Vis studentum.dk som: Mobile

HF Fagpakke - Sygeplejerskepakken

KVUC
1 år
2.200 kr.
SU-godkendt
Heltid/deltid
HF og VUC
København

Video

Louise er bare ét fag fra at afslutte en fuld HF som Flex-studerende ved KVUC. Her fik hun selvtilliden tilbage efter i årevis at have kæmpet med angst og depression. Nu drømmer hun om at læse videre.

   

Om uddannelsen

Bliv klar til optagelse på sygeplejerskeuddannelsen med KVUC's Sygeplejerskepakke

Vil du gerne være sygeplejeske, men mangler du de obligatoriske HF fag for at blive optaget på sygeplejerskeuddannelsen? Og vil du studere sammen med andre, der også drømmer om at blive sygeplejerske? Så er KVUC's Sygeplejerskepakke måske det rigtige for dig. 

Sygeplejeskepakken

Sygeplejerskepakken består af fire HF-fag:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Biologi B
  • Psykologi C

Består du eksamen i alle fire fag med karakteren 02, vil du være kvalificeret til at søge optagelse på sygeplejerskeuddannelsen igennem kvote 2.

Hvor meget undervisning er der på Sygeplejerskepakken?

Sygeplejerskepakkens forløb starter i august eller januar, og varer i det der svarer til et helt skoleår. Dit ugeskema vil være på ca. 28-30 timer. Hertil skal du påregne tid til forberedelse og skriftlige opgaver, der cirka er 10-15 timer om ugen.

Hvad lærer jeg på Dansk på A?

I Dansk A er der fokus på tre overordnede emner: Litteratur, sprog og medier. På faget kommer du til at dykke ned i de tre emner og analysere, fortolke og diskutere. Du lærer undervejs at bruge danskfaglige begreber og forholde dig kritisk og analytisk til emnerne. 

På Dansk A kommer du også til at læse meget. Du kommer til at læse mange forskellige slags tekster ( fx noveller, uddrag af romaner, digte) og fagtekster, som forklarer danskfaglige begreber og metoder. Du skal derudover læse 6 værker, som bl.a. er bøger, teaterstykker eller dokumentarfilm.  

Dansk A afsluttes med en mundtlig eksamen, der varer 30 min, med én times forberedelsestid. Derudover er der en skriftlig eksamen, der varer 5 timer. 

Få information

Hvad lærer jeg på Engelsk på B?

I Engelsk B kommer du til at øve dig i at skrive på engelsk og tale engelsk. Du får udvidet dit ordforråd på engelsk, så du kan udtrykke dig nuanceret og præcist i faglige præsentationer og diskussioner, både mundtligt og skriftligt.

Du kommer undervejs til at arbejde med tekster og film om kultur, samfund og historie. Det kan fx være emner som ”Sortes rettigheder i USA ”, ”New York – storbylitteratur” eller ”Fodboldkultur i Storbritannien”. Undervisningen tager primært udgangspunkt i tekster fra Storbritannien og USA, men også fra andre engelsktalende lande. Det kan fx være lande som Indien, Australien eller Irland. Engelsk er derfor både et fag, hvor du lærer om tekstanalyse, det engelske sprog som kommunikationsmiddel og de engelsksprogede områder i verden.

Engelsk B afsluttes med en mundtlig eksamen, der varer 30 min., med én times forberedelsestid. Derudover er der en skriftlig eksamen, der varer 5 timer.

Hvad lærer jeg på Biologi på B?

På Biologi B bygger vi videre på din viden om menneskets fysiologi, arvelighedslære og om samspillet mellem det levende og dets omgivelser. Derudover beskæftiger Biologi B sig også med nye emner inden for biologifaget, fx mikrobiologi og evolutionsbiologi.

Biologi er et naturvidenskabeligt fag. Her er undersøgelser og eksperimenter udgangspunktet for at få et indblik i biologiske systemers opbygning. Derfor vil eksperimentelt arbejde være en stor del af undervisningen. Det gælder i såvel laboratoriet som naturen.

Undervisningen i Biologi B tager udgangspunkt i læsning af faglige tekster og mundtlig formidling. Som hovedregel vil undervisningen være opbygget tematisk. Der bliver lagt vægt på varierende undervisningsformer og på din aktive rolle. Det sker gennem dialog, undersøgelse, dokumentation og formidling. På den måde vil du styrke din mundtlige og skriftlige evne til at formidle biologisk teori. Arbejdsformerne i undervisningen vil veksle mellem klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde, skriftligt arbejde og evt. projektarbejde.  

Du afslutter Biologi B med en mundtlig eksamen. Den varer 30 min. Før eksamen har du én times forberedelsestid.

Få information

Hvad lærer jeg på Psykologi C?

Mange bliver overraskede over, hvor teoretisk funderet psykologi på C-niveau egentlig er. Du skal være klar til at dykke ned i et stort og sammensat teoretisk univers.

Psykologi er et meget bredt fag. Det byder på både naturvidenskabelig psykologi, humanistisk psykologi og samfundsvidenskabelig psykologi. Det vil sige, at faget har vidt forskellige perspektiver. Det vil overraske dig og dit syn på mange fænomener, du kender fra dit liv. 

Faget er defineret omkring nogle faglige mål og et på forhånd fastlagt kernestof. Men der er dog ret frie rammer til at sammensætte spændende forløb i tråd med holdets interesser. Du lærer at analysere og reflektere over psykologiske forhold. Du vil også blive dygtig til at forholde dig kritisk til teorierne, deres tilblivelse og måde at forklare tingene på. 

Du afslutter Psykologi C med en mundtlig eksamen. Den varer 24 min. Før eksamen har du 48 min. forberedelsestid. 

Ansøgning og adgangskrav

For at blive optaget på Sygeplejerskepakken skal du opfylde følgende krav:

  • Du skal have bestået folkeskolens 10. klasse med middelkarakterer, eller
  • bestået dansk og engelsk på D-niveau (fx på AVU) med middelkarakterer, eller
  • bestået folkeskolens 9. klasse med et godt resultat og have yderligere uddannelse. 
  • Du skal desuden have haft min. 9 måneders erhvervsarbejde (mindst 30 timer om ugen).

Du kan tidligst blive optaget på Sygeplejerskepakken et år efter, du har afsluttet 9. eller 10. klasse. 

Få information

Pris

Når du vælger sygeplejerskepakken betaler du et samlet deltagergebyr på 2.200 kr.

Når du har gennemført fagene med eksamen, får du beløbet tilbage.

Kontaktinfo

KVUC

Vognmagergade 8
1120 København K København K

 Vis telefonnummer
www.kvuc.dk Uddannelsens hjemmeside


Evalueringer
Hvad siger tidligere deltagere om denne uddannelse?
Der er ingen evalueringer af HF Fagpakke - Sygeplejerskepakken endnu. Bliv den første!

Hvad siger tidligere deltagere om udbyderen?
(4,6)
Baseret på 3 evalueringer
Se alle evalueringer
Det siger andre om skolen
Det er aldrig for sent. Nogensin...

Når folk spørger, hvordan Jane Jacobsen som 50-årig mor til tvillinger orker at læse videre, er hendes svar: Orker jeg at lade være? I 1970’erne sad hun på bagerste række i folkeskolen. På KVUC gik det op for hende, at hun elsker at studere. Nu læser hun til sygeplejerske.

Læs mere

Du vil måske også være interesseret i: