Mød en Social- og sundhedsassistent studerende

Mød Stine, der læser til social- og sundhedsassistent, fordi hun i sit arbejde som social- og sundhedshjælper følte, at hun manglede mere faglig og teoretisk viden, for at opfylde hendes drømme om, at hjælpe udsatte mennesker. Læs mere om Stines oplevelser som studerende på SOSU assistent uddannelsen her!
Social- og sundhedsassistent
  • Stine
  • SOSU H
  • Varighed: 3,5 år

Hvad handler uddannelsen om?

Den går ud på at udruste os sygeplejefagligt og udruste os til at kunne tage os af patienter og borgere ude i det virkelige liv. Så er der sygeplejefaglige opgaver, for vi ligger jo lige under sygeplejerskerne, så vi kan jo stort set det samme. Vi har bare ikke den samme teoretiske viden, som sygeplejerskerne har. Men ellers har vi det samme i hænderne, som de har.

Hvorfor valgte du at starte på uddannelsen?

Det er der mange grunde til. Jeg er uddannet som social-og sundhedshjælper. Jeg har kunnet mærke, at da jeg arbejdede som hjælper, havde jeg brug for at få noget mere fagligt viden. Jeg synes, at de sygeplejefaglige opgaver er spændende. Det var ikke så meget det at støtte borgeren i almindelige dagligdagsrutiner og genoptræning. Det var mere, at jeg kunne lave de sygeplejefaglige opgaver, også kan jeg søge bredere som assistent, end jeg kan som hjælper.

Hvordan har det været at starte på din uddannelse?

Det har været fin. Man kan godt mærke, at den er blevet mere akademisk. Den er blevet udvidet, og vi har fået mere medicinviden, farmakologi og så har vi fået meget mere sygeplejefaglige opgaver. Den er også næsten blevet 3 år, hvor den før kun var 1 år. Der er også kommet en masse psykiatri ind over. Så jeg synes, at den er blevet mere spændende, og jeg kan mærke, at man bliver mere udrustet til det at være assistent bagefter. Så den er meget spændende.

Hvordan er uddannelsen opbygget?

Vi er mange forskellige elever med forskellige baggrunde. Så der er forskellige elevtyper, og alt efter hvilken elevtype du er, bliver uddannelsen bygget op derefter. Det er også, hvad du har gennemført af eksaminer på forskellige niveauer. Hvis du for eksempel har haft naturfag, dansk og engelsk på højt niveau, så behøver du ikke at have det på den her uddannelse. Så bliver man kaldt det, der hedder meritelev, og får forkortet uddannelsen. Hvis du har en masse erhvervserfaring, kan du også blive meritelev, for så har du noget erfaring og viden, som du ikke behøver at bruge tid på uddannelsen. Så vi er delt op i forskellige elevtyper, og der er uddannelsen også opbygget derefter. Jeg er også meritelev, så der er nogle ting jeg ikke skal igennem, som andre elever skal. Det er jo for at udruste os bedst muligt.

Hvordan er studiemiljøet?

Det er godt. Altså nu har vi jo været influeret af Corona, så vi har haft en del hjemmeundervisning, men når man er her på skolen, så synes jeg, at det er et godt studiemiljø. Der er nogle gode lokaler, og de udbyder en god uddannelse. Der er hvad man skal bruge synes jeg. Vi har det godt sammen i klassen socialt og gode lærere.

Hvordan har det været at gå til eksamen?

Jeg synes, at det er hyggeligt at gå til eksamen. Jeg er ikke en af dem, der bliver presset, når jeg skal til eksamen. Det er selvfølgelig altid svært at gå til eksamen i noget nyt. Vi havde vores medicin eksamen i starten allerede, så der var et lille pres. Man var bange for, at man ikke viste nok, men det gik fint. Jeg synes, at lærerne var gode til at forberede os godt til det.

Hvad er de tre bedste ting ved din uddannelse?

  • Helt klart psykiatrien. Den synes jeg både teorien her på skolen og praktikken. Det interesserer mig meget. Jeg arbejdede med misbrugere og særligt udfordrede på bosted. Det synes jeg var super spændende, og jeg er glad for, at jeg har været det igennem.
  • Indsigt i en masse sygeplejefaglige opgaver, og at man bliver udrustet til det. Man lærer om en masse gode teoretiker. Så man har teorien på plads.
  • Sammenkoblingen af teori og min faglige viden. Du kan arbejde rigtig mange år, uden at du ved, hvad du laver teoretisk. Så det der med at forstå sammenhængen og få en wow-oplevelse, er rigtig fedt.

Hvad kan være udfordrende ved uddannelsen?

Jeg føler mig ikke personligt udfordret. Men jeg kan godt mærke, at det er mere eller mindre blevet til en akademisk uddannelse. At det kan være hårdt for tosprogede. Der er fagudtryk, som kan være svære at finde rundt i. Det er rigtig vigtigt, at vi har styr på disse fagudtryk. Sådan noget som medicin kan også være udfordrende at finde rundt i. det er jo en kæmpe verden. Der er jo rigtig meget medicin og vi skal have styr på det. Men på uddannelsen lærer du, hvilke redskaber du skal bruge, opslagsværker, apps osv. Så du hele tiden kan slå tingene op og få en hjælp. Selvfølgelig kan du det ikke hele udenad, men du kan bruge nogle værktøjer, så du kan lave dit arbejde. Man skal være klar over, at det er et fuldtidsstudie og lidt mere. Det er ansvar for egen læring. Det forventes at man lægger meget tid i det og vil det. Hvis ikke man har tiden til det og ikke vil det, så kommer man ikke igennem det på en god måde.

Har du nogle gode råd til andre, der overvejer at gå samme vej som dig?

Hvis man synes, at den her branche er spændende, så skal man gøre det. Fordi det er først, når man går i gang med uddannelse, at man finder ud af, om det er det, man vil. Man kan godt have en idé om det, men det er først, når man er i gang med uddannelsen, at man finder ud af, om det er dig. Så jeg synes bare, at man skal springe ud i det – det er den bedste måde at finde ud af det på.

Hvad er dine fremtidsdrømme, når du er færdiguddannet?

Jeg kunne rigtig godt tænke mig at arbejde i psykiatrien, og det var også det, jeg ville inden jeg startede på uddannelsen. Men i psykiatrien er det meget vigtigt, at du er fagligt uddannet fordi, at du har med meget syge mennesker at gøre. Så derfor var jeg nødt til at tage den her uddannelse. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig at være det, der hedder gademedarbejder og arbejde med helt udsatte borgere, som er hjemløse, misbrugere, og som er udstødt af samfundet. Jeg vil gerne hjælpe samfundet med dem, som andre lukker øjnene for. Det er dét, jeg gerne vil.


Vil du vide mere om dine job og lønmuligheder inden for Social- og sundhedsassistent? Tjek vores job og løn sektion!

Klik her for job og løn

Find din Social- og sundhedsassistent uddannelse

Læs mere om SOSU H


Annoncer