad der sker, når du får svar om optagelse på dit drømmestudie.

Læs mere
Sidst opdateret 30-05-2016

GMAT - Graduate Management Admission Test

Drømmer du om at studere business på kandidatniveau på nogle af verdens førende universiteter og business schools? Eller overvejer du måske en MBA? Så er der en god chance for, at GMAT testen står imellem dig og din drømmeuddannelse. Her guider vi dig igennem testen fra tilmelding til test score.

Læs mere
Sidst opdateret 31-05-2016

Hvad er ECTS, og hvordan bruger du dem?

Som studerende eller studiesøgende er du nok stødt på de fire bogstaver: ECTS.Men hvad betyder de egentlig, og hvad skal du vide om ECTS i forhold til din uddannelse? Kort fortalt er ECTS som byggesten, du sætter sammen til en hel uddannelse. 60 ECTS svarer til et års fuldtidsstudier.

Læs mere
Sidst opdateret 14-07-2016

Topliste over jobs med højeste og laveste ledighed

Se toplisten over uddannelser der fører dig direkte ind i ledighed - eller direkte ind på arbejdsmarkedet. Alle veje fører til Rom, men det gælder desværre ikke uddannelser og jobs. Hvis du vil undgå ledighed, bør du undersøge dine muligheder, inden du vælger uddannelse.

Læs mere
Sidst opdateret 29-10-2015

Idrætsstipendium i USA

Hvorfor ikke få en hel eller dele af en uddannelse finansieret i USA, mens du dyrker idræt på højt niveau? Med et idrætsstipendium kan du nemlig kombinere 'the college experience' med din favoritsport på et plan, der næsten er det samme, som at være professionel.

Læs mere
Sidst opdateret 15-11-2018

Vil du ind i tech-verdenen?

Vil du være den næste Mark Zuckerberg eller Steve Jobs? Drømmer du om en karriere i Sillicon Valley? Så er det bare at sætte dig foran computeren, og få søgt ind på et af de prestigefyldte computer science universiteter.

Læs mere
Sidst opdateret 12-07-2017

Mød regionsmestrene i SOSU Skills i Hovedstaden

Velkommen til Copenhagen Skills 2016. Mød her social- og sundhedsassistenteleverne Tim Christensen og Kia Gazt. De er i de regionale mesterskaber i SOSU Skills i dag.

Læs mere
Sidst opdateret 21-03-2019

Kom bagom Roskilde Festival Højskole

Roskilde Festival Højskole er Danmarks nyeste højskole, og ligger solidt forankret i sweet-spottet mellem Roskilde Festivalpladsen og Roskilde by. Læs om skolen lige her. 

Læs mere
Sidst opdateret 24-10-2018

TOEFL - Test of English as a Foreign Language

Du er nok stødt på TOEFL en del gange, når du har set på uddannelser i USA eller andre engelsksprogede lande. Det er ikke tilfældigt. Sprogtesten har nemlig mere end 50 år bag sig. I dag er der mere end 9.000 universiteter i verden, der kræver, at du har bestået TOEFL.

Læs mere
Sidst opdateret 09-01-2018

Gi’ din karriere et boost - med en udveksling

Har du overvejet at tage på udveksling? Enten med eller udenom studiet? Vi har samlet 6 gode grunde til, hvorfor det er en god ide! 

Læs mere
Sidst opdateret 15-12-2017

Sådan får du balance i dit (studie)liv

At finde balancen i sit studieliv kan være en udfordring. For hvor starter man egentlig, og hvad skal fylde i dit liv? Det at føle balance er meget individuelt, og derfor findes der ikke en fælles facitliste for alle.

Læs mere
Sidst opdateret 16-01-2018

Tag i praktik i udlandet

Rejs til fjerne himmelstrøg og få praktisk erfaring på din uddannelse samtidig. I artiklen her møder du fire tidligere udlandspraktikanter, som alle er enige om én ting: Tag afsted og få en oplevelse for livet!

Læs mere
Sidst opdateret 18-02-2016

Mød en markedsføringsøkonom

Christina har tidligere både studeret til serviceøkonom og multimediedesigner, men ingen af uddannelser føltes rigtigt for hende. Tredje gang er lykkens gang, og i dag studerer hun til markedsføringsøkonom på EASJ og drømmer om at åbne sin egen online-shop med børnetøj.

Læs mere
Sidst opdateret 16-09-2016

Praktik i Grønland

”Naturen i Grønland er jo virkelig fascinerende. Praktikopholdet har også udviklet mig meget både personligt og fagligt. Jeg blev kastet ud i nogle ting, som jeg måske ikke ellers ville gøre – eller som jeg ville sige nej til herhjemme,” fortæller Malene Hykkelbjerg Nielsen på 22 år om sit ni uger lange praktikophold i Grønland.

Læs mere
Sidst opdateret 16-04-2018

Vil du på højskole i dit sabbatår?

Et højskoleophold er sagen! Hvad enten du vil forbedre dit CV, finde dig selv og dyrke dine interesser eller bare have det sjovt med nye mennesker. Mød fem tidligere højskoleelever her og få deres gode råd og erfaringer. 

Læs mere
Sidst opdateret 31-10-2018

Alternative drømmeuddannelser - hvad skal du vælge?

Drømmer du om at blive læge, psykolog eller arbejde med international business? Så ved du også, hvor svært det kan være at komme ind på studierne - fint dit alternativ her. 

Tags: Studievalg
Læs mere
Sidst opdateret 20-11-2018

Sådan bliver du dyrepasser

At arbejde med dyr kan være utrolig givende. Hvad end du drømmer om at arbejde i en zoologisk have, med forsøgsdyr eller i en dyrehandel, skal du have helt styr på, hvad dyrene har brug for af pasning og pleje. 

Læs mere
Sidst opdateret 05-02-2016

10 jobtitler der ikke findes mere

Der var engang, hvor den mest avancerede teknologi var en kugleramme, videnskab et ondsindet rygte og jobs hang på træerne som rådne frugter. En computer var noget der rent faktisk kunne svare igen, og børnearbejde et karrierevalg. Vi har her samlet 10 jobtitler, der ikke eksisterer længere.

Læs mere
Sidst opdateret 15-02-2017

Uddannelsesguide - Studievalg i 3 trin

Sidder du med et indtryk af, at det er umuligt at finde en uddannelse, der både interesserer dig og giver adgang til en karriere med spændende opgaver og høj løn? Så er du ikke alene. Måske har du en klar idé om, hvad du vil arbejde med, men du kan ikke gennemskue hvilken uddannelse, der fører dertil.

Læs mere
Nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og følg med i udviklingen og dine muligheder på uddannelsesområdet.
Test dig selv