Vis studentum.dk som: Mobile

Marie Lund, Formand, CG Jensen

CG Jensen
Formand
  • Marie Lund
  • Ansat siden august 2017
  • Regnvandskonsulent og kloakmester, Teknologisk Institut

  • Kan du kort beskrive det forretningsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

Jeg arbejder som kloakmester og formand på byggepladsen, hvilket betyder, at jeg om morgenen sætter folk i gang med de tegninger og beskrivelser, vi skal have lavet. Derudover sørger jeg for at bestille de ting, som vi skal bruge eller tage kontakt til rådgivere og bygherrer, hvis der er fejl på tegningerne. Man kan sige, at jeg både har kontakten både op ad og ned af og fungerer som en slags mellemled. 

  • Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

Det må være kontakten med alle de forskellige mennesker, som jeg arbejder sammen med.  Jeg har altid rigtig godt kunne lidt at arbejde ude på byggepladser, og jeg kan godt lide den kontakt, som jeg har til mange led; både mine egne folk, leverandører, dem der laver tegningerne, og dem bestemmer, hvad vi skal lave af ekstraarbejde osv. Den del, synes jeg, er super spændende, fordi det handler om samarbejde. 

Det kan være udfordrende at blive kastet ud i noget nyt. Nu er jeg lige nu blevet udlånt til et projekt i forhold til grundvandstænkning, og det har jeg ikke arbejdet med før. Det er godt nok de samme mennesker, som jeg arbejder sammen med, men det er udfordrende at blive kastet ud i noget helt nyt, som jeg aldrig har haft hænderne i før. Det er til gengæld også rigtig spændende, og jeg er glad for, at jeg får muligheden for det. 

  • Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

Jeg bruger min uddannelse hver dag i forhold til at planlægge, hvordan vi skal gribe tingene an. Nu er det mest kloak- og anlægsarbejde, som jeg har beskæftiget mig med tidligere, og derfor er det også en stor udfordring at arbejde med grundvandstænkning, hvor det er nogle helt andre parametre, man skal kalkulere med. Derfor er det helt klart min håndværksbaggrund, der gør, at jeg har nemmere ved at styre tingene ude på pladsen.

Det er altid nogle ting, som man ikke rigtig kan lære på skolebænken - det med at have flow i sin hverdag, forstå sine medarbejdere og lave en tidsplan, der holder, men den erfaring kommer heldigvis løbende i jobbet. 

  • Hvad er de tre vigtigste ting for dig i dit arbejde hos CG Jensen?

Kommunikation

Kommunikation er enormt vigtigt i mit arbejde. Det gælder alle parametre - kommunikation i forhold til jura, men også hvordan vi skriver og formulerer en mail til vores rådgivere og bygherrer. Det er vigtigt, at vi hele tiden er opmærksomme på, hvad vi siger, fordi det kan være bindende. 

Tillid

Det er også vigtigt for mig, at jeg kan regne med dem, jeg har omkring mig, og som jeg skal samarbejde med. Det giver mig ro og tryghed, at jeg ved, hvilke livliner jeg kan trække på og regne med. Jeg bevæger mig ofte rundt fra plads til plads, så det er vigtigt for mig, at jeg ved, at mine folk også laver noget, når jeg ikke er der og holder sig til vores plan. 

Godt humør

Jeg tror ikke, at vi når ret langt på vores byggepladser, hvis ikke vi har et godt humør, og vi taler til hinanden med respekt.

  • Hvorfor er CG Jensen en attraktiv virksomhed for dig at arbejde i? 

Det er helt klart det her bånd, som man oplever, når man kommer ind i firmaet. De første 3-4 uger føler man næsten, at folk er på lykkepiller. Som medarbejdere er vi meget familiære og gode ved hinanden - vi lægger mærke til, om alle har det godt. Man bliver faktisk spurgt, om man har det godt, når man kommer på arbejde om morgenen, og hvis man ikke har det godt, så har folk generelt tid og lyst til lige at stoppe op og snakke med en. Det her familiære bånd er virkelig én af grundstenene i CG Jensen og noget, som vi alle er meget opmærksomme på og gør alt, hvad vi kan for at holde fast i og værne om. 

Fotograf: Hannah Paludan Kristensen

Læs mere om CG Jensen

Mød andre kandidater fra CG Jensen

Senest opdateret: 16 aug 2019

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 01-03-2019

Alexander Creutzberg, Bygningsstruktør, CG Jensen

Jeg er lærling som bygningsstruktør, så jeg bygger højhuse. Jeg lægger gulv, isolerer og støver med beton. Det er stort set det, mit arbejde går ud på. Jeg er håndværker på den måde, at det er mig, der går og støber, binder og ordner alt det, der skal gøres, men jeg er også en del af planlægningen, fordi det er et samarbejde på byggepladsen.

