Vis studentum.dk som: Mobile

COVID-19 - Er dit studievalg blevet påvirket? Svar på 3 lynhurtige spørgsmål

Arabisk A enkeltfag - e-learning

Vestegnen HF & VUC
SU-godkendt
Heltid/deltid
HF og VUC
Fjernundervisning

Om uddannelsen

Arabisk A enkeltfag - E-learning

Arabisk A enkeltfag - e-learning

Selvom du kan arabisk på et godt niveau, vil du på arabisk A blive udfordret både mundligt og skriftligt. Du vil lære mere grammatik, flere relevante gloser og få en større forståelse for at oversætte fra dansk til arabisk og omvendt.

Husk der er en lang række jobmuligheder for dem med kompetencer i sproget og arabisk kultur – fx inden for handel, tolkearbejde, integration og sikkerhed.

Fagbeskrivelse:

Undervisningen giver dig endnu mere viden og indsigt i Moderne Standard Arabisk, dialekter, samfundsforhold og kultur.

Kernestof:

 • Udtale, intonation og oplæsning.
 • Lytte- og talefærdighed, herunder evnen til at indgå i dialog og til selvstændig fremlæggelse og præsentation af tekster eller emner på arabisk.
 • Lyd- og billedmedier som støtte for lytte- og læseforståelse samt tale- og skrivefærdighed.
 • Skønlitterære og ikke-skønlitterære tekster af forskelligt omfang, som belyser den arabiske verdens kulturelle og samfundsmæssige udvikling med vægt på det 20. og 21. århundrede.
 • Fagets centrale hjælpemidler, herunder it.
 • Arabisk historie, kultur og samfundsforhold.

Mål:

 • at forstå hovedindholdet, når der tales standardarabisk om kendte og almene emner formidlet gennem forskellige medier.
 • at deltage i samtale og diskussion på et klart og nogenlunde flydende standardarabisk om kendte og almene emner samt forstå og bruge almindelige vendinger på en af de vigtige dialekter.
 • at læse og forstå enkle, moderne tekster, skønlitterære såvel som ikke-skønlitterære.
 • mundtligt at præsentere og redegøre for en kendt problemstilling på et klart og nogenlunde flydende arabisk.
 • at udtrykke dig skriftligt på et enkelt og sammenhængende arabisk om en given problemstilling samt kunne oversætte en enkel tekst fra dansk til arabisk.
 • at analysere og fortolke tekster af forskellige genrer samt sætte den enkelte tekst ind i kulturelle, historiske og samfundsmæssige sammenhænge.
 • at bruge det, du har lært om arabisk kultur, historie og samfundsforhold i samtale på arabisk og i arbejdet med de studerede emner, samt at perspektivere til andre kultur- og samfundsforhold.
 • at praktisere viden om, hvordan man lærer fremmedsprog i det daglige arbejde med arabisk.
 • at bruge et- og tosprogede ordbøger og en arabisk grammatik samt være fortrolig med brug af it på arabisk.
 • at undervisningen giver dig viden og indsigt i arabisk sprog, samfundsforhold og kultur. Du lærer om den arabiske kulturs rolle i den globaliserede verden og lærer at sammenligne den vestlige kultur med arabisk kultur.


Har du nogle spørgsmål om Arabisk A eller e-learning kan du kontakte os direkte via kontaktfomularen

Eksamen og diplom

Eksamen består af en skriftlig og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer 5 timer og tager udgangspunkt i et nutidigt arabisksproget tekstmateriale, evt. suppleret med billedmateriale.

Den mundtlige prøve består af tre dele:

 • Præsentation på arabisk af et ukendt arabisksproget tekstmateriale inden for et af de emner, der er gennemgået i undervisningen. Efter præsentationen følger en uddybende samtale. Der er mindst 24 timers forberedelse til denne del af prøven. Alle hjælpemidler er tilladt.
 • Samtale på arabisk med udgangspunkt i et ukendt materiale om almene emner.
 • Tekstforståelse med udgangspunkt i en ukendt prosatekst på ca. 1 side. Teksten refereres i hovedtræk på dansk.

Forberedelsestiden til punkt 2 og 3 er samlet på 30 minutter. Alle hjælpemidler er tilladt med undtagelse af kommunikation med omverdenen.

Få information

 

Kontaktinfo

Vestegnen HF & VUC

Gymnasievej 10
2620 Albertslund

 Vis telefonnummer
www.vestegnenhfvuc.dk


Vil du vide mere?

Udfyld formularen for mere information om Arabisk A enkeltfag - e-learning

Tilmeld dig studentum.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Der er ingen evalueringer af Arabisk A enkeltfag - e-learning endnu. Bliv den første!
Åbent hus
juni 2020
ma
ti
on
to
fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Du vil måske også være interesseret i: