Vis studentum.dk som: Mobile

Amalie Hillebert Jakobsen, HR Consultant, Ørsted

Ørsted
HR Consultant

  • Kan du kort beskrive det forretningsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

Jeg arbejder med HR analytics, hvilket er et relativt nyt område inden for HR. Det giver en masse spændende indsigt i organisationen, og de rigtige analyser synliggør væsentlige problemstillinger og kan dermed være grundlag for beslutninger og proaktiv adfærd. HR analytics er en spændende måde at kvantificere medarbejderdata på ud fra et forretningsmæssigt perspektiv og er det, jeg primært arbejder med.

Jeg producerer analyser og rapporter til EC og P&D-ledelsen. Analyserne beskæftiger sig bl.a. med medarbejderomsætning, udvikling i antal medarbejdere, diversitet, mobilitet osv. Derudover er jeg ansvarlig for vores årlige trivselsmåling her i Ørsted.

  • Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

Jeg synes, det er spændende at udvikle og udtænke nye analyser og nye måder at vise data på. Det er interessant at teste forskellige teorier af og undersøge, om de rent faktisk stemmer overens med det, som ens data viser. Dermed er man med til at konkretisere og belyse områder, hvor man ellers måske blot har en formodning om, hvordan tingene står til.

Det er spændende at være med til at præge de historier og den virkelighed, som de fleste tror de kender – at være med til at be- eller afkræfte den, det, synes jeg, er sjovt. Derudover har man hele tiden fingeren på organisationens puls og altid et overblik over de ændringer, der sker.

  • Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

Jeg har læst Cand.merc. i Strategy, Organisation & Leadership på CBS, hvor tilgangen er ret bred, men hvor man fokuserer på at kunne rumme bredden i komplekse situationer. I hverdagen bruger jeg mine evner fra uddannelsen til at se tingene fra flere synspunkter, til at gå analytisk til værks og ikke altid gå ud fra, at en løsning er den eneste rigtige. Det er sjovt – især når man arbejder med tal – at gå kritisk til værks med netop den historie, som data kan fortælle, og at et tal ikke nødvendigvis er hele sandheden, men at konteksten er afgørende.

  • Hvad er de tre vigtigste ting for dig i dit arbejde hos Ørsted?

1. Jeg værdsætter den høje grad af professionalisme og arbejdsomhed, der er i Ørsted. Alle mine kollegaer er meget engagerede og dygtige. Det er vigtigt for mig, da jeg er nysgerrig og gerne vil lære mere om alt muligt, og når folk er engagerede, vil de som oftest også gerne dele ud af deres viden og erfaringer.

2. Jeg er helt i starten af min karriere og det er derfor meget lærerigt at være en del af en stor virksomhed, hvor der har været og fortsat er en masse strategiske tiltag. Man kan fornemme, at størrelsen og vægten af Ørsted som virksomhed kan få interessante ting til at ske. Det er meget lærerigt – og dermed vigtigt for mig – at være en del af en stor virksomhed så tidligt i min karriere, da man hurtigt lærer en del om governance, kultur og forretning.

3. Til trods for travlhed, størrelse og subkulturer, er jeg endnu ikke blevet mødt med andet end åbenhed og hjælpsomhed fra kollegaer også fra dem, jeg ikke sidder sammen med til daglig. Der er altid god stemning og det er min opfattelse, at folk er stolte af deres arbejde. Og her tror jeg, at virksomhedens fælles formål og vision er vigtig – det er den i hvert fald for mig – og jeg føler et fælles engagement til netop formålet blandt mine kollegaer. Derfor er commitment for det fælles mål meget vigtig for mig.

  • Hvorfor er Ørsted en attraktiv organisation for dig at arbejde i? 

Ørsted er en spændende virksomhed med mange muligheder for at bruge sine styrker, men også for at udvikle sider, man ikke vidste man besad. Her tror jeg igen, at størrelsen på virksomheden gør det attraktivt for mig – der er så mange spændende og dygtige mennesker, og Ørsteds områder favner bredt. Derfor er der mange at lære af og nye områder at stille spørgsmålstegn ved.

