Vis studentum.dk som: Mobile

Din guide til kvote 2 på medicin

Sætter dit gennemsnit fra gymnasiet en stopper for din drøm om at blive læge? Så kan kvote 2 være løsningen for dig. Blot en brøkdel af studiepladserne på medicinstudiet går til kvote 2-ansøgere. Det gør konkurrencen benhård og stiller krav til, at du kender de enkelte universiteters optagelsesproces og kriterier.

I denne guide går vi tæt på optagelsesprocessen for kvote 2 ansøgere til medicinstudiet i København, Aarhus, Odense og Aalborg. Klik videre og læs mere om optagelsesprocessen på de universiteter, du ønsker at søge ind på. Syddansk Universitet og Aarhus Universitet er samlet under et punkt, da de samarbejder om dele af kvote 2 optagelsesprocessen.

Vil du gerne står stærkere i din kvote 2 ansøgning? Få et faglige forspring her. 

Medicinstudiet på KU Medicin på SDU & AU   Medicin på AAU

Optagelsesprocessen på medicinstudier 2021


Kvote 2-optagelse på medicinstudiet på KU 

Fra og med 2020 har Københavns Universitet ændret processen for kvote 2-optag på bacheloruddannelsen i medicin. Den motiverede ansøgning er nu erstattet af et testbaseret optag ligesom på SDU & AU. Samtidig er kravet om et eksamensgennemsnit på minimum 6,0 fjernet. 

Sådan foregår kvote 2-prøven

Når du søger ind på bacheloruddannelsen i medicin på KU, skal du deltage i en kvote 2-prøve samt et skriftligt interview. Kvote 2-prøven er ens for alle, der søger ind på KU. Prøven består af en sproglig og en matematisk-logisk del, der til sammen tager 2 timer. Spørgsmålene er et mix af multiple-choice spørgsmål og åbne spørgsmål.

Spørgsmålene du skal besvare til kvote 2-prøven er inden for kategorierne:

 • Generel læsning
 • Faglig læseforståelse
 • Engelsk læseforståelse
 • Matematik
 • Grafer og tabeller
 • Logik og mønstergenkendelse.

Sådan foregår det skriftlige interview

Er din besvarelse af kvote 2-prøven blandt de bedste, bliver dit skriftlige interview vurderet af det faglige optagelsesudvalg på medicin. Det skriftlige interview består ligesom kvote 2-prøven af en række spørgsmål, der skal besvares. Der er tre runder af spørgsmål, som skal besvares på 30 minutter.

Spørgsmålene i det skriftlige interview omhandler og bruges til at vurdere:

 • Studiepotentiale
 • Faglige færdigheder
 • Motivation
 • Kendskab til uddannelsen
 • Formidlingsevne

Udover dit prøveresultat og dine besvarelser i det skriftlige interview, indgår dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen også i den samlede kvote 2-vurdering. 

Tag et uddannelsestjek her - og bliv klogere på, om bacheloruddannelsen i medicin er noget for dig.


Kvote 2-optagelse på medicinstudiet på SDU og AU

Når du søger ind på bacheloruddannelsen i medicin i Aarhus eller Odense via kvote 2, skal du ikke skrive en motiveret ansøgning. Du skal i stedet have et eksamensgennemsnit på minimum 6,0 fra din adgangsgivende eksamen for at blive inviteret til optagelsesprøve og eventuelt et interview. På Aarhus Universitet og Syddansk Universitet optages kvote 2-ansøgere på medicin nemlig på baggrund af en optagelsesprøve, uniTEST, interviews og MMI prøven.

AU og SDU samarbejder om uniTEST i forbindelse med vurderingen af kvote 2-ansøgere. Da de to universiteter koordinerer testresultaterne, behøver du kun at gennemføre testen på det ene universitet. I praksis betyder det, at du kun behøver at deltage i én uniTEST. Du skal dog deltage i to MMI prøver, hvis du søger ind på medicin i både Aarhus og Odense og går videre fra første del på begge universiteter.

