Lone Rasmussen, Studentermedhjælper, COWI

Lone er studentermedhjælper hos COWI, hvor hun ofte er med uge på forskellige sager, hvor der skal tages miljøprøver for f.eks. skimmelsvamp og PCB.

COWI
Studentermedhjælper
  • Lone Rasmussen
  • 33 år
  • Ansat siden 2018
  • Bygningsdesign/Architectural engineering, DTU

  • Kan du kort beskrive det forretningsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

Jeg sidder i området kaldet Buildings i afdelingen for renovering. Her er jeg ofte ude i marken. Helt konkret vil det sige, at jeg blandt andet er med på sager, hvor der skal tages miljøprøver for f.eks. skimmelsvamp og PCB i forbindelse med renovering af bygninger. Derudover foretager jeg gennemgang af bygningsskaber i forbindelse med helhedsplaner, energisimuleringer og klargøring af tegningsmateriale til forskellige projekter.

  • Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

Mine interesser ligger inden for at bevare den arkitektur, der allerede eksisterer og gerne med vinklen til miljø. Disse to områder får jeg lov til at prøve kræfter med i COWI. Jeg føler i den grad, at mit arbejde er værdiskabende for de beboere, der har sin daglige gang i den pågældende bygning – det er vildt fedt.

  • Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

Min bygningstekniske viden om bygningsfysik kommer i den grad i spil. På min uddannelse i Bygningsdesign/Architectural engineering på DTU er der mange projekter. Det at være en del af forskellige projekter går også igen på jobbet her.

  • Hvad er de tre vigtigste ting for dig i dit arbejde hos COWI?

1. Plads til udvikling

2. Det gode kollegaskab

3. At det er én stor vidensbank af kloge hoveder. 

  • Hvorfor er COWI en attraktiv virksomhed for dig at arbejde i? 

Muligheden for at få indblik i forskellige arbejdsgange og områder er for mig attraktivt. I forbindelse med COWI Try (COWIs sommerjobprogram) prøvede jeg kræfter med byudvikling, projektledelse og arbejde på tværs af landegrænser. Nu, hvor jeg sidder med renovering, sidder jeg med miljø og bygningsfysik.

Læs mere om COWI

Mød andre kandidater fra COWI


Annoncer