Vis studentum.dk som: Mobile

Morten Jacobsen, Seniorprojektleder, Sweco

Sweco
Seniorprojektleder
  • Morten Jacobsen
  • 53 år
  • Ansat siden 2015
  • Maskiningeniør, HD i Organisation

  • Kan du kort beskrive det forretningsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

Jeg sidder i vores energiafdeling og beskæftiger mig primært med biogasprojekter. På biogasprojekterne har jeg foruden min rolle som projektleder også en rolle som biogasekspert. Som biogasekspert rådgiver jeg alle vores kunder omkring det at bygge nye biogasanlæg, herunder valg af udstyr og teknologi og omkring selve gennemførelsen af projektet. Da jeg af titel er seniorprojektleder, agerer jeg også projektleder på større projekter rundt om i andre afdelinger, da projektledergerningen isoleret set er en ret bred disciplin, der ikke nødvendigvis behøver at være fagspecifik.    

  • Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

Jeg synes jo som helhed, at mit job er spændende og udfordrende, men jeg må sige, at jeg for alvor bliver motiveret af de projekter, der indeholder en høj grad af kompleksitet. Det tænder den faglige gnist i mig, og det er ofte den type af projekter, hvor ens projektlederevner for alvor kommer på prøve. Her får jeg nemlig for alvor lov til at dykke helt ned i det faglige i form af forskelligartede og til tider svære opgaver. Derudover finder jeg også det menneskelige aspekt af mit arbejde enormt spændende, og på komplicerede projekter er det vigtigt, at jeg formår at have hånd i hanke med de mange interessenter, der skal koordineres imellem – så hele ledelses- og stakeholder management-delen er også klart noget af det, jeg finder såvel udfordrende som interessant. 

  • Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

Jeg er uddannet maskiningeniør, og min uddannelse anvender jeg i de biogasprojekter, hvor projektering indgår. Derudover har jeg en HD i organisation, som jeg trækker på i min rolle som projektleder. Generelt må jeg dog sige, at mine uddannelser selvfølgelig har givet mig en basal og uundværlig grundforståelse, der danner grundlaget for min faglighed, men meget af den viden, jeg besidder i dag, har jeg tilegnet mig gennem årene, efter jeg kom ud på arbejdsmarkedet.

  • Hvad er de tre vigtigste ting for dig i dit arbejde hos Sweco?

De mange muligheder

Da Sweco er så stor en virksomhed, er der flere muligheder for at anvende sine kompetencer inden for andre områder, end der hvor ens kernekompetencer ligger. På den led har jeg større bevægelsesfrihed i mit arbejde, da jeg har en bred faglighed, jeg kan trække på. Det betyder i sidste ende, at jeg kan byde ind på forskellige typer af opgaver, og er jeg altid koblet på en opgave eller projekt, er der større sandsynlighed for, at jeg kan beholde mit job.

Godt arbejdsmiljø, både fysisk og psykisk

I Sweco har vi generelt store, lyse lokaler, hvor man også har gode muligheder for at vælge alternativer til den traditionelle skrivebordsplads; man kan egentlig sidde eller stå og arbejde lidt der, hvor man har lyst i situationen. Desuden har vi en meget uformel omgangstone og højt til loftet. Jeg kan altid gå til en kollega eller en leder og få en fordomsfri og åben snak. Og så synes jeg, at jeg er omgivet af rigtig flinke og dygtige kolleger og ledere. Det bidrager alt sammen til både et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Stor fleksibilitet og selvstændighed

Jeg har en enorm frihedsgrad i min hverdag, og jeg tilrettelægger som oftest selv min uge – selvfølgelig så den overordnet flugter med afdelingens strategi og de projekter og opgaver, der nu ligger. Men i Sweco får man tildelt meget ansvar, og man får så også tilsvarende stor frihed.

  • Hvorfor er Sweco en attraktiv virksomhed for dig at arbejde i? 

Sweco er den store, lille virksomhed, som jeg plejer at sige til folk. I de enkelte teams har man stor mulighed for at forfølge opgaver og forretningsmuligheder uden for meget bureaukrati og for tunge forretningsgange - så man kan rent faktisk agere hurtigt og effektivt som en lille virksomhed. På samme tid har man supportfunktionerne og systemerne fra en klassisk, stor virksomhed til at understøtte en i sit arbejde i dagligdagen. Derudover mener jeg, at Sweco er en attraktiv arbejdsplads, fordi jeg har rig mulighed for at udvikle mig personligt i lederrollen og rent fagligt ved at arbejde med nye tekniske områder. Fælles for begge er, at der er en fin balance imellem læringsmetoderne, der typisk er gennem kurser og uddannelser og så i dagligdagen, hvor det tillærte skal ud at leve, og hvor man samtidig hele tiden udvikler sig og lærer, uden man måske lige bemærker det fra dag til dag.  

