18 jul 2022

Adgangskrav lægesekretær - Sådan kommer du ind på lægesekretæruddannelsen

Er du interesseret i at hjælpe patienter gennem administration og vejledning? Har du lyst til at gøre en forskel i sundhedsvæsenet, og kommunikere med mange forskellige mennesker? Så er uddannelsen som lægesekretær måske noget for dig! 

Med en uddannelse som lægesekretær får du en grundlæggende viden om jura, kommunikation, administration, data og sundhed, og lære at bruge dene viden i arbejdet som lægesekretær.

Vil du vide mere om, hvilke muligheder der er for uddannelse til lægesekretær? Så læs mere her.


FaktaNavn: lægesekretær

Varighed: 2 år - 4 år

Adgangskrav: 9.- 10. klasse, gymnasiel uddannelse + specifikke adgangskrav

Økonomi: SU + elevløn

Løn efter endt uddannelse: Se her hvad du tjener som lægesekretær


Bliv optaget på lægesekretærstudiet: 

For at uddanne dig til lægesekretær, skal du have en gymnasial eksamen (stx, hhx, htx eller eux). Alt efter om du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse eller om du har en gymnasial eksamen, er der forskellige adgangskrav. På uddannelsen skal man både have teoretisk viden i et skoleforløb og være i praktik. Derudover er der en række specifikke fag du skal have bestået. Du kan eksempelvis tage en kontoruddannelse eller en uddannelse i sundhedsadministrativ koordinator.


Adgangskrav lægesekretær:

Dansk A

Engelsk c

enten Matematik c, Erhvervsøkonomi c eller virksomhedsøkonomi c


Supplering

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering. Se dine muligheder her: 

Dansk A  https://www.studentum.dk/soeg/hf-vuc-dansk

Engelsk C  https://www.studentum.dk/soeg/engelsk-hf-enkeltfag

Matematik C  https://www.studentum.dk/soeg/matematik-enkeltfag

Erhvervsøkonomi C  https://www.studentum.dk/soeg/erhvervsuddannelse-erhvervsoekonomi/a17-c2169 

Virksomhedsøkonomi C  https://www.studentum.dk/soeg/uddannelser?q=virksomheds%C3%B8konomi 


Yderligere adgangskrav

Følgende handelsskoler udbyder den teorietiske del af lægesekretæruddannelsen:

 • Business College Syd
 • U/NORD
 • Handelsfagskolen
 • Mercantec
 • Roskilde Handelsskole
 • Tietgenskolen
 • Aalborg Handelsskole
 • Aarhus Business College

Udover ovenstående uddannelsessteder kan du tage en uddannelse i sundhedsadministrativ koordinator, som er en 2,5- årig uddannelse følgende steder:

 • UC Syd
 • Københavns Professionshøjskole
 • UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
 • Professionshøjskolen Absalon
 • UCN
 • VIA University College
 • Professionshøjskolen Absalon

Adgangskrav til sundhedsadministrativ koordinator (inkl. lægesekretær):

For at blive optaget på uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator, skal du have én af følgende:

 • En gymnasial eksamen
 • Relevant erhvervsuddannelse: Kontoruddannelsen eller social- og sundhedsassistentuddannelsen
 • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed

Hertil er der følgende specifikke adgangskrav til den gymnasiale eksamen og anden erhvervsuddannelse:

 • Engelsk C
 • Enten erhvervsøkonomi C eller matematik C eller virksomhedsøkonomi C

Adgangskrav til kontorelevuddannelsen (inkl. lægesekretær) generelt:

 • Alle kontorelever skal have et gymnasialt niveau for at starte på hovedforløbet. Grundforløbet skal derfor gennemføres med et obligatorisk eux-forløb.
 • Overgangskravene fra grundforløbet skal opfyldes af både unge og voksne elever for at komme videre til det studierettede år, som afsluttes med et bevis for eux 1. del. Beviset for eux 1. del giver adgang til hovedforløbet/praktikken.
 • Elever, der allerede har en gymnasial eksamen, skal ikke gennemføre eux-forløbet.
 • Voksne over 25 år følger særlige afkortede voksenforløb men skal også gennemføre euxforløbet, medmindre de allerede har en gymnasial eksamen. Se nærmere på hjemmesiden om EUV.

