Vis studentum.dk som: Mobile

Mette Langgaard Jensen, Konsulent, Landbrug & Fødevarer

Landbrug & Fødevarer
Konsulent

  • Kan du kort beskrive det forretningsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

Jeg er konsulent i gødningsteamet, hvor jeg arbejder med alt fra markforsøg og koordinering af forsøgsaktiviteter i
større tværfaglige innovationsprojekter til oplandsanalyser af vandoplande. Jeg er ansvarlig for fagområdet
mikronæringsstoffer, hvilket betyder, at jeg skal rådgive landmænd og konsulenter i landbrugscentre om, hvordan de
gøder afgrøderne optimal med mikronæringsstoffer.

Derudover er jeg projektleder, hvor jeg får lov til, at præge udviklingen inden for landbrugserhvervet i den retning, som jeg synes giver mening for en bæredygtig fødevareproduktion for både landmanden, miljøet og samfundet.

  • Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

I de seneste to projekter som jeg har arbejdet på, har vi bl.a. undersøgt, om dronemålinger og udbyttekort fra marken
kan skabe merværdi i planteavlen. Det er altid spændende at arbejde med nye områder og være med til at skabe ny
viden inden for landbrugssektoren, som skaber værdi ude i virkeligheden. Derudover er det spændende og
udfordrende at samarbejde med mennesker med forskellige kompetencer og sammen komme frem til en løsning på
en given problemstilling.

  • Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

Min uddannelse er min støtte gennem alt, hvad jeg arbejder med. Jeg benytter jævnlig den grundviden, som jeg har
erhvervet mig på studiet og forsøger at bygge ovenpå, når det er muligt.

  • Hvad er de tre vigtigste ting for dig i dit arbejde hos Landbrug & Fødevarer?

1. At fagligheden kommer først.

2. At det er en spændende arbejdsplads i udvikling med kollegaer, som brænder for det, de laver.

3. Stor arbejdsfrihed.

  • Hvorfor er Landbrug & Fødevarer en attraktiv organisation for dig at arbejde i? 

Fokus i mit arbejde er at skabe værdi for danske landmænd og rådgivningssystemet - ikke kun på den korte, men også
på den lange bane ved at sikre bæredygtig udvikling af planteproduktionen. Arbejdspladsen passer derfor godt med
min egen overbevisning og målsætning for mit arbejdsliv.

Jeg er så heldig, at arbejde med en bred vifte af opgaver, som stritter i alle retninger, hvilket er med til at gøre Landbrug & Fødevarer til en spændende arbejdsplads. Vigtigst af alt kommer fagligheden først, hvilket betyder meget for arbejdsglæden. Derudover er jeg en del af et team, hvilket er vigtigt som ny på arbejdsmarkedet.

Læs mere om Landbrug & Fødevarer

Mød andre kandidater fra Landbrug & Fødevarer
Senest opdateret: 12 aug 2019

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 12-08-2019

Lisbeth Shooter, Fagchef, Landbrug & Fødevarer

Jeg er ansvarlig for at koordinere innovationsaktiviteterne på svineområdet dvs. forsøg, afprøvninger og projekter. Vores aktiviteter foregår i besætningerne hos danske svineproducenter eller på vores forsøgsstation Grønhøj. Derudover er jeg med til at sikre samarbejde - fx i form af projekter - med firmaer, forskningsinstitutter, rådgivere og dyrlæger i både ind- og udland.

Læs mere
Sidst opdateret 25-04-2019

Heidi Møller, Technical Assistant, Danish Crown

Jeg arbejder i egenkontrollen, hvor jeg beskæftiger mig med fødevaresikkerhed. Mine opgaver er meget forskellige og mange. Blandt andet: hygiejnerundgange, prøveudtagning og opfølgning af resultater, verificering af rengøring, verificering af medarbejdere, tilsyn med Fødevarestyrelsen, opfølgning af procedurer. 

Læs mere
Sidst opdateret 06-12-2019

Nathalia Andersen, Miljørådgiver, Agri Nord

Jeg er ansat i miljøafdelingen hos Agri Nord, hvor jeg arbejder som miljørådgiver. Mit arbejde består bl.a. i at hjælpe landmænd med at ansøge miljøtilladelser og-godkendelser til husdyrbrug, hvis de fx ønsker at bygge en ny stald.  

Læs mere
Sidst opdateret 13-08-2019

Helen Cromie, Exploration Geologist, Total

I’m an Exploration Geologist which means that I’m looking for new areas, or prospects as we call them, to find new accumulations of hydro-carbons. As geologists, we are responsible for figuring out if there is a rock that could generate hydrocarbons and if so, where did the hydrocarbons migrate to. 

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Besim Avdic, Slagter, Danish Crown

Som elev kommer du rundt i de forskellige afdelinger og prøver det hele. Forender, opskæring, midterstykker og så videre, og når du er uddannet efter to år, så kan du det hele. Selve udskæringen er spændende. Og jeg kan godt lide den kampgejst og det samarbejde, der er ved opskæringsbåndet. Der er fart på, og du kan ikke bare gå på toilettet, hvis du pludseligt skal det. Så går båndet i stå.

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Cecilie Hansen, Naturgeograf, Orbicon

Jeg er ansat som naturgeograf i Orbicons afdeling for Miljø og Natur. Jeg er forholdsvis nyuddannet, men jeg har været i Orbicon i mere end 3,5 år - først som praktikant, senere som studentermedhjælper, og nu som fastansat.

Læs mere
Sidst opdateret 06-12-2019

Linda Udklit, Natur- og Projektkonsulent, Agri Nord

Mine arbejdsområder er primært naturpleje, biodiversitet og bæredygtighed. Mine opgaver er bl.a. rådgivning om naturpleje, herunder ikke mindst tilskud og regler, biodiversitet og RISE bæredygtighedsanalyser på landbrugsbedrifter.

Læs mere
Sidst opdateret 26-04-2019

Emilia Klocek, Corporate Trainee, Danish Crown

Jeg arbejder med produktion af kød og udvikling af nye produkter. Jeg dækker egentlig alle aspekter fra slagtning til de endelige produkter. For tiden arbejder jeg meget med selve produktionen. Processen omkring at nå ud til forbrugerne, finde ud af, hvad de vil have og derefter finde løsninger til, hvordan vi laver de pågældende produkter, er meget interessant.

Læs mere
Sidst opdateret 10-12-2019

Mette Møller Ragborg, Natur- og Projektkonsulent, Agri Nord

Mette Møller Ragborg Afdelingen, som jeg sidder i, har navnet natur, projekt, politik og landboret. Et langt navn som indikerer, at jeg har flere forskellige forretningsområder. 

Læs mere
Sidst opdateret 12-08-2019

Lars Holdensen, Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer

Jeg arbejder med regel- og politikudvikling inden for den økologiske produktion. Jeg arbejder altså for at sikre de rammevilkår, der kan understøtte udvikling af den økologiske produktion for vores økologiske landmænd og vores virksomheder, som producerer økologiske varer. Er der forhold, der spænder ben for den udvikling eller regler, der fx giver danske producenter dårligere konkurrencevilkår ...

Læs mere
Sidst opdateret 28-06-2019

Rasmus Stampe Emborg, Projektleder, Landbrug & Fødevarer

Jeg arbejder med at åbne naturen op for danskerne. Som projektleder på SPOR i Landskabet er min primære opgave at samarbejde med frivillige, landmænd og lodsejere, så vi hver dag kan byde velkommen til oplevelser i det åbne land. SPOR er trampestier på privat landbrugsjord i hele Danmark, og du er velkommen på dem alle.

Læs mere