Læs mere om Sweco

Mød andre kandidater fra Sweco

Senest opdateret: 19 mar 2019

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 16-08-2019

Matthias K. Hedegaard-Knudsen, Projektleder, KMD

Mit forretningsområde er projektledelse på større IT-projekter, hvor jeg beskæftiger mig med del/sporaktiviteter i et projekt. Det vil sige, at jeg typisk har ansvaret for en mindre del af et projekt.  Arbejdsopgaverne går ud på at oversætte kundens behov til nogle specifikationer eller en form for arbejdspakke, som kan blive udviklet, testet og iværksat.

Læs mere
Sidst opdateret 12-11-2019

Mette Rosenbæk Olesen, Fødevareingeniør, Engelsviken Canning

Jeg arbejder hos Engelsviken Canning Denmark i Skagen. Engelsviken er en fødevareproducent af bl.a. skaldyr. Jeg har ansvaret for vores kvalitet og fx at få analyseret og tjekket råvarerne, herunder analysere færdigvarerne både mikrobiologisk, kemisk og sensorisk. Generelt tager jeg en masse prøver både af fødevarerne, men også af produktionen – alt sammen for at sikre kvaliteten.

Læs mere
Sidst opdateret 01-03-2019

Henriette Henriksen, Associate, BCG

I work as an Associate in BCG. BCG works with solving the challenges that our clients are facing within areas such as strategy, structure, management, and operations. Specifically, my tasks include conducting research to understand a certain part of the business or market by talking to internal or external experts. 

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Inúnguak Abelsen, Ingeniør, Orbicon

Jeg arbejder på Grønland med grønlandske bygge- og anlægsprojekter. Jeg sidder som projektleder på vejprojekter, byggemodningsprojekter og generelle anlægsprojekter herunder havnebelægninger langs den grønlandske kyst. Det er meget varierende arbejdsopgaver, som vi altid løser i teams.

Læs mere
Sidst opdateret 01-11-2019

Louise Kjær, Scrum Master, BEC

Jeg arbejder med BEC’s arbejdspladskoncept. Vi sørger for, at brugerne ude hos vores kunder kan starte deres arbejdspladser med de rigtige adgange og applikationer. Mine arbejdsopgaver er meget alsidige. Jeg har ansvaret for at holde styr på det udviklingsteam, som jeg er placeret i. 

Læs mere
Sidst opdateret 12-07-2019

Mette Sørensen, Teknisk sagsbehandler/Ingeniør, Sikkerhedsstyrelsen

Jeg er ansat i Center for Markedsovervågning, hvor jeg arbejder med produktsikkerhed i et team af dygtige kollegaer. Min primære arbejdsopgave omhandler sagsbehandling af produkter, som ikke lever op til gældende sikkerhedskrav. Jeg er ofte i dialog med virksomheder, som har brug for vejledning i forhold til deres egne forpligtelser. 

Læs mere
Sidst opdateret 19-03-2019

Alexander Bennedsen, Bygningsingeniør, Sweco

Sådan helt overordnet er jeg det, der hedder BIM-udviklingsansvarlig, og jeg beskæftiger mig med store infrastrukturprojekter, især jernbaner og broer. Mine primære arbejdsopgaver kredser om det digitale, og jeg sidder helt konkret og arbejder med, hvordan vi kan optimere processerne omkring, hvordan vi kommunikerer og præsenterer de projekter og konstruktioner, vi laver i 3D-design.

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Josefine Pedersen, Elektriker, EL:CON

Jeg er elektriker og arbejder i Roskildes sikringsafdeling. Her beskæftiger jeg mig primært med ABA, hvilket vedører alt sikkerhed, hvis der skulle opstå brand. Det kan være alt fra varslingshøjtalere, der beder folk om at forlade området, hvis der opstår brand til røgmeldere, der opfanger røgen fra branden. 

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Maria Boserup, Management Consultant, EY

Jeg arbejder i Advisory inden for Financial Services (FS), som er en sektorspecifik afdeling, der fokuserer på finansielle virksomheder, primært banker og forsikringsselskaber. Mine arbejdsopgaver kan variere meget og inkluderer områder som projektledelse, kortlægning og optimering af processer, databearbejdelse, udvikling af modeller, facilitering af workshops og meget mere.