Læs mere
Sidst opdateret 12-08-2019

Helle Cassøe Hald, Servicekoordinator, Brøndum

Jeg arbejder som servicekoordinator i en serviceafdeling. Mine primære opgaver består af kontakt til kunder og leverandører, fakturering, løn og mindre tilbudsarbejde. Jeg laver i virkeligheden en masse forskellige opgaver i løbet af min arbejdsdag, så man kan godt sige, at min rolle er lidt som en blæksprutte. 

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Louise Tingvold Jensen, Montør, Brøndum

Jeg arbejder som montør i serviceafdelingen, hvor vi primært kører rundt og laver forskellige former for ejendomsservicearbejde hos større firmaer og privatkunder. Arbejdsopgaverne spænder meget vidt, og det kan både være at skifte en vandhane, lave en større varmecentral eller renovere lejligheder. 

Læs mere
Sidst opdateret 01-03-2019

Søren Hjerrild Smedemark, Bygningskonstruktør MAK, AART architects

Jeg er ansat i projekteringsafdelingen hos AART architects, hvor jeg primært beskæftiger mig med 3D-modellering, BIM-koordinering, udarbejdelse af tegninger og mængder til udførelse. Siden jeg blev ansat, har jeg arbejdet med projektering i de senere faser af projekteringen, altså efter at designet ligger fast. Det vil sige, at jeg primært har haft fokus på de tekniske løsninger og selve ...

Læs mere
Sidst opdateret 13-06-2019

Daniel Brunstad, Ventilationsmontør, Brøndum

Jeg arbejder primært med ventilationsområdet. Jeg skal montere og bestille materialer til mine medarbejdere, og samtidig skal jeg koordinere projektet og sørge for, at alt går, som det skal. Jeg har dermed en form for ledende rolle, hvor jeg har ansvar for at styre projektet.  Lige nu er jeg på et stort projekt, hvor vi bygger Jyllandspostens nye domicil i København.  

Læs mere
Sidst opdateret 17-09-2019

Sandra Jørgensen, Tømrer, Børge Jakobsen & Søn

Jeg arbejder til dagligt som tømrer og arbejder for det meste på mellemstore opgaver. Mine primære arbejdsopgaver består af:  Noget af det mest spændende og udfordrene i mit job er, når jeg får en anderledes opgave, så jeg selv skal være kreativ og er med til at udtænke en løsning.

Læs mere
Sidst opdateret 01-03-2019

Anna Lind Esmarch, Byggeleder, CG Jensen

Jeg er byggeleder i beton øst hos CG Jensen, og mit primære fagområde er beton. Jeg er tilknyttet en byggeplads, hvor jeg har ansvaret for den daglige produktion, økonomi og tidsplanlægning. Jeg har meget varierende arbejdsopgaver i løbet af en dag, men størstedelen af min dag går med at være i kontakt med bygherrer og rådgivere og løse tekniske udfordringer.

Læs mere
Sidst opdateret 19-11-2019

Mette Sørensen, EUX Velfærd, Social+Sundhed

I forbindelse med min uddannelse arbejder jeg meget rehabilitering og medicinhåndtering. Jeg lærer meget om vores omsorg og kontakt til borgeren, og den relation vi skaber til dem. Jeg har også gymnasielle fag som matematik, kemi, dansk og engelsk, og det er rigtig spændende, fordi de fag har en kobling til vores sosu-fag. 

Læs mere
Sidst opdateret 01-03-2019

Peter Høyer, Projektleder, Barslund

Jeg er projektleder i det svenske datterselskab Barslund AB, hvor jeg har to projekter i Ystad. Som projektleder har jeg ansvaret for, at hvert projekt planlægges og gennemføres, så både tidsplan, ressourcer, økonomi og kvalitet hænger sammen. 

Læs mere
Sidst opdateret 29-03-2019

Trine Lagersted-Olsen, Tømrer, Børge Jakobsen & Søn

Jeg arbejder som tømrer i serviceafdelingen, som laver forskellige former for tømreropgaver, der koster mindre end 100.000 kr. I serviceafdelingen kan opgaverne svinge meget fra dag til dag, men mine typiske opgaver består i at lave gulv, loft, køkken, tagrender og vindues- og dørudskiftning. 

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Cecilie Drewes, Hotelreceptionist, Absalon Hotel Group

Jeg er hotelreceptionist i Absalon Hotel Group, og mine primære arbejdsopgaver foregår i receptionen i fronten med gæsterne og i alle de bagvedliggende touch points. I receptionen skaber vi gode oplevelser med masser af personlighed for vores gæster ved at checke gæster ind og ud, hjælpe med alle former for inspiration til ting at se i byen og generelle problemløsninger.

