Vis studentum.dk som: Mobile

Matematik C enkeltfag e-learning

Vestegnen HF & VUC
Varierende
Åbent hus
12-01-2020
Åbent hus
13-01-2020
HF og VUC
Startdato
Fjernundervisning
Sommerstart 
Vinterstart 

Om uddannelsen

Matematik C - forbedre dine matematiske færdigheder

I faget matematik på C-niveau vil du lære at gennemføre simple matematiske ræsonnementer og at bruge matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Du lærer også at kommunikere om matematik.

Dit udbytte af faget

I matematik bliver du i stand til at forstå, anvende og kommunikere om matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold, og at du opnår tilstrækkelige kompetencer til at kunne gennemføre en uddannelse, hvori matematik indgår på et grundlæggende niveau. Desuden skal du kende til vigtige sider af matematikkens vekselvirkning med kultur, videnskab og teknologi.

Du lærer derfor at:

 • Håndtere simple formler og ligninger, herunder kunne oversætte fra symbolholdigt sprog til naturligt sprog og omvendt
 • Give en statistisk behandling af et talmateriale og kunne formidle konklusioner i et klart sprog
 • Håndtere simple modeller til beskrivelse af sammenhænge mellem variable og kunne diskutere rækkevidde af sådanne modeller
 • Redegøre for foreliggende geometriske modeller og løse geometriske problemer
 • Gennemføre simple matematiske ræsonnementer
 • Opsøge information og formidle viden om matematikanvendelser inden for dagligliv og samfundsliv
 • Anvende it-værktøjer til løsning af givne matematiske problemer.

Fagets indhold

 • Regningsarternes hierarki, ligningsløsning med grafiske metoder og simpel algebraisk manipulation, procent- og rentesregning, absolut og relativ ændring
 • Formeludtryk til beskrivelse af ligefrem og omvendt proportionalitet, lineære sammenhænge, eksponentielle sammenhænge og potenssammenhænge mellem variable
 • xy-plot af datamateriale og karakteristiske egenskaber ved lineære sammenhænge, eksponentielle sammenhænge og potenssammenhænge
 • Deskriptiv statistik med grafisk præsentation og bestemmelse af simple empiriske statistiske deskriptorer
 • Forholdsberegninger i ensvinklede trekanter og trigonometriske beregninger i vilkårlige trekanter.

Ansøgning og adgangskrav

For at deltage i matematik C skal du have forudsætninger svarende til 9. klasse.

Eksamen og diplom

To prøveformer (skriftlig og mundtlig)

Den skriftlige prøve: 3 timer

Den mundtlige prøve: ca. 24 minutters forberedelse, og derefter ca. 24 minutters eksamination

I begge prøver: alle hjælpemidler tilladt undtagen kommunikation med omverdenen

Få information

 

Kontaktinfo

Vestegnen HF & VUC

Gymnasievej 10
2620 Albertslund

 Vis telefonnummer
www.vestegnenhfvuc.dk

Vil du vide mere?

Udfyld formularen for mere information om Matematik C enkeltfag e-learning

Tilmeld dig studentum.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Der er ingen evalueringer af Matematik C enkeltfag e-learning endnu. Bliv den første!