Vis studentum.dk som: Mobile

Jacob Hansen, Financial Controller, Heimstaden

Heimstaden
Financial Controller
 • Jacob Hansen
 • 28 år
 • Ansat siden oktober 2018
 • Cand.merc.aud fra CBS

 • Kan du kort beskrive det forretningsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

Til dagligt arbejder jeg i Heimstadens økonomi-team som Controller. Som Controller i Heimstaden er der stor diversitet i arbejdsopgaverne, eftersom Heimstaden har vækstet meget de sidste par år og fortsat gør det samtidigt med, at Heimstaden i Danmark er en ung organisation. Mine arbejdsopgaver består primært af at:

 • Designe og implementere processer og kontroller for at skabe et effektivt controlling-miljø samt udfordre eksisterende processer og kontroller for at identificere områder, hvor disse kan effektiviseres.
 • Udarbejde og forberede finansielle analyser som ledelsen kan benytte som beslutningsgrundlag til fremadrettede strategiske beslutninger.
 • Være medvirkende til at sikre en effektiv og smidig budgetproces; både løbende budgetopfølgning samt fastlæggelse af budgetter for fremtidige regnskabsperioder.
 • Servicere øvrige afdelinger i organisationen med finansielle analyser og data.
 • Sikre en rettidig og nøjagtig kvartalsvis rapportering til moderselskabet – og meget mere.

 • Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

Eftersom størstedelen af opgaverne udspringer af den store vækst, som Heimstaden har oplevet, er der stor dynamik og adspredelse i arbejdsopgaverne. Det er derfor sjældent, at to arbejdsopgaver ligner hinanden, hvilket er både udfordrende og lærerigt.

Heimstadens økonomiafdeling er relativt ung, og derfor har man som controller i teamet stor indflydelse på, hvordan arbejdsprocesser og kontrolmiljø skal struktureres. Det mest spændende ved mine arbejdsopgaver er derfor hele tiden at nytænke, effektivisere og udvikle måden, vi arbejder i økonomi-teamet.

 • Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

Jeg har taget kandidatgraden, Cand.merc.aud. på Copenhagen Business School, som giver et solidt grundlag for arbejdet som controller. På uddannelsen har jeg tilegnet mig stærke analytiske kompetencer, hvilket er nødvendigt for effektivt at kunne gennemskue komplekse finansielle data – som er særligt vigtigt, når vi udarbejder kvartalsvise rapporteringer til moderselskabet og laver budgetopfølgninger.

Derudover giver uddannelsen et godt overblik over den aktuelle erhvervsjura, selskabsret, årsregnskabslovgivning, skattelovgivning mv., som alt sammen er nødvendigt at have kendskab til for rettidigt og nøjagtigt at kunne indrapportere til diverse myndigheder.

Men det mest essentielle, jeg har med fra min uddannelse er, at jeg har tilegnet mig et ”revisionsbaseret mindset”, hvilket til dagligt hjælper mig med at kunne udføre mit arbejde med høj kvalitet og effektivitet.

 • Hvad er de tre vigtigste ting for dig i dit arbejde hos Heimstaden?

1. Den iværksættermæssige kultur, der oftest er kendetegnende ved en vækstvirksomhed som Heimstaden – den er meget inspirerende

2. Det dynamiske arbejdsmiljø, kombineret med det høje faglige niveau blandt mine kolleger

3. Et socialt, fantastisk miljø både professionelt og privat.

 • Hvorfor er Heimstaden en attraktiv virksomhed for dig at arbejde i? 

Fordi der er rig mulighed for at udvikle sig karrieremæssigt i takt med, at Heimstaden udvikler sig. Fx har vi i økonomiafdelingen en lang række projekter på ”tegnebrættet”. Hvis man vil, er det derfor muligt relativt hurtigt at få et stort ansvar og tage lead på egne projekter i et lærerigt samspil med ledelsen – det er utroligt udviklende.

Derudover hersker der en utrolig energisk kultur i Heimstaden. Mange af kollegaerne er relativt nye i deres stillinger og gennemgår lidt den samme ”rejse”, som jeg selv gør.

Læs mere om Heimstaden

Mød andre kandidater fra Heimstaden

Senest opdateret: 19 aug 2019

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 01-03-2019

Daniele Capezzuto, Junior MOGE Controller, Nestlé

I work in Finance and Control, more specifically within MOGE Controlling. MOGE stands for Marketing and Other General Expenses (alternatively SG&A) and together with my manager we are in charge of controlling these costs for the Nordics. 

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Thomas Brix, Finance Graduate, Carlsberg

Jeg arbejder i Finance, og min sidste rotation var i den afdeling, som hedder FP&A, som blandt andet beskæftiger sig med månedlig rapportering og analyser til ledelsen omkring Carlsbergs finansielle performance. Mine arbejdsopgaver var relateret til den månedlige rapportering, hvilket blandet bestod af at lave månedlige analyser og rapporter til ledelsen.

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Helle Eis Christensen, Økonom, Nationalbanken

Jeg arbejder i Finansiel Statistik, der indsamler, bearbejder og offentliggør statistik. Afdelingen analyserer de indsamlede data og leverer input til fx vurderingen af den finansielle stabilitet i Danmark. Jeg sidder hovedsageligt med indsamlinger, opgørelser og analyser af betalingsbalancens finansielle poster.

Læs mere
Sidst opdateret 04-03-2019

Rasmus Raun, Afdelingschef, Barslund

Jeg er afdelingschef med ansvar for materiel i en af Danmarks største entreprenørforretninger. Jeg beskæftiger mig primært med driftsøkonomi, køb og salg af materiel samt management. I entreprenørbranchen løber man altid, så stærkt man kan hver eneste dag, og det har man altid gjort. 

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Anne-Sophie Loft, Analyst, Mærsk

Jeg arbejder som Finance Business Partner for Maersk Lines Globale Marketing og Business Development afdeling på vores hovedkontor i København, hvilket betyder, at jeg supporterer afdelingen fra et finansielt perspektiv.

Læs mere
Sidst opdateret 12-06-2019

Josefin Andersson, Finance Graduate, Pandora

As a Finance Graduate I have the opportunity to experience several fields within finance. Starting in Group Reporting and Accounting, I assisted in the financial controlling. By reviewing the numbers reported from our colleagues all over the world, we ensure the quality of our consolidated figures based on its alignment to accounting standards and our internal management reporting instructions.

Læs mere
Sidst opdateret 26-06-2019

Thomas Nyholm Andersen, Økonomichef, POWERCARE

Mit overordnede arbejdsområde er økonomi – jeg har lederansvar for, at vi får lønnen udbetalt til vores vikarer og at vi fakturerer inden for deadline. Desuden har jeg ansvar for it-udvikling og rapportering i virksomheden. Vi arbejder meget med at få digitaliseret så mange dele af virksomheden som muligt, så vi får store mængder data til rådighed.

Læs mere
Sidst opdateret 12-08-2019

Alexander N. S. Hvenegaard, Specialist at Group Treasury, Nykredit

I investering har vi mandat til at investere Nykredits egenkapital og likviditetsreserve. Investeringerne er primært placeret i højt ratede stats- og realkreditobligationer, kreditobligationer, aktier og Private Equity. 

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Marie Holst, Konsulent, Dansk Industri

Jeg arbejder i DI’s energi- og klimapolitiske afdeling, hvor opgaven blandt andet er at påvirke politikere til, at regler og politiske mål inden for energi og klima er til gavn for DI’s medlemsvirksomheder. Som økonom bruger jeg en stor del af min tid på at lave analyser, som kan underbygge vores synspunkter og hjælpe med til at beslutte, hvad der er bedst for DI’s medlemmer.

Læs mere
Sidst opdateret 04-03-2019

Elisa Corydon-Petersen, Financial Postgraduate, Danfoss

Postgraduate programmet er struktureret over en to årig periode med fire projekter af et halvt års varighed. Mindst et af de fire projekter foregår i udlandet, men programmet planlægges individuelt, så kun det første projekt er tilrettelagt på forhånd for kandidaten – hvilket giver mulighed for at skræddersy indholdet efter profil og interesse. 

