Simon Svith, Specialkonsulent, DMI

Simon er specialkonsulent hos DMI, hvor hans arbejdsopgaver blandt andet består i at udarbejde indspil til politiske forhandlingsforløb samt strategiudvikling.

DMI
specialkonsulent

Kan du kort beskrive det forretningsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

Jeg er specialkonsulent og sidder i afdelingen for Kommunikation, Samarbejde & Direktionssekretariat. Jeg sidder primært med vores politiske snitflader - især relationen til vores departement, men ligeledes med andre styrelser og interessenter. Mine arbejdsopgaver består bl.a. af at udarbejde indspil til politiske forhandlingsforløb, hvor jeg forsøger at løfte DMI’s viden og kompetencer ind i en politisk kontekst. Derudover bruger jeg en del tid på at koordinere og kvalitetssikre vores ministerbetjening og besvarelser af bestillinger fra departementet. Endelig er jeg tovholder på en række tværgående opgaver, herunder DMI’s strategiudvikling.

Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

Det er både spændende og udfordrende at forstå kernen i det faglige, som på DMI fx dækker over meteorologi, klimatologi og oceanografi. Som generalist er det ikke altid lige let at forstå, men det er nødvendigt, hvis man på få linjer skal forklare fx Folketinget eller ministeren de tekniske aspekter i en sag om eksempelvis afsmeltning af Indlandsisen, processering af satellitdata eller optimering af bølgemodeller. I sådanne sager har jeg funktion som en slags ”oversætter” mellem to vidt forskellige verdener med forskellige logikker.

Noget andet jeg rigtig godt kan lide er, at jeg i opgaveløsningen oftest skal inddrage både medarbejdere og ledere på tværs af afdelinger. Det er ikke nok bare at tænke i løsninger, man skal i lige så høj grad tænke proces.

Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

Jeg har politisk tæft fra min uddannelse og tidligere jobs. Fra min uddannelse har jeg også tilegnet mig en metodisk tilgang til eksempelvis at strukturere store mængder information og deducere essensen på én side eller vurdere, hvad der er væsentligt og ikke er væsentligt. Derfor ligger min uddannelse implicit i min måde at tilgå en opgave på.

Hvad er de tre vigtigste ting for dig i dit arbejde i DMI?

  1. For mig er det vigtig, at jeg får lov til at have et stort ansvar i opgaveløsningen, for det synes jeg, at man vokser rigtig meget med. Vi er ikke så mange hos DMI med min uddannelsesbaggrund, så på denne måde får man lov til at prøve rigtig meget.

  2. DMI er et hus med mange fagligheder, herunder mange med en naturvidenskabelig baggrund. Det sætter jeg stor pris på. Inden jeg startede frygtede jeg faktisk en ”DJØF-skepsis”, men jeg har oplevet det modsatte. Der bliver sat pris på værdien ved det, jeg kan. Den anerkendelse af min faglighed er vigtig for mig.  

  3. For min egen udvikling er det vigtigt, at jeg fortsat bliver udfordret af mine arbejdsopgaver. DMI har en relativ flad struktur, som giver mulighed for uformel sparring med både chefer og direktion. Det er også vigtigt for min udvikling.

Hvorfor er DMI en attraktiv organisation for dig at arbejde i? 

De fleste forbinder alene DMI med vejrudsigten. Og med god grund. Men DMI er meget mere end morgendagens vejrudsigt. DMI er en organisation, som i den grad er under forandring, og det betyder, at der i endnu højere grad er fokus på DMI’s samfundsrelevans.

DMI er et attraktivt sted at arbejde, hvis man er optaget af klimadagsordenen og den grønne omstilling. DMI er regeringens klimavidenskabelig rådgiver og rummer enorme mængder viden om vejr, klima og hav. Jeg skal med mine kolleger sørge for, at denne viden i endnu højere grad kommer samfundet til gode.

Læs mere om DMI

Mød andre kandidater fra DMI


Annoncer