Hvordan bliver man antropolog

Interesserer du dig for, hvordan mennesker skaber mening, handler og tænker i deres liv, og trives du i det faglige spændingsfelt mellem individ og samfund? Så er en uddannelse i antropologi sikkert lige noget for dig. Her får du nemlig rig mulighed for at dykke ned i, hvordan det enkelte menneskes sociale og kulturelle liv bliver påvirket af samfundets udvikling over tid, religion og så videre. Læs med her og find ud af, hvordan du bliver antropolog.

antropologi

Hvis du gerne vil dykke ned i menneskets sociale adfærd i den omkringværende verden, så er antropologistudiet ideelt. Det er en videregående uddannelse, der udbydes på alle Danmarks universiteter. Uddannelsen i antropologi er sammenlagt normeret til 5 år, delt op i henholdsvis en 3-årig bachelor-uddannelse og en 2-årig kandidatgrad. Studiet er et heltidsstudie, og du er SU-berettiget gennem hele uddannelsen.

Lyder antropologistudiet som noget for dig? Så få meget mere information her.

Som antropolog bliver du en sand menneskekender

Antropologi er studiet af menneskers sociale liv. Du dykker simpelthen ned i kulturer og samfund verden over, og du skal altså have en lyst til at forstå, hvordan og hvorfor mennesker handler og tænker som de gør - lokalt som globalt. Studiet er komplekst og giver dig ikke som sådan konkrete svar på dine spørgsmål; det bliver tværtom din opgave at være nysgerrig på det du møder og drage slutninger som du kan bruge i dit arbejde.

Og hvad består det arbejde så egentlig af? Som antropolog koncentrerer dit arbejde sig om mennesket i relation til store og vigtige spørgsmål om f.eks. klima, krig, religion, immigration, terrorisme, teknologisk udviking med mere.

Arbejdsspørgsmål kunne derfor være noget i retning af: Hvad betyder udviklingen af kunstig intelligens og robotteknologi for fremtidens arbejdspladser, hvordan forener man FN’s verdensmål med en kernefamilies liv her i Danmark, hvorfor rejser folk i Afrika fra deres familie for at søge lykken her i Europa, og hvordan får man mennesker til at spise mere klimavenligt?

Som antropolog undersøger du, hvordan mennesket sociale relationer opstår og udspiller sig i relation til den kultur vi nu engang er en del af, hvorfor du altså bliver lidt af en menneskekender som antropolog.

Sådan er antropologistudiet struktureret

På antropologistudiet lærer du at undersøge og analysere menneskers hverdagsliv med alt, hvad det indebærer på både lokal og global skala. Med det menes, at du studerer, hvordan mennesker trives på det helt nære plan i forhold til relationer etc., mens du sætter dine fund ind i en større social og kulturel sammenhæng.

Uddannelsen til antropolog er derfor bygget op omkring:

  • Etnografi: Du lærer om verdenens mange forskellige samfund og kulturer.
  • Teori: Du lærer at anlaysere og forstå kulturelle og sociale sammenhænge.
  • Metode: Du lærer at indsamle viden og data gennem feltarbejde. Du lærer at lave interviews og observationer ude i den virkelige verden.

Undervisningen består af forelæsninger, holdundervisning samt feltarbejde, øvelser og projektarbejde. På dit tredje studieår skal du - udover at skrive dit bachelorprojekt - enten vælge tilvalgsfag eller tage et praktikophold, der både kan foregå her i Danmark eller i udlandet.

Dine fremtidsmuligheder som antropolog er mange

Antropologistudiet er endvidere et rigtig godt studie for dig, der gerne vil uddanne dig til brede karrieremuligheder. Det antropologiske arbejdsmarked er nemlig både i rivende udvikling og konstant forandring. Det betyder groft sagt, at der ikke er én antropolog, der laver det samme som en anden gør.

Nogle rejser ud i verden og arbejder med specifikke problemstillinger lokalt, mens andre får job herhjemme og arbejder mere bredt - dog inden for det antropologiske mindset med konkrete arbejdsspørgsmål.

En del af de færdiguddannede antropologer bliver ansat inden for universiteterne og forskningsverden, mens størstedelen dog bliver ansat i det private erhvervsliv eller i den offentlige sektor. Kendetegnende for alle er det, at de arbejder tværfagligt med folk fra andre fag.

Alternative studier for dig, der interesser dig for mennesker

Hvis du interesserer dig for, hvordan mennesket færdes ude i verden, men ikke vil læse antropologi, så kig med her. Der er nemlig andre studier, der måske er bedre for dig, hvor mennesket stadig er i fokus: 

Senest opdateret: 21 sep 2018

Hvad kan jeg blive? 

Få et overblik over dine mange muligheder, når du skal vælge uddannelse med vores uddannelsestest.

Prøv uddannelsestesten

Få inspiration til din karriere

Kom med bag om virksomheder og organisationer fra forskellige brancher, og mød medarbejdere, der fortæller om hvad de laver i deres job, og hvordan de bruger deres uddannelse. Lad dig inspirere og bliv klogere på dit eget uddannelses- og karrierevalg! 

Din Karriereguide