Vis studentum.dk som: Mobile

Jonas, Pilot, Forsvaret

  • Kan du kort beskrive det forretningsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

Som ”search and rescue”-pilot løser jeg rednings- og eftersøgningsopgaver i Danmark med Forsvarets EH-101 ”Merlin”-helikopter. Arbejdet indebærer bl.a. at vi lander på øer og henter patienter, hoister nødstedte op fra vandet og skibe til helikopteren, søger efter forsvundne på land og vand og flyver patienter mellem de danske hospitaler – bare for at nævne nogle af vores opgaver.

  • Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

Som pilot er vejret altid en faktor. Vi flyver i alt slags vejr, og i dårligt vejr er vi ofte den sidste chance for nødstedte for at overleve. Det skaber nogle kritiske missioner, hvor alle i besætningen skal arbejde tæt sammen for, at missionen kan udføres sikkert, og patienten kan komme om bord. Skal vi f.eks. løfte en patient fra et skib i høj sø under dårligt vejr, skal patienten fires ombord. Her er det meget kritisk at jeg kan holde helikopteren præcist over skibet hele tiden og koordinere missionen med alle i kabinen. Når vi er lykkedes med sådan en mission giver det en stor tilfredshed, og jeg føler mig privilegeret og stolt over det arbejde, jeg får lov at udføre.

  • Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

Pilotuddannelsen er en meget specifik uddannelse. Forsvarets helikopterpiloter bliver uddannet hos US Army i USA. Her lærer vi alt fra basal flyvning til flyvning i dårligt vejr og taktisk flyvning. Derudover lærer vi alt, der omgiver flyvningen, lige fra flyveregler til meteorologi og aerodynamik. Alt sammen noget, der er vigtigt for at kunne træffe de rigtige beslutninger som pilot.

  • Hvad er de tre vigtigste ting for dig i dit arbejde i Forsvaret?

1. Flyvningen og missionerne – i sidste ende kan det handle om liv og død.

2. Ansvar. Det er et stort ansvar at flyve en helikopter - et ansvar, jeg vokser med.

3. Udvikling. Der er altid noget at blive bedre til, når man flyver.

  • Hvorfor er Forsvaret en attraktiv virksomhed for dig at arbejde i? 

Som pilot i Forsvaret er vores helikopter det redskab, vi bruger til at løse vores opgaver. Start og landing er formalia, og det er under selve flyvningen, at vi for alvor kommer på arbejde. Vi får lov til at bruge udstyret til det maksimale, og vi får nogle helt unikke oplevelser og flyvninger, som ikke kan opleves andre steder. Derudover er hele uddannelsesforløbet en kæmpe oplevelse, og da Forsvaret betaler både lønnen og selve uddannelsen, får man mulighed for at fordybe sig 100 % i flyvningen.

Læs mere om Forsvaret

Mød andre medarbejdere fra Forsvaret

Senest opdateret: 16 aug 2019

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 16-08-2019

Mette Brandt, Uddannelseskonsulent, Kriminalforsorgen

Jeg underviser i fysisk træning og konflikthåndtering herunder både teoretisk konfliktforståelse og praktisk selvforsvar og magtanvendelse. Derudover underviser jeg i et skrivekursus, som er et særligt frivilligt danskfagligt tilbud til fængselsbetjente under uddannelse. 

Læs mere
Sidst opdateret 01-03-2019

Kenneth Andersen, HR konsulent, Kriminalforsorgen

Jeg arbejder med rekruttering af fængsels- og transportbetjente til Kriminalforsorgen. Mine opgaver spænder fra udvikling og produktion af kampagnevideoer til screening og interview af kandidater. Mit team og jeg har til opgave at sørge for, at vi tiltrækker de rette medarbejdere til Kriminalforsorgen. 

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Rasmus, Flymekaniker, Forsvaret

Som flymekaniker arbejder jeg med at sikre, at alle systemer på Forsvarets F-16 kampfly virker optimalt og jeg installerer nye systemer på flyene, når der er behov for det. Der findes mange forskellige flysystemer og de er alle utroligt komplekse, så derfor kan man blive specialiseret inden for det enkelte system. Jeg er specialist inden for våbensystemer og nødudskydningsudstyr.

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Martin Jensen, Uddannelseskonsulent, Kriminalforsorgen

Jeg underviser på grunduddannelsen for fængselsbetjentelever og primært i Rapportlære og Straffuldbyrdelsesret. Derudover er jeg klasselærer for vores Modul 1 fængselsbetjentelever og ansvarlig for skemalægningen på hele uddannelsen til fængselsbetjent. Jeg underviser også på vores forhørsuddannelse.

Læs mere
Sidst opdateret 01-03-2019

Bettina Strube, Uddannelseskonsulent, Kriminalforsorgen

Mine primære opgaver er at undervise fængselsbetjentelever, forberede undervisning hertil, udvikle materiale, lave lektionsplaner og føre fængselsbetjentelever til eksamen både som eksaminator og censor. Idet jeg er uddannet supervisor, superviserer jeg også fængselsbetjenteleverne i deres respektive grupper. 

Læs mere