Vis studentum.dk som: Mobile

Christian Fuglsang Pedersen, Co-founder & CEO, VIGILANT

VIGILANT
CEO
  • Christian Fuglsang Pedersen
  • Ansat siden november 2018
  • Cand.merc i Organisation og Strategi

  • Kan du kort beskrive det forretningsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

Jeg sidder som co-founder og CEO i VIGILANT. Vi er (endnu) er relativt lille team, hvilket betyder at vi, uanset titel, alle har mange ”hatte på”. Derfor er mit forretningsområde præget af stor diversitet. Men trods denne diversitet, så har jeg selvfølgelig et par primære arbejdsopgaver. Her kan nævnes, at jeg dagligt er i tæt dialog med vores kunder og står til rådighed for dem.Ligeledes sidder jeg også med dialogen med nye potentielle kunder. Sidst, men ikke mindst, er en af primære arbejdsopgaver at sikre den daglige drift. Det vil sige at sikre at alle på teamet har det godt og derfor kan performe efter bedste evne.

  • Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

Det mest udfordrende og måske også mest spændende er at sikre, at teamet performer så godt som overhovedet muligt. Det kræver indsigt i, hvordan den enkelte på teamet performer bedst, og derefter hvordan vi som team kan ”spille hinanden gode”. Det er ikke nødvendigvis helt uden udfordringer. 

  • Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

Jeg plejer faktisk at være fræk og sige, at jeg ikke bruger min uddannelse til så meget. Det kan måske lyde arrogant, eller om ikke andet en anelse mærkeligt, men der er faktisk en god forklaring til mit svar. Jeg er mest af alt iværksætter, hvilket ikke nødvendigvis er noget, du kan uddanne dig til. Du kan sagtens lære entreprenant teori og metode, men det kræver noget andet at udføre det i praksis. Det er en egenskab, du ikke nødvendigvis kan lære gennem uddannelse. Men gennem erfaring.

Når det så er sagt, så har jeg desuden aldrig fået undervisning i entreprenørskab. Så den teori og metode jeg bruger, stammer faktisk mest fra litteratur, som jeg har læst udover min uddannelse, og så selvfølgelig gennem den erfaring jeg har tilegnet mig. Så derfor er mit svar mest af alt, at jeg faktisk ikke bruger min uddannelse synderligt meget, hvis jeg skal være ærlig.

  • Hvad er de tre vigtigste for dig i dit arbejde?

Det vigtigste for mig er først og fremmest, at jeg selv er glad hver gang jeg går på arbejde. Det har for mig betydet, at jeg skal være selvstændig og altså herved kunne være min egen chef.

Dernæst er det selvfølgelig mindst ligeså vigtigt, at resten af teamet også har det godt. Jeg har sammen med min partner, Rasmus, store ambitioner for Vigilant, hvilket betyder, at vi gerne vil være et stort team. Med de ambitioner følger et ansvar. Så derfor vil jeg selvfølgelig gøre alt for, at alle i teamet har det godt og elsker deres job. Det er nærmest mere vigtigt, end at jeg selv har det godt.

Sidst er det vigtigt for mig, at vi i Vigilant er med til at gøre en reel forskel gennem vores arbejde. Vi arbejder jo hovedsageligt med presseomtale, hvilket betyder at vi til en vis grad er med til at bestemme, hvilke historier der potentielt kan få ”taletid” i medierne, og hvilke der ikke kan. Så det er klart det, vi er meget obs. på - at vi hjælper de rette virksomheder og historier.

  • Hvorfor er VIGILANT en attraktiv virksomhed for dig at arbejde i?

Vigilant er for mig en attraktiv virksomhed at arbejde i, da jeg langt hen ad vejen har mulighed for at arbejde med det, som jeg brænder for. Det må nu engang være det vigtigste. Det sammenlagt med at jeg/vi forhåbentligt kan gøre en reel forskel for vores kunder.

Derudover sidder jeg jo som CEO og styrer derfor den daglige drift sammen med min partner Rasmus. Det giver selvfølgelig noget ansvar, og det giver samtidig mulighed for, at vi selv sætter rammerne for vores dagligdag. Vi har store ambitioner med Vigilant, og det er fuldstændig op til os selv, om vi kommer til at indfri disse ambitioner. Eller det er i hvert fald op til os selv, at forsøger at indfri de ambitioner. Så der er ”højt til loftet”, da vi selv sætter rammerne, hvilket betyder vi fagligt kan blive ved med at udfordre os selv og dermed forbedre os. Det er noget, som er rigtig attraktivt for både Rasmus og jeg selv.

Læs mere om VIGILANT

Mød andre kandidater fra VIGILANT

Senest opdateret: 14 aug 2019

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 16-08-2019

Cecilie Bak, Project Manager, Ørsted

I min ansættelsesperiode har jeg arbejdet både i Wind Power med trading og i Distribution, og i det seneste år har jeg arbejdet i forskellige projekter i B2B. I takt med, at Ørsted er på en spændende digital rejse, har jeg fået muligheden for at prøve mig selv af som Scrum Master i et Digital Delivering Vehicle.

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Karoline Engelund, Digital Project Manager, Kvalifik

Som Digital Projektleder står jeg for at lede vores projekter omhandlende webudvikling og 3D, samt sikre at de bliver kørt godt i mål. Jeg bygger teams af vores dygtige grafikere og udviklere, har kundekontakten, det overordnede overblik samt tager også selv nogle af de tekniske opgaver på min kappe. 

Læs mere
Sidst opdateret 03-09-2019

Sergiu Brumar, Konsulent, Capgemini

Jeg beskæftiger mig med to forretningsområder. Det ene er test og kvalitetssikring, hvor jeg agerer som Test Manager og Tester, og det andet er den agile proces, hvor jeg agerer som Scrum master. Det er uden tvivl at arbejde med mennesker. 

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Noreen Din, Teamleder, Sweco

Jeg er teamleder og sidder overordnet med opgaver og projekter inden for veje og trafikplanlægning. I det store hele kan man sige, at mit job kræver stærke projektlederevner, og da jeg er teamleder og har personaleansvar, er det selvfølgelig også vigtigt, at jeg er en god leder.

Læs mere
Sidst opdateret 01-03-2019

Mikael Holm, Koncern Indkøbschef, Carl Ras

Jeg er ansvarlig for funktionsområdet Indkøb, som udgøres af i alt 22 medarbejdere. I Indkøb er vores primære opgaver at udvælge varerne i vores sortiment, oprette varer og vedligeholde data på disse, forhandle kontrakter med leverandører, indkøbe varer og udvikle varer i vores egne varemærker. 

Læs mere
Sidst opdateret 01-03-2019

Nanna Pajor, Junior Master Planner, CPH

Jeg er ansat som Junior Master Planner i afdelingen Master Planning i Københavns Lufthavne A/S (CPH), som har ansvaret for den strategiske og langsigtede planlægning af lufthavnens udbygning. Kerneopgaven for Master Planning er at sikre rettidig beslutningstagen for udviklingen af infrastrukturen i takt med behovet. 

Læs mere
Sidst opdateret 30-09-2019

Mark Haurum, Team Lead, E-Komplet

E-Komplet er en softwarevirksomhed, der laver ERP-systemer til håndværkerbranchen. I den forbindelse skal manden i marken selvfølgelig også have en smart måde at få et overblik over opgaver, registrere tidsforbrug, dokumentere arbejdet og en masse andre ting, der gør hverdagen nemmere for den enkelte, men også for dem hjemme på kontoret.

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Anders Kirkeby Larsen, Sustainability Advisor, Ørsted

Jeg er ansvarlig for Ørsteds rapportering af bæredygtighedsperformance. Organisatorisk sidder jeg inden for Ørsteds ’Group Stakeholder Relations’-division. I denne del af virksomheden understøtter vi koncernen og arbejder strategisk med ekstern interessentdialog, lige fra mediehåndtering til politisk interessevaretagelse og – i mit tilfælde – strategisk bæredygtighed.

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Faruk Gür, Business Intelligence Manager, ISS

Jeg arbejder i øjeblikket med Business Intelligence, som handler om at tilrettelægge store mængder af data fra vores systemer i ISS, især operationelle- og økonomisystemer. Jeg er teamleder på et team, hvor vi er 3. Her har jeg ansvaret for at planlægge projekter og de daglige arbejdsopgaver samt sætte BI strategien, således at den er i overensstemmelse med ISS overordnede strategi.

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Rasmus Mygind Jensen, Speditør og sektionsleder, DSV

Min funktion hos DSV Road er sektionsmanager med ansvar for eksport til Benelux-landene. Jeg står for den daglige ledelse af et team på seks disponenter, som varetager disponeringen af omkring 100 lastbiler, derudover arbejder jeg med tilbud og implementering af nye kunder. 

