Vis studentum.dk som: Mobile

Morten Jacobsen, Seniorprojektleder, Sweco

Sweco
Seniorprojektleder
  • Morten Jacobsen
  • 53 år
  • Ansat siden 2015
  • Maskiningeniør, HD i Organisation

  • Kan du kort beskrive det forretningsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

Jeg sidder i vores energiafdeling og beskæftiger mig primært med biogasprojekter. På biogasprojekterne har jeg foruden min rolle som projektleder også en rolle som biogasekspert. Som biogasekspert rådgiver jeg alle vores kunder omkring det at bygge nye biogasanlæg, herunder valg af udstyr og teknologi og omkring selve gennemførelsen af projektet. Da jeg af titel er seniorprojektleder, agerer jeg også projektleder på større projekter rundt om i andre afdelinger, da projektledergerningen isoleret set er en ret bred disciplin, der ikke nødvendigvis behøver at være fagspecifik.    

  • Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

Jeg synes jo som helhed, at mit job er spændende og udfordrende, men jeg må sige, at jeg for alvor bliver motiveret af de projekter, der indeholder en høj grad af kompleksitet. Det tænder den faglige gnist i mig, og det er ofte den type af projekter, hvor ens projektlederevner for alvor kommer på prøve. Her får jeg nemlig for alvor lov til at dykke helt ned i det faglige i form af forskelligartede og til tider svære opgaver. Derudover finder jeg også det menneskelige aspekt af mit arbejde enormt spændende, og på komplicerede projekter er det vigtigt, at jeg formår at have hånd i hanke med de mange interessenter, der skal koordineres imellem – så hele ledelses- og stakeholder management-delen er også klart noget af det, jeg finder såvel udfordrende som interessant. 

  • Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

Jeg er uddannet maskiningeniør, og min uddannelse anvender jeg i de biogasprojekter, hvor projektering indgår. Derudover har jeg en HD i organisation, som jeg trækker på i min rolle som projektleder. Generelt må jeg dog sige, at mine uddannelser selvfølgelig har givet mig en basal og uundværlig grundforståelse, der danner grundlaget for min faglighed, men meget af den viden, jeg besidder i dag, har jeg tilegnet mig gennem årene, efter jeg kom ud på arbejdsmarkedet.

  • Hvad er de tre vigtigste ting for dig i dit arbejde hos Sweco?

De mange muligheder

Da Sweco er så stor en virksomhed, er der flere muligheder for at anvende sine kompetencer inden for andre områder, end der hvor ens kernekompetencer ligger. På den led har jeg større bevægelsesfrihed i mit arbejde, da jeg har en bred faglighed, jeg kan trække på. Det betyder i sidste ende, at jeg kan byde ind på forskellige typer af opgaver, og er jeg altid koblet på en opgave eller projekt, er der større sandsynlighed for, at jeg kan beholde mit job.

Godt arbejdsmiljø, både fysisk og psykisk

I Sweco har vi generelt store, lyse lokaler, hvor man også har gode muligheder for at vælge alternativer til den traditionelle skrivebordsplads; man kan egentlig sidde eller stå og arbejde lidt der, hvor man har lyst i situationen. Desuden har vi en meget uformel omgangstone og højt til loftet. Jeg kan altid gå til en kollega eller en leder og få en fordomsfri og åben snak. Og så synes jeg, at jeg er omgivet af rigtig flinke og dygtige kolleger og ledere. Det bidrager alt sammen til både et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Stor fleksibilitet og selvstændighed

Jeg har en enorm frihedsgrad i min hverdag, og jeg tilrettelægger som oftest selv min uge – selvfølgelig så den overordnet flugter med afdelingens strategi og de projekter og opgaver, der nu ligger. Men i Sweco får man tildelt meget ansvar, og man får så også tilsvarende stor frihed.

  • Hvorfor er Sweco en attraktiv virksomhed for dig at arbejde i? 

Sweco er den store, lille virksomhed, som jeg plejer at sige til folk. I de enkelte teams har man stor mulighed for at forfølge opgaver og forretningsmuligheder uden for meget bureaukrati og for tunge forretningsgange - så man kan rent faktisk agere hurtigt og effektivt som en lille virksomhed. På samme tid har man supportfunktionerne og systemerne fra en klassisk, stor virksomhed til at understøtte en i sit arbejde i dagligdagen. Derudover mener jeg, at Sweco er en attraktiv arbejdsplads, fordi jeg har rig mulighed for at udvikle mig personligt i lederrollen og rent fagligt ved at arbejde med nye tekniske områder. Fælles for begge er, at der er en fin balance imellem læringsmetoderne, der typisk er gennem kurser og uddannelser og så i dagligdagen, hvor det tillærte skal ud at leve, og hvor man samtidig hele tiden udvikler sig og lærer, uden man måske lige bemærker det fra dag til dag.  