Sådan foregår optagelsesprøven til medicin på SDU og AU

Den første del af optagelsenprøven er multiple choice testen, uniTEST. Her får du 30 spørgsmål inden for hver af de tre hovedområder: Kvantitativt, Kritisk og Sprogligt ræsonnement. Formålet med testen er at vurdere din studieegnethed og relevante kompetencer som studerende på en videregående uddannelse.

Når universiteterne har vurderet besvarelserne fra uniTEST, vælger de kandidaterne, der går videre til interviewprøven, Multiple Mini Interview (MMI). Her møder du ind til en række interviewstationer, og antallet af stationer vil variere. 

Hver interviewstation har en opgave og en interviewer, der bedømmer din præstation. Husk derfor at deltage aktivt ved alle interviewstationer. Opgaverne kræver ikke specifik baggrundsviden og gør det muligt at vurdere dine evner inden for udvalgte emneområder.

Emneområder ved MMI prøverne

Aarhus Universitet: 

 • Robusthed
 • Samarbejdsevner*
 • Kommunikationsfærdigheder*
 • Empati

Syddansk Universitet: 

 • Etik
 • Kritisk tænkning
 • Viden om sundhedsvæsnet
 • Kognitiv formåen

* Både samarbejdsevner og kommunikative færdigheder kan også indgå ved SDU.

Du får point i forhold til, hvordan du klarer det ved det de forskellige interviewstationer. Det samlede resultat afgør, hvem der får en plads på studiet. 

Vigtigt!

Husk al kommunikation omkring optagelsesprøverne foregår digital via universiteternes kvote 2-selvbetjeningsløsninger. Der kan være kort frist ved indkaldelse. Tjek derfor jævnligt, og husk også at bekræfte din studieplads efter den 30. juli, hvis du kommer igennem nåleøjet til optagelsesprøven på medicin.

Læs også: Svar på optagelse på videregående uddannelse - hvad nu?


Kvote 2-optagelse på medicinstudiet på Aalborg Universitet

Når du søger ind på medicin i Aalborg gennem kvote 2, bliver din ansøgning grundlag for en konkret helhedsvurdering. Det betyder, at universitetet lægger vægt på dit eksamensgennemsnit i adgangskravsfagene til medicinuddannelsen. Foruden Dansk A, Engelsk B og Matematik A består disse af en af følgende fagkombinationer:

 • Fysik B og Kemi B
 • Fysik B og Bioteknologi A
 • Geovidenskab A og Kemi B
 • Kemi B, Biologi A og Fysik C

Foruden dit generelle eksamensgennemsnit og karaktererne i ovenstående fag, vurderer universitetet ud fra, hvorvidt du har  relevant erhvervserfaring eller uddannelse.

Vurderingskriterier for kvote 2-optag

I helhedsvurderingen af din kvote 2-ansøgning til medicinstudiet indgår hverken udlandsophold eller frivilligt arbejde. Der skelnes også i forhold til, om aktiviteterne er relevante for netop medicinuddannelsen. Nedenfor kan du se nogle eksempler på relevant erhvervserfaring og uddannelse for kvote 2 ansøgere til medicinuddannelsen i Aalborg.

Vigtigt! 

Det vigtige er, at du kan dokumentere disse aktiviteter. Det er ikke nok at medsende et CV. Ved AAU bliver der heller ikke lagt vægt på en motiveret ansøgning. Husk også, at aktiviteterne skal være afsluttet inden fristen i midten af marts. Skal du supplere specifikke fag, kan fristen for dokumentation dog være senere. 

Andre veje til din drøm om at studere medicin

Kom du ikke igennem nåleøjet til medicinstudiet i kvote 2, eller vil du øge dine chancer for at komme i gang med din uddannelse til læge? Så er udlandet måske en mulighed for dig. Her får du muligheden for at læse medicin i et internationalt studiemiljø med et højt akademisk niveau.

