SU og praktikløn - udelukker det ene det andet?


Prøv dig selv af i praktik

Når SU bremser for muligheden for at komme i praktik

Med jævne mellemrum dukker spørgsmålet om praktikløn på de videregående uddannelser op. Det har særligt været en varm kartoffel i den politiske debat, siden Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger sidste år satte en stopper for SU og praktikløn på samme tid. Sammen med Fremdriftsreformen har den afgørelse gjort det sværere for studerende at krydre deres studier med fordelene ved et praktikophold.

Det går ikke bare stik imod arbejdsmarkedets efterspørgsel på kandidater med praktisk erfaring. Det går også stik imod de studerende og studiesøgendes prioriteter. Nu er der godt nyt på vej til de trængte studerende, hvor økonomien bremser drømmen om praktik.

Jakob Mark fra SF om SU og praktikRationalet er, at det er de færreste, som kan leve af SU eller en praktikløn, der traditionelt er på størrelse med SU satsen og bliver udbetalt som et tilskud. Det er også de færreste, der kan jonglere med studiejob, praktik og studier på samme tid. 

Politisk flertal for SU og praktikløn

Med et nyt forslag vil SF gøre det muligt, at der igen kan rulle både SU og praktikløn ind på kontoen til studerende. På den måde vil de sikre lige adgang til praktik.

Forslaget fra SF er til behandling i Uddannelses- og Forskningsudvalget i uge 20. Allerede nu er der bred opbakning til forslaget fra både rød og blå side af Folketinget.

Tre grunde til at praktikløn og SU ikke udelukker hinanden

I efteråret spurgte vi brugerne på Studentum om, hvordan de så på deres jobmuligheder efter studiet. Knap 5.000 brugere i Danmark, Norge, Sverige og Finland deltog i undersøgelsen. Besvarelserne tegner et billede af en målrettet generation, der jagter i erfaring i studietiden i kampen om fremtidige arbejdsgiveres gunst.

Med afsæt i undersøgelsen kommer vi her med tre bud på, hvorfor praktikløn og SU ikke altid bør udelukke hinanden.

1Ni ud af ti mener, at arbejdsgivere vægter erfaring højere end karakterer

Adskillige undersøgelser peger på, at det er erfaringer fra praktikophold og studieophold, der skiller nyuddannede kandidater ud i kampen om drømmejobbet. Ved at gøre det muligt at få SU og praktikløn, undgår man, at økonomien bliver afgørende for, om en studerende vælger at gå i praktik eller ej.  

Spørgsmålet om erfaring eller karakterer vægter højest for fremtidige arbejdsgivere var også centralt for efterårets karriereundersøgelse. Svaret var klart. Et massivt flertal tror på erfaring. Danskerne var i spidsen med ni ud af ti skarpt efterfulgt af de adspurgte i Finland og Sverige. Norge lå lidt lavere med knap otte ud af ti.    

Trods tiltroen til erfaring var det vigtigt eller meget vigtigt for mellem 69 og 85 procent at få gode karakterer i løbet af uddannelsen. De norske unge var her i front, mens danskerne dannede bagtrop. 

2Muligheden for praktik i studietiden er vigtig for fire ud af fem

For fire ud af fem studerende og studiesøgende i Norden er muligheden for praktik i studietiden vigtig eller meget vigtig. Det er en god grund til at skabe så gode rammer som muligt for, at studerende kan komme i praktik. Ved at gøre det muligt for virksomheder at betale en praktikløn, der svarer til SU-satsen eller lignende, får man flere fordele.

Først og fremmest kan virksomheden tilbyde et økonomisk tilskud, der giver ro i den studerendes økonomi og anerkender indsatsen. Det er også muligt at have et niveau i praktiklønnen, der retfærdiggør, at praktikanten er uden for normal normering på arbejdspladsen, så fokus forbliver på læringsprocessen i praktikopholdet. 

3Otte ud af ti mener, at der bør være løn under praktik

Studentum bruger om SU tilskud i praktikNår man ser på de nordiske svar i undersøgelsen, svarer otte ud af 10, at der skal være løn under praktik som en del af uddannelsen altid eller i nogle tilfælde. Dykker man ned i de danske svar, er det 49 procent, der svarer ja til spørgsmålet. 35 procent svarer, at der bør være løn i særlige tilfælde, mens blot 10 procent svarer nej.

Ser man på de uddybende svar, tegner der sig et mere nuanceret billede. Der er blandt andet en bruger, der gør opmærksom på problemstillingerne inden for kommunikation og journalistik, hvor journalistpraktikanter bliver aflønnet efter overenskomst, mens kommunikationsstuderende selv skal forhandle en praktikløn.

En anden gør opmærksom på, at mange virksomheder ansætter praktikanter og medarbejdere i løntilskud, mens en tredje peger på, at det afhænger af praktikkens varighed og funktion. Er man fx i praktik i fuldtid i et semester, bør der være løn. Sidst men ikke mindst er der flere, der efterspørger et SU-tilskud på cirka 5.000 kroner ved fuldtidspraktik.

Senest opdateret: 19 maj 2016

Hvad kan jeg blive? 

Få et overblik over dine mange muligheder, når du skal vælge uddannelse med vores uddannelsestest.

Prøv uddannelsestesten

Få inspiration til din karriere

Kom med bag om virksomheder og organisationer fra forskellige brancher, og mød medarbejdere, der fortæller om hvad de laver i deres job, og hvordan de bruger deres uddannelse. Lad dig inspirere og bliv klogere på dit eget uddannelses- og karrierevalg! 

Din Karriereguide