Adgangskrav arkæologi - sådan kommer du ind på arkæologuddannelsen

Interesserer du dig for historie og de levn vi har fra fortiden, der kan fortælle os noget om nutiden og lære os mere om fremtiden?  Arkæologi er læren om de tidligste mennesker til vikingetiden, middelalderen, renæssancen og op til i dag. Se her hvilke adgangskrav, der gør sig gældende for at blive optaget på uddannelsen. 

Interesserer du dig for historie og de levn vi har fra fortiden, der kan fortælle os noget om nutiden og lære os mere om fremtiden? 

Arkæologi er læren om de tidligste mennesker til vikingetiden, middelalderen, renæssancen og op til i dag.


FaktaNavn: Arkæologi

Varighed: 3 år på bachelor og 2 på kandidat

Adgangskrav:

En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)

En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Økonomi: SU

Løn efter endt uddannelse: Se her hvad du kan tjene som færdiguddannet arkæolog


Bliv optaget på arkæologuddannelsen: 

På arkæologuddannelsen skal du have en af følgende uddannelser for at kunne søge og optagelse og komme i betragtning:

  • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både  i kvote 1 og kvote 2. Du kan blive klogere på kvote 1 og 2 optagelse eller læse et eksempel på en motiveret ansøgning til kvote 2


Arkæolog adgangskrav:

Dansk A

Engelsk B

Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B

Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)


Supplering

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering. Se dine muligheder her: 

Dansk A  https://www.studentum.dk/soeg/matematik-enkeltfag

Engelsk B https://www.studentum.dk/soeg/engelsk-hf-enkeltfag

Historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B https://www.studentum.dk/soeg/historie-enkeltfag

Begyndersprog A eller fortsættersprog B https://www.studentum.dk/soeg/hf-og-vuc-sprog-og-litteraturvidenskab/a187-c66


Yderligere adgangskrav

Udover ovenstående adgangskrav har Århus Universitet et krav om, at du skal have et karaktergennemsnit på minimum 6,1 i din adgangsgivende eksamen. 

* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk)


Annoncer