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Jens Krogh Mikkelsen, Business Analyst, Danish Crown

Jeg sidder i Group Procurement - altså koncernindkøb. Jeg er Business Analyst i Business Development. Jeg arbejder primært med rapportering, projekthåndtering og forskelligt analysearbejde i forhold til spend og cost out.  Jeg har meget stor indflydelse i forhold til at skabe mit eget job. 

Læs mere
Sidst opdateret 04-03-2019

Signe Have Balle, Analytiker, ATP

Jeg er en del af ATP’s Pensions og Investeringsforretning, hvor jeg arbejder som analytiker i teamet Quantitative Research. Jeg har ingen driftsopgaver og arbejder derfor rigtig meget med større projekter og ofte i samarbejde med andre teams, som f.eks. klimarisiko, analyse af afkast ...

Læs mere
Sidst opdateret 03-06-2019

Nikolaj Neesgaard Kristensen, Treasury Manager, LEGO Group

Working in Group Treasury I have the responsibility to advice and manage how we mitigate counter party risk towards customers and suppliers through the use of various Trade Finance instruments. A major part of that is acting as a subject matter expert to be able to equip my colleagues to take the dialogue with customers and suppliers. 

Læs mere
Sidst opdateret 12-08-2019

Jesper B. Bihlet, Assistant Manager i Audit, KPMG

Jeg sidder i KPMG's afdeling for revision og regnskab på vores kontor i Nordhavnen i København. Jeg beskæftiger mig med revision af mange forskellige slags selskaber, både små og store – og også børsnoterede. Jeg arbejder med virksomheder inden for flere forskellige brancher, herunder olie, rejsebureauer, teknologi (apps og platforme), ingeniører m.fl.

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Isabel Skov Quintero, Scrum Master, Nykredit

Jeg er procesansvarlig og analytiker i Nykredits Robotics-team. Det vil sige, at jeg driver den måde, vi udvikler robotter på internt i teamet og hele processen omkring dette. Derudover undersøger jeg forskellige krav til vores kode og sørger for, at der veksles mellem forbedringer og nyudvikling. 

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Nikolaj Thorsen Bager, Student Analyst, Nordea

Jeg arbejder som Student Analyst i Strategy & Planning i Nordea Markets. Jeg arbejder primært med support til Nordea Markets globale ledelse, hvor en stor del af opgaverne er meget ad-hoc baserede. Herunder kan analyser af diverse aspekter af Markets eller mødemateriale til ledelsesseminarer nævnes. 

Læs mere
Sidst opdateret 04-03-2019

Kristian Gaarde, Portfolio Manager, ATP

Jeg er en del af ATP’s investeringsafdeling, som har ansvaret for at skabe det bedst mulige afkast til alle ATP’s medlemmer. Helt konkret sidder jeg i den afdeling, der står for investeringer i børsnoterede danske aktier. En af mine primære arbejdsopgaver er at opbygge et indgående kendskab til de selskaber, vi gerne vil investere i. 

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Magnus Eckardt Lauritzen, Student Assistant, Ørsted

Jeg arbejder som studentermedhjælper i Project Development Biogas i Bioenergy. Vi arbejder på at udvikle Ørsteds tilstedeværelse inden for biogas i flere lande. Vi er en forholdsvis lille afdeling i Ørsted-regi, hvilket gør, at man får det ansvar, som man ønsker. 

Læs mere
Sidst opdateret 22-10-2019

William Axel Pontoppidan, Head of Finance and Business Development, Good Monday

Som Head of Finance and Business Development i Good Monday fokuserer jeg primært på to områder. Det første område er at sikre en klar forbindelse mellem strategi, nøgletal, omkostninger og budget. Dette indebærer bl.a. at lave et framework, hvor vi definerer vores strategiske prioriteter og understøttende KPI'er m.m.

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Ann-Sofie E. Madsen, Analyst, EY

Jeg sidder i afdelingen Transaction Advisory Services, der beskæftiger sig med køb og salg af virksomheder (M&A). Jeg arbejder til dagligt med finansiel due diligence, der kort fortalt undersøger virksomheders finansielle grundlag før et køb/salg. 

Læs mere