Hvad kan man med en EUX?

Der er mange forskellige parametre og prioriteringer, der skal overvejes, inden man vælger eller afslutter en uddannelse på EUX. Hvad er en EUX? Hvad kan jeg efter endt uddannelse på EUX? Læs med her og få inspiration og vejledning til en uddannelse på EUX.

Skal du til at vælge uddannelse, eller er du i gang med en uddannelse på EUX, og overvejer, hvad du skal efter? Læs med her! Med en erhvervsfaglig studentereksamen får du en gymnasial uddannelse kombineret med erhvervsfaglighed og praktik. En EUX er perfekt for dig, der gerne vil have en gymnasial uddannelse, men samtidig lærer bedst ved at arbejde praktisk.

Der er mange forskellige parametre og prioriteringer, der skal overvejes, inden man vælger eller afslutter en uddannelse på EUX. Nogle af disse overvejelser kan eksempelvis være: Hvad er en EUX? Hvad kan jeg efter endt uddannelse på EUX? Kan jeg vælge specifikke studieretninger på EUX? Hvorfor vælge en EUX fremfor en almen studentereksamen? Læs med her, hvor du kan finde inspiration og vejledning til en uddannelse på EUX.

Er du i tvivl om, hvilken ungdomsuddannelse du skal vælge? Tag testen her, og bliv klogere!

Tag testen her


Hvad er adgangskravene for at ansøge om optagelse på EUX?

Der er en række forskellige adgangskrav, som skal opfyldes før man kan søge om optagelse på EUX. Herudover vil der også være forskellige adgangskrav afhængigt af om man søger optagelse til grundforløbets 1. del eller optagelse til grundforløbets 2. del. Man søger om optagelse på grundforløbets 1. del, hvis man kommer direkte fra 9. klasse eller 10. klasse. Man søger om optagelse på grundforløbets 2. del, hvis man ansøger om optagelse efter mere end to år efter du har afsluttet 9. klasse eller 10. klasse. 

Adgangskrav til optagelse på grundforløbets 1. del: 

 • have bestået folkeskolens afgangseksamen,
 • have et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i dansk (skriftlig og mundtlig) ved folkeskolens afgangseksamen eller 10. klasseprøver - eller et tilsvarende resultat ved tilsvarende prøve.
 • have mindst 2,0 i gennemsnit af karaktererne i matematik enten ved 9. klasseprøven (skriftlig) eller ved 10. klasseprøverne (skriftlig og mundtlig) - eller et tilsvarende resultat ved tilsvarende prøve,
 • være vurderet uddannelsesparat ved afslutningen af henholdsvis 9. eller 10. klasse og
 • have indsendt din studievalgsportfolio.

Adgangskrav til optagelse på grundforløbets 2. del:

 • have bestået folkeskolens afgangseksamen (dette krav gælder kun ansøgere, der har afsluttet folkeskolen i 2018 eller senere),
 • have et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i dansk (skriftlig og mundtlig) ved folkeskolens afgangseksamen eller 10. klasseprøver - eller et tilsvarende resultat ved tilsvarende prøve,
 • have mindst 2,0 i gennemsnit af karaktererne i matematik enten ved 9. klasseprøven (skriftlig) eller ved 10. klasseprøverne (skriftlig og mundtlig, kun skriftlig, hvis du har afsluttet folkeskolen før 2018) - eller et tilsvarende resultat ved tilsvarende prøve, og
 • den ansøgte erhvervsskolen skal på baggrund af en samtale vurdere, at du kan gennemføre en erhvervsuddannelse.

Kilde hentet fra Børne- og undervisningsministeriet


Hvordan fungerer en erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)?

Med en erhvervsfaglig studentereksamen vil de studerende tage en erhvervsuddannelse samtidigt med en gymnasial eksamen. På denne måde bliver de studerende på EUX både faglært og student samtidigt, og derfor kan dem, som afslutter EUX enten få job inden for ens fag eller søge ind på en videregående uddannelse. Man kan eksempelvis vælge erhvervsuddannelser som fx kok, tandtekniker, finansuddannelsen, kontoruddannelse eller en af de andre uddannelser med EUX, mens den er kombineret med en gymnasial eksamen. Du vil derfor både have fag samt undervisning, der hører til den erhvervsuddannelse, som du har valgt samt fag på gymnasialt niveau. Varigheden på en EUX uddannelse vil være meget varierende og afhænger af, hvilken erhvervsuddannelse man vælger, men normalvis vil en EUX uddannelse vare lidt længere end en almen gymnasial uddannelse. 

Hvis du står og overvejer en EUX uddannelse eller andre gymnasiale uddannelser, kan du se forskellige gymnasiale uddannelser ved at klikke på nedenstående link.

Se EUX og andre gymnasiale uddannelser her


Hvordan fungerer praktik og undervisning på EUX?

På den erhvervsfaglige studentereksamen vil alle de studerende indgå i et hovedforløb, hvor der både vil indgå en praktikperiode inden for dit fag og være perioder med skoleundervisning. De studerende på EUX vil derfor have undervisning i de fag, som tilhører erhvervsuddannelsen, men grundfagene og valgfagene vil være erstattet af fag på et gymnasialt niveau. 

Alle EUX-uddannelser vil bestå af de samme gymnasiale fag og niveauer, og disse kan ses nedenstående: 

 • Dansk på A-niveau, engelsk på B-niveau og matematik og samfundsfag på mindst C-niveau
 • Et yderligere antal fag på A-, B- eller C-niveau. Fagene her vil afhænge af den uddannelse, som man vælger. 
 • Et erhvervsområde, som består af mindst 2 flerfaglige projektforløb, hvor du arbejder med problemstillinger fra virkeligheden
 • Et skriftligt erhvervsområdeprojekt, hvor der indgår mindst et gymnasialt fag på A- eller B-niveau i kombination med fag fra erhvervsuddannelsen. 

Kilde hentet fra UddannelsesGuiden

Hvis du ønsker at vide mere om praktik, så klik på nedenstående link, hvor du finder forskellige artikler, som giver gode råd og vejledning til dig, der overvejer praktik under uddannelsen.

Læs mere om praktik her


Hvordan er eksamen på EUX?

Uddannelsen på EUX vil blive afsluttet med to forskellige former for eksamensforløb, da man både skal afslutte den erhvervsfaglige del af uddannelsen samt den gymnasiale del af uddannelsen. Den erhvervsfaglige del af uddannelse vil blive afslutttet med en svendeprøve. Den gymnasiale del af uddannelsen vil blive afsluttet med minimum 6 eksamener i fag på gymnasialt niveau. Der vil være to af de 6 obligatoriske eksamener, der er fastlagte, og det er den skriftlige eksamen i Dansk A samt en mundtlig prøve i erhvervsområdeprojektet. Resten af eksamenerne vil fungere som udtræksprøver, og de studerende ved derfor ikke på forhånd, hvilke eksamener de skal op i. 

Går du allerede på EUX, og vil du vide mere om eksamen? Klik på nedenstående link, og få gode råd og vejledning til eksamen.

Læs mere om eksamen her


Hvilke videregående uddannelser kan jeg søge om optagelse på efter EUX?

Der er mange forskellige videregående uddannelser, som man kan søge om optagelse på efter endt EUX. De studerende, der færdiggør en EUX, vil have lige vilkår for at ansøge om optagelse på videregående uddannelser, som dem der afslutter HHX, HTX og STX. Der vil være en del videregående uddannelser, som vil ligge i naturlig forlængelse efter endt EUX, men EUX studerende vil have adgang til at søge ind på enhver videregående uddannelse. Man bør dog være opmærksom på, at selvom EUX giver adgang til videregående uddannelser, så vil der være nogle videregående uddannelser, der har specifikke krav. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at de fag og de niveau, som man vælger de gymnasiale fag på undervejs, kan have en indflydelse på, hvilke uddannelser du kan søge om direkte optagelse på. 

Mangler du enkelte valgfag eller fag på et højere niveau, for at søge ind på en bestemt uddannelse, har du mulighed for at supplere disse fag efter endt gymnasium. Klik på nedenstående link og se dine muligheder for at supplere fag. 

Enkeltfag som fjernundervisning


Annoncer