Mød Herlufsholm

Er du nysgerrig på karrieremulighederne på Herlufsholm, der er en skole med 600 elever og 175 ansatte? Læs med her og mød en medarbejder fra Herlufsholm.

Herluftsholm

Herlufsholm - Moderne skolegang på et fundament af stærke traditioner

Herlufsholm blev stiftet den d. 23. maj 1565 som en skole for adelige og ærlige mænds børn. Der er løbet meget vand gennem Susåen siden dengang, og Herlufsholm er i dag en moderne – men traditionsrig – skole med 600 elever og 175 ansatte på tværs af skole, godsforvaltning og drift.

Herlufsholm som arbejdsplads

Herlufsholm er en alsidig arbejdsplads med medarbejdere inden for flere forskellige faggrupper. Foruden de mange undervisere i grundskole og gymnasium og de administrative medarbejdere, har Herlufsholm en stor teknisk afdeling med IT-medarbejdere, køkkenpersonale, rengøringsassistenter, gartnere, håndværkere m.v. Dertil kommer et mindre sygehus, et bibliotek og en kirke med tilhørende kirkegård, som også har personale.

Personaleforeningen og skolens ganske mange sociale personalearrangementer fremmer samhørigheden mellem de forskellige faggrupper og medvirker til, at Herlufsholm fremstår som en enhed. Flere af de ansatte er bosat på eller nær skolens område og færdes og mødes derfor ofte i de skønne områder omkring Herlufsholm.

Mød en medarbejder fra Herlufsholm


Annoncer