Vis studentum.dk som: Mobile

Mød Ungdomscenter Knudmosen

Ungdomscenter Knudmosen

Ungdomscenter Knudmosen - Uddannelse med fokus på mangfoldighed

Ungdomscenter Knudmosen er Herning kommunes tilbud om den 3-årige ungdomsuddannelse STU. STU står for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, der tilbydes unge mellem 16 og 25 år, der af forskellige årsager ikke er i stand til at deltage på en ordinær ungdomsuddannelse. Skolen har lige nu ca. 100 elever fordelt på to adresser. Her deltager eleverne i forskellige undervisningssammenhænge, alt efter deres individuelle uddannelsesplan. Eleverne er inddelt i mindre grupper, hvor der foregår differentieret undervisning på tværs af alder, diagnoser og faglige- personlige- og sociale kompetencer.

På Ungdomscenter Knudmosen kan man derfor opleve en enestående mangfoldighed i gruppen af unge mennesker, der ikke ses på andre ungdomsuddannelser. Dette kræver en høj grad af alternativ tænkning bag undervisningen, der muliggør, at alle bliver tilgodeset bedst muligt. Overordnet arbejder Knudmosen efter målsætningen, at alle har krav på selvstændig aktiv deltagelse i både eget liv og det omgivende samfund.

Mød 3 medarbejdere fra Ungdomscenter Knudmosen

Senest opdateret: 11 mar 2019