Vis studentum.dk som: Mobile

Lisbeth Shooter, Fagchef, Landbrug & Fødevarer

Landbrug & Fødevarer
Fagchef
  • Lisbeth Shooter
  • 38 år
  • Ansat siden 2015
  • Cand. Agro ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole

  • Kan du kort beskrive det forretningsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

Jeg er ansvarlig for at koordinere innovationsaktiviteterne på svineområdet dvs. forsøg, afprøvninger og projekter.
Vores aktiviteter foregår i besætningerne hos danske svineproducenter eller på vores forsøgsstation Grønhøj.

Derudover er jeg med til at sikre samarbejde - fx i form af projekter - med firmaer, forskningsinstitutter, rådgivere og
dyrlæger i både ind- og udland. Alt sammen for at sikre, at vi kan blive ved med at generere den viden, som de danske
svineproducenter har brug for.

  • Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

At være med til at finde de løsninger eller den viden, som både giver en bedre bundlinje for svineproducenterne, men
også sikrer, at de kan producere inden for de rammevilkår, som vi har inden for miljø, dyrevelfærd og bæredygtighed.
Det er også spændende at kunne implementere min viden i praksis og se, at den virker og gør en forskel.

  • Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

I min uddannelse har jeg blandt andet lært om landbrug samt dyrenes fysiologi og ernæring, og den viden bruger jeg i
høj grad i de faglige diskussioner og problemstillinger, som vi arbejder med. Jeg har gennem min uddannelse også lært
redskaber som metode- og projektledelse, og det anvender jeg også rigtig meget i dag.

  • Hvad er de tre vigtigste ting for dig i dit arbejde hos Landbrug & Fødevarer?

1. At jeg kan være med til at gøre en forskel for svineproducenterne og branchen. Jeg brænder for at finde løsninger til
svineproducenterne.

2. Gode kollegaer og medarbejdere, der alle brænder for deres job.

3. At der er et stort fagligt spænd og mulighed for sparring på tværs af mange fagdiscipliner inden for landbrug- og
fødevarebranchen.

  • Hvorfor er Landbrug & Fødevarer en attraktiv organisation for dig at arbejde i? 

Det er en stor organisation, hvor der er mulighed for efteruddannelse og videreudvikling. Man har stor indflydelse på
sin hverdag, hvor der i øvrigt aldrig er to dage, der er ens. L&F er en organisation, som har stor indflydelse på
erhvervet, og det er fedt at være en del af.

Læs mere om Landbrug & Fødevarer

Mød andre kandidater fra Landbrug & Fødevarer
Senest opdateret: 12 aug 2019

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 12-08-2019

Mette Langgaard Jensen, Konsulent, Landbrug & Fødevarer

Jeg er konsulent i gødningsteamet, hvor jeg arbejder med alt fra markforsøg og koordinering af forsøgsaktiviteter istørre tværfaglige innovationsprojekter til oplandsanalyser af vandoplande. Jeg er ansvarlig for fagområdetmikronæringsstoffer, hvilket betyder, at jeg skal rådgive landmænd og konsulenter i landbrugscentre om, hvordan degøder afgrøderne optimal med mikronæringsstoffer.

Læs mere
Sidst opdateret 10-12-2019

Mette Møller Ragborg, Natur- og Projektkonsulent, Agri Nord

Mette Møller Ragborg Afdelingen, som jeg sidder i, har navnet natur, projekt, politik og landboret. Et langt navn som indikerer, at jeg har flere forskellige forretningsområder. 

Læs mere
Sidst opdateret 13-08-2019

Helen Cromie, Exploration Geologist, Total

I’m an Exploration Geologist which means that I’m looking for new areas, or prospects as we call them, to find new accumulations of hydro-carbons. As geologists, we are responsible for figuring out if there is a rock that could generate hydrocarbons and if so, where did the hydrocarbons migrate to. 

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Cecilie Hansen, Naturgeograf, Orbicon

Jeg er ansat som naturgeograf i Orbicons afdeling for Miljø og Natur. Jeg er forholdsvis nyuddannet, men jeg har været i Orbicon i mere end 3,5 år - først som praktikant, senere som studentermedhjælper, og nu som fastansat.

Læs mere
Sidst opdateret 06-12-2019

Linda Udklit, Natur- og Projektkonsulent, Agri Nord

Mine arbejdsområder er primært naturpleje, biodiversitet og bæredygtighed. Mine opgaver er bl.a. rådgivning om naturpleje, herunder ikke mindst tilskud og regler, biodiversitet og RISE bæredygtighedsanalyser på landbrugsbedrifter.

Læs mere
Sidst opdateret 06-12-2019

Nathalia Andersen, Miljørådgiver, Agri Nord

Jeg er ansat i miljøafdelingen hos Agri Nord, hvor jeg arbejder som miljørådgiver. Mit arbejde består bl.a. i at hjælpe landmænd med at ansøge miljøtilladelser og-godkendelser til husdyrbrug, hvis de fx ønsker at bygge en ny stald.  

Læs mere
Sidst opdateret 28-06-2019

Rasmus Stampe Emborg, Projektleder, Landbrug & Fødevarer

Jeg arbejder med at åbne naturen op for danskerne. Som projektleder på SPOR i Landskabet er min primære opgave at samarbejde med frivillige, landmænd og lodsejere, så vi hver dag kan byde velkommen til oplevelser i det åbne land. SPOR er trampestier på privat landbrugsjord i hele Danmark, og du er velkommen på dem alle.

Læs mere
Sidst opdateret 26-04-2019

Emilia Klocek, Corporate Trainee, Danish Crown

Jeg arbejder med produktion af kød og udvikling af nye produkter. Jeg dækker egentlig alle aspekter fra slagtning til de endelige produkter. For tiden arbejder jeg meget med selve produktionen. Processen omkring at nå ud til forbrugerne, finde ud af, hvad de vil have og derefter finde løsninger til, hvordan vi laver de pågældende produkter, er meget interessant.

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Besim Avdic, Slagter, Danish Crown

Som elev kommer du rundt i de forskellige afdelinger og prøver det hele. Forender, opskæring, midterstykker og så videre, og når du er uddannet efter to år, så kan du det hele. Selve udskæringen er spændende. Og jeg kan godt lide den kampgejst og det samarbejde, der er ved opskæringsbåndet. Der er fart på, og du kan ikke bare gå på toilettet, hvis du pludseligt skal det. Så går båndet i stå.

Læs mere
Sidst opdateret 25-04-2019

Heidi Møller, Technical Assistant, Danish Crown

Jeg arbejder i egenkontrollen, hvor jeg beskæftiger mig med fødevaresikkerhed. Mine opgaver er meget forskellige og mange. Blandt andet: hygiejnerundgange, prøveudtagning og opfølgning af resultater, verificering af rengøring, verificering af medarbejdere, tilsyn med Fødevarestyrelsen, opfølgning af procedurer. 

Læs mere
Sidst opdateret 12-08-2019

Lars Holdensen, Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer

Jeg arbejder med regel- og politikudvikling inden for den økologiske produktion. Jeg arbejder altså for at sikre de rammevilkår, der kan understøtte udvikling af den økologiske produktion for vores økologiske landmænd og vores virksomheder, som producerer økologiske varer. Er der forhold, der spænder ben for den udvikling eller regler, der fx giver danske producenter dårligere konkurrencevilkår ...

Læs mere