Vis studentum.dk som: Mobile

Anne Hye Kristensen, Infrastructure Analyst, Nationalbanken

  • Anne Hye Kristensen
  • 26 år
  • Ansat siden november 2017
  • Cand.scient.pol.

  • Kan du kort beskrive det forretningsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

Jeg arbejder som Infrastructure Analyst og sidder i afdelingen Finansiel Stabilitet. Finansiel Stabilitet beskæftiger sig med overvågning og laver vurderinger af den finansielle sektor i Danmark med det formål at sikre en robust økonomi. En vigtig del af en robust økonomi er en betalingsinfrastruktur, der gør det muligt for borgere, virksomheder og banker at udveksle betalinger sikkert og effektivt. I den danske betalingsinfrastruktur afvikles der dagligt betalinger for omkring 500 mia. kr., hvilket stiller høje krav til effektivt og sikkerhed i systemerne i betalingsinfrastrukturen. 

Min primære opgave er 1) at vurdere om et betalingssystem lever op til internationale standarder for effektivitet og sikkerhed - fx ser jeg på om systemet efterlever krav til cybersikkerhed og risikostyring, og 2) at fremme ændringer, der bedst tjener samfundet.

  • Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

Betalingsformidling er et enormt spændende område, der hele tiden udvikler sig. Der er rigtig mange opgaver inden for betalingsformidling og mit arbejde er meget alsidigt.

Det er en meget lang proces at vurdere et betalingssystem og opdage forbedringspotentialer, fordi det kræver en grundig og bred viden om systemet og involverer mange personer med forskellige fagligheder. Jeg synes det er udfordrende, fordi det kræver, at jeg både kan sætte mig ind i noget teknisk, organisatorisk, juridisk og økonomisk. Jeg lærer rigtig meget af det, dels om det specifikke system som jeg er med til at vurdere, men i høj grad også om processer og formidling.  

Udover at lave vurderinger af de danske betalingssystemer, deltager jeg i internationalt arbejde og bidrager til afdelingens tværgående projekter. Især synes jeg, at det er spændende at deltage i internationalt arbejde og samarbejde med personer fra andre lande, der kan fortælle, hvordan de løser opgaver som jeg også selv arbejder med.

  • Hvordan bruger du din uddannelse i statskundskab i din nuværende stilling?

Under mit studie er jeg blevet klædt på til hurtigt at kunne tilegne mig ny viden om områder som jeg ikke kender så meget til, og jeg har lært at analysere komplekse problemstillinger og processer. Det bruger jeg meget i mit arbejde. Studiet har derudover styrket mine formidlingskompetencer og jeg oplever, at det er en klar fordel i mit job at være skarp til at formidle budskaber – både skriftligt og mundtligt.

  • Hvad er de tre vigtigste ting for dig i dit arbejde hos Nationalbanken?

1. At der er fokus på faglig og personlig udvikling

2. At der er et godt socialt miljø på arbejdspladsen

3. At der er fleksibilitet i arbejdsopgaver og arbejdstid.

  • Hvorfor er Nationalbanken en attraktiv virksomhed for dig at arbejde i? 

Danmarks Nationalbank er en meget attraktiv arbejdsplads for mig, fordi min faglighed dagligt bliver udfordret og udviklet, og jeg føler, at jeg er med til at gøre en forskel.

Som nyuddannet er jeg kommet med i Nationalbankens Central Banking Economist Programme. Programmet giver mig et socialt netværk med andre nyuddannede i banken samt en masse redskaber som jeg kan bruge i mit arbejde. Med programmet har jeg også fået en mentor, der kan vejlede mig i de udfordringer som jeg støder på i mit arbejde. Jeg er meget glad for at deltage i programmet, der har gjort overgangen fra studie til arbejdsliv nemmere. Danmarks Nationalbank er derudover en attraktiv arbejdsplads, hvis man, ligesom jeg, går med overvejelser om at arbejde i udlandet i en periode – det er muligt at blive udstationereret ved fx Verdensbanken, Den Europæiske Centralbank eller en anden centralbank.

Læs mere om Nationalbanken

Mød andre medarbejdere fra Nationalbanken

Senest opdateret: 04 mar 2019

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 22-10-2019

William Axel Pontoppidan, Head of Finance and Business Development, Good Monday

Som Head of Finance and Business Development i Good Monday fokuserer jeg primært på to områder. Det første område er at sikre en klar forbindelse mellem strategi, nøgletal, omkostninger og budget. Dette indebærer bl.a. at lave et framework, hvor vi definerer vores strategiske prioriteter og understøttende KPI'er m.m.

