Vis studentum.dk som: Mobile

Anne Hye Kristensen, Infrastructure Analyst, Nationalbanken

  • Anne Hye Kristensen
  • 26 år
  • Ansat siden november 2017
  • Cand.scient.pol.

  • Kan du kort beskrive det forretningsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

Jeg arbejder som Infrastructure Analyst og sidder i afdelingen Finansiel Stabilitet. Finansiel Stabilitet beskæftiger sig med overvågning og laver vurderinger af den finansielle sektor i Danmark med det formål at sikre en robust økonomi. En vigtig del af en robust økonomi er en betalingsinfrastruktur, der gør det muligt for borgere, virksomheder og banker at udveksle betalinger sikkert og effektivt. I den danske betalingsinfrastruktur afvikles der dagligt betalinger for omkring 500 mia. kr., hvilket stiller høje krav til effektivt og sikkerhed i systemerne i betalingsinfrastrukturen. 

Min primære opgave er 1) at vurdere om et betalingssystem lever op til internationale standarder for effektivitet og sikkerhed - fx ser jeg på om systemet efterlever krav til cybersikkerhed og risikostyring, og 2) at fremme ændringer, der bedst tjener samfundet.

  • Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

Betalingsformidling er et enormt spændende område, der hele tiden udvikler sig. Der er rigtig mange opgaver inden for betalingsformidling og mit arbejde er meget alsidigt.

Det er en meget lang proces at vurdere et betalingssystem og opdage forbedringspotentialer, fordi det kræver en grundig og bred viden om systemet og involverer mange personer med forskellige fagligheder. Jeg synes det er udfordrende, fordi det kræver, at jeg både kan sætte mig ind i noget teknisk, organisatorisk, juridisk og økonomisk. Jeg lærer rigtig meget af det, dels om det specifikke system som jeg er med til at vurdere, men i høj grad også om processer og formidling.  

Udover at lave vurderinger af de danske betalingssystemer, deltager jeg i internationalt arbejde og bidrager til afdelingens tværgående projekter. Især synes jeg, at det er spændende at deltage i internationalt arbejde og samarbejde med personer fra andre lande, der kan fortælle, hvordan de løser opgaver som jeg også selv arbejder med.

  • Hvordan bruger du din uddannelse i statskundskab i din nuværende stilling?

Under mit studie er jeg blevet klædt på til hurtigt at kunne tilegne mig ny viden om områder som jeg ikke kender så meget til, og jeg har lært at analysere komplekse problemstillinger og processer. Det bruger jeg meget i mit arbejde. Studiet har derudover styrket mine formidlingskompetencer og jeg oplever, at det er en klar fordel i mit job at være skarp til at formidle budskaber – både skriftligt og mundtligt.

  • Hvad er de tre vigtigste ting for dig i dit arbejde hos Nationalbanken?

1. At der er fokus på faglig og personlig udvikling

2. At der er et godt socialt miljø på arbejdspladsen

3. At der er fleksibilitet i arbejdsopgaver og arbejdstid.

  • Hvorfor er Nationalbanken en attraktiv virksomhed for dig at arbejde i? 

Danmarks Nationalbank er en meget attraktiv arbejdsplads for mig, fordi min faglighed dagligt bliver udfordret og udviklet, og jeg føler, at jeg er med til at gøre en forskel.

Som nyuddannet er jeg kommet med i Nationalbankens Central Banking Economist Programme. Programmet giver mig et socialt netværk med andre nyuddannede i banken samt en masse redskaber som jeg kan bruge i mit arbejde. Med programmet har jeg også fået en mentor, der kan vejlede mig i de udfordringer som jeg støder på i mit arbejde. Jeg er meget glad for at deltage i programmet, der har gjort overgangen fra studie til arbejdsliv nemmere. Danmarks Nationalbank er derudover en attraktiv arbejdsplads, hvis man, ligesom jeg, går med overvejelser om at arbejde i udlandet i en periode – det er muligt at blive udstationereret ved fx Verdensbanken, Den Europæiske Centralbank eller en anden centralbank.

