Vis studentum.dk som: Mobile
Mød Rose fra Løgumkloster Højskole

Mød Rose fra Løgumkloster Højskole

Trænger du til, at der skal ske noget nyt? Overvejer du at tage et højskoleophold? Så læs med her! Rose fortæller dig om sit højskoleophold på Løgumkloster Højskole, hvorfor hun ville på højskole og hendes anbefalinger til andre, der overvejer et højskoleophold. Bliv klogere på, hvad du kan forvente af et højskoleophold i denne artikel.

Da Rose er amerikansk/dansk skrives denne artikel på både dansk og engelsk.


Hvorfor valgte du netop Løgumkloster Højskole?

Jeg ville på højskole for at opleve dansk kultur, få venner her og opleve uddannelse i en anden form. Jeg valgte Løgumkloster, fordi jeg elskede den brede vifte af emner at vælge imellem. Jeg elsker at lave mange forskellige ting, da jeg kan kede mig og blive udbrændt, hvis jeg laver de samme ting konstant. Løgumkloster giver eleven mulighed for enten at tage alle fag inden for et bestemt område, hvis man vil, eller man kan sprede det ud mellem kreativitet, selvindsigt, håndarbejde og musikalske evner.

Hvordan er fællesskabet på Løgumkloster Højskole? 

Fællesskabet sidste semester var helt fantastisk. Vi var mindre end 30 elever, hvilket gjorde det muligt for os alle at komme tæt på hinanden og støtte hinanden på en så speciel måde. Jeg har altid følt mig meget tryg og sikker på højskolen, da jeg har følt at de andre elever samt de ansatte på skolen er gode til at holde øje med hinanden - på en positiv måde selvfølgelig. 

Hvordan ser en typisk dag ud for dig på Løgumkloster Højskole?

Jeg vågner omkring klokken 7:30, gør mig klar og går så til morgenmad. Efter morgenmaden går jeg til morgensamling, og derefter går jeg til mit hovedfag. Efter mit hovedfag spiser jeg frokost og så laver min familiegruppe rutinemæssig rengøring i vores anviste område. Så holder jeg en pause på mit værelse, inden mit valgfag starter kl. 13:30. Efter mit valgfag har jeg lidt fri indtil aftensmaden. Det, jeg laver i løbet af denne periode, ændrer sig hver dag. Det kan være alt fra at træne, hænge ud med de andre studerende, udforske de lokale butikker eller bare slappe af på mit værelse. Så spiser jeg aftensmad og hygger mig som regel efter middagen, hvilket kunne være at drikke te med andre eller have en spontan bandsession, indtil jeg går i seng.

Fællesskabet mellem eleverne er helt vildt godt, især fordi vi har været forholdsvis få elever, 27 på E21, og 47 på F22. Det har gjort, at der har været tid til at trække sig, og fordybe sig i egne projekter, uden at føle man gik glip af noget.

Hvad er det bedste ved opholdet på Løgumkloster Højskole?

Fællesskabet omkring mig, som har givet mig mulighed for at være fuldt ud mig selv. Jeg har fået livslange venskaber, et rum til at dele mine følelser, lært mere om mig selv ved at lære om andre og i det hele taget skabt så mange fantastiske minder. Det er svært at vælge den bedste ting, da jeg elsker mange ting ved højskolen, men det fællesskab, jeg fik lov til at være en del af og blive ved med at være en del af (selvom vi er på afstand) har været fantastisk.

Har du været på studietur mens du har været på Løgumkloster Højskole?

Jeg var på studietur sidste semester til Italien og Østrig. Denne tur var meget sjov, men også udmattende. Jeg tror, ​​jeg havde brug for mere fritid og mulighed for at vælge aktiviteter og sådan noget, end hvad der stod i skemaet. Men jeg er stadig meget taknemmelig for turen og elskede virkelig, hvordan skolen gjorde turen så bæredygtig, som de kunne, og fik aktiviteterne til at passe sammen med skolens værdier. Der var for eksempel en tur til en bæredygtig kosmetikvirksomhed.

Hvorfor vil du anbefale andre at tage på højskole og har du nogle gode råd?

Jeg vil råde andre til at gå på højskole, fordi det er et vidunderligt sted at knytte venskaber, lære og udforske sig selv. Mit råd vil være at lytte til dig selv og sørge for at være opmærksom på dine egne behov og energi. Det er okay at tage en pause, og det kan faktisk hjælpe dig til at være mere aktivt engageret i nogle af de andre aktiviteter, du deltager i.

Er du interesseret i at gå på Løgumkloster Højskole?

Læs mere om Løgumkloster Højskole


Why did you choose Løgumkloster Højskole?

I wanted to go to højskole to experience Danish culture, make friends here, and experience education in a different form. I picked Løgumkloster because I loved the wide array of subjects to pick from. I love to do many different things as I can get bored and burnt out if I do the same things constantly. Løgumkloster gives student the ability to either take all subjects within a certain area if one wants to or you can spread it out between creative, self-insight, hand work, and musical abilities.

How is the community at Løgumkloster Højskole?

The community last semester was absolutely amazing. We were less than 30 students which allowed us all to get close with each other and support each other in such a special way. I always felt very looked out for by the students and people working at the school.

What does a typical day look like for you at Løgumkloster Højskole?

I wake up around 7:30 am, get ready, and then go to breakfast. After breakfast I go to morgensamling, and then after that I go to my hovedfag. After my hovedfag, I then have lunch and then my family group does routine cleaning in our assigned area. Then I take a break in my room before my valgfag starts at 13:30. After my valgfag I have some free time until dinner. What I do during this time period changes each day as it could be working out, hanging out with other students, going to the local thrift stores, or just decompressing in my room. Then I have dinner and usually socialize after dinner, which could be drinking tea with others or having a spontaneous band session, until I go to bed.

What is the best thing about the stay?

The community around me which has allowed me to be fully myself. I have gained lifelong friendships, a space to share my emotions, learned more about myself through learning about others, and overall created so many amazing memories. It's hard to pick one best thing since I love many things about højskole but the community I got to be a part of and continue to be a part of (even if we are at a distance) has been amazing.

Have you been on a study trip with Løgumkloster Højskole?

Yes, last semester to Italy and Austria. This trip was very fun, but also exhausting. I think I needed more freetime and ability to choose activities and such than what was in the schedule. However, I still am very thankful for trip and really loved how the school made the trip as sustainable as they could and made the activities go along with the school's values and classes like the trip to a sustainable cosmetics company.

Would you recommend others to go to højskole and do you have any good advise?

I would advise others to go to højskole because it is a wonderful place for making friendships, learning, and exploring yourself. My advice would be to listen to your self and make sure to pay attention to your own needs and energy. It is okay to take a break and helps you to be more actively engaged in other activities you do participate in then.

Read more about Løgumkloster Højskole

Senest opdateret: 28 feb 2022

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 15-06-2022

Bliv elev på Johan Borups Højskole

Drømmer du om at gå på en højskole midt i storbyen, og er du glad for kunst? Så er Johand Borups Højskole i København muligvis lige noget for dig. Denne højskole har en stærk kunstnerisk profil, og på Johan Borups Højskole finder du syv kunstneriske linjer. Læs mere lige her.

Læs mere
Sidst opdateret 15-06-2022

Mød Sif fra Johan Borups Højskole

"Jeg valgte Johan Borups Højskole fordi det passede med min hverdag, og derudover lød Musiklinjen rigtig fed." På denne side kan du læse mere om, hvorfor Sif valgte et højskoleophold, hvorfor hun valgte netop Johan Borups Højskole, hvad der var det bedste ved opholdet og meget mere. Læs med her. 

Læs mere
Sidst opdateret 24-11-2021

Mød Joachim fra Vallekilde Højskole

"Jeg opdagede Vallekilde Højskole gennem en god ven, og var stort set solgt allerede første gang, jeg var på besøg tilbage i 2019." Læs mere om, hvorfor Joachim valgte et ophold på Vallekilde Højskole.

Læs mere
Sidst opdateret 20-12-2021

Bliv elev på ISI Idrætshøjskole

Hvis du er vild med idræt, oplevelser og rejser, så er ISI Idrætshøjskole lige stedet for dig. Læs meget mere om, hvad du kan forvente af ISI Idrætshøjskole lige her. 

Læs mere
Sidst opdateret 15-12-2021

Mød Sigurd fra Aalborg Sportshøjskole

"Jeg tog på Aalborg Sportshøjskole for at møde nye mennesker, og få gang I mit sabbatår. Samtidig med at jeg kunne gå op i min træning, og få den rette vejledning." Sigurd fortæller om sit højskoleophold på Aalborg Sportshøjskole, hvorfor han ville på højskole og hans anbefalinger til andre, der overvejer et højskoleophold. Læs med her.

Læs mere
Sidst opdateret 17-12-2021

Mød Camilla fra ISI Idrætshøjskole

"Jeg valgte ISI, da jeg søgte efter en lille højskole med få elever og med spændende linjer og valgfag." Læs mere om, hvorfor Camilla valgte et ophold på ISI Idrætshøjskole.

Læs mere
Sidst opdateret 30-05-2022

Mød Cecilie fra Vrå Højskole

"Jeg ville tage på højskole, så jeg kunne udvikle mine hobbyer og eksperimentere med nye medier. Jeg ved ikke, hvad jeg vil studere på universitet endnu, så jeg tænkte, at det ville være det perfekte tidspunkt til at tage en pause fra 'normal' skole." Læs mere om, hvorfor Cecilie valgte et ophold på Vrå Højskole.

Læs mere
Sidst opdateret 25-02-2022

Mød Christoffer fra Struer Højskole

"Det bedste ved opholdet på Struer Højskole har været samværet med de andre kursister." Christoffer fortæller her om sit ophold på Struer Højskole, hvorfor han valgte at tage på højskole og hvad han vil anbefale andre, der overvejet et højskoleophold. Læs mere her.  

