Alternative drømmeuddannelser - hvad skal du vælge?

Det kan være svært at komme ind på drømmeuddannelsen. Derfor giver vi dig her inspiration til alternative drømmeuddannelse.

Alternative drømmeuddannelser - hvad skal du vælge? | Se mere her

Drømmer du om at blive læge, psykolog eller arbejde med international business? Så ved du også, hvor svært det kan være at komme ind på studierne, hvis du ikke sidder med de højeste karaktergennemsnit.

Rigtig mange kommende studerende har et ønske om at komme ind på et af de studier, hvor gennemsnit er astronomisk højt, eller der bare generelt er rigtig, rigtig mange der søger ind. Og det er ikke altid, at man er heldig at slippe gennem nåleøjet. Men det betyder ikke, at man skal droppe sin drøm fuldstændigt! Hos studentum.dk har vi lavet en guide til, hvilke uddannelser der ligner din drømmeuddannelse, så du stadig kommer ud på den anden side, og kan få job inden for nogle af de samme områder. Du behøver altså ikke at tage den lige vej til drømmejobbet.


International Business

International Business har i mange år ligget højt på listen over studier med høje karakterkrav. I 2023 var karaktergennemsnit for at komme ind på International Business på Copenhagen Business School på 11,4.

På uddannelsen får du en grundlæggende viden om økonomi, handel og indsigt i virksomheders samspil med det internationale samfund. Men hvis dit snit ikke ligger astronomisk højt, så har du stadig mulighed for at finde uddannelser, hvor du kan arbejde med en international profil inden for regnskab, økonomi, marketing og administration.

Alt efter hvilken retning du ønsker at tage, kan du selvfølgelig finde mange typer af uddannelser. Derfor viser vi også kun uddannelser der ligger tæt op ad, som ug.dk har sat til at være lignende uddannelser.

Vil du læse International handel i udlandet? 

Pædagog

Selvom der var færre ansøgere i 2023 end i 2022, så var Pædagoguddannelsen stadig den mest søgte uddannelse i Danmark i 2023. Der er dermed også rift om pladserne, men heldigvis findes der mange forskellige uddannelsesinstitutioner rundt om i Danmark, og der er dermed gode mulighed for at læse til pædagog.

I 2023 var der mange, der blev optaget på pædagoguddannelsen, mens der på nogle uddannelsesinstitutioner også er oplyst en adgangskvotient. Denne adgangskvotient varierer meget afhængigt af uddannelsesinstitution. Den højeste, der er oplyst for 2023, findes på Professionshøjskolen VIA University College, hvor adgangskvotienten for kvote 1 ansøgere lød på 6,7 i Aarhus.

Med andre ord kan det faktisk være en god ide, at bevæge sig efter uddannelsen, hvis du virkelig gerne vil ind på pædagoguddannelsen det pågældende år. Du kan dog også sagtens finde alternativer til studiet, som vi har listet et par eksempler på herunder. Læs mere om uddannelsernes indhold ved at klikke dig videre. 

Se de mange pædagoguddannelser her 

Molekylær medicin

Du kan læse molekylær medicin på både Københavns Universitet (KU) og Aarhus Universitet (AU). På KU var gennemsnittet/adgangskvotienten for kvote ansøgere 10,9, mens AU havde en adgangskvotient på 10,1 i 2023.

På Molekylær medicinstudiet studere du de menneskelige gener, og lære om udviklingen af nye lægemidler. Det er en tværfaglig uddannelse hvor du både har biologi, kemi og medicinfag. Du kan finde lignende uddannelser her.

Vil du læse en Biomedicinal uddannelse i udlandet? 

International Business and Politics

International Business and Politics uddannelsen kombinerer erhvervsøkonomi med politik i et globalt perspektiv. I 2023 var karaktergennemsnittet for at komme ind på International Business and Politics på Copenhagen Business School på 11,1.

Du vil få undervisning i både statistik, international politik, organisationsteori, komparativ samfundsøkonomi og ledelse i et internationalt perspektiv.

Hvis dit snit ikke er til uddannelsen, kan du tage en af de lignende uddannelser.

Vil du læse International business i udlandet? 

Cognitive Science

Den engelsksprogede bacheloruddannelse i kognitiv videnskab kan du arbejde med forsknings- og kommunikationsrådgivning og evaluering. Uddannelsen har en adgangskvotient på 10,8, og kræver altså et ret højt niveau fra gymnasiet.

På uddannelsen får du indsigt i de kognitive processer, som ligger bag menneskets bevidste og ubevidste opfattelser og handlinger. Hvis du ønsker at arbejde inden for samme felt, som du ville ende op i, med cognitive science uddannelsen, kan du overveje følgende uddannelser. Uddannelserne er selvfølgelig meget forskellige, og det er vigtigt at du overvejer, hvilken del der er vigtig for dig - alt efter hvad du ønsker størst fokus på.

Vil du studere Cognitive Sciences i udlandet?

Psykologi

Psykologi er både et af de fag du finder, som har et ret højt snit, men samtidig ligger faget også på top 10 over de meste søgte studier i 2023. Faktisk lå den i 2023 på en 4. plads over de mest søgte uddannelser. Adgangskvotienten er forskellig alt efter hvilket universitet du søger. Adgangskvotienten varierer fra 9,8 og op til 11. 

På uddannelsen får du indblik i forskellige teoretiske indgangsvinkler til psykologien, både i forhold til den enkelte menneske, men også samfundet. Drømmer du om at læse psykologi, men er snittet ikke højt nok? Så kan du selvfølgelig altid prøve en kvote 2 ansøgning, men ellers er der også nogle lignende uddannelser.

Vil du læse Psykologi i udlandet?

Medicin

Medicin studiet har både et højt snit, og er et studie, der ofte er mange, der søger. I 2023 var en bacheloruddannelse i Medicin den 2. mest søgte uddannelse. Adgangskvotienten på alle studiesteder ligger på over 10, hvorfor et alternativt drømmestudie, måske kunne være relevant.

På medicin får du en grundlæggende viden om menneskekroppen, og på bacheloren begynder du at lære hvordan du undersøger patienter. Du får undervisning i både anatomi, sundhedspsykologi, fysiologi og biokemi. Alternativer til studiet kunne være:

Bliv læge i udlandet!

Sygeplejerske

Sygeplejerskeuddannelsen er fortsat en af de mest søgte uddannelser i Danmark. Det betyder også at du kan tage uddannelsen rigtig mange steder i landet, hvorfor snittet er meget forskelligt fra sted til sted. Den højeste adgangskvotient i 2023 finder man hos Københavns Professionshøjskole, hvor denne lyder på 8,9.

Det kan altså godt betale sig, at flytte lidt rundt efter uddannelsen, for at finde et snit der måske passer til dig. Hvis du stadig mangler et alternativ kan du se nogle uddannelser der minder om her:

Find din Sygeplejerskeuddannelse her

Jura

Jura er et rigtig populært studie, du kan læse på Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Københavns Universitet samt Syddansk Universitet. Adgangskvotienten går fra 8,1 og op til 9,0, afhængigt af, hvor du ønsker at studere.

På jura uddannelse får du et overblik over både danske og internationale retsforhold, og hvordan de bliver til. Du lærer hvordan lovene fortolkes og hvordan de bruges i praksis.

Alternativer til jura:

Vil du studere jura i udlandet? 


Annoncer

Du er måske også interesseret i: