Vis studentum.dk som: Mobile

Christian Fuglsang Pedersen, Co-founder & CEO, VIGILANT

VIGILANT
CEO
  • Christian Fuglsang Pedersen
  • Ansat siden november 2018
  • Cand.merc i Organisation og Strategi

  • Kan du kort beskrive det forretningsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

Jeg sidder som co-founder og CEO i VIGILANT. Vi er (endnu) er relativt lille team, hvilket betyder at vi, uanset titel, alle har mange ”hatte på”. Derfor er mit forretningsområde præget af stor diversitet. Men trods denne diversitet, så har jeg selvfølgelig et par primære arbejdsopgaver. Her kan nævnes, at jeg dagligt er i tæt dialog med vores kunder og står til rådighed for dem.Ligeledes sidder jeg også med dialogen med nye potentielle kunder. Sidst, men ikke mindst, er en af primære arbejdsopgaver at sikre den daglige drift. Det vil sige at sikre at alle på teamet har det godt og derfor kan performe efter bedste evne.

  • Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

Det mest udfordrende og måske også mest spændende er at sikre, at teamet performer så godt som overhovedet muligt. Det kræver indsigt i, hvordan den enkelte på teamet performer bedst, og derefter hvordan vi som team kan ”spille hinanden gode”. Det er ikke nødvendigvis helt uden udfordringer. 

  • Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

Jeg plejer faktisk at være fræk og sige, at jeg ikke bruger min uddannelse til så meget. Det kan måske lyde arrogant, eller om ikke andet en anelse mærkeligt, men der er faktisk en god forklaring til mit svar. Jeg er mest af alt iværksætter, hvilket ikke nødvendigvis er noget, du kan uddanne dig til. Du kan sagtens lære entreprenant teori og metode, men det kræver noget andet at udføre det i praksis. Det er en egenskab, du ikke nødvendigvis kan lære gennem uddannelse. Men gennem erfaring.

Når det så er sagt, så har jeg desuden aldrig fået undervisning i entreprenørskab. Så den teori og metode jeg bruger, stammer faktisk mest fra litteratur, som jeg har læst udover min uddannelse, og så selvfølgelig gennem den erfaring jeg har tilegnet mig. Så derfor er mit svar mest af alt, at jeg faktisk ikke bruger min uddannelse synderligt meget, hvis jeg skal være ærlig.

  • Hvad er de tre vigtigste for dig i dit arbejde?

Det vigtigste for mig er først og fremmest, at jeg selv er glad hver gang jeg går på arbejde. Det har for mig betydet, at jeg skal være selvstændig og altså herved kunne være min egen chef.

Dernæst er det selvfølgelig mindst ligeså vigtigt, at resten af teamet også har det godt. Jeg har sammen med min partner, Rasmus, store ambitioner for Vigilant, hvilket betyder, at vi gerne vil være et stort team. Med de ambitioner følger et ansvar. Så derfor vil jeg selvfølgelig gøre alt for, at alle i teamet har det godt og elsker deres job. Det er nærmest mere vigtigt, end at jeg selv har det godt.

Sidst er det vigtigt for mig, at vi i Vigilant er med til at gøre en reel forskel gennem vores arbejde. Vi arbejder jo hovedsageligt med presseomtale, hvilket betyder at vi til en vis grad er med til at bestemme, hvilke historier der potentielt kan få ”taletid” i medierne, og hvilke der ikke kan. Så det er klart det, vi er meget obs. på - at vi hjælper de rette virksomheder og historier.

  • Hvorfor er VIGILANT en attraktiv virksomhed for dig at arbejde i?

Vigilant er for mig en attraktiv virksomhed at arbejde i, da jeg langt hen ad vejen har mulighed for at arbejde med det, som jeg brænder for. Det må nu engang være det vigtigste. Det sammenlagt med at jeg/vi forhåbentligt kan gøre en reel forskel for vores kunder.

Derudover sidder jeg jo som CEO og styrer derfor den daglige drift sammen med min partner Rasmus. Det giver selvfølgelig noget ansvar, og det giver samtidig mulighed for, at vi selv sætter rammerne for vores dagligdag. Vi har store ambitioner med Vigilant, og det er fuldstændig op til os selv, om vi kommer til at indfri disse ambitioner. Eller det er i hvert fald op til os selv, at forsøger at indfri de ambitioner. Så der er ”højt til loftet”, da vi selv sætter rammerne, hvilket betyder vi fagligt kan blive ved med at udfordre os selv og dermed forbedre os. Det er noget, som er rigtig attraktivt for både Rasmus og jeg selv.

