Vis studentum.dk som: Mobile

Matematik B enkeltfag - e-learning

Vestegnen HF & VUC
0,5-1 år
SU-godkendt
Heltid/deltid
HF og VUC
Fjernundervisning

Matematik B enkeltfag - e-learning

Matematik B

Matematik B er et fag, der udstyrer dig med nyttige færdigheder i dagligdagen og i samfundet samt træner logisk tænkning. Desuden er faget adgangskrav til mange uddannelser, såvel natur- som samfundsfaglige, hvor matematisk sprog og matematiske modeller ofte indgår som redskab.

Mål

Gennem kurset kommer du til at opnå indsigt i, hvorledes matematik kan bidrage til at forstå, formulere og behandle problemer inden for forskellige fagområder, såvel som indsigt i matematisk ræsonnement. Herved bliver du i stand til bedre at kunne forholde dig til andres brug af matematik samt opnå tilstrækkelige matematiske kompetencer til at kunne gennemføre en videregående uddannelse, hvori matematik indgår. Endvidere kommer du til at opnå kendskab til vigtige sider af matematikkens vekselvirkning med kultur, videnskab og teknologi.

Moduloversigt

Kursets indhold er opdelt i otte moduler, som hver afsluttes med udarbejdelse af skriftlige opgavesæt eller mundtlige opgaver. De fleste af sættene består af en samling regne/problemløsningsopgaver, men enkelte består i udarbejdelse af en rapport om et projekt- eller emneforløb.

  1. Bogstavregning og CAS
  2. Trigonometri
  3. Funktioner, lineære og potens funktioner samt polynomier
  4. Eksponentielle- og logaritmefunktioner
  5. Differentialregning
  6. Integralregning
  7. Statistik
  8. Eksamen

Forudsætninger

Forudsætninger

Matematik B bygger videre på matematik C, men der lægges mere vægt på matematisk tankegang, herunder bevisteknik. Du behøver ikke have bevis på at du har bestået matematik C eksamen, men det forudsættes at du har gennemgået matematik C fagstoffet og har et niveau der minimum svarer til en karakter på 4 til 7.

Eksamen og diplom

Eksamen

Matematik B afsluttes med en skriftlig og en mundtlig eksamen.

Til skriftlig eksamen har man fire timer til at løse et opgavesæt der består af to dele. Den første del skal besvares uden hjælpemidler og afleveres efter den første time. Efter yderligere tre timer, hvor alle hjælpemidler må benyttes, afleveres anden del.

Til mundtlig eksamen har man 30 minutters forberedelsestid efterfulgt af 30 minutters redegørelse for et teoretisk emne. Spørgsmålene til mundtlig eksamen vil blive offentliggjort i god tid inden prøven.

Forespørgsel efter information

 

Kontaktinformation til Vestegnen HF & VUC

Vestegnen HF & VUC

Gymnasievej 10
2620 Albertslund

 Vis telefonnummer
www.vestegnenhfvuc.dk


Vil du vide mere?

Udfyld formularen for mere information om Matematik B enkeltfag - e-learning

Tilmeld dig studentum.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Der er ingen evalueringer af Matematik B enkeltfag - e-learning endnu. Bliv den første!