Mød en Serviceøkonom studerende

Mød Caroline, der studerer til Serviceøkonom på Zealand. Hun valgte uddannelsen, fordi den giver en bred viden, giver mange forskellige jobmuligheder, og fordi hun drømmer om at arbejde med management inden for enten sport eller rejse. Læs mere her, om Carolines oplevelser med uddannelsen!
Serviceøkonom
  • Caroline
  • Zealand
  • Varighed: 2 år

Hvad handler uddannelsen om?

Serviceøkonom uddannelse giver bred viden om servicebranchen. Det handler både om målgrupper, økonomi, analyser af forskellige markeder og markedsføring. Man får en masse viden og forskellige værktøjer, som man kan bruge samt mulighed for at prøve det af i praksis.

Hvorfor valgte du at starte på uddannelsen?

Jeg valgte at starte på serviceøkonomuddannelsen, fordi den er bred og giver viden indenfor mange områder. Derudover så er der mulighed for at tage en top-up uddannelse, hvor man kan ”specialisere sig” inden for et område i servicebranchen.

Hvordan har det været at starte på din uddannelse?

Socialt har det været super fint, der er blevet holdt små arrangementer, som har været med til at danne grobund for socialt samvær. Fagligt er uddannelsen bygget godt op, så alle kan være med, lige gyldig uddannelsesbaggrund. Jeg startede på uddannelsen efter endt HHX-uddannelse, og derfor har der været nogen gengangere af modeller og teorier, som jeg i forvejen kendte til og havde arbejdet med. Det gjorde måske min start på uddannelsen lidt nemmere, end for studerende med en STX-uddannelse. Men udover de modeller, som jeg i forvejen kendte, har jeg lært nye teorier og modeller og fået nye værktøjer, jeg kan bruge fremadrettet.

Hvordan er uddannelsen opbygget?

Uddannelsen er bygget op så man i starten lærer alle modeller og teorier, og får mulighed for at arbejde med dem i forbindelse med cases i samarbejde med virksomheder. Herefter skal man til førsteårs-eksamen. Dernæst har man det valgte valgfag og afslutter dette med eksamen også. På tredje semester har man det, som hedder forretningsudvikling. Her handler det om innovation. Som studerende skal man her finde på en forretningside og bygge virksomheden op teoretisk fra bunden. Dette afsluttes også med eksamen. På fjerde semester ligger tre måneders praktik. Her kommer man ud i en virksomhed, som man selv finder, og arbejder, og får afprøvet det teoretiske i praksis. Praktikforløbet afsluttes med en praktikrapport og praktikeksamen. Uddannelses afsluttes med hovedopgaven og den dertilhørende eksamen.

Hvordan er studiemiljøet?

Studiemiljøet er godt! Der er gode fysiske rammer med gode grupperum, hvor man kan arbejde med sin studiegruppe. Vejledningen fra underviserne i forbindelse med skrivning af rapporter og opgaver er også super god.

Hvorfor valgte du Zealand som uddannelsesinstitution?

Jeg valgte Zealand som uddannelsesinstitution, fordi de udbyder den uddannelse, jeg gerne ville ind på. Derudover så lå den tættere på min bopæl end CphBusiness f.eks. gør. Og derudover havde jeg hørt, at uddannelsens forløb var mere organiseret på Zealand.

Hvordan har det været at gå til eksamen?

Jeg har ikke haft den traditionelle eksamen på Zealand, fordi de år hvor jeg har gået på Zealand har Covid-19 været en udfordring, og derfor er alle mine eksamener foregået online. Men det er løst rigtig fint, og der har ikke været nogen udfordringer med det.

Hvad er de tre bedste ting ved din uddannelse?

  • Den er bred, og har mange muligheder.
  • Den er praksisnær.
  • Der er mulighed for top-up.

Har du nogle gode råd til andre, der overvejer at gå samme vej som dig?

Tag den uddannelse du synes er mest interessant, det er meget sjovere at uddanne sig og gå i skole hvis det har ens interesse, fremfor at tage den uddannelse med flest jobmuligheder eller størst økonomisk gevinst.

Hvad er dine fremtidsdrømme, når du er færdiguddannet?

Når jeg er færdiguddannet serviceøkonom, vil jeg gerne tage en top-up i sportsmanagement. Mit drømmejob er at arbejde med markedsføring enten i forbindelse med sport eller rejser.


Vil du vide mere om dine job og lønmuligheder inden for Serviceøkonom? Tjek vores job og løn sektion!

Klik her for job og løn

Find din Serviceøkonom uddannelse her

Læs mere om Zealand


Annoncer