Vis studentum.dk som: Mobile

Christian Fuglsang Pedersen, Co-founder & CEO, VIGILANT

VIGILANT
CEO
  • Christian Fuglsang Pedersen
  • Ansat siden november 2018
  • Cand.merc i Organisation og Strategi

  • Kan du kort beskrive det forretningsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

Jeg sidder som co-founder og CEO i VIGILANT. Vi er (endnu) er relativt lille team, hvilket betyder at vi, uanset titel, alle har mange ”hatte på”. Derfor er mit forretningsområde præget af stor diversitet. Men trods denne diversitet, så har jeg selvfølgelig et par primære arbejdsopgaver. Her kan nævnes, at jeg dagligt er i tæt dialog med vores kunder og står til rådighed for dem.Ligeledes sidder jeg også med dialogen med nye potentielle kunder. Sidst, men ikke mindst, er en af primære arbejdsopgaver at sikre den daglige drift. Det vil sige at sikre at alle på teamet har det godt og derfor kan performe efter bedste evne.

  • Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

Det mest udfordrende og måske også mest spændende er at sikre, at teamet performer så godt som overhovedet muligt. Det kræver indsigt i, hvordan den enkelte på teamet performer bedst, og derefter hvordan vi som team kan ”spille hinanden gode”. Det er ikke nødvendigvis helt uden udfordringer. 

  • Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

Jeg plejer faktisk at være fræk og sige, at jeg ikke bruger min uddannelse til så meget. Det kan måske lyde arrogant, eller om ikke andet en anelse mærkeligt, men der er faktisk en god forklaring til mit svar. Jeg er mest af alt iværksætter, hvilket ikke nødvendigvis er noget, du kan uddanne dig til. Du kan sagtens lære entreprenant teori og metode, men det kræver noget andet at udføre det i praksis. Det er en egenskab, du ikke nødvendigvis kan lære gennem uddannelse. Men gennem erfaring.

Når det så er sagt, så har jeg desuden aldrig fået undervisning i entreprenørskab. Så den teori og metode jeg bruger, stammer faktisk mest fra litteratur, som jeg har læst udover min uddannelse, og så selvfølgelig gennem den erfaring jeg har tilegnet mig. Så derfor er mit svar mest af alt, at jeg faktisk ikke bruger min uddannelse synderligt meget, hvis jeg skal være ærlig.

  • Hvad er de tre vigtigste for dig i dit arbejde?

Det vigtigste for mig er først og fremmest, at jeg selv er glad hver gang jeg går på arbejde. Det har for mig betydet, at jeg skal være selvstændig og altså herved kunne være min egen chef.

Dernæst er det selvfølgelig mindst ligeså vigtigt, at resten af teamet også har det godt. Jeg har sammen med min partner, Rasmus, store ambitioner for Vigilant, hvilket betyder, at vi gerne vil være et stort team. Med de ambitioner følger et ansvar. Så derfor vil jeg selvfølgelig gøre alt for, at alle i teamet har det godt og elsker deres job. Det er nærmest mere vigtigt, end at jeg selv har det godt.

Sidst er det vigtigt for mig, at vi i Vigilant er med til at gøre en reel forskel gennem vores arbejde. Vi arbejder jo hovedsageligt med presseomtale, hvilket betyder at vi til en vis grad er med til at bestemme, hvilke historier der potentielt kan få ”taletid” i medierne, og hvilke der ikke kan. Så det er klart det, vi er meget obs. på - at vi hjælper de rette virksomheder og historier.

  • Hvorfor er VIGILANT en attraktiv virksomhed for dig at arbejde i?

Vigilant er for mig en attraktiv virksomhed at arbejde i, da jeg langt hen ad vejen har mulighed for at arbejde med det, som jeg brænder for. Det må nu engang være det vigtigste. Det sammenlagt med at jeg/vi forhåbentligt kan gøre en reel forskel for vores kunder.

Derudover sidder jeg jo som CEO og styrer derfor den daglige drift sammen med min partner Rasmus. Det giver selvfølgelig noget ansvar, og det giver samtidig mulighed for, at vi selv sætter rammerne for vores dagligdag. Vi har store ambitioner med Vigilant, og det er fuldstændig op til os selv, om vi kommer til at indfri disse ambitioner. Eller det er i hvert fald op til os selv, at forsøger at indfri de ambitioner. Så der er ”højt til loftet”, da vi selv sætter rammerne, hvilket betyder vi fagligt kan blive ved med at udfordre os selv og dermed forbedre os. Det er noget, som er rigtig attraktivt for både Rasmus og jeg selv.