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Nana Skak, Produktionsleder/Projektleder, Signifly

Jeg er en fast del af filmteamet, hvor jeg står for den overordnede ledelse af alle vores filmprojekter. Så jeg arbejder med generel projektledelse - sørger for, at tingene kører som de skal, at der er styr på økonomien, og at vi har de ressourcer, vi skal bruge i forhold til medarbejdere, og hvis vi skal koordinere noget på tværs af afdelingerne, så sørger jeg også for det. 

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Sofie Olsgaard Bergien, Projektleder, Scleroseforeningen

Jeg er ansat som projektleder i Scleroseforeningens afdeling for Forskning & Udvikling. Mit arbejde består primært i at planlægge og gennemføre Scleroseforeningens interne forskningsprojekter. Det kan eksempelvis være forskningsprojekter, der undersøger brugen og effekten af alternativ behandling blandt mennesker med multipel sclerose. 

Læs mere
Sidst opdateret 24-09-2019

Amalie Sindberg, Change Manager, Telenor

Jeg arbejder som Change Manager og Agil Coach i Telenor, hvilket betyder, at mine ansvarsområder er todelte men dog ofte med overlap. At arbejde med Change Management i Telenor vil sige, at jeg arbejder med strategien og den overordnede plan for, hvordan vi lykkes med en organisationsforandring fx den transformation af vores salgskanaler, som vi har gennemført.

Læs mere
Sidst opdateret 04-03-2019

Christopher Bering Baden, Udviklingskonsulent, DMJX

Jeg arbejder i afdelingen for Kurser & Videreuddannelse. Under overskriften "Vi vil gøre folk bedre til deres arbejde" laver vi efteruddannelse inden for områderne medier, kommunikation og visuelt design. Det kan både være gå-hjem-møder, enkeltdagskurser ude hos en virksomhed, ugekurser i udlandet, flerårige diplomuddannelser eller alt muligt andet.

Læs mere
Sidst opdateret 04-03-2019

Rasmus Raun, Afdelingschef i maskinafdeling, Barslund

Jeg er afdelingschef med ansvar for materiel i en af Danmarks største entreprenørforretninger. Jeg beskæftiger mig primært med driftsøkonomi, køb og salg af materiel samt management. I entreprenørbranchen løber man altid, så stærkt man kan hver eneste dag, og det har man altid gjort. 

Læs mere
Sidst opdateret 06-07-2021

Emil Plagborg-Møller, Lead Business Developer, Nordea

Jeg arbejder med fintech-partnerskaber i vores Wealth Management-division. Den overordnede idé med at indgå partnerskaber er at kombinere styrkerne hos partnere med vores styrker i Nordea, så vores kunder kan få det bedste af det bedste. 

Læs mere
Sidst opdateret 01-11-2019

Ida Støier, Partner Manager, Pleo

Pleo is a company spending solution that automates expense reports. We wish to empower future employees in future workplaces to work smarter. We offer a smart company card linked to our platform, so employees can take a quick snap of the receipt and admins and bookkeepers can see all expenses in real-time. 

Læs mere
Sidst opdateret 01-03-2019

Peter Høyer, Projektleder, Barslund

Jeg er projektleder i det svenske datterselskab Barslund AB, hvor jeg har to projekter i Ystad. Som projektleder har jeg ansvaret for, at hvert projekt planlægges og gennemføres, så både tidsplan, ressourcer, økonomi og kvalitet hænger sammen. 

Læs mere
Sidst opdateret 13-08-2019

Rene Jørgensen, Operations Center Manager, Total

I work within the operations team in technical excellence, where I have been a Project Manager for almost three years. My primary task as Project Manager has been to oversee and support the development and implementation of several operational safety procedures and a supporting an IT tool called eCoW.

Læs mere
Sidst opdateret 01-03-2019

Ronny Krag, Projektleder, Carl Ras

Jeg er ansat som projektleder i vores forretningsudvikling. Mine opgaver er meget forskellige. Jeg arbejder med alt lige fra projektledelse af hjemkøb og implementering af nye systemer til udarbejdelse af business cases, der skal lægge grundlag for indsatsområder i forhold til Carl Ras’ strategi samt implementering heraf. 

Læs mere