Find medicinstudier i udlandet  Guide til medicinstudier i udlandet

Vil du vende hjem til Danmark på et senere tidspunkt, kan du enten vælge at søge overflytning på kandidatdelen eller vende hjem, når du er klar til at få din autorisation samt påbegynde den kliniske uddannelse.

Har du brug for hjælp til at skrive din kvote 2 ansøgning? Se vores komplette guide til at skrive en kvote 2 og se en række eksempler her.

Senest opdateret: 29 dec 2021

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 28-12-2021

Kvote 2: Kickstart din skriveproces

Det kan være svært at skabe sig det nødvendige overblik mellem aktiviteter, kvaliteter og kompetencer, som kvote 2 ansøgningen kræver. Studentum giver dig derfor her en step-by-step guide med øvelser til at kickstarte din skriveproces!

Læs mere
Sidst opdateret 30-05-2016

GMAT - trin for trin

Drømmer du om at studere business på kandidatniveau på nogle af verdens førende universiteter og business schools? Eller overvejer du måske en MBA? Så er der en god chance for, at GMAT testen står imellem dig og din drømmeuddannelse. Her guider vi dig igennem testen fra tilmelding til test score.

Læs mere
Sidst opdateret 29-12-2021

Seks uddannelser der hitter i kvote 2

Mangler du gennemsnittet for at komme igennem nåleøjet til drømmeuddannelsen? Eller er kvote 1 ikke en mulighed, fordi du ikke gik på gymnasiet? Vi guider dig til de 6 mest populære uddannelser i kvote 2. 

Læs mere
Sidst opdateret 07-10-2019

Din guide til TOEFL-testen

Du er nok stødt på TOEFL en del gange, når du har set på uddannelser i USA eller andre engelsksprogede lande. Det er ikke tilfældigt. Sprogtesten har nemlig mere end 50 år bag sig. I dag er der mere end 9.000 universiteter i verden, der kræver, at du har bestået TOEFL.

Læs mere
Sidst opdateret 29-12-2021

Eksempel på kvote 2 ansøgning: Jordemoder

Vil du gerne søge ind på jordemoderuddannelsen og lære alt om graviditet, fødsel og barsel? Men er du i tvivl, om du har snittet til at komme ind? Få et overblik over kvote 2-reglerne her og se et eksempel på en motiveret ansøgning. 

Læs mere
Sidst opdateret 03-07-2019

Guide til den nye HF

Overvejer du at starte på en 2-årig HF til næste år, eller har du HF enkeltfag i tankerne som næste trin på vejen mod din drømmeuddannelse? Så møder du ind til en ny uddannelse med bedre muligheder for at målrette forløbet til dine fremtidsdrømme. Her går vi bagom den nye HF efter gymnasiereformen.

Læs mere
Sidst opdateret 28-07-2020

Kom du ikke ind?

Har du fortrudt, at du ikke søgte ind i år? Eller er du en af de uheldige, som ikke i første omgang får opfyldt drømmen om at kunne skrive studerende på CV'et efter sommerferien, så fortvivl ej. Der er som regel stadig mange spændende uddannelser, der har ledige studiepladser allerede i år.

Læs mere
Sidst opdateret 19-02-2020

Få et alternativt bud på dit drømmestudie

Overvejer du at søge ind på én af de rigtige populære uddannelser? Og frygter du ikke at blive blive optaget? Eller har du måske allerede fået afslag? Læs med her og få 10 bud på alternative drømmestudier.

Læs mere
Sidst opdateret 30-05-2016

IELTS sprogtest - trin for trin

Drømmer du om at studere i England, Australien, New Zealand eller Canada? Her er IELTS sprogtesten mest udbredt. Der er dog stadig flere amerikanske universiteter, der også accepterer IELTS på lige fod med TOEFL. Der findes to versioner af IELTS sprogtesten: "Academic Training" og "General Training".

Læs mere
Sidst opdateret 07-11-2016

Optagelse: Hvem er de bedst egnede?

Hvordan sikrer man, at det er de bedst egnede, der slipper igennem nåleøjet til drømmeuddannelsen? Det har Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) undersøgt via en række analyser af optagesystemet i de seneste år. Analyserne viser, at karaktergennemsnittet fra den gymnasiale uddannelse er en markant indikator for, om den studiesøgende vil klare sig godt på universitetet og komme i job efterfølgende. 

Læs mere
Sidst opdateret 06-05-2021

Guide: Sådan kommer du ind på din drømme kandidatuddannelse

Skal du til at søge ind på en kandidatuddannelse? Så er kan denne guide måske hjælpe dig igennem processen!

Læs mere
Sidst opdateret 29-12-2021

Kvote 2 på Psykologi - din guide til optagelse på psykologistudiet

Psykologistudiet er kendt for deres meget høje gennemsnit på Kvote 1, og derfor, kan vejen til psykologistudiet være via en kvote 2 ansøgning, find hele vores guide her. 

Læs mere
Sidst opdateret 28-12-2021

Eksempel motiveret kvote 2-ansøgning

Sidder du og sveder over den motiverede ansøgning? Så er du ikke alene. Hvert år sidder mange kvote 2 ansøgere i akkurat samme situation, som dig. Vi giver dig her et eksempel på, hvordan din motiverede ansøgning kan se ud.

Læs mere
Sidst opdateret 09-06-2020

9 ideer til dig, der ikke kom ind på studiet

Har du ikke fået det svar du ønskede, da du søgte studieplads? Vi har samlet 9 gode ideer til hvad du kan få tiden til at gå med det næste år.

Læs mere
Sidst opdateret 28-12-2021

Bliv opdatereret på de nyeste regler for kvote 2-optag

Skal du søge ind gennem kvote 2 på din drømmeuddannelse i år? Er du opdateret på de nyeste regler og adgangskrav? I denne guide kan du blive klogere på optagelsesprøverne gennem kvote 2 på Københavns-, Aarhus- og Syddansk Universitet. 

Læs mere
Sidst opdateret 05-02-2016

Ansøgningsfrister til uddannelse i udlandet

Hvis du vil studere i udlandet er det en god idé at være ude i god tid! Planlægningen af et studieophold i udlandet kan være en lang proces, og der er mange ting, som du skal huske. Her får du et hurtigt overblik over ansøgningsfrister i udlandet.

Læs mere
Sidst opdateret 21-10-2019

Guide til journalistprøven

Har du næse for den gode historie, styr på grammatikken og er du nyhedsjunkie med hukommelse som en elefant? Så er du allerede godt klædt på til en fremtid som journalist. Her klæder vi dig på til at komme gennem nåleøjet til optagelsesprøven på journalistuddannelserne på SDU og DMJX.

Læs mere
Sidst opdateret 06-01-2017

Guide til de sværeste optagelser

Går du og frygter at dit drømmestudie er en af de sværere uddannelser at blive optaget på herhjemme? Og mangler du inspiration til alternativer til din drømmeuddannelse? Så fortvivl ej, denne artikel giver dig en oversigt over de sværeste uddannelser at komme ind på i Danmark.

Læs mere
Sidst opdateret 28-12-2021

Eksempel på kvote 2 ansøgning: HA Kom

Vil du gerne søge ind på Erhvervsøkonomi (HA) i virksomhedskommunikation på kvote 2? Her finder du et eksempel på en motiveret ansøgning, der fik ansøgeren gennem nåleøjet. 

Læs mere
Sidst opdateret 11-06-2020

Sådan kommer du ind på drømmestudiet

For nogle, er fordelingen af studiepladser svær at forstå, for hvordan er det lige, at man bliver fordelt blandt de danske videregående uddannelser?

Læs mere