Læs mere om VIGILANT

Mød andre kandidater fra VIGILANT

Senest opdateret: 14 aug 2019

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 16-08-2019

Cecilie Bak, Project Manager, Ørsted

I min ansættelsesperiode har jeg arbejdet både i Wind Power med trading og i Distribution, og i det seneste år har jeg arbejdet i forskellige projekter i B2B. I takt med, at Ørsted er på en spændende digital rejse, har jeg fået muligheden for at prøve mig selv af som Scrum Master i et Digital Delivering Vehicle.

Læs mere
Sidst opdateret 30-09-2019

Mark Haurum, Team Lead, E-Komplet

E-Komplet er en softwarevirksomhed, der laver ERP-systemer til håndværkerbranchen. I den forbindelse skal manden i marken selvfølgelig også have en smart måde at få et overblik over opgaver, registrere tidsforbrug, dokumentere arbejdet og en masse andre ting, der gør hverdagen nemmere for den enkelte, men også for dem hjemme på kontoret.

Læs mere
Sidst opdateret 12-08-2019

Thomas Braagaard Pedersen, Senior Management Consultant, Rambøll

I work in Strategy & Operations within Ramboll Management Consulting, in which we serve private and public clients both nationally and internationally. As part of the global Ramboll Group, we often build upon unique industry expertise to advise executive managers within our selected industries, such as Energy, Buildings, Transport, Environment & Health and Water.

Læs mere
Sidst opdateret 24-09-2019

Rasmus Hempel, Strategy Manager, Telenor

Jeg arbejder som Senior Strategy Manager i Strategy & M&A, hvilket betyder, at jeg er med til at sætte retningen for Telenor Danmark samt løse nogle af de mest komplekse problemstillinger, som vi hele tiden står over for. Mine primære arbejdsopgaver er at kombinere teori med praksis og forstå, hvordan vi skaber værdi for Telenor Danmark – både på den korte og lange bane.

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Sanne Hedegård, Senior Bemandingschef, POWERCARE

Jeg er bemandingschef i POWERCAREs Danmarksafdeling, hvor vi finder sundhedsfaglige vikarer til hjemmeplejen, plejehjem og sygehuse. Vi har knap 20 unge mennesker ansat i min afdeling til at booke vikarer og tale med kunder og sikre det bedste match mellem de to. 

Læs mere
Sidst opdateret 28-06-2019

Rasmus Stampe Emborg, Projektleder, Landbrug & Fødevarer

Jeg arbejder med at åbne naturen op for danskerne. Som projektleder på SPOR i Landskabet er min primære opgave at samarbejde med frivillige, landmænd og lodsejere, så vi hver dag kan byde velkommen til oplevelser i det åbne land. SPOR er trampestier på privat landbrugsjord i hele Danmark, og du er velkommen på dem alle.

Læs mere
Sidst opdateret 01-11-2019

Ida Støier, Partner Manager, Pleo

Pleo is a company spending solution that automates expense reports. We wish to empower future employees in future workplaces to work smarter. We offer a smart company card linked to our platform, so employees can take a quick snap of the receipt and admins and bookkeepers can see all expenses in real-time. 

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Morten Dalgaard, Regional Manager, Swapfiets

Jeg er Regional Manager for Swapfiets i Odense, hvor jeg har ansvaret for et team bestående af 14 deltidsansatte og en fuldtidsansat. Min opgave har fra start været at gøre Odense "Ready for Business" med alt, hvad det indebærer. Det har blandt andet været HR-opgaver, ansættelser, udvælgelse og kontraktforhandling af de rigtige lokaler samt træning af de ansatte.

Læs mere
Sidst opdateret 12-08-2019

Lewis Bedford, Regional Manager, Swapfiets

I work as the regional manager for Swapfiets Copenhagen. Day to day the role is primarily operational management, but I also work closely with our marketing department, spreading the word about Swapfiets across Denmark. 

Læs mere
Sidst opdateret 12-11-2019

Helga Hertz, Quality Manager, ME Production

ME Production er med sine bæredygtige produkter og miljøvenlige fokus i konstant udvikling, hvor der kontinuerligt bliver stillet nye krav. Det gælder både den teknologiske udvikling til krav fra myndighederne. Mine ansvarsområder indbefatter hele QHSE-området med fokus på kvalitet, miljø og sikkerhed.

