Mød Rose fra Løgumkloster Højskole

Her kan du læse om, hvorfor Rose valgte Løgumkloster Højskole og hendes anbefalinger til andre, der overvejer at tage på højskole. Læs mere her. 

Mød Rose fra Løgumkloster Højskole

Trænger du til, at der skal ske noget nyt? Overvejer du at tage et højskoleophold? Så læs med her! Rose fortæller dig om sit højskoleophold på Løgumkloster Højskole, hvorfor hun ville på højskole og hendes anbefalinger til andre, der overvejer et højskoleophold. Bliv klogere på, hvad du kan forvente af et højskoleophold i denne artikel.

Da Rose er amerikansk/dansk skrives denne artikel på både dansk og engelsk.


Hvorfor valgte du netop Løgumkloster Højskole?

Jeg ville på højskole for at opleve dansk kultur, få venner her og opleve uddannelse i en anden form. Jeg valgte Løgumkloster, fordi jeg elskede den brede vifte af emner at vælge imellem. Jeg elsker at lave mange forskellige ting, da jeg kan kede mig og blive udbrændt, hvis jeg laver de samme ting konstant. Løgumkloster giver eleven mulighed for enten at tage alle fag inden for et bestemt område, hvis man vil, eller man kan sprede det ud mellem kreativitet, selvindsigt, håndarbejde og musikalske evner.

Hvordan er fællesskabet på Løgumkloster Højskole? 

Fællesskabet sidste semester var helt fantastisk. Vi var mindre end 30 elever, hvilket gjorde det muligt for os alle at komme tæt på hinanden og støtte hinanden på en så speciel måde. Jeg har altid følt mig meget tryg og sikker på højskolen, da jeg har følt at de andre elever samt de ansatte på skolen er gode til at holde øje med hinanden - på en positiv måde selvfølgelig. 

Hvordan ser en typisk dag ud for dig på Løgumkloster Højskole?

Jeg vågner omkring klokken 7:30, gør mig klar og går så til morgenmad. Efter morgenmaden går jeg til morgensamling, og derefter går jeg til mit hovedfag. Efter mit hovedfag spiser jeg frokost og så laver min familiegruppe rutinemæssig rengøring i vores anviste område. Så holder jeg en pause på mit værelse, inden mit valgfag starter kl. 13:30. Efter mit valgfag har jeg lidt fri indtil aftensmaden. Det, jeg laver i løbet af denne periode, ændrer sig hver dag. Det kan være alt fra at træne, hænge ud med de andre studerende, udforske de lokale butikker eller bare slappe af på mit værelse. Så spiser jeg aftensmad og hygger mig som regel efter middagen, hvilket kunne være at drikke te med andre eller have en spontan bandsession, indtil jeg går i seng.

Fællesskabet mellem eleverne er helt vildt godt, især fordi vi har været forholdsvis få elever, 27 på E21, og 47 på F22. Det har gjort, at der har været tid til at trække sig, og fordybe sig i egne projekter, uden at føle man gik glip af noget.

Hvad er det bedste ved opholdet på Løgumkloster Højskole?

Fællesskabet omkring mig, som har givet mig mulighed for at være fuldt ud mig selv. Jeg har fået livslange venskaber, et rum til at dele mine følelser, lært mere om mig selv ved at lære om andre og i det hele taget skabt så mange fantastiske minder. Det er svært at vælge den bedste ting, da jeg elsker mange ting ved højskolen, men det fællesskab, jeg fik lov til at være en del af og blive ved med at være en del af (selvom vi er på afstand) har været fantastisk.

Har du været på studietur mens du har været på Løgumkloster Højskole?

Jeg var på studietur sidste semester til Italien og Østrig. Denne tur var meget sjov, men også udmattende. Jeg tror, ​​jeg havde brug for mere fritid og mulighed for at vælge aktiviteter og sådan noget, end hvad der stod i skemaet. Men jeg er stadig meget taknemmelig for turen og elskede virkelig, hvordan skolen gjorde turen så bæredygtig, som de kunne, og fik aktiviteterne til at passe sammen med skolens værdier. Der var for eksempel en tur til en bæredygtig kosmetikvirksomhed.

