Vis studentum.dk som: Mobile

Din guide til kvote 2 på medicin

Bliv klar til kvote 2 optagelsesprøven

Skal du til at søge ind på dit drømmestudie, men mangler snittet til at komme ind via kvote 1? Hos StudieAkademiet tilbyder vi dig en kvote 2-uddannelse, som forbereder dig til optagelsesprøven. Ved at være velforberedt øger du dine chancer for at komme ind på drømmestudiet.  


Sætter dit gennemsnit fra gymnasiet en stopper for din drøm om at blive læge? Så kan kvote 2 være løsningen for dig. Blot en brøkdel af studiepladserne på medicinstudiet går til kvote 2-ansøgere. Det gør konkurrencen benhård og stiller krav til, at du kender de enkelte universiteters optagelsesproces og kriterier.

I denne guide går vi tæt på optagelsesprocessen for kvote 2 ansøgere til medicinstudiet i København, Aarhus, Odense og Aalborg. Klik videre og læs mere om optagelseprocessen på de universiteter, du ønsker at søge ind på. Syddansk Universitet og Aarhus Universitet er samlet under et punkt, da de samarbejder om dele af kvote 2 optagelsesprocessen.

Medicinstudiet på KU Medicin på SDU & AU   Medicin på AAU

Optagelsesprocessen på medicinstudier 2019


Kvote 2-optagelse på medicinstudiet på KU 

Når du søger om optagelse i kvote 2 ved Københavns Universitet, bliver din ansøgning først vurderet af den centrale Uddannelsesservice. Herefter går de bedst kvalificerede ansøgere videre til et fagligt udvalg på medicinuddannelsen. Begge steder bliver du vurderet ud fra syv fastlagte kvote 2 kriterier:

 • Motiveret ansøgning og CV
 • Relevant erhverserfaring
 • Relevant uddannelse
 • Studier eller job i udlandet
 • Karaktergennemsnit fra gymnasielle eksamen
 • Karaktergennemsnit fra relevante gymnasiefag
 • Anden relevant erfaring

Hvad skal den motiverede ansøgning indeholde?

Den motiverede ansøgning til medicin på Københavns Universitet skal binde trådene sammen. Det er her, at du skal brænde igennem med din faglige motivation og dit studiepotentiale i forhold til at gøre karriere som læge. Det er ikke nok, at du blot skriver, at du drømmer om at læse medicin, fordi du gerne vil arbejde med mennesker.

Vurderingskriterier: 

 • Du fortæller kort, velstruktureret og præcist om din studieegnethed. Husk at reflektere over, hvordan dine kompetencer matcher studiets indhold.
 • Du giver en konkret forklaring på eventuelle studieskift og på, hvordan du vil sikre, at du opnår bedre resultater på medicinuddannelsen.
 • Du forholder dig til medicinfaget både under og efter studietiden på uddannelsen. Du skal være realistisk i din tilgang.
 • Du fremviser studiepotentiale ved fx at have været målrettet i dine kvote 2 aktiviteter. Det kan være via krævende fritidsinteresser eller elitesport.
 • Du fortæller om interesser inden for det sundheds- eller naturvidenskabelige felt, som du har bragt i spil via fx lignende uddannelse, arbejde eller udlandsophold.
 • Du har bygget ovenpå din adgangsgivende eksamen med fx suppleringskurser, forskning eller dele af en videregående uddannelse med gode resultater.

Vigtigt!

Skriv på dansk, norsk eller svensk og husk at tjekke for stave- og grammatiske fejl. Selve ansøgningen skal være velskrevet og gennemarbejdet og holde sig inden for 1 - 2 sider a 2.400 tegn inklusiv mellemrum. Husk også, at dit CV skal være overskueligt og gøre rede for, hvad du tidligere har lavet, og hvem du er. 

Kickstart din skriveproces til kvote 2 ansøgningen her

Kvote 2-optagelse på medicinstudiet på SDU og AU

Når du søger ind på bacheloruddannelsen i medicin i Aarhus eller Odense via kvote 2, skal du ikke skrive en motiveret ansøgning. Du skal i stedet have et eksamensgennemsnit på minimum 6,0 fra din adgangsgivende eksamen for at blive inviteret til optagelsesprøve og eventuelt et interview. På Aarhus Universitet og Syddansk Universitet optages kvote 2-ansøgere på medicin nemlig på baggrund af en optagelsesprøve, uniTEST, interviews og MMI prøven.

AU og SDU samarbejder om uniTEST i forbindelse med vurderingen af kvote 2-ansøgere. Da de to universiteter koordinerer testresultaterne, behøver du kun at gennemføre testen på det ene universitet. I praksis betyder det, at du kun behøver at deltage i én uniTEST. Du skal dog deltage i to MMI prøver, hvis du søger ind på medicin i både Aarhus og Odense og går videre fra første del på begge universiteter.

Sådan foregår optagelsesprøven til medicin på SDU og AU

Den første del af optagelsenprøven er multiple choice testen, uniTEST. Her får du 30 spørgsmål inden for hver af de tre hovedområder: Kvantitativt, Kritisk og Sprogligt ræsonnement. Formålet med testen er at vurdere din studieegnethed og relevante kompetencer som studerende på en videregående uddannelse.

Når universiteterne har vurderet besvarelserne fra uniTEST, vælger de kandidaterne, der går videre til interviewprøven, Multiple Mini Interview (MMI). Her møder du ind til en række interviewstationer, og antallet af stationer vil variere. 

Hver interviewstation har en opgave og en interviewer, der bedømmer din præstation. Husk derfor at deltage aktivt ved alle interviewstationer. Opgaverne kræver ikke specifik baggrundsviden og gør det muligt at vurdere dine evner inden for udvalgte emneområder.

Emneområder ved MMI prøverne

Aarhus Universitet: 

 • Robusthed
 • Samrbejdsevner*
 • Kommunikationsfærdigheder*
 • Empati

Syddansk Universitet: 

 • Etik
 • Kritisk tænkning
 • Viden om sundhedsvæsnet
 • Engelsk

* Både samarbejdsevner og kommunikative færdigheder kan også indgå ved SDU.

Du får point i forhold til, hvordan du klarer det ved det de forskellige interviewstationer. Det samlede resultat afgør, hvem der får en plads på studiet. 

Vigtigt!

Husk al kommunikation omkring optagelsesprøverne foregår digital via universiteternes kvote 2-selvbetjeningsløsninger. Der kan være kort frist ved indkaldelse. Tjek derfor jævnligt, og husk også at bekræfte din studieplads efter den 30. juli, hvis du kommer igennem nåleøjet til optagelsesprøven på medicin.

Læs også: Svar på optagelse på videregående uddannelse - hvad nu?

Kvote 2-optagelse på medicinstudiet på Aalborg Universitet

Når du søger ind på medicin i Aalborg gennem kvote 2, bliver din ansøgning grundlag for en konkret helhedsvurdering. Det betyder, at universitetet lægger vægt på dit eksamensgennemsnit i adgangskravsfagene til medicinuddannelsen. Foruden Dansk A, Engelsk B og Matematik A består disse af en af følgende fagkombinationer:

 • Fysik B og Kemi B
 • Fysik B og Bioteknologi A
 • Geovidenskab A og Kemi B
 • Kemi B, Biologi A og Fysik C

Foruden dit generelle eksamensgennemsnit og karaktererne i ovenstående fag, vurderer universitetet ud fra, hvorvidt du gar  relevant erhvervserfaring eller uddannelse.

Vurderingskriterier for kvote 2-optag

I helhedsvurderingen af din kvote 2-ansøgning til medicinstudiet indgår hverken udlandsophold eller frivilligt arbejde. Der skelnes også i forhold til, om aktiviteterne er relevante for netop medicinuddannelsen. Nedenfor kan du se nogle eksempler på relevant erhvervserfaring og uddannelse for kvote 2 ansøgere til medicinuddannelsen i Aalborg.

Vigtigt! 

Det vigtige er, at du kan dokumentere disse aktiviteter. Det er ikke nok at medsende et CV. Ved AAU bliver der heller ikke lagt vægt på en motiveret ansøgning. Husk også, at aktiviteterne skal være afsluttet inden fristen i midten af marts. Skal du supplere specifikke fag, kan fristen for dokumentation dog være senere. 

Andre veje til din drøm om at studere medicin

Kom du ikke igennem nåleøjet til medicinstudiet i kvote 2, eller vil du øge dine chancer for at komme i gang med din uddannelse til læge? Så er udlandet måske en mulighed for dig. Her får du muligheden for at læse medicin i et internationalt studiemiljø med et højt akademisk niveau.

Find medicinstudier i udlandet  Guide til medicinstudier i udlandet

Vil du vende hjem til Danmark på et senere tidspunkt, kan du enten vælge at søge overflytning på kandidatdelen eller vende hjem, når du er klar til at få din autorisation samt påbegynde den kliniske uddannelse.

Senest opdateret: 07 nov 2019

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 04-12-2019

Din guide til kvote 2 på International Business på CBS

BSc International Business er kendt for sit tårnhøje snit, hvor de færreste bliver optaget via kvote 1. Vi har lavet en guide til, hvordan du søger ind via kvote 2.

Læs mere
Sidst opdateret 30-05-2016

GMAT - Graduate Management Admission Test

Drømmer du om at studere business på kandidatniveau på nogle af verdens førende universiteter og business schools? Eller overvejer du måske en MBA? Så er der en god chance for, at GMAT testen står imellem dig og din drømmeuddannelse. Her guider vi dig igennem testen fra tilmelding til test score.

Læs mere
Sidst opdateret 04-12-2019

Den ultimative optagelsesguide til kvote 2 på psykologi

Psykologistudiet er kendt for deres meget høje gennemsnit på Kvote 1, og derfor, kan vejen til psykologistudiet være via en kvote 2 ansøgning, find hele vores guide her. 

Læs mere
Sidst opdateret 05-12-2019

Få styr på de nyeste kvote 2-regler

Skal du søge ind gennem kvote 2 på din drømmeuddannelse i år? Er du opdateret på de nyeste regler og adgangskrav? I denne guide kan du blive klogere på optagelsesprøverne gennem kvote 2 på Københavns-, Aarhus- og Syddansk Universitet. 

Læs mere
Sidst opdateret 07-11-2019

Sådan kommer du ind på HA Kom gennem kvote 2

Vil du gerne søge ind på Erhvervsøkonomi (HA) i virksomhedskommunikation på kvote 2? Her finder du et eksempel på en motiveret ansøgning, der fik ansøgeren gennem nåleøjet. 

Læs mere
Sidst opdateret 07-11-2019

Få inspiration til dit studievalg med 3 trins-guiden

Sidder du med et indtryk af, at det er umuligt at finde en uddannelse, der både interesserer dig og giver adgang til en karriere med spændende opgaver og høj løn? Så er du ikke alene. Men denne guide får tre trin til, hvordan du træffer det rigtige valg af studie. 

Læs mere
Sidst opdateret 15-01-2016

Når din uddannelsesdrøm skydes i sænk af regeringen

Over 2000 unge blev ikke optaget på deres drømme-erhvervsuddannelse i 2015. Studentum har været på besøg på Københavns Tekniske Skole (KTS). Se med og find ud af, hvad eleverne mener om karakterkrav ved optagelse på en erhvervsuddannelse.

Læs mere
Sidst opdateret 07-11-2016

Interview med EVA om optagelse på de videregående uddannelser

Hvordan sikrer man, at det er de bedst egnede, der slipper igennem nåleøjet til drømmeuddannelsen? Det har Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) undersøgt via en række analyser af optagesystemet i de seneste år. Analyserne viser, at karaktergennemsnittet fra den gymnasiale uddannelse er en markant indikator for, om den studiesøgende vil klare sig godt på universitetet og komme i job efterfølgende. 

Læs mere
Sidst opdateret 09-04-2019

Skal du også gennem kvote 2-nåleøjet?

Drømmer du om at læse jura, men mangler de adgangsgivende karakterer? Så er kvote 2 en oplagt mulighed. Også her er der dog hård konkurrence. Derfor kan en uddannelse hos Jurainstituttet være din vej ind på studiet - læs hvorfor lige her.

