Vis studentum.dk som: Mobile

Fysik A og 0-B som fjernundervisning

HF & VUC Nord
1/2 - 1 år
550 DKK Momsfri
Dansk
Ja
Heltid/deltid
HF og VUC
Fjernundervisning

Fysik A og 0-B som fjernundervisning

Læs fysik online på C eller A niveau

Finder du emner som energi, elektriske kredsløb og mekanik interessante, og vil du vide mere om fysikkens bidrag til det naturvidenskabelige verdensbillede? Så er fysik som HF enkeltfag via fjernundervisning måske noget for dig.

Ved HF & VUC NORD kan du dykke ned i fysikkens verden når og hvor det passer dig, når du tager fysik som hf enkeltfag på C- eller A-niveau via fjernundervisning, hvor A er det højeste.

Læs fysik via fjernundervisning på C- eller A-niveauFælles for begge niveauer er, at undervisningen veksler mellem selvstændigt arbejde via hjemmesiden Edaptio.dk og eksperimentalt arbejde i form af fysikforsøg ved seminarer på skolen. Her kommer du blandt andet til bruge moderne it-baseret udstyr til dataopsamling og -behandling.

Det lærer du i Fysik C som fjernundervisning:

 • At kende og anvende enkle modeller, som kvalitativt eller kvantita­tivt kan forklare forskellige fysiske fænomener
 • At perspektivere fysikkens bidrag til såvel forståelse af naturfæno­mener som teknologi- og samfundsudvikling gennem eksempler
 • At beskrive og udføre enkle kvalitative og kvantitative fysiske eks­perimenter, herunder opstille og falsificere enkle hypoteser
 • At præsentere eksperimentelle data hensigtsmæssigt og behandle dem med henblik på at afdække enkle matematiske sammen­hænge
 • At arbejde med tekster fra medierne, herunder identificere de natur­videnskabelige elementer i teksternes argumenter formidle et emne med et elementært fysikfagligt indhold til en valgt målgruppe

Det lærer du i Fysik A som fjernundervisning:

 • At kende, opstille og bruge et bredt udvalg af modeller til en kvali­tativ eller kvantitativ forklaring af fysiske fænomener samt kunne diskutere modellers gyldighedsområde
 • At analysere et fysikfagligt problem ud fra forskellige repræsenta­tioner af data og formulere en løsning af det gennem brug af en relevant model
 • At tilrettelægge, beskrive og udføre fysiske eksperimenter til undersøgelser af en åben problemstilling
 • At behandle eksperimentelle data med henblik på at diskutere matematiske sammenhænge mellem fysiske størrelser
 • At perspektivere fysikkens bidrag til såvel forståelse af naturfænomen er som teknologi- og samfundsudvikling gennem eksempler og i samspil med andre fag
 • At læse tekster fra medierne og identificere de naturvidenskabelige elementer og vurdere argumentationens naturvidenskabelige gyldighed
 • At formidle et emne med et fysikfagligt indhold til en valgt målgrup­pe

Når du tager fysik som hf enkeltfag indgår mundtlig fremstil­ling og skriftligt arbejde i forbindelse med rapportering og efterbehandling af eksperimentelt arbejde, løsning og formidling af fysikfaglige problemer og udarbejdelsen af dine projektrapporter.

Læs via fjernundervisning med eksamen i Aabybro

Du følger faget via fjernundervisning, hvor du arbejder selvstændigt og afleverer opgaver ugentligt via Edaptio.dk. Ved afslutningen af faget skal du til eksamen på skolen i Aabybro.

Niveau og ugentligt timetal

Niveau

Fysik C

Fysik A

1 år

3

5

½ år

6

10

Du skal sammenlagt have 23 timer om ugen via fjernundervisning for at modtage SU. Har du hjemmeboende børn under 7 år, skal du dog blot have 17 ugentlige timer.

Forespørgsel efter information

 

Kontaktinformation til HF & VUC Nord

HF & VUC Nord

På Sporet
9000 Aalborg

 Vis telefonnummer
www.hfvucnord.dk

Vil du vide mere?

Udfyld formularen for mere information om Fysik A og 0-B som fjernundervisning

Tilmeld dig studentum.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Der er ingen evalueringer af Fysik A og 0-B som fjernundervisning endnu. Bliv den første!
Åbent hus
juli 2020
ma
ti
on
to
fr
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Du vil måske også være interesseret i: