31 okt 2022

Alexander Rønholt, Investment Analyst, Heimstaden

Heimstaden
Investment Analyst
  • Alexander Rønholt
  • 1995
  • Ansat siden 1. januar 2022
  • Cand.polit

  • Kan du kort beskrive det forretningsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

Jeg er en del af investeringsteamet i Heimstaden, hvor jeg som udgangspunkt fokuserer på det danske marked.

Heimstaden investerer i alle former for boligejendomme, og vi ejer og udlejer ejendomme i stort set hele Danmark. Sammen med mine kollegaer i det danske investeringsteam, er min opgave at finde nye interessante investeringsmuligheder. Dette kan både være mindre add-on-investeringer, tæt på ejendomme i vores eksisterende portefølje, eller større landsdækkende porteføljer. 

Vi undersøger om en investeringsmulighed er interessant ved at lave business plan. Business planen beskriver, hvordan vi fremadrettet har tænkt os at drifte ejendommen. Business planen regnes igennem en større finansiel model, og hvis investeringen giver mening både fra et økonomisk og driftsmæssigt synspunkt, henvender vi os til sælger og går i gang med en købsproces. Den proces er jeg også en aktiv del af. Min rolle er blandt andet at udføre den kommercielle due diligence (detaljerede undersøgelse af investeringen), forhandle med sælger, samt forberede en præsentation af investeringscasen, der skal præsenteres for Heimstadens Investeringskomite.

Der er stort ansvar forbundet med et job i investeringsteamet, da investering er en af grundstenene for, at Heimstaden opnår succes. Vi skal lægge en realistisk og holdbar business plan for, at vores driftsafdeling kan drive boligerne efter vores ”Friendly-homes”-vision, samtidigt med ejendommen er en god forretning for Heimstaden.      

  • Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

Det mest spændende, og samtidigt mest udfordrende, ved mit job er, at der sjældent er to investeringscases, som er ens. Ofte støder jeg på nye forhold af teknisk, juridisk, kommerciel eller finansiel karakter, der skal tages stilling til. Forhold som vi ikke kender på forhånd, som så skal behandles i min finansielle modellering. Dette løses i fællesskab med mine mange dygtige kollegaer i investeringsteamet og andre steder i organisationen.

Derudover er det ekstrem spændende at være en del af den vækstrejse, som Heimstaden har været på siden den første investering i 2014 til i dag i 2022, hvor vi er Danmarks største private boligudlejer med over 20.000 boligenheder. Mit arbejde gør en forskel hver dag for mange mennesker.

  • Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

Jeg er uddannet Cand.polit fra Københavns Universitet. Min uddannelse har givet mig en god værktøjskasse med redskaber til at vurdere, om en investeringscase er god for Heimstaden. Studiet har givet mig en bred finansiel og makroøkonomisk forståelse og viden, som gør, at jeg forstår sammenhænge og tendenser i de finansielle markeder. Den viden og forståelse er yderst brugbart i dagligdagens opgaver.

Derudover benytter jeg mig også af mere konkrete modeller og teorier, som jeg har lært på studiet. For eksempel er dele af vores finansielle model bygget op som en Discounted Cashflow model (DCF-model), hvilket jeg har lært om og arbejdet en del med på studiet.

Generelt vil en økonomisk uddannelse som Cand.polit., Cand.merc. eller Cand.oecon. være yderst brugbar i et job hos investeringsafdelingen i Heimstaden.

  • Hvad er de tre vigtigste ting for dig i dit arbejde hos Heimstaden?

1. Stejl læringskurve og udfordrende opgaver hver dag
2. Gode kollegaer – fagligt og socialt
3. Gode muligheder for at tage ansvar og vokse med opgaverne

  • Hvorfor er Heimstaden en attraktiv virksomhed for dig at arbejde i? 

Heimstaden er en alsidig arbejdsplads i en uformel ramme, som indbyder til stort ansvar for den, som har lyst, hvilket jeg finder meget attraktivt. Derudover er der stor fleksibilitet til at forme sin egen arbejdsdag.

Heimstadens investeringsteam er en yderst lærerig arbejdsplads, hvis man ønsker at komme i berøring med mange dele af ejendomsbranchen. Man får forståelse for flere værdiskabende elementer (for både vores lejere og Heimstaden) igennem en stor berøringsflade med mange kollegaer, samt tæt samarbejde med andre afdelinger. Gennem den sparring er der rig mulighed for at suge ny viden til sig som følge af de mange kompetente og erfarne kollegaer.

