Alexander Rønholt, Investment Analyst, Heimstaden

Mød Alexander, der er Investment Analyst hos Heimstaden. Her er han en del af investeringsteamet, hvor han som udgangspunkt fokuserer på det danske marked.

Heimstaden
Investment Analyst
  • Alexander Rønholt
  • 1995
  • Ansat siden 1. januar 2022
  • Cand.polit

  • Kan du kort beskrive det forretningsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

Jeg er en del af investeringsteamet i Heimstaden, hvor jeg som udgangspunkt fokuserer på det danske marked.

Heimstaden investerer i alle former for boligejendomme, og vi ejer og udlejer ejendomme i stort set hele Danmark. Sammen med mine kollegaer i det danske investeringsteam, er min opgave at finde nye interessante investeringsmuligheder. Dette kan både være mindre add-on-investeringer, tæt på ejendomme i vores eksisterende portefølje, eller større landsdækkende porteføljer. 

Vi undersøger om en investeringsmulighed er interessant ved at lave business plan. Business planen beskriver, hvordan vi fremadrettet har tænkt os at drifte ejendommen. Business planen regnes igennem en større finansiel model, og hvis investeringen giver mening både fra et økonomisk og driftsmæssigt synspunkt, henvender vi os til sælger og går i gang med en købsproces. Den proces er jeg også en aktiv del af. Min rolle er blandt andet at udføre den kommercielle due diligence (detaljerede undersøgelse af investeringen), forhandle med sælger, samt forberede en præsentation af investeringscasen, der skal præsenteres for Heimstadens Investeringskomite.

Der er stort ansvar forbundet med et job i investeringsteamet, da investering er en af grundstenene for, at Heimstaden opnår succes. Vi skal lægge en realistisk og holdbar business plan for, at vores driftsafdeling kan drive boligerne efter vores ”Friendly-homes”-vision, samtidigt med ejendommen er en god forretning for Heimstaden.      

  • Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

Det mest spændende, og samtidigt mest udfordrende, ved mit job er, at der sjældent er to investeringscases, som er ens. Ofte støder jeg på nye forhold af teknisk, juridisk, kommerciel eller finansiel karakter, der skal tages stilling til. Forhold som vi ikke kender på forhånd, som så skal behandles i min finansielle modellering. Dette løses i fællesskab med mine mange dygtige kollegaer i investeringsteamet og andre steder i organisationen.

Derudover er det ekstrem spændende at være en del af den vækstrejse, som Heimstaden har været på siden den første investering i 2014 til i dag i 2022, hvor vi er Danmarks største private boligudlejer med over 20.000 boligenheder. Mit arbejde gør en forskel hver dag for mange mennesker.

  • Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

Jeg er uddannet Cand.polit fra Københavns Universitet. Min uddannelse har givet mig en god værktøjskasse med redskaber til at vurdere, om en investeringscase er god for Heimstaden. Studiet har givet mig en bred finansiel og makroøkonomisk forståelse og viden, som gør, at jeg forstår sammenhænge og tendenser i de finansielle markeder. Den viden og forståelse er yderst brugbart i dagligdagens opgaver.

Derudover benytter jeg mig også af mere konkrete modeller og teorier, som jeg har lært på studiet. For eksempel er dele af vores finansielle model bygget op som en Discounted Cashflow model (DCF-model), hvilket jeg har lært om og arbejdet en del med på studiet.

Generelt vil en økonomisk uddannelse som Cand.polit., Cand.merc. eller Cand.oecon. være yderst brugbar i et job hos investeringsafdelingen i Heimstaden.

  • Hvad er de tre vigtigste ting for dig i dit arbejde hos Heimstaden?

1. Stejl læringskurve og udfordrende opgaver hver dag
2. Gode kollegaer – fagligt og socialt
3. Gode muligheder for at tage ansvar og vokse med opgaverne

  • Hvorfor er Heimstaden en attraktiv virksomhed for dig at arbejde i? 

Heimstaden er en alsidig arbejdsplads i en uformel ramme, som indbyder til stort ansvar for den, som har lyst, hvilket jeg finder meget attraktivt. Derudover er der stor fleksibilitet til at forme sin egen arbejdsdag.

Heimstadens investeringsteam er en yderst lærerig arbejdsplads, hvis man ønsker at komme i berøring med mange dele af ejendomsbranchen. Man får forståelse for flere værdiskabende elementer (for både vores lejere og Heimstaden) igennem en stor berøringsflade med mange kollegaer, samt tæt samarbejde med andre afdelinger. Gennem den sparring er der rig mulighed for at suge ny viden til sig som følge af de mange kompetente og erfarne kollegaer.

For mig som investeringsanalytiker er det derudover yderst attraktivt at arbejde hos en af de mest aktive investorer på det danske marked de seneste år.  

Læs mere om Heimstaden

Mød andre kandidater fra Heimstaden


Annoncer