Læs mere om Nationalbanken

Mød andre medarbejdere fra Nationalbanken

Senest opdateret: 04 mar 2019

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 16-08-2019

Jonas Ladegaard Hensch, Økonom, Nationalbanken

Jeg arbejder som økonom i afdelingen Økonomi og Pengepolitik, som beskæftiger sig med dansk økonomi og international økonomi. Jeg tilhører teamet monetær og makrofinansiel analyse, som har til opgave at overvåge og analysere penge- og valutakursmarkeder samt monetære og finansielle forhold. 

Læs mere
Sidst opdateret 01-03-2019

Daniele Capezzuto, Junior MOGE Controller, Nestlé

I work in Finance and Control, more specifically within MOGE Controlling. MOGE stands for Marketing and Other General Expenses (alternatively SG&A) and together with my manager we are in charge of controlling these costs for the Nordics. 

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Andrea Decandia, Finance Graduate, Carlsberg

I currently work in the Finance department and as part of my Graduate Program, I have just started my second rotation. In my first one I was part of the Financial Planning and Controlling team, in which I was involved in the monthly financial reports of the global group, but also in ad-hoc analysis and the preparation of the budget for 2019.

Læs mere
Sidst opdateret 19-08-2019

Jacob Hansen, Financial Controller, Heimstaden

Til dagligt arbejder jeg i Heimstadens økonomi-team som Controller. Som Controller i Heimstaden er der stor diversitet i arbejdsopgaverne, eftersom Heimstaden har vækstet meget de sidste par år og fortsat gør det samtidigt med, at Heimstaden i Danmark er en ung organisation. 

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Ammar Ali, Finance Business Partner, TDC Group

I am currently working as a Finance Business Partner in the YouSee Finance team within TDC Group, and in my position, I deal with various tasks which relate specifically towards the financial and commercial aspects of the company. 

Læs mere
Sidst opdateret 22-10-2019

William Axel Pontoppidan, Head of Finance and Business Development, Good Monday

Som Head of Finance and Business Development i Good Monday fokuserer jeg primært på to områder. Det første område er at sikre en klar forbindelse mellem strategi, nøgletal, omkostninger og budget. Dette indebærer bl.a. at lave et framework, hvor vi definerer vores strategiske prioriteter og understøttende KPI'er m.m.

Læs mere
Sidst opdateret 12-08-2019

Jesper B. Bihlet, Assistant Manager i Audit, KPMG

Jeg sidder i KPMG's afdeling for revision og regnskab på vores kontor i Nordhavnen i København. Jeg beskæftiger mig med revision af mange forskellige slags selskaber, både små og store – og også børsnoterede. Jeg arbejder med virksomheder inden for flere forskellige brancher, herunder olie, rejsebureauer, teknologi (apps og platforme), ingeniører m.fl.

Læs mere
Sidst opdateret 06-12-2019

Lone Albæk Simonsen, Teamleder, Agri Nord

Jeg er teamleder i Lønservice, hvor vi har 350 lønkunder, som vi laver lønsedler til hver måned. Mine primære arbejdsgopgaver består i at sørge for, at de kolleager, som jeg er teamledere for, har al viden, tid og materiale til at kunne udføre deres arbejdsopgaver effektivt og bedst muligt.

Læs mere
Sidst opdateret 04-03-2019

Carsten Møller Pedersen, Compensation Analyst, Vestas

Jeg er Compensation Analyst og sidder i afdelingen Global Compensation & Reward. Jeg beskæftiger mig primært med den kompensation som medarbejderne modtager for deres arbejde. Dette kan være i form af løn, diverse former for bonus, forsikringer, pension og andre finansielle incitamenter. Meget af arbejdet beror på analyse af store mængder data og derved danne gode benchmarks.

Læs mere
Sidst opdateret 22-06-2020

Kristian Gaarde, Portfolio Manager, ATP

Jeg er en del af ATP’s investeringsafdeling, som har ansvaret for at skabe det bedst mulige afkast til alle ATP’s medlemmer. Helt konkret sidder jeg i den afdeling, der står for investeringer i børsnoterede danske aktier. En af mine primære arbejdsopgaver er at opbygge et indgående kendskab til de selskaber, vi gerne vil investere i. 

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Magnus Eckardt Lauritzen, Student Assistant, Ørsted

Jeg arbejder som studentermedhjælper i Project Development Biogas i Bioenergy. Vi arbejder på at udvikle Ørsteds tilstedeværelse inden for biogas i flere lande. Vi er en forholdsvis lille afdeling i Ørsted-regi, hvilket gør, at man får det ansvar, som man ønsker. 

Læs mere
Sidst opdateret 19-08-2019

Jannick Sikker Mikkelsen, Investment Analyst, Heimstaden

Jeg arbejder i Heimstadens investeringsteam på koncernniveau. Vi varetager alle ejendomsinvesteringer, som Heimstaden gennemfører, og dækker derfor også udenlandske markeder, hvor Heimstaden er tilstede, og nye potentielle markeder. Generelt er mine arbejdsopgaver meget varierende, men overordnet skal jeg sammen med teamet vurdere, om et ejendomsprojekt er en interessant investeringscase.

Læs mere
Sidst opdateret 04-03-2019

Reza Norouzi Ghazvini, Finance Manager, GoMore

Jeg sidder med ansvaret for vores rapporteringer, budgetter og cash flow samt de analyser, der relaterer sig til disse. Jeg sidder også med opfølgningen på vores budgetter med vores forskellige afdelinger. Derudover sidder jeg med bogføring af transaktioner, kontoafstemninger, løn, HR og andre ad hoc-opgaver, der kan komme ind. 

Læs mere
Sidst opdateret 06-07-2021

Nikolaj Thorsen Bager, Student Analyst, Nordea

Jeg arbejder som Student Analyst i Strategy & Planning i Nordea Markets. Jeg arbejder primært med support til Nordea Markets globale ledelse, hvor en stor del af opgaverne er meget ad-hoc baserede. Herunder kan analyser af diverse aspekter af Markets eller mødemateriale til ledelsesseminarer nævnes. 

Læs mere
Sidst opdateret 12-08-2019

Lene Louise Kvist-Madsen, Økonomi- og Administrationschef, KOM-KBH A/S

Jeg har ansvaret for administration og økonomi i KOM-KBH. Jeg har en Controller-funktion for projektansvarlige og forsøger hele tiden at være foran, så jeg kan hjælpe dem med deres styring af projektøkonomien. Det mest udfordrende er at få materiale og informationer fra byggeledelsen, så jeg kan bidrage til styring af økonomien i deres projekter.

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Marie Holst, Konsulent, DI

Jeg arbejder i DI’s energi- og klimapolitiske afdeling, hvor opgaven blandt andet er at påvirke politikere til, at regler og politiske mål inden for energi og klima er til gavn for DI’s medlemsvirksomheder. Som økonom bruger jeg en stor del af min tid på at lave analyser, som kan underbygge vores synspunkter og hjælpe med til at beslutte, hvad der er bedst for DI’s medlemmer.

Læs mere
Sidst opdateret 28-04-2021

Nora Winkler-Kofoed, Business Analyst, Bosch

I am Business Analyst at AA/SEN. In that job role, I am part of the AA management team and responsible for reporting and monitoring business key figures. I work closely together with our sales managers and consolidate the sales budgets for planning and forecasts. I also administrate the trade agreements that we have with our customers and make sure that we build accruals to be able to pay bonus to ...
Læs mere
Sidst opdateret 06-07-2021

Tansu Øzer, BRU Trainee PBA, Nordea

Jeg er ansat i Nordea 24/7, hvilket jeg har været siden august 2016. Min primære opgave er at besvare telefoniske kundehenvendelser i 24/7. Her hjælper jeg kunderne med blandt andet at optage lån og kreditter, bestille og få råd om forsikringer og aftale møde med bankrådgiver. 

Læs mere
Sidst opdateret 24-09-2019

Frederik Khalil, Kunderådgiver, PFA Pension

Jeg sidder i rådgivningscenteret i her i PFA, hvor jeg beskæftiger mig med alt fra de simpleste opgaver til opgaver, der udfordrer mig. Så arbejdsdagen er blandet godt sammen med forskellige opgaver, og det gør det derfor altid spændende at møde op på arbejde. 

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Christoffer Tarras Madsen, Finance Associate, 3Shape

As a Finance Associate in the FP & BI departments in 3Shape, I have a lot of different looking tasks. But primarily, I have two main roles: The first role is that I am responsible for designing the processes related to Financial Planning (budgeting and forecasting) as well as delivering reports to management, so they always have an up-to-date view of the company to make informed decisions.

Læs mere