Vis studentum.dk som: Mobile

Cecilie Hansen, Naturgeograf, Orbicon

Orbicon
Naturgeograf
 • Cecilie Hansen
 • 25 år
 • Ansat siden november 2015
 • Geografi og Geoinformatik på
  Københavns Universitet

 • Kan du kort beskrive det forretningsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

Jeg er ansat som naturgeograf i Orbicons afdeling for Miljø og Natur. Jeg er forholdsvis nyuddannet, men jeg har været i Orbicon i mere end 3,5 år - først som praktikant, senere som studentermedhjælper, og nu som fastansat. Jeg arbejder især med GIS og databehandling på særligt mange overfladevandprojekter, men har gennem min ansættelse arbejdet med alt fra miljøvurderinger og vådområdeprojekter til at være med som feltassistent på marint feltarbejde.

 • Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

De mest spændende og udfordrende opgaver hænger for mig meget sammen. Opgaver, hvor der ikke er en lige vej til løsningen, og hvor jeg får et stort ansvar i opgaveløsningen. Jeg sidder fx og skal beregne, hvilke konsekvenser det kan have at etablere et kystsikringsdige med pumper og sluser i vandløbene langs diget. Det inkluderer fx at beregne afstrømningsstatistik og vurdere oversvømmelsesrisici på baggrund af højdemodellen og arealanvendelsen i området.

Jeg er også med til at bearbejde hydrometriske data fra vandløbsmålestationer. Det kræver både stor faglig viden og lidt detektivarbejde at finde ud af, hvorfor de målte data ikke altid stemmer overens med registreringer fra loggeren. Her er det som nyuddannet virkelig godt at kunne sparre med de mange kloge hoveder i min afdeling, og det er betryggende at vide, at alting kvalitetssikres, inden det sendes ud af huset.

 • Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

Jeg bruger til dagligt mine kompetencer inden for GIS, databehandling og min faglige viden om miljø og hydrologi. Man får en bred faglig ballast på geografistudiet, hvor man i det øjeblik man lærer om forskellige ting, måske ikke nødvendigvis kan se, hvad man skal bruge det til, men så senere hen finder ud af, at det er et en led i at kunne forstå og forklare sammenhænge i miljøet.

 • Hvad er de tre vigtigste ting for dig i dit arbejde hos Orbicon?

1. Min hverdag byder på mange forskellige spændende og udfordrende opgaver

2. Det er en super arbejdsplads, hvor der altid er plads til sparring såvel som et godt grin

3. Der er gode arbejdsforhold med en stor grad af frihed.

 • Hvorfor er Orbicon en attraktiv virksomhed for dig at arbejde i? 

Orbicon er et rådgivende firma, som står meget stærkt på miljø- og bæredygtighedsområdet med rødder 150 år tilbage i tiden. Orbicon er ejet af Hedeselskabet, så det overskud vi genererer går til forskning og almennyttige forhold til gavn for miljøet og naturen, og det er for mig personligt et stort plus.

Læs mere om Orbicon

Mød andre kandidater fra Orbicon

Senest opdateret: 16 aug 2019

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 27-02-2020

Rasmus Anker Pedersen, Klimaforsker, DMI

Jeg er ansat som klimaforsker på DMI i forskningsafdelingen. Jeg arbejder med klimamodeller og har særlig fokus på, hvordan fremtidens klima i Danmark bliver.

Læs mere
Sidst opdateret 05-04-2022

Lars Holdensen, Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer

Jeg arbejder med regel- og politikudvikling inden for den økologiske produktion. Jeg arbejder altså for at sikre de rammevilkår, der kan understøtte udvikling af den økologiske produktion for vores økologiske landmænd og vores virksomheder, som producerer økologiske varer. Er der forhold, der spænder ben for den udvikling eller regler, der fx giver danske producenter dårligere konkurrencevilkår ...

Læs mere
Sidst opdateret 27-02-2020

Lars P. Holtmann, Meteorolog, DMI

Jeg er ansat som flyvemeteorolog og sidder i DMI’s operative afdeling for Varsler og Udsigter. Udover at være flyvemeteorolog, arbejder jeg også med det, som man kalder for farligt vejr, såsom skybrud, snestorm, forhøjet vandstand og voldsom blæst. 

