11 okt 2019

Lars Tjærby Rasmussen, Kontorchef, Administrations- og Servicestyrelsen

Administrations- og Servicestyrelsen
Kontorchef
  • Lars Tjærby Rasmussen
  • Ansat siden 1994
  • Kandidat i Statskundskab, Aarhus universitet 

  • Kan du kort beskrive det forretningsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

Jeg er kontorchef for kontoret ”Bygninger og indretning”, hvor vi har ansvaret for bygningsmassen i hele Skatteforvaltningen (lig med godt 200.000 kvadratmeter).

Vi skal - sammen med de servicemedarbejdere, der er på hver adresse – sørge for at vedligeholde, modernisere og forny bygningerne, så de er moderne og attraktive rammer for kollegernes arbejdsdag.

  • Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

Det er stadig – efter 15 år som leder – super spændende at lede medarbejdere og være med til at udvikle dem og deres opgaveløsning og sikre, at vi lykkes sammen. Dernæst er det rigtig spændende at være med til at finde de rigtige bygningsmæssige løsninger, uanset om det handler om at finde et helt nyt hus som erstatning for noget eksisterende, eller det handler om den rette placering af nogle møbler i et specifikt rum; det er rigtig spændende at se vores indsats omsat til noget meget konkret.

Endelig er der en særlig udfordring i at arbejde på dette område, som betyder meget for alle, og som alle har en mening om; derfor handler det meget om at manøvrere mellem mange forskellige interessenter og meninger og sikre, at alle føler sig set, hørt og forstået.

  • Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

Gennem min uddannelse som cand.scient.pol. har jeg lært at arbejde som generalist og at suge viden til mig fra mange områder. Og så har jeg lært noget om, hvordan organisationer og beslutningsprocesser fungerer.

Så jeg vil ikke sige, at jeg bruger min uddannelse 1:1, men der er noget basisviden, som jeg kan kombinere med mine erfaringer, og dette danner udgangspunkt for min opgaveløsning. Og så handler det meget om hele tiden at lytte til sine kunder og mange interessenter.

  • Hvad er de tre vigtigste ting for dig i dit arbejde hos Administrations- og Servicestyrelsen? 

For det første er det mine gode og dygtige medarbejdere – dem sætter jeg utroligt stor pris på! For det andet er det vigtigt for mig, at vi indgår som en del af hele Skatteforvaltningen, som giver os utroligt mange berøringsflader og samarbejdspartnere. For det tredje er det fleksibiliteten og selvstændigheden; jeg har meget store muligheder for selv at træffe beslutninger – også beslutninger der berører utroligt mange mennesker, og den frihed sætter jeg stor pris på.

  • Hvorfor er Administrations- og Servicestyrelsen en attraktiv arbejdsplads for dig?

Det er den, fordi den på samme tid er stor og lille. Den er stor nok til, at der er nogle muskler, som alle kan trække på, og der er nogle spændende interne dynamikker. Og den er lille nok til, at beslutninger kan træffes meget hurtigt.

Som arbejdsplads giver Administrations- og Servicestyrelsen mig også mulighed for at udvikle mig og sætte mit præg på organisationen. Og så er det et spændende sted, fordi vi stadig er under udvikling og løbende arbejder med at ”finde os selv”.

Læs mere om Administrations- og Servicestyrelsen

Mød andre kandidater fra Administrations- og Servicestyrelsen

Senest opdateret: 11 okt 2019

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 04-03-2019

Nanna Gaarde Jensen, International koordinator, DMJX

Som international koordinator er jeg med til at give studerende ved DMJX mulighed for at tage på international udveksling på et af vores mange samarbejdende partneruniversiteter et sted i verden som et led i sin uddannelse. 

Læs mere
Sidst opdateret 22-06-2020

Simone Gents Nielsen, Kunderådgiver, ATP

Jeg er ansat som kunderådgiver i afdelingen Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag hos ATP. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag har mange forskellige ordninger og betjener en lang række kunder, som indebærer både offentlige og private arbejdsgivere samt erhvervsskoler, og elever der er i gang med en erhvervsuddannelse.

Læs mere
Sidst opdateret 04-03-2019

Line S. Jørgensen, Assisterende Receptionschef, Absalon Hotel Group

Jeg arbejder som assisterende receptionschef og mine primære arbejdsopgaver er vagter i receptionen, som består afgæsteservice, check ind og ud samt diverse ad hoc opgaver. Derudover er jeg ansvarlig for nattevagten, hvor jeg står for møder, oplæring og andre opgaver, som skal uddelegeres fra dagvagten til nattevagten. 

Læs mere
Sidst opdateret 12-08-2019

Mia Bødskov, Citylead, Swapfiets

Jeg er ansat som City lead i Aarhus og står, ifølge min jobbeskrivelse, for den daglige drift. Det betyder i praksis - heldigvis - at jeg får lov til at lave alt muligt forskelligt. Den ene dag laver jeg vagtplan for alle de ansatte, den næste dag modtager og registrerer jeg nye cykler.