Hvorfor vil du anbefale andre at tage på højskole og har du nogle gode råd?

Jeg vil råde andre til at gå på højskole, fordi det er et vidunderligt sted at knytte venskaber, lære og udforske sig selv. Mit råd vil være at lytte til dig selv og sørge for at være opmærksom på dine egne behov og energi. Det er okay at tage en pause, og det kan faktisk hjælpe dig til at være mere aktivt engageret i nogle af de andre aktiviteter, du deltager i.

Er du interesseret i at gå på Løgumkloster Højskole?

Læs mere om Løgumkloster Højskole


Why did you choose Løgumkloster Højskole?

I wanted to go to højskole to experience Danish culture, make friends here, and experience education in a different form. I picked Løgumkloster because I loved the wide array of subjects to pick from. I love to do many different things as I can get bored and burnt out if I do the same things constantly. Løgumkloster gives student the ability to either take all subjects within a certain area if one wants to or you can spread it out between creative, self-insight, hand work, and musical abilities.

How is the community at Løgumkloster Højskole?

The community last semester was absolutely amazing. We were less than 30 students which allowed us all to get close with each other and support each other in such a special way. I always felt very looked out for by the students and people working at the school.

What does a typical day look like for you at Løgumkloster Højskole?

I wake up around 7:30 am, get ready, and then go to breakfast. After breakfast I go to morgensamling, and then after that I go to my hovedfag. After my hovedfag, I then have lunch and then my family group does routine cleaning in our assigned area. Then I take a break in my room before my valgfag starts at 13:30. After my valgfag I have some free time until dinner. What I do during this time period changes each day as it could be working out, hanging out with other students, going to the local thrift stores, or just decompressing in my room. Then I have dinner and usually socialize after dinner, which could be drinking tea with others or having a spontaneous band session, until I go to bed.

What is the best thing about the stay?

The community around me which has allowed me to be fully myself. I have gained lifelong friendships, a space to share my emotions, learned more about myself through learning about others, and overall created so many amazing memories. It's hard to pick one best thing since I love many things about højskole but the community I got to be a part of and continue to be a part of (even if we are at a distance) has been amazing.

Have you been on a study trip with Løgumkloster Højskole?

Yes, last semester to Italy and Austria. This trip was very fun, but also exhausting. I think I needed more freetime and ability to choose activities and such than what was in the schedule. However, I still am very thankful for trip and really loved how the school made the trip as sustainable as they could and made the activities go along with the school's values and classes like the trip to a sustainable cosmetics company.

Would you recommend others to go to højskole and do you have any good advise?

I would advise others to go to højskole because it is a wonderful place for making friendships, learning, and exploring yourself. My advice would be to listen to your self and make sure to pay attention to your own needs and energy. It is okay to take a break and helps you to be more actively engaged in other activities you do participate in then.

Read more about Løgumkloster Højskole

Michelle Hjorth

Michelle Hjorth

Digital Content Specialist (Vis mere)
Michelle arbejder som Digital Content Editor hos studentum.dk, hvor hun blandt andet har fokus på at skrive artikler og guides, der forhåbentlig kan hjælpe dig med dit valg af uddannelse og blive klogere på dine mange muligheder. Michelle er uddannet med en Professionsbachelor i international handel og markedsføring fra Cphbusiness. (Mindre)

Omkring

Michelle arbejder som Digital Content Editor hos studentum.dk, hvor hun blandt andet har fokus på at skrive artikler og guides, der forhåbentlig kan hjælpe dig med dit valg af uddannelse og blive klogere på dine mange muligheder. Michelle er uddannet med en Professionsbachelor i international handel og markedsføring fra Cphbusiness.

Annoncer