Vis studentum.dk som: Mobile

Unge og voksnes læreprocesser - Pædagogisk diplomuddannelse

Københavns Professionshøjskole
Videregående uddannelse
København

Om uddannelsen

Bliv uddannet i unge og voksnes læreprocesser hos UCC

Har du et ønske om, at arbejde med og udvikle uddannelser? Vil du være med til at  skabe udviklings- og læringsmiljøer for unge og voksne? Så er en diplomuddannelse i unge og voksnes læreprocesser noget for dig!

Har du allerede en mellemlang eller kortere videregående uddannelse og et par års relevant erhvervserfaring, så kan du tage en pædagogisk diplomuddannelse i unge og voksnes læreprocesser.

Professionshøjskolen UCC tilbyder dig en diplomuddannelse, hvor du i forhold til unge og voksnes lære- og udviklingsprocesser lærer, at:

 • planlægge
 • gennemføre
 • udvikle
 • evaluere

Oversigt over moduler på uddannelsen i unge og voksnes læreprocesser

Den pædagogiske diplomuddannelse består af 7 moduler:

 • Didaktik og læreprocesser
 • Ungdomsliv, socialisering og identitet
 • Voksne og livslang læring
 • Særlige målgrupper og tværgående samarbejde
 • Kompetenceudvikling på arbejdspladsen
 • Uddannelser i samfundsmæssigt perspektiv

Som studerende på den pædagogiske diplomuddannelse bliver du i stand til at analysere og være med til at udvikle almene og erhvervsrettede uddannelser i praksis og i forhold til udfordringer i det senmoderne samfund.

Både praktisk og teoretisk viden på diplomuddannelsen

Med en pædagogisk diplomuddannelse i unge og voksnes læreprocesser beskæftiger du dig både med praktisk og teoretisk viden, så du har det bedste udgangspunkt for at reflektere over unge og voksnes læringsprocesser både i uddannelsesmæssige og erhvervsorienterede situationer.

På diplomuddannelsen lærer du:

 • om ungdoms- og voksenuddannelserne samt det ungdoms- og voksenpædagogiske arbejdsfelts centrale teoridannelser til identifikation, beskrivelse og analyse af uddannelsesmæssige og pædagogiske problemstillinger
 • at reflektere over forholdet mellem teori og praksis
 • at reflektere over uddannelsesmæssige og pædagogiske tiltags samfundsmæssige funktion samt betydning for den konkrete praksis

Kontakt Professionshøjskolen UCC allerede i dag og hør mere om vores diplomuddannelse i unge og voksnes læreprocesser!

Ansøgning og adgangskrav

Adgangskrav


Adgangen til uddannelsen er betinget af, at du har en gennemført uddannelse på niveau med en mellemlang
videregående uddannelse som lærer, pædagog, tilsvarende (professions) -bacheloruddannelse eller anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort videregående uddannelse eller en videregående voksenuddannelse gennemført som et reguleret forløb. Desuden skal den studerende, der optages på uddannelsen, have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemførelse af én af disse uddannelser.

Ansøgere med andre forudsætninger kan på baggrund af udbyderinstitutionens rådgivning og vejledning samt konkret vurdering af uddannelse og joberfaring (real kompetencevurdering) skønnes at have de uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed, herunder ansøgere, der har gennemført en relevant videregående voksenuddannelse som fleksibelt forløb.

Nogle af de faglige moduler kan forudsætte bestemte faglige forudsætninger. Det er den enkelte udbyder af de pågældende moduler, der vejleder den studerende med henblik på den studerendes vurdering af sine forudsætninger for at gennemføre det pågældende modul.

Om de pædagogiske diplomuddannelser

De pædagogiske diplomuddannelser er normeret til 60 ECTS-point (European Credit Transfer System), der svarer til en studerendes fuldtidsarbejde i et år. En diplomuddannelse skal være afsluttet senest seks år efter optagelsen på studiet. De pædagogiske diplomuddannelser er fleksible tilrettelagte uddannelser, der er opdelt i fagligt afgrænsede moduler.

For at opnå en pædagogisk diplomuddannelse skal den studerende bestå seks moduler, herunder de obligatoriske moduler "pædagogisk viden og forskning" samt "undersøgelse af pædagogisk praksis". Uddannelsen afsluttes med modulet "Afgangsprojektet", hvor den studerende skal dokumentere at have opnået niveauet for uddannelsen.

Uddannelsen tilbydes som deltidsundervisning eller som heltidsundervisning efter lov om åben uddannelse.

Kontaktinfo

Københavns Professionshøjskole

Titangade 11
2200 København N

 Vis telefonnummer
ucc.dk

Evalueringer
Hvad siger tidligere deltagere om denne uddannelse?
Der er ingen evalueringer af Unge og voksnes læreprocesser - Pædagogisk diplomuddannelse endnu. Bliv den første!

Hvad siger tidligere deltagere om udbyderen?
(4,6)
Baseret på 3 evalueringer
Se alle evalueringer