21 okt 2022

Gunilla Toxwærd Olesen, Ejendomsadministrator, Heimstaden

Heimstaden
Ejendomsadministrator
  • Gunilla Toxwærd Olesen
  • 30 år
  • Ansat siden marts 2019
  • Finansøkonom og EA

  • Kan du kort beskrive det forretningsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

Jeg har min egen ejendomsportefølje på ni ejendomme. Det er mit ansvar at sørge for, at lejerne får svar på spørgsmål på alt, hvad der vedrører deres lejekontrakt. Det kan f.eks. være spørgsmål om regulering af lejen eller opsigelsesvarsel. Ligesom jeg er bindeled mellem mine kollegaer i driften, hvis der f.eks. skal varsles adgang til lejemålene, samarbejdes med kommunen eller vores advokat ved restancer og sager i huslejenævnet ved tvister. Jeg betaler også fakturaer, laver driftsregnskaber og afstemmer konti til kvartalsafstemning og laver budgetter for ejendommene. I mit arbejde har jeg en bred berøringsflade og mange forskellige opgaver, som kræver, at man er ansvarsbevidst og kan håndtere mange opgaver på én gang.

Jeg er en del af et fantastisk team, hvor vi hjælper hinanden i mål hver dag. Ingen sidder alene med svære opgaver, men vi løser dem sammen.

  • Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

Det er altid spændende at få regnskaber og budgetter mv. til at stemme og gå op. At nå deadlines i god tid eller at tale med vores mange lejere. I mit job skal man både elske at tale med mennesker og at nørde med tal og regnestykker. Ligesom det også er en klar fordel, at man er interesseret i juraen, der styrer udlejningsejendomme.

De mest udfordrende opgaver er at få juraen til at passe på rigtige situationer, der involverer rigtige mennesker. Der skyldes, at der som regel ikke er et endegyldigt rigtigt/forkert svar. Så der skal jeg selv tage ansvar og løse opgaverne til gavn for både vores lejere og Heimstaden.

  • Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

Jeg har været rigtig glad for, at jeg tog finansøkonom uddannelsen. Den gav mig et rigtig godt fundament til at gå i retning af administrationsbranchen. Uddannelsen som finansøkonom forberedte mig til at læse videre på EA uddannelsen. Fra EA anvender jeg dagligt mange af de færdigheder, jeg lærte i fag som erhvervsjura, kunderådgivning og finansielle produkter.

Jeg havde også fag, som gav mig kompetencer til at håndtere kunder, sætte dem i fokus og yde en så god service, som man kan. Den fokus på vores kunder har jeg stor gavn af i mit job. 

  • Hvad er de tre vigtigste ting for dig i dit arbejde hos Heimstaden?

Samarbejde

Det vigtigste for mig er at gå på arbejde hver dag og være glad for kollegaerne og opgaverne. Der er plads til, at jeg selv kan spørge kollegaer og få råd/vejledning, og der er plads til, at jeg kan gøre det samme for mine kollegaer. Så nr. 1 for mig er, at vi hjælper hinanden.

Mit arbejde er fleksibelt. Jeg kræver kun en internetforbindelse, så kan jeg arbejde. Det er en stor frihed, når man er en familie og alt skal gå op i det daglige.

Opgaverne er forskellige hver dag, og jeg tilrettelægger i nogen grad selv, hvad jeg laver hvornår. Der er motiverende for mig at nå deadlines, få glade lejere og at der ikke er to dage, der ligner hinanden.

  • Hvorfor er Heimstaden en attraktiv virksomhed for dig at arbejde i? 

Heimstaden skiller sig ud på den måde, at vi selv ejer alle ejendomme, som vi administrerer. Det betyder, at vores arbejdsprocesser bedre kan strømlines, og der kan gøres mere for vores lejere, end man almindeligvis kan.

Heimstaden vil gerne være den udlejer, som lejerne foretrækker at bo hos, og derfor skal vores lejerne behandles godt. Vi kalder det ”Friendly Homes”. Sådan en indstilling til vores kunder smitter af på resten af virksomheden.

Og som medarbejder er det dejligt at være et sted, hvor der også er fokus på sundhed og socialt samvær, der gør det sjovt og dejligt at komme på arbejde hver dag.

Læs mere om Heimstaden

Mød andre kandidater fra Heimstaden

Senest opdateret: 21 okt 2022

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 16-08-2019

Lina Schiel-Madsen, Indirect Tax Consultant, DSV

Jeg startede for lidt over 2 år siden som økonomielev i DSV. I løbet af min elevtid var jeg rundt i forskellige afdelinger i virksomheden, deriblandt debit/kredit bogholderiet, finansafdelingen med perioder i lønafdelingen samt i treasury-afdelingen. Jeg er efter endt elevuddannelse blevet ansat som Indirect Tax Consultant i DSV’s globale Tax afdeling.

Læs mere
Sidst opdateret 12-08-2019

Alexander N. S. Hvenegaard, Specialist at Group Treasury, Nykredit

I investering har vi mandat til at investere Nykredits egenkapital og likviditetsreserve. Investeringerne er primært placeret i højt ratede stats- og realkreditobligationer, kreditobligationer, aktier og Private Equity. 

Læs mere
Sidst opdateret 04-03-2019

Elisa Corydon-Petersen, Financial Postgraduate, Danfoss

Postgraduate programmet er struktureret over en to årig periode med fire projekter af et halvt års varighed. Mindst et af de fire projekter foregår i udlandet, men programmet planlægges individuelt, så kun det første projekt er tilrettelagt på forhånd for kandidaten – hvilket giver mulighed for at skræddersy indholdet efter profil og interesse. 

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Marie Ramsø Motzfeldt, Konsulent, DR

Jeg er en del af en mindre analyseenhed i DR Økonomi, hvor jeg udfører større og mindre analyseopgaver på tværs af hele huset med økonomi som fokus. Jeg arbejder primært projektbaseret og beskæftiger mig derfor typisk med opgaver, der strækker sig over lidt længere perioder.

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Sebastian Thagesen, Privatrådgiver, Jyske Bank

Jeg arbejder i den finansielle sektor i banksektoren. Jeg er ansat i Jyske Bank, hvor jeg startede i praktik i begyndelsen af 2014, og jeg har været ansat lige siden. Jeg arbejder primært med privatrådgivning til unge og unge familier i forhold til, hvor de er i deres liv. 

Læs mere
Sidst opdateret 04-03-2019

Carsten Møller Pedersen, Compensation Analyst, Vestas

Jeg er Compensation Analyst og sidder i afdelingen Global Compensation & Reward. Jeg beskæftiger mig primært med den kompensation som medarbejderne modtager for deres arbejde. Dette kan være i form af løn, diverse former for bonus, forsikringer, pension og andre finansielle incitamenter. Meget af arbejdet beror på analyse af store mængder data og derved danne gode benchmarks.

Læs mere
Sidst opdateret 04-03-2019

Rasmus Raun, Afdelingschef i maskinafdeling, Barslund

Jeg er afdelingschef med ansvar for materiel i en af Danmarks største entreprenørforretninger. Jeg beskæftiger mig primært med driftsøkonomi, køb og salg af materiel samt management. I entreprenørbranchen løber man altid, så stærkt man kan hver eneste dag, og det har man altid gjort. 

Læs mere
Sidst opdateret 06-07-2021

Nikolaj Thorsen Bager, Student Analyst, Nordea

Jeg arbejder som Student Analyst i Strategy & Planning i Nordea Markets. Jeg arbejder primært med support til Nordea Markets globale ledelse, hvor en stor del af opgaverne er meget ad-hoc baserede. Herunder kan analyser af diverse aspekter af Markets eller mødemateriale til ledelsesseminarer nævnes. 

Læs mere
Sidst opdateret 06-07-2021

Tansu Øzer, BRU Trainee PBA, Nordea

Jeg er ansat i Nordea 24/7, hvilket jeg har været siden august 2016. Min primære opgave er at besvare telefoniske kundehenvendelser i 24/7. Her hjælper jeg kunderne med blandt andet at optage lån og kreditter, bestille og få råd om forsikringer og aftale møde med bankrådgiver. 

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Jonas Ladegaard Hensch, Økonom, Nationalbanken

Jeg arbejder som økonom i afdelingen Økonomi og Pengepolitik, som beskæftiger sig med dansk økonomi og international økonomi. Jeg tilhører teamet monetær og makrofinansiel analyse, som har til opgave at overvåge og analysere penge- og valutakursmarkeder samt monetære og finansielle forhold. 

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Helle Eis Christensen, Economist, Finansiel Statistik

Jeg arbejder i Finansiel Statistik, der indsamler, bearbejder og offentliggør statistik. Afdelingen analyserer de indsamlede data og leverer input til fx vurderingen af den finansielle stabilitet i Danmark. Jeg sidder hovedsageligt med indsamlinger, opgørelser og analyser af betalingsbalancens finansielle poster.

Læs mere
Sidst opdateret 26-06-2019

Thomas Nyholm Andersen, Økonomichef, Powercare

Mit overordnede arbejdsområde er økonomi – jeg har lederansvar for, at vi får lønnen udbetalt til vores vikarer og at vi fakturerer inden for deadline. Desuden har jeg ansvar for it-udvikling og rapportering i virksomheden. Vi arbejder meget med at få digitaliseret så mange dele af virksomheden som muligt, så vi får store mængder data til rådighed.

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Mark B. Allerslev, Senior Consultant, EY

Jeg arbejder med skatterådgivning på transfer pricing-området. Kort fortalt handler det om prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner (eksempelvis køb og salg af varer) mellem koncernforbundne selskaber, hovedaktionærer eller faste driftssteder. En stor del af verdens lande har lokale transfer pricing-krav, som virksomhederne skal efterkomme, når de har aktiviteter i det pågældende land.

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Andrea Decandia, Finance Graduate, Carlsberg

I currently work in the Finance department and as part of my Graduate Program, I have just started my second rotation. In my first one I was part of the Financial Planning and Controlling team, in which I was involved in the monthly financial reports of the global group, but also in ad-hoc analysis and the preparation of the budget for 2019.

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Thomas Brix, Finance Graduate, Carlsberg

Jeg arbejder i Finance, og min sidste rotation var i den afdeling, som hedder FP&A, som blandt andet beskæftiger sig med månedlig rapportering og analyser til ledelsen omkring Carlsbergs finansielle performance. Mine arbejdsopgaver var relateret til den månedlige rapportering, hvilket blandet bestod af at lave månedlige analyser og rapporter til ledelsen.

Læs mere
Sidst opdateret 12-06-2019

Josefin Andersson, Finance Graduate, Pandora

As a Finance Graduate I have the opportunity to experience several fields within finance. Starting in Group Reporting and Accounting, I assisted in the financial controlling. By reviewing the numbers reported from our colleagues all over the world, we ensure the quality of our consolidated figures based on its alignment to accounting standards and our internal management reporting instructions.

Læs mere
Sidst opdateret 31-10-2022

Jacob Hansen, Financial Controller, Heimstaden

Til dagligt arbejder jeg i Heimstadens økonomi-team som Controller. Som Controller i Heimstaden er der stor diversitet i arbejdsopgaverne, eftersom Heimstaden har vækstet meget de sidste par år og fortsat gør det samtidigt med, at Heimstaden i Danmark er en ung organisation. 

Læs mere
Sidst opdateret 24-09-2019

Louise Carlsen, Kunderådgiver, PFA Pension

Jeg afsluttede HHX i 2017 og gik direkte videre som finanselev i PFA Pension. Jeg sidder i dag som kunderådgiver i Rådgivningscentret og afslutter den toårige finanselevuddannelse næste år. Jeg arbejder til dagligt i PFA’s Rådgivningscenter, hvor vi besvarer indgående opkald og mails. 

Læs mere
Sidst opdateret 24-09-2019

Frederik Khalil, Kunderådgiver, PFA Pension

Jeg sidder i rådgivningscenteret i her i PFA, hvor jeg beskæftiger mig med alt fra de simpleste opgaver til opgaver, der udfordrer mig. Så arbejdsdagen er blandet godt sammen med forskellige opgaver, og det gør det derfor altid spændende at møde op på arbejde. 

Læs mere
Sidst opdateret 22-10-2019

William Axel Pontoppidan, Head of Finance and Business Development, Good Monday

Som Head of Finance and Business Development i Good Monday fokuserer jeg primært på to områder. Det første område er at sikre en klar forbindelse mellem strategi, nøgletal, omkostninger og budget. Dette indebærer bl.a. at lave et framework, hvor vi definerer vores strategiske prioriteter og understøttende KPI'er m.m.

Læs mere