Læs mere om Sweco

Mød andre kandidater fra Sweco

Senest opdateret: 19 mar 2019

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 16-08-2019

Josefine Pedersen, Elektriker, EL:CON

Jeg er elektriker og arbejder i Roskildes sikringsafdeling. Her beskæftiger jeg mig primært med ABA, hvilket vedører alt sikkerhed, hvis der skulle opstå brand. Det kan være alt fra varslingshøjtalere, der beder folk om at forlade området, hvis der opstår brand til røgmeldere, der opfanger røgen fra branden. 

Læs mere
Sidst opdateret 12-07-2019

Mette Sørensen, Teknisk sagsbehandler/Ingeniør, Sikkerhedsstyrelsen

Jeg er ansat i Center for Markedsovervågning, hvor jeg arbejder med produktsikkerhed i et team af dygtige kollegaer. Min primære arbejdsopgave omhandler sagsbehandling af produkter, som ikke lever op til gældende sikkerhedskrav. Jeg er ofte i dialog med virksomheder, som har brug for vejledning i forhold til deres egne forpligtelser. 

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Søren Maagaard Olesen, Software Architect, 3Shape

3Shape Audio provides 3D scanners and modelling software to hearing aid manufacturers. In my team, we make the software that connects the 3D scanners and software for designing customized hearing aids. The hearing aids are customized to each person, so they fit exactly to their ears. That means that the software needs to include a lot of information on ear anatomy.

Læs mere
Sidst opdateret 11-09-2019

Matilde Bisballe, Systems Engineer & User Researcher, 3Shape

I work in the R&D department in 3Shape as a Systems Engineer focusing on usability and user experience. My core responsibility is to be the voice of the user inside the R&D department and ensure the quality of the user experience when hardware and software come together. My main tasks consist of testing the and transforming user insights into tangible product requirements.

Læs mere
Sidst opdateret 12-08-2019

Sophia Amalie Mortensen, Graduate, EL:CON

Jeg er ingeniør i Elektrisk Energiteknologi og arbejder med højspænding. Hos EL:CON kunne det for eksempel være dimensionering af kabler og transformerstationer eller service og vedligehold på eksisterende elforsyningsanlæg. Mine opgaver består typisk af både økonomiske og tekniske beregninger og involverer også projektledelse. 

Læs mere
Sidst opdateret 01-03-2019

Ingrid Deigaard, Associate, BCG

I work as an associate consultant. The job as an associate consultant is project based and you typically work in a larger team sharing tasks and responsibilities. Our projects cover a wide range of industries as well as topics such as strategy, operations optimization, reorganization, etc. 

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Noreen Din, Teamleder, Sweco

Jeg er teamleder og sidder overordnet med opgaver og projekter inden for veje og trafikplanlægning. I det store hele kan man sige, at mit job kræver stærke projektlederevner, og da jeg er teamleder og har personaleansvar, er det selvfølgelig også vigtigt, at jeg er en god leder.

Læs mere
Sidst opdateret 26-03-2019

Johanne Rao Jensen, Management Consulting Analyst, Accenture

I work in Health & Public Service (H&PS), which is Accenture’s department for all our public clients in Denmark. We work together with clients at national, regional and local level on various tasks. Some of our projects are very strategic and high-level, while others are more in-depth with focus on the entire implementation process.

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Andreas Weidinger, Erhvervspolitisk konsulent, Dansk Byggeri

Som erhvervspolitisk konsulent arbejder jeg med at forklare virksomhedernes problemer til politikere og embedsfolk i ministerier, så problemerne bliver løst. Det gør jeg ved at besøge virksomheder og lave forslag til ændringer i lovgivningen, som vi fortæller om gennem at skrive debatindlæg til aviserne, holde møder med politikerne eller deltage i arbejdsgrupper i ministerier.

