Mød Rose fra Løgumkloster Højskole
17 okt 2022

Mød Rose fra Løgumkloster Højskole

Trænger du til, at der skal ske noget nyt? Overvejer du at tage et højskoleophold? Så læs med her! Rose fortæller dig om sit højskoleophold på Løgumkloster Højskole, hvorfor hun ville på højskole og hendes anbefalinger til andre, der overvejer et højskoleophold. Bliv klogere på, hvad du kan forvente af et højskoleophold i denne artikel.

Da Rose er amerikansk/dansk skrives denne artikel på både dansk og engelsk.


Hvorfor valgte du netop Løgumkloster Højskole?

Jeg ville på højskole for at opleve dansk kultur, få venner her og opleve uddannelse i en anden form. Jeg valgte Løgumkloster, fordi jeg elskede den brede vifte af emner at vælge imellem. Jeg elsker at lave mange forskellige ting, da jeg kan kede mig og blive udbrændt, hvis jeg laver de samme ting konstant. Løgumkloster giver eleven mulighed for enten at tage alle fag inden for et bestemt område, hvis man vil, eller man kan sprede det ud mellem kreativitet, selvindsigt, håndarbejde og musikalske evner.

Hvordan er fællesskabet på Løgumkloster Højskole? 

Fællesskabet sidste semester var helt fantastisk. Vi var mindre end 30 elever, hvilket gjorde det muligt for os alle at komme tæt på hinanden og støtte hinanden på en så speciel måde. Jeg har altid følt mig meget tryg og sikker på højskolen, da jeg har følt at de andre elever samt de ansatte på skolen er gode til at holde øje med hinanden - på en positiv måde selvfølgelig. 

Hvordan ser en typisk dag ud for dig på Løgumkloster Højskole?

Jeg vågner omkring klokken 7:30, gør mig klar og går så til morgenmad. Efter morgenmaden går jeg til morgensamling, og derefter går jeg til mit hovedfag. Efter mit hovedfag spiser jeg frokost og så laver min familiegruppe rutinemæssig rengøring i vores anviste område. Så holder jeg en pause på mit værelse, inden mit valgfag starter kl. 13:30. Efter mit valgfag har jeg lidt fri indtil aftensmaden. Det, jeg laver i løbet af denne periode, ændrer sig hver dag. Det kan være alt fra at træne, hænge ud med de andre studerende, udforske de lokale butikker eller bare slappe af på mit værelse. Så spiser jeg aftensmad og hygger mig som regel efter middagen, hvilket kunne være at drikke te med andre eller have en spontan bandsession, indtil jeg går i seng.

Fællesskabet mellem eleverne er helt vildt godt, især fordi vi har været forholdsvis få elever, 27 på E21, og 47 på F22. Det har gjort, at der har været tid til at trække sig, og fordybe sig i egne projekter, uden at føle man gik glip af noget.

Hvad er det bedste ved opholdet på Løgumkloster Højskole?

Fællesskabet omkring mig, som har givet mig mulighed for at være fuldt ud mig selv. Jeg har fået livslange venskaber, et rum til at dele mine følelser, lært mere om mig selv ved at lære om andre og i det hele taget skabt så mange fantastiske minder. Det er svært at vælge den bedste ting, da jeg elsker mange ting ved højskolen, men det fællesskab, jeg fik lov til at være en del af og blive ved med at være en del af (selvom vi er på afstand) har været fantastisk.

Har du været på studietur mens du har været på Løgumkloster Højskole?

Jeg var på studietur sidste semester til Italien og Østrig. Denne tur var meget sjov, men også udmattende. Jeg tror, ​​jeg havde brug for mere fritid og mulighed for at vælge aktiviteter og sådan noget, end hvad der stod i skemaet. Men jeg er stadig meget taknemmelig for turen og elskede virkelig, hvordan skolen gjorde turen så bæredygtig, som de kunne, og fik aktiviteterne til at passe sammen med skolens værdier. Der var for eksempel en tur til en bæredygtig kosmetikvirksomhed.

Hvorfor vil du anbefale andre at tage på højskole og har du nogle gode råd?

Jeg vil råde andre til at gå på højskole, fordi det er et vidunderligt sted at knytte venskaber, lære og udforske sig selv. Mit råd vil være at lytte til dig selv og sørge for at være opmærksom på dine egne behov og energi. Det er okay at tage en pause, og det kan faktisk hjælpe dig til at være mere aktivt engageret i nogle af de andre aktiviteter, du deltager i.

Er du interesseret i at gå på Løgumkloster Højskole?

Læs mere om Løgumkloster Højskole


Why did you choose Løgumkloster Højskole?

I wanted to go to højskole to experience Danish culture, make friends here, and experience education in a different form. I picked Løgumkloster because I loved the wide array of subjects to pick from. I love to do many different things as I can get bored and burnt out if I do the same things constantly. Løgumkloster gives student the ability to either take all subjects within a certain area if one wants to or you can spread it out between creative, self-insight, hand work, and musical abilities.

How is the community at Løgumkloster Højskole?

