Randers HF & VUC

Arbejder du for denne skole?

Er der ikke opdateret materiale på jeres profil? Udfyld formularen her, og kom i kontakt med os.

Om os

Om Randers HF & VUC

Randers HF & VUC er en skole, hvor du kan tag fag såsom: To-årigt HF (højere forberedelseseksamen), HF-enkeltfag, og Almen voksenuddannelse (AVU). 

Skolen har et alsidigt fagligt og kulturelt miljø. Åbne studiemiljøer, velindrettede lokaler, bibliotek og studiecenter giver plads til, at kursisterne kan udfolde sig og få et godt udgangspunkt for videreuddannelse. Kursister og personale bidrager i fællesskab til en venlig og imødekommende stemning. Skolen er præget af faglighed, gensidig respekt og åbenhed.

Det er Randers HF & VUC's værdigrundlag, at skolen er et godt sted at lære og et godt sted at være. Derfor lægger Randers HF & VUC særlig vægt på: 

  • Faglighed
  • Gensidig respekt
  • Åbenhed

Faglighed

Skolen er præget af professionalisme på alle niveauer. Undervisningen varetages af veluddannede lærere, som målretter niveau og metode i forhold til de forskellige kursister, der går på skolen. Undervejs tilegner kursisterne sig viden og evne til at samarbejde, strukturere, indlære nyt fagligt stof, argumentere og formidle.

Samtidig lægger skolen vægt på udvikling af selvstændighed og af den selvrespekt, det giver at dygtiggøre sig. Undervisningen forbedrer i det hele taget kursisternes forudsætninger for aktiv deltagelse i et demokratisk samfund. Skolen lægger vægt på, at kursisterne afslutter med eksamen. Det styrker kompetencen og giver adgang til videreuddannelse.  

Gensidig respekt

På skolen færdes mange mennesker i forskellige aldre, med forskellig baggrund og med forskellige uddannelsesformål. Der er plads til forskellighed med respekt for hinanden. Skolen lægger vægt på, at kursisterne og lærerne er både engagerede og aktivt deltagende i undervisningen. Alle møder velforberedt og til tiden.  

Åbenhed

Skolens miljø er kendetegnet ved, at alle lytter til hinanden i en positiv og fordomsfri ånd. Alle skal kunne have tillid til at blive hørt og taget alvorligt. Der er åbenhed overfor udvikling af idéer. Dette er med til at at gøre Randers HF & VUC til en levende og engageret skole.

Studiemiljø

Som supplement til undervisningen arrangeres i løbet af året særlige aktiviteter for kursisterne.

Med jævne mellemrum arrangeres fællestimer med forskelligt indhold, f.eks. i form af foredrag eller musiske indslag. I et forsøg på at imødekomme kursisternes særlige interesser tilbyder skolens lærere deltagelse i frivillige klubber.

Studieturen, klassens dag og øvrige ekskursioner har til formål at styrke kursisternes sociale og faglige fællesskaber og udvide deres verdensbillede.
Fredagscafeer og fester arrangeres af og for kursisterne og har ud over et socialt fokus også til formål at øge kursisternes tilhørsforhold til skolen.

Disse aktiviteter vægter vi højt for at styrke vores kursisters faglige og sociale fællesskaber samt almene dannelse.

Vis alle uddannelser fra Randers HF & VUC

Kategorier

HF fagpakker


Kontakt

Randers HF & VUC

Nålemagervej 110
8920

 Vis telefonnummer

Sponsoreret