Læs mere
Sidst opdateret 04-03-2019

Kristian Gaarde, Portfolio Manager, ATP

Jeg er en del af ATP’s investeringsafdeling, som har ansvaret for at skabe det bedst mulige afkast til alle ATP’s medlemmer. Helt konkret sidder jeg i den afdeling, der står for investeringer i børsnoterede danske aktier. En af mine primære arbejdsopgaver er at opbygge et indgående kendskab til de selskaber, vi gerne vil investere i. 

Læs mere
Sidst opdateret 25-10-2019

Theis Agger Pape, Konsulent, KL

Cand.Polit, KU Jeg arbejder som konsulent i KL’s økonomiske sekretariat. Mine primære arbejdsopgaver kredser sig om kommunernes økonomi på et generelt plan - lige fra en økonomiaftale over budgettet til det endelige regnskabsresultat. Derudover har jeg også fingrene nede i den økonomiske og styringsmæssige del af integrationsområdet samt data på beskæftigelsesområdet.

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Anne-Sophie Loft, Analyst, Mærsk

Jeg arbejder som Finance Business Partner for Maersk Lines Globale Marketing og Business Development afdeling på vores hovedkontor i København, hvilket betyder, at jeg supporterer afdelingen fra et finansielt perspektiv.

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Ann-Sofie E. Madsen, Analyst, EY

Jeg sidder i afdelingen Transaction Advisory Services, der beskæftiger sig med køb og salg af virksomheder (M&A). Jeg arbejder til dagligt med finansiel due diligence, der kort fortalt undersøger virksomheders finansielle grundlag før et køb/salg. 

Læs mere
Sidst opdateret 12-08-2019

Tansu Øzer, BRU Trainee PBA, Nordea

Jeg er ansat i Nordea 24/7, hvilket jeg har været siden august 2016. Min primære opgave er at besvare telefoniske kundehenvendelser i 24/7. Her hjælper jeg kunderne med blandt andet at optage lån og kreditter, bestille og få råd om forsikringer og aftale møde med bankrådgiver. 

Læs mere
Sidst opdateret 19-08-2019

Gunilla Toxwærd Olesen, Ejendomsadministrator, Heimstaden

Til daglig arbejder jeg i ejendomsadministrationen hos Heimstaden. Vi er 10 medarbejdere i afdelingen, og vi arbejder tæt sammen om de opgaver, der kommer ind. Jeg har min egen ejendomsportefølje, som jeg er ansvarlig for, men vi er gode til at hjælpe hinanden. 

Læs mere
Sidst opdateret 24-09-2019

Nicklas Bune, Kunderådgiver, PFA Pension

Jeg sidder i PFA’s rådgivningscenter og bliver snart færdig som elev efter et toårigt forløb. Mine primære arbejdsopgaver består i at hjælpe og rådgive vores kunder telefonisk samt skriftligt. Alt fra de lavpraktiske opgaver, som ikke tager mere end et minuts tid, til de tungere rådgivningssamtaler om alt fra PFA’s produkter, til hvordan kundens pensionsordning er investeret.

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Thomas Brix, Finance Graduate, Carlsberg

Jeg arbejder i Finance, og min sidste rotation var i den afdeling, som hedder FP&A, som blandt andet beskæftiger sig med månedlig rapportering og analyser til ledelsen omkring Carlsbergs finansielle performance. Mine arbejdsopgaver var relateret til den månedlige rapportering, hvilket blandet bestod af at lave månedlige analyser og rapporter til ledelsen.

Læs mere
Sidst opdateret 12-08-2019

Thomas Zefting Thiesen, Senior Dealer, Jyske Bank

Jeg arbejder som Risk Manager/FX Trader/Senior Dealer i Jyske Bank, hvor min primære arbejdsopgave består i at risikostyre bankens valuta-flow. Vores kunder og samarbejdsbanker har mulighed for at handle valuta hos os, og deres køb og salg af forskellige valutaer er det, der genererer det valuta-flow, jeg risikostyrer, og som jeg dermed forsøger at optimere og generere indtjening på baggrund af.