Læs mere
Sidst opdateret 04-12-2019

6 uddannelser der hitter i kvote 2

Mangler du gennemsnittet for at komme igennem nåleøjet til drømmeuddannelsen? Eller er kvote 1 ikke en mulighed, fordi du ikke gik på gymnasiet? Vi guider dig til de 6 mest populære uddannelser i kvote 2. 

Læs mere
Sidst opdateret 08-08-2019

Kom du ikke ind? Du kan stadig søge en ledig studieplads

Har du fortrudt, at du ikke søgte ind i år? Eller er du en af de uheldige, som ikke i første omgang får opfyldt drømmen om at kunne skrive studerende på CV'et efter sommerferien, så fortvivl ej. Der er som regel stadig mange spændende uddannelser, der har ledige studiepladser allerede i år.

Læs mere
Sidst opdateret 07-10-2019

Alt du skal vide om TOEFL-testen

Du er nok stødt på TOEFL en del gange, når du har set på uddannelser i USA eller andre engelsksprogede lande. Det er ikke tilfældigt. Sprogtesten har nemlig mere end 50 år bag sig. I dag er der mere end 9.000 universiteter i verden, der kræver, at du har bestået TOEFL.

Læs mere
Sidst opdateret 06-01-2017

Sværeste uddannelse - Guide til de sværeste at blive optaget på

Går du og frygter at dit drømmestudie er en af de sværere uddannelser at blive optaget på herhjemme? Og mangler du inspiration til alternativer til din drømmeuddannelse? Så fortvivl ej, denne artikel giver dig en oversigt over de sværeste uddannelser at komme ind på i Danmark.

Læs mere
Sidst opdateret 14-11-2018

Sådan kommer du ind på journalistuddannelsen

Er du nyhedsjunkie, grammatiknørd eller storyteller? Kom igennem nåleøjet til journalistuddannelsen, med vores samlede guide her - nederst finder du et eksempel på en motiveret ansøgning.

Læs mere
Sidst opdateret 08-08-2019

De mest søgte uddannelser

Overvejer du at søge ind på én af de rigtige populære uddannelser? Og frygter du ikke at blive blive optaget? Eller har du måske allerede fået afslag? Læs med her og få 10 bud på alternative drømmestudier.

Læs mere
Sidst opdateret 25-11-2019

Se et eksempel på den gode kvote 2-ansøgning

Sidder du og sveder over den motiverede ansøgning? Så er du ikke alene. Hvert år sidder mange kvote 2 ansøgere i akkurat samme situation, som dig. Vi giver dig her et eksempel på, hvordan din motiverede ansøgning kan se ud.

Læs mere
Sidst opdateret 21-10-2019

Blev du ikke optaget på din drømmeuddannelse?

Er du ikke kommet igennem nåleøjet og blevet optaget på din drømmeuddannelse? Her kan du møde andre, der heller ikke blev optaget på deres drømmeuddannelse og læse deres historier, om hvordan de i dag har fundet deres rette hylde på en ny uddannelse. 

Læs mere
Sidst opdateret 30-05-2016

Guide til sprogtests før uddannelse i udlandet

Drømmer du om at studere i udlandet? Inden du kan komme ind på din drømmeuddannelse i udlandet, skal du ofte have taget en sprogtest. Her kan du læse om de forskellige sprogtests og finde ud af hvilken en, der er den rette for dig.

Læs mere
Sidst opdateret 07-11-2019

Svar om optagelse på din uddannelse - hvad gør du nu?

Vi guider dig her til, hvad der sker, når du får svar om optagelse på dit drømmestudie.

Læs mere
Sidst opdateret 25-11-2019

Din guide til kvote 2-optag på jordemoderstudiet

Vil du gerne søge ind på jordemoderuddannelsen og lære alt om graviditet, fødsel og barsel? Men er du i tvivl, om du har snittet til at komme ind? Få et overblik over kvote 2-reglerne her og se et eksempel på en motiveret ansøgning. 

Læs mere