Cecilie Bak, Project Manager, Ørsted

Ørsted
HR Consultant
  • Amalie Hillebert Jakobsen
  • 28 år
  • Ansat siden juni 2016
  • Cand.merc. i Strategy, Organisation & Leadership, CBS

  • Kan du kort beskrive det forretningsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

Jeg arbejder med HR analytics, hvilket er et relativt nyt område inden for HR. Det giver en masse spændende indsigt i organisationen, og de rigtige analyser synliggør væsentlige problemstillinger og kan dermed være grundlag for beslutninger og proaktiv adfærd. HR analytics er en spændende måde at kvantificere medarbejderdata på ud fra et forretningsmæssigt perspektiv og er det, jeg primært arbejder med.

Jeg producerer analyser og rapporter til EC og P&D-ledelsen. Analyserne beskæftiger sig bl.a. med medarbejderomsætning, udvikling i antal medarbejdere, diversitet, mobilitet osv. Derudover er jeg ansvarlig for vores årlige trivselsmåling her i Ørsted.

  • Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

Jeg synes, det er spændende at udvikle og udtænke nye analyser og nye måder at vise data på. Det er interessant at teste forskellige teorier af og undersøge, om de rent faktisk stemmer overens med det, som ens data viser. Dermed er man med til at konkretisere og belyse områder, hvor man ellers måske blot har en formodning om, hvordan tingene står til.

Det er spændende at være med til at præge de historier og den virkelighed, som de fleste tror de kender – at være med til at be- eller afkræfte den, det, synes jeg, er sjovt. Derudover har man hele tiden fingeren på organisationens puls og altid et overblik over de ændringer, der sker.

  • Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

Jeg har læst Cand.merc. i Strategy, Organisation & Leadership på CBS, hvor tilgangen er ret bred, men hvor man fokuserer på at kunne rumme bredden i komplekse situationer. I hverdagen bruger jeg mine evner fra uddannelsen til at se tingene fra flere synspunkter, til at gå analytisk til værks og ikke altid gå ud fra, at en løsning er den eneste rigtige. Det er sjovt – især når man arbejder med tal – at gå kritisk til værks med netop den historie, som data kan fortælle, og at et tal ikke nødvendigvis er hele sandheden, men at konteksten er afgørende.

  • Hvad er de tre vigtigste ting for dig i dit arbejde hos Ørsted?

1. Jeg værdsætter den høje grad af professionalisme og arbejdsomhed, der er i Ørsted. Alle mine kollegaer er meget engagerede og dygtige. Det er vigtigt for mig, da jeg er nysgerrig og gerne vil lære mere om alt muligt, og når folk er engagerede, vil de som oftest også gerne dele ud af deres viden og erfaringer.

2. Jeg er helt i starten af min karriere og det er derfor meget lærerigt at være en del af en stor virksomhed, hvor der har været og fortsat er en masse strategiske tiltag. Man kan fornemme, at størrelsen og vægten af Ørsted som virksomhed kan få interessante ting til at ske. Det er meget lærerigt – og dermed vigtigt for mig – at være en del af en stor virksomhed så tidligt i min karriere, da man hurtigt lærer en del om governance, kultur og forretning.

3. Til trods for travlhed, størrelse og subkulturer, er jeg endnu ikke blevet mødt med andet end åbenhed og hjælpsomhed fra kollegaer også fra dem, jeg ikke sidder sammen med til daglig. Der er altid god stemning og det er min opfattelse, at folk er stolte af deres arbejde. Og her tror jeg, at virksomhedens fælles formål og vision er vigtig – det er den i hvert fald for mig – og jeg føler et fælles engagement til netop formålet blandt mine kollegaer. Derfor er commitment for det fælles mål meget vigtig for mig.

  • Hvorfor er Ørsted en attraktiv organisation for dig at arbejde i? 

Ørsted er en spændende virksomhed med mange muligheder for at bruge sine styrker, men også for at udvikle sider, man ikke vidste man besad. Her tror jeg igen, at størrelsen på virksomheden gør det attraktivt for mig – der er så mange spændende og dygtige mennesker, og Ørsteds områder favner bredt. Derfor er der mange at lære af og nye områder at stille spørgsmålstegn ved.

Da jeg er i starten af min karriere, er det spændende, da man derfor har mulighed for at række ud og måske prøve nogle ting af – især hvis man som mig ikke føler sig bundet til et specifikt fagområde. Derudover kan jeg ikke komme udenom Ørsteds vision. Jeg er stolt af at være en del af en virksomhed, der rent faktisk kan stå ved sin vision på en ansvarlig og engageret måde.

Læs mere om Ørsted

Mød andre kandidater fra Ørsted
Senest opdateret: 05 mar 2019

Hvad kan jeg blive? 

Få et overblik over dine mange muligheder, når du skal vælge uddannelse med vores uddannelsestest.

Prøv uddannelsestesten

Få inspiration til din karriere

Kom med bag om virksomheder og organisationer fra forskellige brancher, og mød medarbejdere, der fortæller om hvad de laver i deres job, og hvordan de bruger deres uddannelse. Lad dig inspirere og bliv klogere på dit eget uddannelses- og karrierevalg! 

Din Karriereguide