Da jeg er i starten af min karriere, er det spændende, da man derfor har mulighed for at række ud og måske prøve nogle ting af – især hvis man som mig ikke føler sig bundet til et specifikt fagområde. Derudover kan jeg ikke komme udenom Ørsteds vision. Jeg er stolt af at være en del af en virksomhed, der rent faktisk kan stå ved sin vision på en ansvarlig og engageret måde.

Læs mere om Ørsted

Mød andre kandidater fra Ørsted

Senest opdateret: 16 aug 2019

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 24-06-2019

Jette Møller, Forretningsfører, Den Internationale Højskole

Mine primære forretningsområder er økonomi og HR. Jeg laver forretningsplaner og budgetter for højskolen, og derudover står jeg for alle ansætteleskontrakter og personaleforhold. Højskolen i de områder som afviger fra fx en BTB-virksomhed. På højskolen er det ikke hardcore business, men der er et stort fokus på mennesker og udvikling – det udfordrer mig – på den gode måde.

Læs mere
Sidst opdateret 01-03-2019

Ulrik Skovgaard-Mortensen, Uddannelseschef, Carl Ras

Jeg sidder som uddannelseschef i en meget udviklingsorienteret og strategisk HR-afdeling. Min primære opgave er at kompetenceafklare og udvikle på alle medarbejdere, der har en kundevendt berøringsflade. Jeg er derfor med til at udvikle vores sælgere og servicemedarbejdere i deres tilgang til vores kunder. 

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Josefine Schultz, D&I and Talent Development Specialist, EY

Jeg er en del af EY’s Talent team, hvor jeg sidder i en nordisk rolle med to centrale fokusområder: ’Diversity & Inclusiveness’ (D&I) og ’Talent Development’. Overordnet supporterer jeg EY’s nordiske leder inden for disse to områder med projektledelse, data og materiale. 

Læs mere
Sidst opdateret 01-03-2019

Theis Munksgaard-Hansen, Rekrutteringsdirektør og Partner, Kvalifik

Mine arbejdesopgaver falder indenfor områderne rekruttering og organisatorisk udvikling med et særligt fokus på organisationskultur. Jeg arbejder altså for at sikre en kontinuerlig tilstrømning af dygtige medarbejdere for efterfølgende at sikre, at de bliver integreret i organisationen på bedste vis, samt at der opstår en kultur på arbejdspladsen, som gør os til en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere
Sidst opdateret 05-09-2019

Malene Bro Slavensky, Rekrutteringspartner, Administrations- og Servicestyrelsen

Jeg er ansat som rekrutteringspartner i Administrations- og Servicestyrelsen, og jeg arbejder med at rekruttere medarbejdere og specialister ind til de syv nye styrelser i Skatteforvaltningen. Mit arbejde indebærer både at afdække rekrutteringsbehov i samspil med rekrutterende ledere, udarbejde stillingsopslag osv. 

Læs mere
Sidst opdateret 19-08-2019

Helene Haugsted Sørensen, HR Business Partner, Heimstaden

Jeg sidder med alt, hvad der vedrører HR i Heimstaden Danmark – det betyder, at mine arbejdsdage er meget forskellige. Min fornemmeste opgave som HR Business Partner er at være bindeled mellem lederne i det danske forretningsområde og vores centrale koncern-HR i Sverige. Mine opgaver omfatter alt fra: Det mest spændende er helt sikkert den alsidighed, der er i min hverdag.

Læs mere
Sidst opdateret 13-08-2019

Astrid Rasmussen, Student Assistant in HR, Total

I started as a student assistant in HR MOG and was after Total’s acquisition offered a position in HR TUDK. Here my primary tasks have been to assist in managing the organizational change from MOG to Total and now in establishing Total as a desirable workplace in Denmark by enhancing the work environment for my colleagues.

