Vis studentum.dk som: Mobile

Guide til den nye HF

Få overblikket over hvordan den nye HF ser ud efter gymnasiereformen

Overvejer du at starte på en 2-årig HF til august, eller har du HF enkeltfag i tankerne som næste trin på vejen mod din drømmeuddannelse? Så møder du ind til en ny uddannelse med bedre muligheder for at målrette og tilpasse din HF eksamen til dine fremtidsdrømme.

Som en del af gymnasiereformen har HF uddannelsen, som vi kender den, nemlig fået en overhaling. I sin nye form får du en moderne HF med en klar profil, der er i tråd med resten af uddannelsessystemet. Den nye HF bliver til virkelighed allerede fra sommeren 2017.

Se alle dine muligheder her

Guide til den nye HF: Det betyder gymnasiereformen for dig

Navnet for den toårige HF skifter til “Uddannelsen til HF eksamen”, og betegnelsen “kursister” skifter til “elever”. Ellers er de overordnede muligheder de samme.

Du kan stadig tage en fuld HF på to år eller sammensætte en hel adgangsgivende eksamen af HF enkeltfag i et tempo, der passer dig. Du skal dog have de samme fag og bruge den samme tid, som i den nye HF, hvis du vil tage en hel HF eksamen sammensat af enkeltfag.

Faktaboks om gymnasiereformen

Her går vi tæt på den nye HF og hvad gymnasiereformen kommer til at betyde for dig, der skal vælge ungdomsuddannelse og overvejer at gå denne vej. Læs med og få svar på de fem oftest stillede spørgsmål om emnet:

Quickguide til den nye HF efter Gymnasiereformen

Hvem kan blive optaget på den nye HF?

I dag kan du blive optaget på den toårige HF, hvis du har bestået 10. klasse med karakteren 2,0 eller derover i dansk og matematik i afgangsprøverne og er vurderet uddannelsesparat. Det gælder stadig. Efter reformen kan du også søge om optagelse allerede efter 9. klasse, hvis du opfylder følgende:

  • Du er vurderet uddannelsesparat
  • Du har et gennemsnit på mindst 4,0 i dine standpunktskarakterer
  • Du har bestået folkeskolens afgangseksamen med et tilfredsstillende resultat

Er du ikke blevet vurderet uddannelsesparat, kan du blive optaget, hvis du får mindst 6,0 i de lovbundne prøver ved afgangseksamenen. Der er også mulighed for at blive optaget på baggrund af en konkret vurdering, hvis du ikke opfylder de generelle krav. Her skal du til en optagelsesprøve og en samtale på skolen, hvor du vil tage din HF.

Er det mere end et år siden, at du forlod folkeskolen, og opfylder du ikke adgangskravene, kan du blive optaget på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Her ser skolen på dine tidligere erfaringer og eventuel uddannelse.

Til toppen

Hvilke uddannelser giver den nye HF adgang til?

Den nye HF er særligt for dig, der allerede har en idé om, hvilken retning du vil tage i uddannelsessystemet - og som ved, at du gerne vil have en uddannelse med en mere ‘hands-on’ tilgang. Du får nemlig en adgangsgivende eksamen, der er skræddersyet til at læse videre på en erhvervsakademiuddannelse eller en professionsbachelor.

Vil du derimod læse videre på universitetet, skal du vælge udvidede fagpakker, hvor du får et højere timetal og et højere niveau. Du kan også supplere din HF eksamen med enkeltfag eller gymnasial supplering. Vælger du at bygge ovenpå din HF, vil det højst vare et halvt år, før du er klar til at søge ind på en bacheloruddannelse.

Med den nye HF kan du altså tone din profil i retning af den uddannelse, du drømmer om at komme ind på via valgfag og fagpakker. Det gælder uanset hvilken type videregående uddannelse, du vil søge ind på efter din HF eksamen.

Til toppen

Hvordan er opbygningen på den nye HF?