Læs mere om dine muligheder for kontorelevuddannelser her.

* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk), uddannelsesnaevnet.dk

Senest opdateret: 18 jul 2022

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 25-07-2022

Psykoterapeut uddannelse adgangskrav - Sådan kommer du ind på psykoterapeut uddannelsen

Som psykoterapeut hjælper du mennesker igennem kriser. Det kan fx være patienter der lider af angst og fobier, har problemer med familie, parforhold eller sex. 

Læs mere
Sidst opdateret 25-07-2022

Adgangskrav ingeniør - Sådan kommer du ind på ingeniørstudiet

Interesserer du dig for at være med til at skabe innovative løsninger, og er du klar på at prøve kræfter med forskningsbaseret teknologi? Så er ingeniørstudiet måske det rette for dig.

Læs mere
Sidst opdateret 25-07-2022

Adgangskrav psykologi - Sådan kommer du ind på psykologistudiet

Interesserer du dig for, menneskers kognition, adfærd og relationelle forhold i sociale sammenhænge? Så er psykologistudiet måske noget for dig.

Læs mere
Sidst opdateret 25-07-2022

Adgangskrav sygeplejerske - Sådan kommer du ind på Sygeplejestudiet

Drømmer du om at læse til sygeplejerske, og gøre en forskel for andre mennesker? Så læs alt om adgangskrav på uddannelsen, for at finde ud af hvordan du starter din rejse mod drømmeuddannelsen. 

Læs mere
Sidst opdateret 18-07-2022

Bygningsingeniør adgangskrav - Sådan kommer du ind på ingeniørstudiet

Hvis du gerne vil arbejde som bygningsingeniør, så kræver det at du tager en uddannelse som enten diplom- eller civilingeniør med speciale i bygning.

Læs mere
Sidst opdateret 18-07-2022

Adgangskrav farmaci - Sådan kommer du ind på farmacistudiet

Drømmer du om en karriere med fokus på udvikling og fremstilling af lægemidler? Vil du beskæftige dig med lægemidler - ligefra udvikling, produktion, kvalitetssikring og informering og salg? Så er farmaciuddannelsen måske noget for dig! 

Læs mere
Sidst opdateret 18-07-2022

Adgangskrav Erhvervsøkonomi - sådan kommer du ind på revisoruddannelsen

Interesserer du dig for økonomi? Som færdiguddannet erhvervsøkonom kan du blive  uddannet revisor og få kompetencer til at varetage opgaver for både private og offentlige virksomheder og organisationer. Se dine muligheder her!

Læs mere
Sidst opdateret 18-07-2022

Adgangskrav maskinmester - Sådan kommer du ind på maskinmesterstudiet

Er du drevet af nysgerrighed? Ser du løsninger, hvor andre ser problemer? Er du vild med teknik? Så er maskinmesterstudiet måske noget for dig!  Med en uddannelse som maskinmester får du en bred viden om forskellig teknik. Du lærer hvordan de forskellige maskiner fungerer, og hvordan disse varetages.  Vil du vide mere om, hvordan det er at være maskinmesterstuderende? Så læs med her.

Læs mere
Sidst opdateret 18-07-2022

Adgangskrav jordemoder - Sådan kommer du ind på jordemoderstudiet

Er du interesseret i menneskekroppen? Har du lyst til at hjælpe med at bringe liv til verden? Så kan det være, at en uddannelse som jordemoder er noget for dig!  Med en uddannelse som jordemoder får du en grundlæggende viden om menneskekroppen, psykologi, pædagogik og samfundsvidenskab.  Vil du vide mere om, hvordan det er at være jordemoderstuderende? Så læs med her.

Læs mere
Sidst opdateret 25-07-2022

Adgangskrav socialrådgiver - sådan kommer du ind på socialrådgiveruddannelsen

Vil du hjælpe og vejlede andre mennesker med deres individuelle sociale problemer? Så er socialrådgiveruddannelsen muligvis et godt match til dig. Læs, hvad det kræver at blive socialrådgiver. 

