Vis studentum.dk som: Mobile

Uddannelse og karriere inden for pædagogik

Vælg Lærer- og pædagogpakken på din 2-årige HF

Lærer- og pædagogpakken på Gentofte HF er en del af det toårige hf-forløb og er rettet mod dig, som gerne vil arbejde med mennesker. Med lærer- og pædagogpakken vil du være godt rustet til at gå ud og forme fremtidens børn og unge.


Hvordan bliver man pædagog? I denne karriereguide bliver du klog på, hvilke muligheder der er for dig, som drømmer om en uddannelse og karriere inden for det pædagogiske område.

Se alle vores uddannelser i pædagogik

Er en uddannelse og karriere inden for pædagogik noget for dig?

En uddannelse inden for pædagogik er for dig, som interesserer dig for andre mennesker og deres personlige ressourcer og udvikling. Du kan arbejde med mennesker i alle aldre lige fra børn i vuggestuealderen over skolefritidsordning til voksne med misbrugsproblemer eller handicappede.

De fleste pædagoger arbejder inden for det offentlige i fx børneinstitutioner, på behandlingshjem eller hospitaler. Som pædagog er du der for at støtte og vejlede mennesker i større eller mindre grad. Når du arbejder med børn, er det din opgave at drage omsorg og tale og lege med børnene og dermed støtte dem i deres udvikling.

Større børn og unge skal have oplevelser og udfordringer og voksne skal støttes i at have en dagligdag til at fungere og/eller have hjælp til at opnå faglige målsætninger.

Uddannelser i pædagogik - hvilken en skal du vælge? 

Når du gerne vil have et job og en karriere inden for det pædagogiske område, er der flere veje, du kan gå, afhængig af eventuel tidligere uddannelse og erhvervserfaring. De tre populæreste uddannelser inden for pædagogik er:

Pædagoguddannelsen

En uddannelse til pædagog er en professionsbachelor, som varer 3 1/2 år og er for dig, som opfylder de krav, der skal til for at komme ind på denne uddannelse. Kravet for at læse til pædagog er enten en gymnasial eksamen eller anden grunduddannelse, der opfylder kravene til optagelse. Det kan fx være en uddannelse som pædagogisk assistent eller SOSU-assistent plus nogle specifikke krav herudover.

Pædagoguddannelsen er en blanding af teoretisk undervisning og praktikforløb på en institution. Under dine praktikforløb, får du praktikløn, og når du ikke er i praktik, er du berettiget til SU.

Læs mere om adgangskrav, opbygning og fremtidsmuligheder med pædagoguddannelsen

Uddannelsen til pædagogisk assistent (PAU)

Uddannelsen til pædagogisk assistent giver ligesom pædagoguddannelsen mulighed for at arbejde med børn, unge og voksne, men som pædagogmedhjælper. Til forskel fra pædagoguddannelsen behøver du ikke en forudgående gymnasial eksamen. Adgangskravet er en afsluttet 9./10. klasse-eksamen eller en prøve på samme niveau. Desuden skal du som minimum have karakteren 02 i dansk og matematik.

Jeg tror bare, at du inderligt skal have lyst til at gøre noget godt for andre og turde gøre en forskel i andres liv. 

- Camilla, Pædagogstuderende

Uddannelsen varer max. 3 år og 1 1/2 måned afhængig af tidligere uddannelse og erhvervserfaring. Den består af et grundforløb på 20-40 uger og et hovedforløb, som veksler mellem skole- og praktikperioder.

Læs mere om adgangskrav, opbygning og fremtidsmuligheder med PAU uddannelsen

Pædagogisk diplomuddannelse

Hvis du har en uddannelse som pædagog og kunne tænke dig nye udfordringer og yderliggere kvalifikationer inden for dit fag, kan det være en diplomuddannelse er noget for dig. En diplomuddannelse dækker over en bred vifte af muligheder for videreuddannelse inden for næsten 30 forskellige pædagogiske områder som fx:

  • Kommunikation
  • Ledelse
  • Didaktik

Du sammensætter selv modulerne på din uddannelse alt efter dine behov - evt. i samarbejde med uddannelsesstedet. Varigheden af diplomuddannelsen afhænger af, hvordan du gerne vil tilrettelægge den. Forløbet svarer til et års fuldtidsstudium og kan tages på deltid på op til tre år. Undervisningen på uddannelsen er bl.a. forelæsninger, casearbejde, oplæg og observationer.

Læs mere om adgangskrav, opbygning og fremtidsmuligheder med en pædagogisk diplomudddannelse

Karriere og videreuddannelse på det pædagogiske område

Hvis du uddanner dig til pædagogisk assistent og på et tidspunkt ønsker at læse videre, vil uddannelsen til pædagog typisk være noget for dig. Med en professionsbachelor i pædagogik kan du læse videre på en pædagogisk diplomuddannelse inden for de områder, du gerne vil specialisere dig i.

Når du arbejder inden for det pædagogiske område er der også flere muligheder for lederstillinger inden for de offentlige institutioner fx daginstitutionsleder eller døgninstitutionsleder.

Senest opdateret: 04 jul 2019

Hvad kan jeg blive?

Prøv uddannelsestesten

Din Karriereguide

Danmarks Bedste Studieby

Danmarks Bedste Studieby