Læs mere
Sidst opdateret 15-12-2021

Bliv elev på Aalborg Sportshøjskole

Aalborg Sportshøjskole er kendt i hele landet for at være Danmarks bedste højskole inden for idræt, sport og sundhed. Læs meget mere om højskolen her. 

Læs mere
Sidst opdateret 28-02-2022

Mød Julie fra Roskilde Festival Højskole

"Menneskene. Festerne. Det at du vågner op og bare er sammen med andre mennesker. Det at du lærer så meget omkring dig selv og hvordan du bedst fungerer i andres selskab." Julie fortæller om sit ophold på Roskilde Festival Højskole, hvorfor hun valgte netop denne højskole og hvad hun vil anbefale andre, der overvejer at tage på højskole. Læs mere om Julies ophold lige her.

Læs mere
Sidst opdateret 17-12-2021

Mød Sofie fra ISI Idrætshøjskole

"Jeg ville stadig gerne på højskole, fordi jeg elsker at møde nye mennesker, udover det så elsker jeg at spille fodbold. I den forbindelse fandt jeg ISI Idrætshøjskole, hvor jeg kunne kombinere begge." Læs mere om, hvorfor Sofie valgte et ophold på ISI Idrætshøjskole.

Læs mere
Sidst opdateret 25-02-2022

Mød Lisa fra Struer Højskole

"Jeg har tidligere gået på højskole og havde en god tid der. 4 år senere ville jeg gerne gøre noget godt for mig selv og valgte derfor at tage på Struer Højskole..." Lisa fortæller om sit højskoleophold på Struer Højskole, hvorfor hun ville på højskole og hendes anbefalinger til andre, der overvejer et højskoleophold. Læs mere her.

Læs mere
Sidst opdateret 15-06-2022

Mød Safia fra Johan Borups Højskole

"Jeg havde brug for et frirum til at kunne udfolde mine evner inden for arkitektonisk forståelse af form og rum." På denne side kan du læse mere om, hvorfor Safia valgte et højskoleophold, hvorfor hun valgte netop Johan Borups Højskole, hvad der var det bedste ved opholdet og meget mere. Læs med her. 

Læs mere
Sidst opdateret 24-03-2022

Mød Laura fra Egå Ungdoms-Højskole

"Fællesskabet er vildt godt på EUH, da vi har så meget mulighed for at være sammen og arbejde sammen om ting. Vi har mulighed for at arrangere ting sammen i skoletiden, og det hjælper meget på fællesskabet." Læs mere om, hvorfor Laura valgte at tage på højskole, hvorfor det lige blev Egå Ungdoms-Højskole, hvad hun synes om opholdet og meget mere.

Læs mere
Sidst opdateret 25-11-2021

Mød Stine fra Vallekilde Højskole

"Det blev Vallekilde Højskole fordi jeg var på et kursus her i 2018, hvor jeg blev fuldstændig forelsket i stedet, bygningerne, naturen, lærerne, faget, maden og meget mere." Læs mere om, hvorfor Stine valgte et ophold på Vallekilde Højskole. 

Læs mere
Sidst opdateret 28-02-2022

Mød Liva fra Ryslinge Højskole

"Jeg havde et utroligt savn til skuespil, og fællesskabet. Jeg havde også bare enormt meget lyst til at være omgivet af mennesker, der deler samme passion og lyst." Liva fortæller om sit ophold på Ryslinge Højskole, hvorfor hun valgte netop Ryslinge Højskole og hvad hun vil anbefale andre, der overvejer at tage på højskole. Læs mere om Liva her.

Læs mere
Sidst opdateret 25-11-2021

Mød Klara fra Viborg Idrætshøjskole

"Jeg elsker at mærke fællesskabet, som er på Viborg IH." Læs meget mere om, hvorfor Klara valgte et højskoleophold på Viborg Idrætshøjskole.

Læs mere
Sidst opdateret 15-06-2022

Mød Olivia fra Johan Borups Højskole

"Der er en stor lyst til at samarbejde kreativt og til at lære hinanden at kende." Læs mere om, hvorfor Olivia valgte at tage på højskole, hvorfor valget faldt på Johan Borups Højskole i København, hvad hun synes om opholdet og meget mere.

Læs mere
Sidst opdateret 24-03-2022

Mød Gry fra Egå Ungdoms-Højskole

"Da jeg klikkede ind på Egå Ungdoms-Højskoles hjemmeside, var det som om alt gav mening, og jeg vidste at jeg havde fundet mit nye hjem." Læs mere om, hvorfor Gry valgte at tage på højskole, hvorfor det lige blev Egå Ungdoms-Højskole, hvad hun synes om opholdet og meget mere.

Læs mere
Sidst opdateret 30-05-2022

Bliv elev på Vrå Højskole

Vrå Højskole er kendt for fotografi, musik, kunst, keramik, syning og design og udeliv. Her er det tid til udvikling, fordybelse og fællesskab, samt oplevelser sammen. På hvert semester er der desuden mulighed for at tage på studietur. Læs mere om højskolen her.

Læs mere