Læs mere
Sidst opdateret 18-07-2022

Adgangskrav tandlæge - sådan kommer du ind på odontologiuddannelsen

Er din drøm at blive tandlæge? På studentum har vi opstillet de adgangskrav, der er for odontologiuddannelsen.  På uddannelsen i odontologi lærer du at undersøge, forebygge og behandle sygdomme i tænder, mund og kæbe. 

Læs mere
Sidst opdateret 18-07-2022

Adgangskrav farmakonom - Sådan kommer du ind på farmakonomstudiet

Vil du gerne hjælpe mennekser i gennem sygdom? Har du interresse indenfor menneskekroppen og medidcin? Så kan det være farmakonomuddannelsen er noget for dig.  

Læs mere
Sidst opdateret 18-07-2022

Adgangskrav kemi - Sådan kommer du ind på kemistudiet

Er du interesseret i kemi? Om det er medicin, tøj, energi eller noget helt andet, er kemi involveret. Hvis dette interesserer dig, så er kemistudiet måske noget for dig!  

Uddannelsen i kemi kvalificerer dig til at udvikle nye lægemidler, energikilder og materialer og til at analysere, hvordan kemiske stoffer påvirker miljø og mennesker.

Læs mere
Sidst opdateret 18-07-2022

Adgangskrav programmør - Sådan kommer du ind på uddannelsen

Interesserer du dig for teknologi, computerprogrammering og IT, og har du mod på at arbejde med softwaresytemer, databaser og teknologiudvikling? Som programmør lærer du at styre IT-systemer og udvikle software, og du kan soecialisere dig inden for bl.a. læringsteknologi eller applikationsudvikling.

Læs mere
Sidst opdateret 18-07-2022

Psykomotorisk terapeut adgangskrav - Sådan kommer du ind på uddannelsen

Pyskomotorik tager udgangspunkt i kroppen, og kombinerer viden om både sundhed, pædagogik og psykologi. På uddannelsen lærer du at planlægge, organisere, gennemføre og evaluere opgaver inden for det psykomotoriske og sundhedsfaglige felt.

Læs mere
Sidst opdateret 18-07-2022

Adgangskrav biologi - Sådan kommer du ind på biologistudiet

Er du interesseret i dyr, mikroorganismer og planter? Biologi betyder læren om livet, og som biologistuderende vil du derfor lære om biologien inden for et bredt og varieret område. Så er biologiuddannelsen måske noget for dig!

Læs mere
Sidst opdateret 11-08-2022

Adgangskrav ejendomsmægler - Sådan kommer du ind på ejendomsmæglerstudiet

Er du interesseret i at kommunikere med købere til ejendomme, og kunne du tænke dig at administrere og hjælpe folk, når de skal til at finde og købe deres drømme ejendom? Så er en uddannelse som ejendomsmægler måske noget for dig!

Læs mere
Sidst opdateret 18-07-2022

Gymnasielærer adgangskrav - Sådan kommer du ind på uddannelsen

Vil du gerne være gymnasielærer og bruge din viden til at undervise og danne den næste generation af gymnasieelever?  Der findes som sådan ikke en uddannelse til gymnasielærer, men det kræver at du tager en bacheloruddannelse med gymnasiesidefag og derefter en kandidatuddannelse inden for de fag du ønsker at undervise i.

Læs mere
Sidst opdateret 18-07-2022

Pilot adgangskrav - sådan kommer du ind på pilotuddannelsen

Har du altid drømt om at blive pilot? En pilot har i samarbejde med sin co pilot ansvaret for at føre et luftfartøj sikkert fra start til slut. På trafikflyveruddannelsen erhverver du det certifikat, som svarer til den flytype (fastvinget eller helikopter), du skal bruge i et job som civil erhvervspilot. Efter uddannelsen kan du blive ansat ved større eller mindre flyselskaber.

Læs mere
Sidst opdateret 18-07-2022

Arkæologi adgangskrav - sådan kommer du ind på arkæologuddannelsen

Interesserer du dig for historie og de levn vi har fra fortiden, der kan fortælle os noget om nutiden og lære os mere om fremtiden?  Arkæologi er læren om de tidligste mennesker til vikingetiden, middelalderen, renæssancen og op til i dag. Se her hvilke adgangskrav, der gør sig gældende for at blive optaget på uddannelsen. 

Læs mere