The community last semester was absolutely amazing. We were less than 30 students which allowed us all to get close with each other and support each other in such a special way. I always felt very looked out for by the students and people working at the school.

What does a typical day look like for you at Løgumkloster Højskole?

I wake up around 7:30 am, get ready, and then go to breakfast. After breakfast I go to morgensamling, and then after that I go to my hovedfag. After my hovedfag, I then have lunch and then my family group does routine cleaning in our assigned area. Then I take a break in my room before my valgfag starts at 13:30. After my valgfag I have some free time until dinner. What I do during this time period changes each day as it could be working out, hanging out with other students, going to the local thrift stores, or just decompressing in my room. Then I have dinner and usually socialize after dinner, which could be drinking tea with others or having a spontaneous band session, until I go to bed.

What is the best thing about the stay?

The community around me which has allowed me to be fully myself. I have gained lifelong friendships, a space to share my emotions, learned more about myself through learning about others, and overall created so many amazing memories. It's hard to pick one best thing since I love many things about højskole but the community I got to be a part of and continue to be a part of (even if we are at a distance) has been amazing.

Have you been on a study trip with Løgumkloster Højskole?

Yes, last semester to Italy and Austria. This trip was very fun, but also exhausting. I think I needed more freetime and ability to choose activities and such than what was in the schedule. However, I still am very thankful for trip and really loved how the school made the trip as sustainable as they could and made the activities go along with the school's values and classes like the trip to a sustainable cosmetics company.

Would you recommend others to go to højskole and do you have any good advise?

I would advise others to go to højskole because it is a wonderful place for making friendships, learning, and exploring yourself. My advice would be to listen to your self and make sure to pay attention to your own needs and energy. It is okay to take a break and helps you to be more actively engaged in other activities you do participate in then.

Read more about Løgumkloster Højskole

Senest opdateret: 17 okt 2022
Michelle Hjorth
Digital Content Editor

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 17-10-2022

Mød Mazz fra Viborg Idrætshøjskole

"Jeg valgte Viborg IH på baggrund af deres sindssyg fede placering og deres store mængde af faciliteter." Læs mere om, hvorfor Mazz valgte et højskoleophold hos Viborg Idrætshøjskole.

Læs mere
Sidst opdateret 17-10-2022

Mød Line fra Aalborg Sportshøjskole

"En del vælger at tage ud og rejse i deres sabbatår for at få en masse fede oplevelser. Dette var også et stort ønske for mig, men det er desværre ikke den mest optimale løsning, når man har en hest med på sidelinjen." Læs mere om, hvorfor Line valgte et ophold på Aalborg Sportshøjskole.

Læs mere
Sidst opdateret 17-10-2022

Mød Sarah fra ISI Idrætshøjskole

"... Og med nærmere research på skolens hjemmeside og diverse sociale medier, så var jeg slet ikke i tvivl om, at ISI Idrætshøjskole var det rigtige sted for mig." Læs mere om, hvorfor Sarah valgte et ophold på ISI Idrætshøjskole.

Læs mere
Sidst opdateret 17-10-2022

Bliv elev på ISI Idrætshøjskole

Hvis du er vild med idræt, oplevelser og rejser, så er ISI Idrætshøjskole lige stedet for dig. Læs meget mere om, hvad du kan forvente af ISI Idrætshøjskole lige her. 

Læs mere
Sidst opdateret 18-10-2022

Bliv elev på Egå Ungdoms-Højskole

Egå Ungdoms-Højskole er et fedt alternativ til efterskole, eller 10. klasse uden eksaminer, lektier og karakterer. For dig der elsker frihed, fællesskab og fede oplevelser. Fik vi sagt, at vi først møder kl. 10? Læs mere om højskolen her.

Læs mere
Sidst opdateret 18-10-2022

Mød Gry fra Egå Ungdoms-Højskole

"Da jeg klikkede ind på Egå Ungdoms-Højskoles hjemmeside, var det som om alt gav mening, og jeg vidste at jeg havde fundet mit nye hjem." Læs mere om, hvorfor Gry valgte at tage på højskole, hvorfor det lige blev Egå Ungdoms-Højskole, hvad hun synes om opholdet og meget mere.

Læs mere
Sidst opdateret 17-10-2022

Mød Line fra Ryslinge Højskole

"Jeg ville på højskole for at dygtiggøre mig i skuespil, og derfor valgte jeg Ryslinge Teaterhøjskole. Jeg ville også på højskole for at udvikle mig selv, både personligt, socialt og fagligt." Læs her hvorfor Line valgte Ryslinge Højskole, hvad hun synes om opholdet og hvad hun vil anbefale andre, der overvejer at tage på højskole.

Læs mere
Sidst opdateret 06-02-2023

Mød Julie fra Roskilde Festival Højskole

"Menneskene. Festerne. Det at du vågner op og bare er sammen med andre mennesker. Det at du lærer så meget omkring dig selv og hvordan du bedst fungerer i andres selskab." Julie fortæller om sit ophold på Roskilde Festival Højskole, hvorfor hun valgte netop denne højskole og hvad hun vil anbefale andre, der overvejer at tage på højskole. Læs mere om Julies ophold lige her.