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Inúnguak Abelsen, Ingeniør, Orbicon

Jeg arbejder på Grønland med grønlandske bygge- og anlægsprojekter. Jeg sidder som projektleder på vejprojekter, byggemodningsprojekter og generelle anlægsprojekter herunder havnebelægninger langs den grønlandske kyst. Det er meget varierende arbejdsopgaver, som vi altid løser i teams.

Læs mere
Sidst opdateret 04-03-2019

Kristine Clemmensen-Rotne, Engineering Graduate, Demant

During the graduate program I have been working in the following areas during my four rotations: During my various projects here in the Graduate Programme I have moved through almost all of the different stages, from the early development to the final production and distribution of our products. 

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Mustafa Nabil Shaker, Civil Engineer, Rambøll

My primary tasks are to manage projects and coordinate both small and medium sized bridge and civil work projects both in Denmark and internationally. In the recent year, the main focus has been to optimize and integrate the global cooperation between the different bridge teams in countries such as India, Abu Dhabi and UK. 

Læs mere
Sidst opdateret 12-08-2019

Frederikke Gartmann, Analyst i Deal Advisory, KPMG

Jeg arbejder hos KPMG i den afdeling som hedder Deal Advisory. I min afdeling hjælper vi investorer, virksomheder, familier og individer med at købe og sælge virksomheder. Vi finder ud af, hvad virksomheden er værd, hvem der kunne være potentielle købere og rådgiver i det hele taget på alle områder omkring et salg, hvor vores kunder har spørgsmål eller er i tvivl.

Læs mere
Sidst opdateret 01-03-2019

Thomas Pank Roulund, Global Mechatronics Graduate, Grundfos

Jeg startede i Grundfos, som en del af deres Global Graduate Programme, og jeg arbejder i min første af fire rotationer inden for vores udvikling af nye produktionsprocessorer.

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Simone Herseth Fischer, User Experience Engineer, Kamstrup

Hos Kamstrup arbejder vi med målere og systemer til vand-, varme- og el-forsyninger. Overordnet set går mit arbejde ud på at sikre brugervenligheden på tværs af vores produkter og identificere, hvilken værdi vi vil skabe for vores kunder. 

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Signe Kraghede Yding Andersen, Partner Technology Strategist, Microsoft

Jeg arbejder med forretningsudvikling fra et teknisk perspektiv i forhold til vores partnere, fordi Microsoft arbejder sammen med en række partnere – blandt andet større konsulenthuse og mindre IT-virksomheder. Det skyldes, at vi hos Microsoft ikke kan nå ud til hele verden, og derfor er vi nødt til at alliere os med partnere, der kan hjælpe med at sælge og formidle Microsofts produkter og løsning ...

Læs mere
Sidst opdateret 08-04-2019

Rikke Wittendorff, Projekteringsingeniør, Barslund

Mine primære arbejdsopgaver består af projektering og 3D modellering af veje i forbindelse med nybyggeri, etablering af midlertidige byggepladsveje eller udvidelse af eksisterende veje. Derudover er jeg med til at planlægge og illustrere trafikafvikling under projektudførslen for at sikre, at alle krav til afmærkninger og afstande bliver overholdt.

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Pernille Holm, Ingeniør, Orbicon

Jeg er ansat i afdelingen for forsyning og anlægsteknik, hvor vi arbejder med separatkloakering, byggemodninger og regnvandshåndteringsprojekter. I kraft af, at Aalborg-kontoret, hvor jeg er ansat, er relativt lille, har jeg allerede haft mange forskellige arbejdsopgaver. 

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Isabel Amalia Jepsen, Data Scientist Consultant, IBM CIC

Forretningsområdet som Data Scientist Consultant er meget bredt. Man arbejder på korte projekter i alle slags virksomheder, og man kan arbejde med al slags data fx. sundhedsdata, vejrdata, mediedata, processdata, kundedata osv. Min primære arbejdsopgave er at finde værdi i data og være med til at løse komplekse problemstillinger for kunden ved brug af data.

Læs mere
Sidst opdateret 24-09-2019

Nicklas Bune, Kunderådgiver, PFA Pension

Jeg sidder i PFA’s rådgivningscenter og bliver snart færdig som elev efter et toårigt forløb. Mine primære arbejdsopgaver består i at hjælpe og rådgive vores kunder telefonisk samt skriftligt. Alt fra de lavpraktiske opgaver, som ikke tager mere end et minuts tid, til de tungere rådgivningssamtaler om alt fra PFA’s produkter, til hvordan kundens pensionsordning er investeret.

Læs mere