Læs mere
Sidst opdateret 05-04-2022

Rasmus Stampe Emborg, Projektleder, Landbrug & Fødevarer

Jeg arbejder med at åbne naturen op for danskerne. Som projektleder på SPOR i Landskabet er min primære opgave at samarbejde med frivillige, landmænd og lodsejere, så vi hver dag kan byde velkommen til oplevelser i det åbne land. SPOR er trampestier på privat landbrugsjord i hele Danmark, og du er velkommen på dem alle.

Læs mere
Sidst opdateret 13-08-2019

Helen Crombie, Exploration Geologist, Total

I’m an Exploration Geologist which means that I’m looking for new areas, or prospects as we call them, to find new accumulations of hydro-carbons. As geologists, we are responsible for figuring out if there is a rock that could generate hydrocarbons and if so, where did the hydrocarbons migrate to. 

Læs mere
Sidst opdateret 25-03-2020

Sofie Emilie Nielsen, laborant, Flügger

Min primære arbejdsopgave er at udvikle og optimere maling. Jeg arbejder primært på vores laboratoriet, hvor jeg blander, tester og måler resultater på den maling vi blander. Hvis der er noget, der skal justeres, så snakker jeg sammen med mine kollegaer om, hvad næste skridt skal være, for at vi opnår den helt rigtige maling.

Læs mere
Sidst opdateret 06-12-2019

Linda Udklit, Natur- og Projektkonsulent, Agri Nord

Mine arbejdsområder er primært naturpleje, biodiversitet og bæredygtighed. Mine opgaver er bl.a. rådgivning om naturpleje, herunder ikke mindst tilskud og regler, biodiversitet og RISE bæredygtighedsanalyser på landbrugsbedrifter.

Læs mere
Sidst opdateret 06-12-2019

Nathalia Andersen, Miljørådgiver, Agri Nord

Jeg er ansat i miljøafdelingen hos Agri Nord, hvor jeg arbejder som miljørådgiver. Mit arbejde består bl.a. i at hjælpe landmænd med at ansøge miljøtilladelser og-godkendelser til husdyrbrug, hvis de fx ønsker at bygge en ny stald.  

Læs mere
Sidst opdateret 11-11-2020

Mød en dyrepasserelev

Jesper er i gang med at blive uddannet dyrepasser på Roskilde Tekniske Skole. En uddannelse, der fokuserer på at give dig praktisk erfaring, så du kan arbejde professionelt med dyr, fodring, pleje, træning, avl og meget mere. Han har flere gange været i udenlandspraktik og drømmer om at arbejde med ulve.

Læs mere
Sidst opdateret 25-04-2019

Heidi Møller, Technical Assistant, Danish Crown

Jeg arbejder i egenkontrollen, hvor jeg beskæftiger mig med fødevaresikkerhed. Mine opgaver er meget forskellige og mange. Blandt andet: hygiejnerundgange, prøveudtagning og opfølgning af resultater, verificering af rengøring, verificering af medarbejdere, tilsyn med Fødevarestyrelsen, opfølgning af procedurer. 

Læs mere
Sidst opdateret 10-12-2019

Mette Møller Ragborg, Natur- og Projektkonsulent, Agri Nord

Mette Møller Ragborg Afdelingen, som jeg sidder i, har navnet natur, projekt, politik og landboret. Et langt navn som indikerer, at jeg har flere forskellige forretningsområder. 

Læs mere
Sidst opdateret 26-04-2019

Emilia Klocek, Corporate Trainee, Danish Crown

Jeg arbejder med produktion af kød og udvikling af nye produkter. Jeg dækker egentlig alle aspekter fra slagtning til de endelige produkter. For tiden arbejder jeg meget med selve produktionen. Processen omkring at nå ud til forbrugerne, finde ud af, hvad de vil have og derefter finde løsninger til, hvordan vi laver de pågældende produkter, er meget interessant.

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Besim Avdic, Slagter, Danish Crown

Som elev kommer du rundt i de forskellige afdelinger og prøver det hele. Forender, opskæring, midterstykker og så videre, og når du er uddannet efter to år, så kan du det hele. Selve udskæringen er spændende. Og jeg kan godt lide den kampgejst og det samarbejde, der er ved opskæringsbåndet. Der er fart på, og du kan ikke bare gå på toilettet, hvis du pludseligt skal det. Så går båndet i stå.

Læs mere