På den nye HF får du perioder med projekter eller praktik med afsæt i de videregående uddannelser og job, der ligger i naturlig forlængelse af den fagpakke, du vælger. I alt 70 timer af din HF eksamen kommer således til at bestå af ‘faglig fordybelse’, hvor du løser konkrete problemstillinger tæt på virkeligheden. Perioderne fordeler sig over hele uddannelsen:

  • 1. semester: Projekt- og praktikforløb, hvor du kan pejle dig ind på interesse
  • 2. semester: Projekt- og praktikforløb, der munder ud i valg af fagpakke
  • 3. og 4. semester: Projekt- og praktikforløb, der understøtter dit studievalg

Det første år har du obligatoriske fag og afklarende projekt- og praktikforløb. Heraf er det første semester et grundforløb, hvor du i den samme klasse i hvert fald de to første semestre. Mange uddannelsesinstitutioner fastholder klasserne, men hos andre er der elever, som skal skifte klasse efter de to første semestre pga. valgfag. Valgfag er der nemlig mulighed for at tage fra andet semester.

Inden du kommer til tredje semester, skal du vælge en fagpakke. Denne vil typisk bestå af to fag på B niveau. Fagpakker kan også bestå af et fag på B niveau og et fag på C niveau. Fagpakkerne er målrettet specifikke uddannelsesområder som fx Sundhed, Pædagogik og undervisning, IT eller Økonomi og handel.

Fag og niveauer afvikles løbende, så du hvert halve år, afslutter en del af din HF eksamen. Det giver dig en markant fordel, hvis du ændrer retning undervejs. Du kan nemlig tage dine prøvebeviser med dig og fortsætte på en enkeltfags-HF eller en anden ungdomsuddannelse uden at miste undervisningstid.

Nedenfor kan du se en oversigt over opbygningen af den nye 2 årige hf uddannelse. Tryk på billedet for at se en større udgave.

opbygning af den nye to årige hf

Til toppen

Hvilke fag får jeg med den nye HF eksamen?

Som elev på den nye HF får du flere fag på B niveau end tidligere. Dansk A bliver obligatorisk og opgraderes i forhold til timeantal, så det svarer til de øvrige gymnasiale uddannelser. Der kommer også ti ekstra timer til Matematik C. Sidst men ikke mindst skal du fremover vælge mellem Idræt eller et praktisk fag som fx Musik, Design eller Mediefag.

Nedenfor kan du se forskellen i, hvordan de 1705 timer, der er minimumstimetallet på den toårige HF fordeler sig på den nye uddannelse versus den gamle. Her kan ligeledes se, at op til 90 timer af elevtiden på den gamle uddannelse er flyttet til lærer-elev tid på den nye uddannelse. Sammen med et øget fokus på løbende vejledning og feedback giver det dig optimale rammer for at få mest muligt fagligt ud af dit forløb.

fag i den nye hf

Til toppen

Hvad ændrer sig for mig, der vil tage HF enkeltfag?

Enkeltfag kan være en fleksibel vej til drømmeuddannelsen. Det ændrer sig ikke med den nye HF. Du kan tidligst optages et år efter, at du har forladt folkeskolen, og du skal have en individuel vurdering af dine forudsætninger for at kunne gennemføre fagene. Når du er kommet igennem nåleøjet, er mulighederne mange. Du kan blandt andet:

  • Tage enkelte fag eller niveauer, som du mangler i din adgangsgivende eksamen
  • Sammenstykke en hel HF svarende til time- og fagkravene i den nye HF eksamen
  • Sammenstykke en udvidet HF svarende til time- og fagkravene i den nye HF eksamen

Når du tager en fuld HF via enkeltfag har du mulighed for at tage op til 600 timer udover de fastlagte 1705 timer.

Er du klar til den nye HF? Find en skole nær dig

Kilde: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Senest opdateret: 12 sep 2018

Nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og følg med i udviklingen og dine muligheder på uddannelsesområdet.
Test dig selv