Mød Kriminalforsorgen

Kriminalforsorgen - Kunsten at balancere det hårde med det bløde 

Kriminalforsorgens vigtigste opgaver er at drive landets fængsler og arresthuse, føre tilsyn med dømte på fri fod og deltage i kriminalitetsforebyggende arbejde. Det gør vi i et tæt samarbejde med domstolene, anklagemyndigheden og politiet. Alle ansatte i Kriminalforsorgen arbejder for det fælles mål at skabe mindre kriminalitet i samfundet ved at gøre dømte bedre i stand til at leve et liv uden kriminalitet. 

Kriminalforsorgens opgave er todelt. Dels sørger vi for orden og sikkerhed i vores institutioner, og dels giver vi de dømte tilbud om uddannelse og personlig udvikling, så de senere kan leve et liv uden kriminalitet.

Kriminalforsorgen er en stor og alsidig arbejdsplads med 4300 ansatte, som består af 47 % kvinder og 53 % mænd på landsplan. Vi er alt fra fængselsbetjente, lærere, socialrådgivere, værkmestre, jurister, socialpædagoger, sociologer, konsulenter, specialister og mange andre. Vi arbejder tværfagligt, og vi lægger stor vægt på at bruge hinandens styrker og kompetencer.

Mød 4 medarbejdere fra Kriminalforsorgen

Senest opdateret: 27 aug 2020