Læs mere
Sidst opdateret 01-03-2019

Jonas Peter Østergaard Andersen, Anlægsgartner, CG Jensen

Jeg arbejder som anlægsgartner, og jeg beskæftiger mig med mange forskellige ting. I mit arbejde laver jeg blandt andet belægninger, bundopbygning, planter beder, kører i større maskiner og meget mere. Jeg synes, at det mest spændende ved mit job er, når jeg laver noget, der er relevant for min uddannelse. Det kan eksempelvis være, når jeg laver en belægning af plantebede. 

Læs mere
Sidst opdateret 28-03-2019

Chris Purkær, Faglærer, TECHCOLLEGE

Jeg er faglærer, og jeg arbejder pt. med alt, hvad der hedder Ny Mesterlære på vores afdeling. Det er sådan set vores levebrød lige nu, for det er den vej, vi får flest elever ind. Vi har Ny Mesterlære-elever i hele landet, og derfor har jeg faktisk ikke særlig meget undervisning for tiden, fordi der går rigtigt meget tid med at arbejde med alt det praktiske med Ny Mesterlære-eleverne.

Læs mere
Sidst opdateret 12-08-2019

Clara Jensen, Elektriker, EL:CON

Jeg arbejder som elektrikerlærling, hvor jeg kører rundt og løser forskellige opgaver i løbet af min dag. Jeg kører primært rundt alene, og det kan både være firmaer eller privatkunder, som jeg skal ud til. Nogle gange er jeg også ude på skoler og institutioner for at sørge for, at elektriciteten fungerer. 

Læs mere
Sidst opdateret 04-03-2019

Line S. Jørgensen, Assisterende Receptionschef, Absalon Hotel Group

Jeg arbejder som assisterende receptionschef og mine primære arbejdsopgaver er vagter i receptionen, som består afgæsteservice, check ind og ud samt diverse ad hoc opgaver. Derudover er jeg ansvarlig for nattevagten, hvor jeg står for møder, oplæring og andre opgaver, som skal uddelegeres fra dagvagten til nattevagten. 

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Josefine Pedersen, Elektriker, EL:CON

Jeg er elektriker og arbejder i Roskildes sikringsafdeling. Her beskæftiger jeg mig primært med ABA, hvilket vedører alt sikkerhed, hvis der skulle opstå brand. Det kan være alt fra varslingshøjtalere, der beder folk om at forlade området, hvis der opstår brand til røgmeldere, der opfanger røgen fra branden. 

Læs mere
Sidst opdateret 12-08-2019

Gry Elfengård Månsson, Bygningsstruktør, CG Jensen

Jeg er bygningsstruktør, og jeg arbejder mest på store byggepladser, hvor der skal bygges bygninger af en større størrelse. Her arbejder jeg bl.a. med selve fundamentet, så jeg støber og laver formene. Det er både rigtig spændende og udfordrende at beskæftige sig med alt arbejdet det, der ligger bag det f.eks. at lave en af de vægge, vi har. 

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Henning Andersen, Project Manager, Brøndum International

Som projektleder er jeg ansvarlig for fremdrift af vores projekter og koordinering af opgaver - både internt i Brøndum såvel som eksternt i forhold til vores kunder, bygherrer og underleverandører. Jeg afholder dermed flere byggemøder med vores forskellige samarbejdspartnere for at sikre, at alt går, som det skal og følger planen. 

Læs mere
Sidst opdateret 13-06-2019

Dennis Jønsson, Blikkenslager, Brøndum

Jeg arbejder som blikkenslager i vores afdeling i Randers og tager mig af forskellige former for blikarbejde. Lige nu arbejder jeg eksempelvis på et byggeprojekt, hvor vi er i gang med at lave tagrander og kviste. Det at være blikkenslager handler altså ikke om lave toiletter og håndvaske, som man måske kunne tro, men vi er både ude i private hjem og på byggepladser. 

Læs mere
Sidst opdateret 30-10-2019

Rasmus Pedersen, Værkfører, BHS Logistics

Til dagligt står jeg for at styre slagets gang på værkstedet BHS Service Center. Vi har pt 9 svende og 5 lærlinge ansat. Mine primære arbejdsopgaver består af den daglige kontakt med kunderne og imødekomme dem med hjælp til reparation deres lastbiler. Jeg sætter mine kollegaer igang med opgaven, hvorefter jeg opretter ordrer på de reservedele, der skal bruges til reparationen. 

Læs mere