Læs mere om VIGILANT

Mød andre kandidater fra VIGILANT

Senest opdateret: 14 aug 2019

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 04-03-2019

Julius Rechendorff, Forretningsspecialist, ATP

Jeg er ansat i en afdeling, der laver forretningsanalyser og stiller krav til drift og udvikling på en række af ATP’s ordninger inden for pension- og sikringsområdet. Jeg arbejder i et større projekt om implementeringen af en ny ferielov. 

Læs mere
Sidst opdateret 09-05-2019

Elizabeth Gregersen, Specialkonsulent, VIFIN

Jeg er projektleder og fundraiser af Vifins EU-projekter. Jeg hjælper andre afdelinger i Vejle Kommune med at fundraise i EU-regi. (Jeg var primus motor for vores ansøgning i Rockefeller foundation’s 100 Resilient Cities, som vi har været medlem af siden December 2013.) Jeg er også Vejle Kommunes repræsentant i EU-netværket; Association of Local Democracy Agencies.

Læs mere
Sidst opdateret 13-08-2019

Rene Jørgensen, Operations Center Manager, Total

I work within the operations team in technical excellence, where I have been a Project Manager for almost three years. My primary task as Project Manager has been to oversee and support the development and implementation of several operational safety procedures and a supporting an IT tool called eCoW.

Læs mere
Sidst opdateret 12-08-2019

Lars Holdensen, Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer

Jeg arbejder med regel- og politikudvikling inden for den økologiske produktion. Jeg arbejder altså for at sikre de rammevilkår, der kan understøtte udvikling af den økologiske produktion for vores økologiske landmænd og vores virksomheder, som producerer økologiske varer. Er der forhold, der spænder ben for den udvikling eller regler, der fx giver danske producenter dårligere konkurrencevilkår ...

Læs mere
Sidst opdateret 24-09-2019

Amalie Sindberg, Change Manager, Telenor

Jeg arbejder som Change Manager og Agil Coach i Telenor, hvilket betyder, at mine ansvarsområder er todelte men dog ofte med overlap. At arbejde med Change Management i Telenor vil sige, at jeg arbejder med strategien og den overordnede plan for, hvordan vi lykkes med en organisationsforandring fx den transformation af vores salgskanaler, som vi har gennemført.

Læs mere
Sidst opdateret 21-11-2019

Mette Bøegh-Nielsen, Deputy Director, Bosch

What is a working day at Bosch like? Hectic. I usually meet many interesting challenges every day, which I try to solve in cooperation with my fantastic colleagues, and most days when I reflect on my way home from a busy workday, I feel we have found some good solutions together or have made first step in the right direction.

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Cecilie Bak, Project Manager, Ørsted

I min ansættelsesperiode har jeg arbejdet både i Wind Power med trading og i Distribution, og i det seneste år har jeg arbejdet i forskellige projekter i B2B. I takt med, at Ørsted er på en spændende digital rejse, har jeg fået muligheden for at prøve mig selv af som Scrum Master i et Digital Delivering Vehicle.

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Leise Katrine Hein Voss, Konsulent, Kommunikation og Sprog

Mit primære arbejdsområde er strategi- og politikudvikling indenfor kommunikatørernes fag. Jeg analyserer fagets udvikling, og jeg lægger strategier for, hvordan vi som fagforening og faglig forening vil understøtte faget og vores medlemmer på arbejdsmarkedet. Det involverer en masse interessenter i implementeringen af strategierne. 

Læs mere
Sidst opdateret 26-03-2019

Martin Kvist-Madsen, Direktør, KOM-KBH A/S

Jeg beskæftiger mig med ejendomsudvikling, hvor jeg blandt andet arbejder med byfornyelse i form af at opføre nye byggerier og renovere gamle bevaringsejendomme. Det kan være udfordrende at holde processen i gang, da tidsprocessen i et byggeprojekt kan række over flere år. Noget af det mest spændende er at se processen fra grundkøb til aflevering af et færdigt projekt.

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Johannes Christian Vørts, Head of Development, Krifa

Jeg arbejder som Head of Development hos Krifa - mere specifikt i Krifas store satsning GAIS. GAIS fungerer som en slags startup-virksomhed internt i Krifa – det, som man ofte kalder en Corporate Garage. Det unikke ved GAIS frem for andre projekter i Krifa er, at vi som arbejder med GAIS, dedikerer 100% af vores tid til GAIS og ikke har andre opgaver i Krifa.

