3,5 år
SU-godkendt
Heltid
Professionsbachelor
Startdato
Holbæk
September og Februar 
Nykøbing Falster
September og Februar 
Næstved
September og Februar 

Om uddannelsen

sygeplejerske

Sygeplejerskeuddannelsen 

Som sygeplejerske opbygger du en omfattende viden om sundhed og sygdom. Du skal tage initiativ, koordinere og tage ansvar for sygepleje i samarbejde med andre fagprofessionelle.

Du har en central rolle i forhold til, at sundheds- og sygdomsforløb opleves sammenhængende for patient, borgere og pårørende - også i sundhedsvæsenets og velfærdssamfundets fremtidige udfordringer.

Læs mere

Om uddannelsen

Sygeplejerskeuddannelsen er et fuldtidsstudie, der varer 3½ år og består af 7 semestre.

På uddannelsens 7 semestre opnår du viden, færdigheder og kompetencer til at arbejde som sygeplejerske.

Under uddannelsen får du undervisning i sygeplejefaget og en række forskellige fag som eksempelvis psykologi, anatomi, farmakologi, sygdomslære, etik og jura.

Undervisningen er både praktisk og teoretisk orienteret. Den praktiske undervisning, klinikken, foregår blandt andet i øvelseslokaler, i de kliniske hospitalsafdelinger og kommunale hjemmeplejer, der er tilknyttet Professionshøjskolen Absalon.

De teoretiske undervisningsformer varierer mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejder tilrettelagt som dialog-, diskussions- og casebaseret undervisning.

Som studerende har du stor mulighed for at præge din uddannelse. Blandt andet  kan du vælge at tage et studieophold  i udlandet, ligesom du også kan tage en del af din praktik i udlandet

Uddannelsen afsluttes med, at du udarbejder et bachelorprojekt. 

Uddannelsen som E-learning

Med sygeplejerskeuddannelsen som e-læring får du samme uddannelse som ved den ordinære sygeplejerskeuddannelse - forskellen ligger alene i e-læringsformen.

Ansøgning og adgangskrav

Sygeplejerskeuddannelsen hos Professionshøjskolen Absalon optager hvert år studerende til studiestart 1. februar og 1. september. Falder den 1. i en weekend, er der studiestart den først kommende mandag.

Læs om krav til kvote 1 og 2 her

Eksamen

Semesterprøven på 7. semester udgøres af to prøver. Bedømmelsen ved begge prøver er individuel og sker efter 7-trinsskalaen med beståelseskarakteren 02.

Den ene prøve er tilrettelagt som en intern, skriftlig og individuel prøve. Prøven er teoretisk og afspejler den del af semesteret, der vedrører de valgfrie elementer svarende til 10 ECTS.

Den anden prøve er tilrettelagt som en ekstern teoretisk prøve. Prøven afspejler den del af semestret der vedrører bachelorprojektet svarende til 20 ECTS. Prøven er tilrettelagt som en kombineret skriftlig og mundtlig prøve.

Der gives en samlet bedømmelse af den skriftlige og mundtlige præstation.

Bachelorprojektet kan udarbejdes alene eller i grupper (max. fire studerende), mono-eller tværprofessionelt.

Opfyldelse af mødepligten i praktikken er en forudsætning for, at den studerende kan gå til prøverne.

SU

Du kan opnå SU til alle Professionshøjskolen Absalons ordinære uddannelser, hvis du opfylder kravene.

Hvis du er fyldt 18 år og er under uddannelse, kan du søge økonomisk støtte fra staten. Det kan både være som SU-stipendium og som SU-lån. 

Stipendiet er et tilskud og skal normalt ikke betales tilbage. Lånene skal betales tilbage, når du er færdig med uddannelsen. 

Kontaktinfo

Professionshøjskolen Absalon

Bispegade 5
4800 Nykøbing Falster


Videreuddannelse

Efter du har bestået din bacheloreksamen giver Sundhedsstyrelsen dig din autorisation, som giver dig ret til at arbejde som sygeplejerske.

Du står herefter med et væld af muligheder for job især inden for sundhedssektoren   både nationalt og internationalt- i det offentlige og private område

Du har også mulighed for at specialisere dig eller læse videre på kandidat eller masterniveau. Det er op til dig, hvor du vil bruge din uddannelse.

Læs mere

Evalueringer
Der er ingen evalueringer af Sygeplejerske endnu. Bliv den første!
Åbent hus
marts 2023
ma
ti
on
to
fr
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Det siger andre om skolen
Selver Avcil

”Man kan næppe opleve en praktikperiode med mere variation”

Læs mere