Læs mere
Sidst opdateret 12-03-2019

Frederik Hviid, Head of Business Optimization & Quality, Telia

Jeg arbejder i Channels, som sagt på dansk er vores menneskebetjente kundekanaler. Min afdelingen arbejder med alle former for optimering, kvalitetssikring og effektivisering af forretningen – både med udgangspunkt i kunderne, så de får den bedste oplevelse i deres relation med Telia og med udgangspunkt i forretningen.

Læs mere
Sidst opdateret 13-05-2019

Jelena Bagrova, Forretningskonsulent, UNIK

I dag beskæftiger jeg mig med flere forretningsområder og kan nævne de 3 væsentlige. Den ene er arbejde med vores 3.parts samarbejdspartnere. Jeg holder vores aftaler opdateret og samarbejdet struktureret. Det andet område er LEAN, hvor jeg er en del af LEAN gruppen. 

Læs mere
Sidst opdateret 25-04-2019

Emil Eggert Scherrebeck, Udviklingskonsulent, Vejle Bibliotekerne

Jeg er ansat som udviklingskonsulent på Vejle Bibliotekerne. Min hverdag er meget alsidig, men de største blokke i mit skema fyldes ud af forskellige udviklingsopgaver samt projekt- og procesledelse. Vejle Bibliotek er et af seks Centralbiblioteker i Danmark. 

Læs mere
Sidst opdateret 01-03-2019

Maiken Møller Sørensen, District Manager, Lidl

Jeg er District Manager hos Lidl Danmark, og her har jeg ledelsesansvaret for fem butikker, hvilket betyder, at jeg er personaleansvarlig for de cirka 100 medarbejdere, der arbejder i de fem butikker. 

Læs mere
Sidst opdateret 09-05-2019

Elizabeth Gregersen, Specialkonsulent, VIFIN

Jeg er projektleder og fundraiser af Vifins EU-projekter. Jeg hjælper andre afdelinger i Vejle Kommune med at fundraise i EU-regi. (Jeg var primus motor for vores ansøgning i Rockefeller foundation’s 100 Resilient Cities, som vi har været medlem af siden December 2013.) Jeg er også Vejle Kommunes repræsentant i EU-netværket; Association of Local Democracy Agencies.

Læs mere
Sidst opdateret 01-03-2019

Mikael Holm, Koncern indkøbschef, Carl Ras

Jeg er ansvarlig for funktionsområdet Indkøb, som udgøres af i alt 22 medarbejdere. I Indkøb er vores primære opgaver at udvælge varerne i vores sortiment, oprette varer og vedligeholde data på disse, forhandle kontrakter med leverandører, indkøbe varer og udvikle varer i vores egne varemærker. 

Læs mere
Sidst opdateret 01-03-2019

Ronny Krag, Projektleder, Carl Ras

Jeg er ansat som projektleder i vores forretningsudvikling. Mine opgaver er meget forskellige. Jeg arbejder med alt lige fra projektledelse af hjemkøb og implementering af nye systemer til udarbejdelse af business cases, der skal lægge grundlag for indsatsområder i forhold til Carl Ras’ strategi samt implementering heraf. 

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Henning Andersen, Project Manager, Brøndum International

Som projektleder er jeg ansvarlig for fremdrift af vores projekter og koordinering af opgaver - både internt i Brøndum såvel som eksternt i forhold til vores kunder, bygherrer og underleverandører. Jeg afholder dermed flere byggemøder med vores forskellige samarbejdspartnere for at sikre, at alt går, som det skal og følger planen. 

Læs mere
Sidst opdateret 01-03-2019

Kristine Kortnum, Rektor, Rødkilde Gymnasium

Som rektor på Rødkilde Gymnasium beskæftiger jeg mig med ungdomsuddannelse og kort beskrevet er mine ansvarsområder strategisk og økonomisk ledelse samt ledelse af personale. Mine arbejdsopgaver handler om at skabe og vedligeholde netværk, mødes med forskellige interessenter i forhold til udvikling og samarbejde og derudover arbejder jeg tæt sammen med personale, elever og forældre ...

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Sigrid Marie Rohbøll, Senior Agile Coach, Nordea

Jeg sidder i Wholesale Banking COO organisationen på vores danske kontor i Ørestaden. Som Agile Coach fungerer jeg som partner til både IT og forretningen, når de ønsker at forandre måden, de leverer løsninger og produkter til kunder.

Læs mere