Læs mere
Sidst opdateret 19-08-2019

Jacob Hansen, Financial Controller, Heimstaden

Til dagligt arbejder jeg i Heimstadens økonomi-team som Controller. Som Controller i Heimstaden er der stor diversitet i arbejdsopgaverne, eftersom Heimstaden har vækstet meget de sidste par år og fortsat gør det samtidigt med, at Heimstaden i Danmark er en ung organisation. 

Læs mere
Sidst opdateret 12-08-2019

Lene Louise Kvist-Madsen, Økonomi- og Administrationschef, KOM-KBH A/S

Jeg har ansvaret for administration og økonomi i KOM-KBH. Jeg har en Controller-funktion for projektansvarlige og forsøger hele tiden at være foran, så jeg kan hjælpe dem med deres styring af projektøkonomien. Det mest udfordrende er at få materiale og informationer fra byggeledelsen, så jeg kan bidrage til styring af økonomien i deres projekter.

Læs mere
Sidst opdateret 12-08-2019

Alexander N. S. Hvenegaard, Specialist at Group Treasury, Nykredit

I investering har vi mandat til at investere Nykredits egenkapital og likviditetsreserve. Investeringerne er primært placeret i højt ratede stats- og realkreditobligationer, kreditobligationer, aktier og Private Equity. 

Læs mere
Sidst opdateret 26-06-2019

Thomas Nyholm Andersen, Økonomichef, POWERCARE

Mit overordnede arbejdsområde er økonomi – jeg har lederansvar for, at vi får lønnen udbetalt til vores vikarer og at vi fakturerer inden for deadline. Desuden har jeg ansvar for it-udvikling og rapportering i virksomheden. Vi arbejder meget med at få digitaliseret så mange dele af virksomheden som muligt, så vi får store mængder data til rådighed.

Læs mere
Sidst opdateret 04-03-2019

Elisa Corydon-Petersen, Financial Postgraduate, Danfoss

Postgraduate programmet er struktureret over en to årig periode med fire projekter af et halvt års varighed. Mindst et af de fire projekter foregår i udlandet, men programmet planlægges individuelt, så kun det første projekt er tilrettelagt på forhånd for kandidaten – hvilket giver mulighed for at skræddersy indholdet efter profil og interesse. 

Læs mere
Sidst opdateret 04-03-2019

Matilde Grote, Økonomielev, CPH

Jeg sidder i CPH's debitorafdeling, hvor mine primære opgaver er at bogføre den daglige bank og alle ind- og udbetalinger, som vi har. Derudover hjælper jeg til i vores debitormail med at besvare henvendelser fra vores kunder. Jeg sidder også og rykker alle vores engangskunder for manglende betalinger. 

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Jonas Ladegaard Hensch, Økonom, Nationalbanken

Jeg arbejder som økonom i afdelingen Økonomi og Pengepolitik, som beskæftiger sig med dansk økonomi og international økonomi. Jeg tilhører teamet monetær og makrofinansiel analyse, som har til opgave at overvåge og analysere penge- og valutakursmarkeder samt monetære og finansielle forhold. 

Læs mere
Sidst opdateret 04-03-2019

Reza Norouzi Ghazvini, Finance Manager, GoMore

Jeg sidder med ansvaret for vores rapporteringer, budgetter og cash flow samt de analyser, der relaterer sig til disse. Jeg sidder også med opfølgningen på vores budgetter med vores forskellige afdelinger. Derudover sidder jeg med bogføring af transaktioner, kontoafstemninger, løn, HR og andre ad hoc-opgaver, der kan komme ind. 

Læs mere
Sidst opdateret 03-06-2019

Nikolaj Neesgaard Kristensen, Treasury Manager, LEGO Group

Working in Group Treasury I have the responsibility to advice and manage how we mitigate counter party risk towards customers and suppliers through the use of various Trade Finance instruments. A major part of that is acting as a subject matter expert to be able to equip my colleagues to take the dialogue with customers and suppliers. 

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Christoffer Tarras Madsen, Finance Associate, 3Shape

As a Finance Associate in the FP & BI departments in 3Shape, I have a lot of different looking tasks. But primarily, I have two main roles: The first role is that I am responsible for designing the processes related to Financial Planning (budgeting and forecasting) as well as delivering reports to management, so they always have an up-to-date view of the company to make informed decisions.

Læs mere