Læs mere
Sidst opdateret 17-10-2022

Mød Sille fra Løgumkloster Højskole

"Jeg tog på højskole for at udfordre og udvikle mig selv samt mine kompetencer. Jeg havde et halvt år hvor jeg ikke vidste hvad jeg ville og skulle, og så derfor højskole som en oplagt mulighed, for både at finde nogle interesser og måske få en afklaring på min fremtid." Læs mere om hvorfor Sille valgte et ophold på Løgumkloster Højskole samt hvad hun har af anbefalinger til andre, der overvejer et højskoleophold. 

Læs mere
Sidst opdateret 10-02-2023

Bliv elev på Vrå Højskole

Vrå Højskole er kendt for fotografi, musik, kunst, keramik, syning og design og udeliv. Her er det tid til udvikling, fordybelse og fællesskab, samt oplevelser sammen. På hvert semester er der desuden mulighed for at tage på studietur. Læs mere om højskolen her.

Læs mere
Sidst opdateret 17-10-2022

Mød Cecilie fra Vrå Højskole

"Jeg ville tage på højskole, så jeg kunne udvikle mine hobbyer og eksperimentere med nye medier. Jeg ved ikke, hvad jeg vil studere på universitet endnu, så jeg tænkte, at det ville være det perfekte tidspunkt til at tage en pause fra 'normal' skole." Læs mere om, hvorfor Cecilie valgte et ophold på Vrå Højskole.

Læs mere
Sidst opdateret 17-10-2022

Mød Safia fra Johan Borups Højskole

"Jeg havde brug for et frirum til at kunne udfolde mine evner inden for arkitektonisk forståelse af form og rum." På denne side kan du læse mere om, hvorfor Safia valgte et højskoleophold, hvorfor hun valgte netop Johan Borups Højskole, hvad der var det bedste ved opholdet og meget mere. Læs med her. 

Læs mere
Sidst opdateret 17-10-2022

Bliv elev på Ubberup Højskole

Ubberup Højskole har siden 2000 haft fokus på sund livsstil og varig livsstilændring - og med stor succes. Hvert år hjælper højskolen omkring 400 elever med at realisere deres drømme og mål. Læs mere om livsstilshøjskolen Ubberup her.

Læs mere
Sidst opdateret 17-10-2022

Mød Caroline fra Ubberup Højskole

"Det bedste ved Ubberup er ens egen udvikling. Man lærer sig selv bedre at kende, og man begynder at hvile mere i sig selv." Her kan du læse mere om Carolines ophold på Ubberup Højskole, hvorfor hun valgte at tage på højskole og hvilke råd hun vil give til andre, der overvejer at tage på højskole.

Læs mere
Sidst opdateret 17-10-2022

Mød Martin fra Ubberup Højskole

"Alle dage på Ubberup Højskole er fyldt med sjov motion, lækre måltider og morgensang." Martin valgte Ubberup Højskole af flere grunde. Læs mere om hans valg her, og få samtidig indblik i, hvorfor Martin ønskede at tage på højskole samt hans anbefalinger til andre, der overvejer et højskoleophold. 

Læs mere
Sidst opdateret 15-12-2022

Bliv elev på Askov Højskole

Askov Højskole har eksisteret siden 1865, og er et sted, der er fuld af historie. Askov er en mindre højskole, hvor man kommer hinanden ved, og hvor der både er mulighed for at lære og have det sjovt samtidig. Læs mere om Askov Højskole her.

Læs mere
Sidst opdateret 15-12-2022

Mød Maria fra Askov Højskole

"Man får et helt særligt fællesskab og kommer ind i en boble og kan glemme alt andet og for et øjeblik give slip på alle de ting, man ellers har i sit liv – alle ’voksentingene’." Her kan du læse meget mere om, hvorfor Maria tog på højskole, og hvorfor det lige netop blev på Askov Højskole.

Læs mere
Sidst opdateret 12-01-2023

Mød Adam fra Den Europæiske Filmhøjskole

"Efter at have læst lidt om højskolen og set nogle film på deres hjemmeside var det klart, at det var det rigtige sted for mig." Her kan du læse mere om Adams ophold på European Film College, gode råd til andre, der overvejer et højskoleophold og hvorfor valget faldt på netop Den Europæiske Filmhøjskole.

Læs mere
Sidst opdateret 12-01-2023

Mød Sophus fra Den Europæiske Filmhøjskole

"Det er svært at sige, hvad der er det bedste ved opholdet på Den Europæiske Filmhøjskole, for der er mange gode ting." Læs mere om Sophus' ophold på Den Europæiske Filmhøjskole, hvorfor valget faldt på netop denne højskole og meget mere lige her.

Læs mere
Sidst opdateret 03-03-2023

Mød Agathe fra Surhs Højskole

Drømmer du om et højskoleophold, og vil du gerne fordybe dig i den fantastiske hovedstad, så er et ophold på Surhs Højskole måske lige dig? Læs mere om norske Agathes erfaringer som elev på Surhs, og bliv klogere på alle de mange spændende emner, man kan dykke ned i. 

Læs mere