Læs mere
Sidst opdateret 04-03-2019

Fie Irving Olsen, Kontorelev, Scleroseforeningen

Jeg arbejder i det, vi kalder Service, hvor jeg, sammen med mine to kollegaer, besvarer alle de telefonopkald, der kommer ind i foreningen. Derudover tager jeg imod de personer, der kommer ind i foreningen, jeg opretter medlemskaber, håndterer legater, besvarer mails og laver en masse andre administrative opgaver. 

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Winnie Bitsch, Forlagassistent, Dafolo

I Dafolos Lager & Logistik-afdeling opbevarer, ekspederer og distribuerer vi bøger for danske og udenlandske forlag. Det vil sige, at vi modtager ordrer fra f.eks. boghandlere, som vi sørger for at pakke og sende afsted. Jeg arbejder hovedsageligt med kundeservice/ekspedition, lagerstyring, ordreoprettelse for vores kunder og ajourføring af varer på Bogportalen.

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Louise Juul Skjoldgaard, Administrationselev, Ørsted

Jeg sidder i Green Waste Solutions, som er en underafdeling til Bioenergy. Green Waste Solutions beskæftiger sig med bl.a. biogasanlæg. Som administrationselev hjælper jeg de forskellige afdelingsledere med administrative opgaver. 

Læs mere
Sidst opdateret 12-03-2019

Irem Nur Alici, Kontorelev, Børn & Unge, Vejle Kommune

Jeg er elev i Vejle Kommune og sidder i Uddannelse & Læring i Børne- & Ungeforvaltningen. Mine primære opgaver er det administrative såsom at tjekke mails og post, skrive referater til møder, udbetale løn, skoleindskrivninger, skoleudsættelser og ad hoc opgaver. 

Læs mere
Sidst opdateret 20-09-2021

Christian Holm, Afdelingsleder, TECHCOLLEGE

Jeg har ansvaret for tre kantiner på tre forskellige adresser her på TECHCOLLEGE. Jeg har ansvaret for, at det hele fungerer, at der er bemanding alle steder og at det, de laver, er i orden. Derudover er jeg selv i køkkenet om morgenen for lige at hjælpe, indtil det værste er overstået. Derefter står den på at få ordnet alt det administrative, som der er en del af.

Læs mere
Sidst opdateret 12-08-2019

Lene Louise Kvist-Madsen, Økonomi- og Administrationschef, KOM-KBH A/S

Jeg har ansvaret for administration og økonomi i KOM-KBH. Jeg har en Controller-funktion for projektansvarlige og forsøger hele tiden at være foran, så jeg kan hjælpe dem med deres styring af projektøkonomien. Det mest udfordrende er at få materiale og informationer fra byggeledelsen, så jeg kan bidrage til styring af økonomien i deres projekter.

Læs mere
Sidst opdateret 29-04-2019

Kåre Kramer, Viceforstander, Eisbjerghus Efterskole

Jeg sparrer med skolens øvrige ledelse (emner kan være årsplanlægning, internationale aktiviteter, medarbejdertrivsel), samt sparring med andre ansatte (dette kan være fagligt, lærerprofessionen, elevtrivsel, forældresamarbejde). Herudover arbejder jeg med at fordele lærernes arbejdsopgaver, herunder fagfordeling og tildeling af udvalg. 

Læs mere
Sidst opdateret 09-05-2019

Randi Majgård Høgh, It-assistent, VIFIN

Jeg sidder i IT-afdelingen og mine arbejdsopgaver er meget forskelige og alsidige. Det er jeg meget glad for. Vi lavede et undervisningsmateriale for nogle år siden, som hedder Dansk.nu. Det er tilgængeligt på internettet. Sammen med mine kollegaer er jeg med til at supportere og modernisere og fremtidssikre materialet.

Læs mere
Sidst opdateret 06-05-2019

Kasper Esager, Afdelingsleder, Syddansk Erhvervsskole

Jeg er afdelingsleder for tømrer, murer, maler- og snedkeruddannelserne på Syddansk Erhvervsskole i Vejle. Jeg er ansvarlig for afdelingernes drift, økonomi og daglige ledelse. Det vil sige, at jeg blandt andet skal sørge for, at undervisningslokalerne fungerer så godt som muligt samt, at eleverne har det rigtige udstyr, materialer, faciliteter og lærer det, de skal ifølge lovgivningen.

Læs mere
Sidst opdateret 27-11-2021

Helle Cassøe Hald, Servicekoordinator, Brøndum

Jeg arbejder som servicekoordinator i en serviceafdeling. Mine primære opgaver består af kontakt til kunder og leverandører, fakturering, løn og mindre tilbudsarbejde. Jeg laver i virkeligheden en masse forskellige opgaver i løbet af min arbejdsdag, så man kan godt sige, at min rolle er lidt som en blæksprutte. 

Læs mere
Sidst opdateret 25-10-2019

Mette Bay Skov, Konsulent, KL

Jeg er bl.a. ansat til at sekretariatsbetjene vores Sundheds- og Ældreudvalg i KL, som er et af de fagudvalg, der rådgiver vores bestyrelse. Jeg har derfor mange forskellige opgaver i mit arbejde, der omhandler koordinering og administration. Det er blandt andet mig, der sørger for, at udvalget mødes månedligt, og at møderne afvikles, som de skal.

Læs mere