Vis studentum.dk som: Mobile

Mød UU Vejle

UU Vejle

UU Vejle - Alle unge skal have en ungdomsuddannelse

Kerneopgave

I det personlige møde med unge - udfordrer, udvikler og understøtter vi valgprocesser og valgkompetencer i forhold til fremtidig uddannelse og job. UU Vejle er bindeled i overgangen mellem skole og ungdomsuddannelse. Vi er helhedsorienterede og finder sammenhænge på tværs.

Hos UU Vejle er det overordnede mål for alt, hvad vi foretager os, at vejledningen sikrer, at alle unge på sigt kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Målet er skabt ud fra en mission og vision med den unge i centrum og en holdning om, at en ungdomsuddannelse er til gavn for den unge selv og samfundet generelt. 

Værdigrundlag

UU Vejles værdigrundlag er - i en tid præget af foranderlighed - det faste holdepunkt, som forpligter enhver ansat i sin måde at løse opgaver på både udadtil og indadtil. Udadtil i forhold til de unge, forældre og andet netværk og indadtil i forhold til kolleger og alle andre samarbejdsparter.

Mød en medarbejder fra UU VejleSenest opdateret: 01 mar 2019