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Sanne Hedegård, Senior Bemandingschef, POWERCARE

Jeg er bemandingschef i POWERCAREs Danmarksafdeling, hvor vi finder sundhedsfaglige vikarer til hjemmeplejen, plejehjem og sygehuse. Vi har knap 20 unge mennesker ansat i min afdeling til at booke vikarer og tale med kunder og sikre det bedste match mellem de to. 

Læs mere
Sidst opdateret 01-03-2019

Maiken Møller Sørensen, District Manager, Lidl

Jeg er District Manager hos Lidl Danmark, og her har jeg ledelsesansvaret for fem butikker, hvilket betyder, at jeg er personaleansvarlig for de cirka 100 medarbejdere, der arbejder i de fem butikker. 

Læs mere
Sidst opdateret 06-09-2019

Frederikke Mouritsen, Projektleder, VINIA Media

Jeg arbejder med filmproduktion til danske virksomheder hos VINIA Media. Heri består mine primære arbejdsopgaver som projektleder i at planlægge og organisere vores igangværende filmprojekter. Det kan omhandle den direkte planlægning og struktureringen af vores timer på et givent projekt, og det kan omhandle den kreative proces i præproduktionen, hvor koncepterne udvikles.

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Faruk Gür, Business Intelligence Manager, ISS

Jeg arbejder i øjeblikket med Business Intelligence, som handler om at tilrettelægge store mængder af data fra vores systemer i ISS, især operationelle- og økonomisystemer. Jeg er teamleder på et team, hvor vi er 3. Her har jeg ansvaret for at planlægge projekter og de daglige arbejdsopgaver samt sætte BI strategien, således at den er i overensstemmelse med ISS overordnede strategi.

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Morten Dalgaard, Regional Manager, Swapfiets

Jeg er Regional Manager for Swapfiets i Odense, hvor jeg har ansvaret for et team bestående af 14 deltidsansatte og en fuldtidsansat. Min opgave har fra start været at gøre Odense "Ready for Business" med alt, hvad det indebærer. Det har blandt andet været HR-opgaver, ansættelser, udvælgelse og kontraktforhandling af de rigtige lokaler samt træning af de ansatte.

Læs mere
Sidst opdateret 06-09-2019

Oliver Rosendal, Filmfotograf, VINIA Media

Jeg er stifter af virksomheden, og har derfor det overordnede ansvar for, at virksomheden kører rundt. I takt med at teamet er blevet større, så har vi fået nogle folk ombord, som er langt dygtigere end mig på visse områder. Jeg bruger derfor det meste af min kontor-arbejdstid på kundekontakt, kreativ konceptudvikling og salg. 

Læs mere
Sidst opdateret 12-08-2019

Jesper Knudsen, Administrerende direktør, EL:CON

Jeg er administrerende direktør i EL:CON. Mine primære opgave er at sikre EL:CONs overordnede retning og styring, det vil sige at udvikle en plan for vores forretning og sikre, at den blive udlevet. Jeg arbejder blandt andet opgaver omkring forretningsudvikling, organisationsudvikling, opkøb af virksomheder samt sparring med forretningens driftsdirektører og store kunder. 

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Casper Lykke, Organisationskonsulent, Scleroseforeningen

Min jobtitel er Organisationskonsulent – nærmere betegnet ”Ungekonsulent”. Jeg fungerer som en slags bindeled mellem unge med sclerose, fra 19 år til og med 40 år, og foreningen.   Jeg varetager blandt andet  en sekretærlignende stilling for ”Ungeudvalget”, som er 10 demokratisk valgte frivillige unge fra hele landet.  

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Gökhan Sentürk, Strategy Consultant, TDC Group

I work as a Strategy Consultant in TDC's Digital department where our workforce is around 1000 people counting the whole workforce. Digital was established approximately two years ago and the goal is to drive the Digital transformation in TDC together with the e.g. YouSee, TDC Business. 

Læs mere
Sidst opdateret 12-08-2019

Lewis Bedford, Regional Manager, Swapfiets

I work as the regional manager for Swapfiets Copenhagen. Day to day the role is primarily operational management, but I also work closely with our marketing department, spreading the word about Swapfiets across Denmark. 

Læs mere