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Kristian Aagaard, Management Consultant, Hansen Toft

Jeg arbejder i dag med forretnings- og organisationsudvikling hos Hansen Toft. Min primære opgave er centreret omkring Search & Selection af potentielle kandidater til de stillinger, vi hjælper vores samarbejdspartnere/klienter med at besætte. Mødet med virksomheden og hele processen med at analysere og forstå deres forretning er både super spændende og udfordrende.

Læs mere
Sidst opdateret 08-03-2019

Daniel Carrion da Fonseca, Engineering Graduate, Ørsted

I work as an engineer in Ørsted’s Bioenergy branch, with a focus on the development of a new waste management/waste-to-energy technology called Renescience. In this business area, we are approaching the municipal solid waste issue from a new perspective, in which we create as much value from it as possible.

Læs mere
Sidst opdateret 24-09-2019

Frederik Khalil, Kunderådgiver, PFA Pension

Jeg sidder i rådgivningscenteret i her i PFA, hvor jeg beskæftiger mig med alt fra de simpleste opgaver til opgaver, der udfordrer mig. Så arbejdsdagen er blandet godt sammen med forskellige opgaver, og det gør det derfor altid spændende at møde op på arbejde. 

Læs mere
Sidst opdateret 01-03-2019

Isabella Adamsson Akharraz, Strategy Analyst, Accenture

I work at Accenture Strategy, focusing primarily on Technology Strategy. At Accenture Strategy, we are passionate about shaping our clients’ future. Combining deep business insight with the understanding of how technology will impact industry and business models, we help our clients find future value and growth in a digital world.

Læs mere
Sidst opdateret 26-04-2019

Thomas Langhoff, Assistant Manager, Danish Crown

Jeg sidder med ansvaret for en teknisk afdeling med seks mand. Mit primære fokusområde er den daglige drift. Jeg skal sørge for, at alt kører, som det skal og tage beslutninger om, hvad der skal gøres, hvis en af vores maskiner går i stykker. Derudover sidder jeg med budgetterne for teknisk afdeling. Det er både i forhold til indkøb, reservedele og investeringer.

Læs mere
Sidst opdateret 04-03-2019

Michelle Kühl, Mechanical engineer, COWI

Jeg sidder i tunnel- og undergrundsinfrastrukturafdelingen i COWI, hvor jeg arbejder med mekaniske systemer på infrastrukturprojekter – eksempelvis affugtningsanlæg på broer, afvanding i tunneler eller VVS på metroprojekter. 

Læs mere
Sidst opdateret 03-09-2019

Signe Hvid Paulsen, Konsulent, Capgemini

Jeg arbejder som konsulent indenfor IT projektledelse herunder både traditionel projektledelse samt agile metoder. Størstedelen af min tid sidder jeg ude hos kunder, hvor jeg både har arbejdet som IT projektleder for enkeltstående projekter samt som Scrum Master for forskellige teams. 

Læs mere
Sidst opdateret 18-06-2019

Gergo Szakony, Junior Site Reliability Engineer, Falcon.io

My title is Junior Site Reliability Engineer. That covers taking care of the Falcon platform infrastructure, and helping developers carry out their tasks on a daily basis. There are two sides to the job. We get assigned multiple different projects that go in-depth into specific areas. 

Læs mere
Sidst opdateret 04-03-2019

Inma Contreras, Junior Backend Engineer, Peakon

The IT field offers lots of different opportunities for jobs which lets you decide what you’re most interested in. As a developer, one of my main tasks consists of thinking up technical solutions to problems so that our users have a smooth experience with our product. My other favorite main task would be shaping and implementing new ideas so that they are available to our product users.

Læs mere
Sidst opdateret 01-03-2019

Mikkel Amstrup, Associate, BCG

As an associate within the Technology Advantage practice area of BCG, I work with some of the greatest challenges of IT. This includes fields such as organizational design within Agile at Scale, Scrum and classic Waterfall, as well as Enterprise Architecture, choice and scoping of new systems, and total transformations of the IT and Digital functions.

Læs mere
Sidst opdateret 12-03-2019

Stine Fabild, Product Manager, Telia

Jeg arbejder med produktudvikling indenfor TV og bredbånd. Vi har gang i mange spændende projekter, så min hverdag er fyldt med forskellige opgaver. Én af mine vigtigste arbejdsopgaver er den tekniske implementering af nye offerings og produkter fra Commercial Management.

Læs mere