For mig som investeringsanalytiker er det derudover yderst attraktivt at arbejde hos en af de mest aktive investorer på det danske marked de seneste år.  

Læs mere om Heimstaden

Mød andre kandidater fra Heimstaden

Senest opdateret: 31 okt 2022

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 16-08-2019

Marie Holst, Konsulent, DI

Jeg arbejder i DI’s energi- og klimapolitiske afdeling, hvor opgaven blandt andet er at påvirke politikere til, at regler og politiske mål inden for energi og klima er til gavn for DI’s medlemsvirksomheder. Som økonom bruger jeg en stor del af min tid på at lave analyser, som kan underbygge vores synspunkter og hjælpe med til at beslutte, hvad der er bedst for DI’s medlemmer.

Læs mere
Sidst opdateret 04-03-2019

Elisa Corydon-Petersen, Financial Postgraduate, Danfoss

Postgraduate programmet er struktureret over en to årig periode med fire projekter af et halvt års varighed. Mindst et af de fire projekter foregår i udlandet, men programmet planlægges individuelt, så kun det første projekt er tilrettelagt på forhånd for kandidaten – hvilket giver mulighed for at skræddersy indholdet efter profil og interesse. 

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Aydin Uslu, Senior Accountant, Salling Group

Jeg arbejder i Group Accounting (GA) under Finance, hvor vi samlet set er omkring 320 ansatte i alt inklusiv vores kolleger i vores Shared Service Center i Polen. Jeg sidder en afdeling, som bliver kaldt Accounts Payable, hvor jeg beskæftiger mig med controlling af processer, afstemning og opfølgning på diverse konti, optimering og udvikling af vores processer. 

Læs mere
Sidst opdateret 04-03-2019

Matilde Grote, Økonomielev, CPH

Jeg sidder i CPH's debitorafdeling, hvor mine primære opgaver er at bogføre den daglige bank og alle ind- og udbetalinger, som vi har. Derudover hjælper jeg til i vores debitormail med at besvare henvendelser fra vores kunder. Jeg sidder også og rykker alle vores engangskunder for manglende betalinger. 

Læs mere
Sidst opdateret 12-08-2019

Frederikke Gartmann, Analyst i Deal Advisory, KPMG

Jeg arbejder hos KPMG i den afdeling som hedder Deal Advisory. I min afdeling hjælper vi investorer, virksomheder, familier og individer med at købe og sælge virksomheder. Vi finder ud af, hvad virksomheden er værd, hvem der kunne være potentielle købere og rådgiver i det hele taget på alle områder omkring et salg, hvor vores kunder har spørgsmål eller er i tvivl.

Læs mere
Sidst opdateret 06-07-2021

Emil Plagborg-Møller, Lead Business Developer, Nordea

Jeg arbejder med fintech-partnerskaber i vores Wealth Management-division. Den overordnede idé med at indgå partnerskaber er at kombinere styrkerne hos partnere med vores styrker i Nordea, så vores kunder kan få det bedste af det bedste. 

Læs mere
Sidst opdateret 06-07-2021

Nikolaj Thorsen Bager, Student Analyst, Nordea

Jeg arbejder som Student Analyst i Strategy & Planning i Nordea Markets. Jeg arbejder primært med support til Nordea Markets globale ledelse, hvor en stor del af opgaverne er meget ad-hoc baserede. Herunder kan analyser af diverse aspekter af Markets eller mødemateriale til ledelsesseminarer nævnes. 

Læs mere
Sidst opdateret 06-07-2021

Tansu Øzer, BRU Trainee PBA, Nordea

Jeg er ansat i Nordea 24/7, hvilket jeg har været siden august 2016. Min primære opgave er at besvare telefoniske kundehenvendelser i 24/7. Her hjælper jeg kunderne med blandt andet at optage lån og kreditter, bestille og få råd om forsikringer og aftale møde med bankrådgiver. 

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Jonas Ladegaard Hensch, Økonom, Nationalbanken

Jeg arbejder som økonom i afdelingen Økonomi og Pengepolitik, som beskæftiger sig med dansk økonomi og international økonomi. Jeg tilhører teamet monetær og makrofinansiel analyse, som har til opgave at overvåge og analysere penge- og valutakursmarkeder samt monetære og finansielle forhold. 

Læs mere
Sidst opdateret 22-06-2020

Signe Have Balle, Analytiker, ATP

Jeg er en del af ATP’s Pensions og Investeringsforretning, hvor jeg arbejder som analytiker i teamet Quantitative Research. Jeg har ingen driftsopgaver og arbejder derfor rigtig meget med større projekter og ofte i samarbejde med andre teams, som f.eks. klimarisiko, analyse af afkast ...

Læs mere
Sidst opdateret 04-03-2019

Reza Norouzi Ghazvini, Finance Manager, GoMore

Jeg sidder med ansvaret for vores rapporteringer, budgetter og cash flow samt de analyser, der relaterer sig til disse. Jeg sidder også med opfølgningen på vores budgetter med vores forskellige afdelinger. Derudover sidder jeg med bogføring af transaktioner, kontoafstemninger, løn, HR og andre ad hoc-opgaver, der kan komme ind. 

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Ammar Ali, Finance Business Partner, TDC Group

I am currently working as a Finance Business Partner in the YouSee Finance team within TDC Group, and in my position, I deal with various tasks which relate specifically towards the financial and commercial aspects of the company. 

Læs mere
Sidst opdateret 26-06-2019

Thomas Nyholm Andersen, Økonomichef, Powercare

Mit overordnede arbejdsområde er økonomi – jeg har lederansvar for, at vi får lønnen udbetalt til vores vikarer og at vi fakturerer inden for deadline. Desuden har jeg ansvar for it-udvikling og rapportering i virksomheden. Vi arbejder meget med at få digitaliseret så mange dele af virksomheden som muligt, så vi får store mængder data til rådighed.

Læs mere
Sidst opdateret 12-08-2019

Lene Louise Kvist-Madsen, Økonomi- og Administrationschef, KOM-KBH A/S

Jeg har ansvaret for administration og økonomi i KOM-KBH. Jeg har en Controller-funktion for projektansvarlige og forsøger hele tiden at være foran, så jeg kan hjælpe dem med deres styring af projektøkonomien. Det mest udfordrende er at få materiale og informationer fra byggeledelsen, så jeg kan bidrage til styring af økonomien i deres projekter.

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Mark B. Allerslev, Senior Consultant, EY

Jeg arbejder med skatterådgivning på transfer pricing-området. Kort fortalt handler det om prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner (eksempelvis køb og salg af varer) mellem koncernforbundne selskaber, hovedaktionærer eller faste driftssteder. En stor del af verdens lande har lokale transfer pricing-krav, som virksomhederne skal efterkomme, når de har aktiviteter i det pågældende land.

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Andrea Decandia, Finance Graduate, Carlsberg

I currently work in the Finance department and as part of my Graduate Program, I have just started my second rotation. In my first one I was part of the Financial Planning and Controlling team, in which I was involved in the monthly financial reports of the global group, but also in ad-hoc analysis and the preparation of the budget for 2019.

Læs mere
Sidst opdateret 12-06-2019

Josefin Andersson, Finance Graduate, Pandora

As a Finance Graduate I have the opportunity to experience several fields within finance. Starting in Group Reporting and Accounting, I assisted in the financial controlling. By reviewing the numbers reported from our colleagues all over the world, we ensure the quality of our consolidated figures based on its alignment to accounting standards and our internal management reporting instructions.

Læs mere
Sidst opdateret 24-09-2019

Nicklas Bune, Kunderådgiver, PFA Pension

Jeg sidder i PFA’s rådgivningscenter og bliver snart færdig som elev efter et toårigt forløb. Mine primære arbejdsopgaver består i at hjælpe og rådgive vores kunder telefonisk samt skriftligt. Alt fra de lavpraktiske opgaver, som ikke tager mere end et minuts tid, til de tungere rådgivningssamtaler om alt fra PFA’s produkter, til hvordan kundens pensionsordning er investeret.

Læs mere
Sidst opdateret 24-09-2019

Frederik Khalil, Kunderådgiver, PFA Pension

Jeg sidder i rådgivningscenteret i her i PFA, hvor jeg beskæftiger mig med alt fra de simpleste opgaver til opgaver, der udfordrer mig. Så arbejdsdagen er blandet godt sammen med forskellige opgaver, og det gør det derfor altid spændende at møde op på arbejde. 

Læs mere
Sidst opdateret 06-12-2019

Lone Albæk Simonsen, Teamleder, Agri Nord

Jeg er teamleder i Lønservice, hvor vi har 350 lønkunder, som vi laver lønsedler til hver måned. Mine primære arbejdsgopgaver består i at sørge for, at de kolleager, som jeg er teamledere for, har al viden, tid og materiale til at kunne udføre deres arbejdsopgaver effektivt og bedst muligt.

Læs mere