Læs mere
Sidst opdateret 12-08-2019

Linda Rezagi, HR Talent Management & Learning, Salling Group

Jeg arbejder i Salling Groups HR-afdeling, og jeg er en del af det team, der hedder Talent Management & Learning. Mine opgaver i TM&L er meget variende, og jeg laver alt fra kursusadministration til store events og projekter samt Employer Branding på vores elev- og graduates-område. 

Læs mere
Sidst opdateret 05-09-2019

Carsten Helbo Primdhal, Rekrutteringspartner, Administrations- og Servicestyrelsen

Jeg sidder i enheden Center for Rekruttering og Personalejura, hvor vi supporterer rekrutterende ledere i hele Skatteforvaltningen. Det sker ved rådgivning og bistand for koncernens medarbejdere og chefer i forbindelse med rekruttering, personalejuridiske problemstillinger og tiltrækning.

Læs mere
Sidst opdateret 17-02-2022

Jesper Kofod Andreasen, Employer Branding Partner, BHS

Jeg er ansat som Employer Branding Partner, hvilket er en forholdsvis ny rolle. Det er kort fortalt en masse forskellige HR-opgaver krydret med marketing. Jeg står for både for vores interne og eksterne branding – dvs. jeg er med til at sikre, at BHS er en attraktiv virksomhed at være ansat i – og blive ansat i. Jeg er ansvarlig for rekruttering af nye medarbejdere og generel branding af BHS.

Læs mere
Sidst opdateret 09-05-2019

Pernille Damgaard, Afdelingsleder, Syddansk Erhvervskole

Jeg er leder af et håndværkerteam på ni medarbejdere i Miljø og Bygning, og samtidig er jeg systemansvarlig for SDE's arbejdsmiljøledelsessystem. På den måde arbejder jeg ikke kun for et godt arbejdsmiljø hos mit håndværkerteam, men også med at understøtte alle de andre arbejdsmiljøgrupper på skolen. 

Læs mere
Sidst opdateret 01-03-2019

Kenneth Andersen, HR konsulent, Kriminalforsorgen

Jeg arbejder med rekruttering af fængsels- og transportbetjente til Kriminalforsorgen. Mine opgaver spænder fra udvikling og produktion af kampagnevideoer til screening og interview af kandidater. Mit team og jeg har til opgave at sørge for, at vi tiltrækker de rette medarbejdere til Kriminalforsorgen. 

Læs mere
Sidst opdateret 10-01-2020

Christina Fabricius Lolck, HR Operations Manager, Conversio

Jeg fungerer som en samarbejds- og sparringspartner for ledelsen og i særdeleshed direktøren i forbindelse med den daglige drift og har fokus på at bidrage til konstant positiv udvikling af virksomheden. Mine primære ansvarsområder er at tiltrække, fastholde og udvikle medarbejdere, hvorfor mine arbejdsopgaver spænder bredt og dækker over alt fra rekruttering og onboarding til at frigive ledelsesmæssige ressourcer til at sikre et godt arbejdsmiljø.

Læs mere
Sidst opdateret 26-04-2019

Mette Vestergaard, HR Partner, BabySam

Jeg sidder med alt, hvad der vedrører HR i BabySam, og det betyder, at mine arbejdsdage er meget forskellige. Mine opgaver omfatter alt fra rekruttering og Employer Branding til CSR og HR administration. Jeg bruger også en del af min tid på at supportere kædens butikschefer og på at gøre deres hverdag lettere. 

Læs mere
Sidst opdateret 04-05-2020

Maya Nielsen, Client Relation Manager, Adecco

Mit hovedfokus er salg til nye kunder. Dette kan både være til små, mellemstore og store virksomheder. Jeg har ansvaret for salgsprocessen fra start til slut, herunder booking af møder, afholdelse af præsentationer, tilbud og opfølgning.

Læs mere
Sidst opdateret 06-12-2019

Christina Guldbæk, HR- og Lønrådgiver, Agri Nord

Jeg sidder dagligt med ekstern HR. Vores kunder er landmænd og små/mellemstore virksomheder i andre erhverv, som hyrer os opgave til opgave, så de kan koncentrere sig om det, de er bedst til i deres virksomhed. 

Læs mere