Vis studentum.dk som: Mobile

HF Fagpakke - Pædagogpakken

KVUC
1 år
2.200 kr.
SU-godkendt
Heltid/deltid
HF og VUC
København

Video

Louise er bare ét fag fra at afslutte en fuld HF som Flex-studerende ved KVUC. Her fik hun selvtilliden tilbage efter i årevis at have kæmpet med angst og depression. Nu drømmer hun om at læse videre.

   

Om uddannelsen

Bliv klar til pædagogseminariet med den 1-årige Pædagogpakke på KVUC

Drømmer du om at blive pædagog, men mangler du de obligatoriske HF fag for at blive optaget på pædagogseminaret? Og vil du studere sammen med andre, der deler din drøm? Så er Pædagogpakken på KVUC måske det rigtige for dig.

Pædagog

Pædagogpakken består af fire HF-fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag C
 • Kulturforståelse C eller Psykologi C

Består du eksamen i alle fire fag med karakteren 02, vil du være kvalificeret til at søge optagelse på socialrådgiveruddannelsen igennem kvote 2.

Hvor meget undervisning er der på Pædagogpakken?

Pædagogpakkens forløb starter i august eller januar, og varer i det der svarer til et helt skoleår. Dit ugeskema vil være på 24 timer. Hertil skal du påregne tid til forberedelse og skriftlige opgaver, der cirka er 15-20 timer om ugen.

Hvad lærer jeg på Dansk A?

I Dansk A er der fokus på tre overordnede emner: Litteratur, sprog og medier. På faget kommer du til at dykke ned i de tre emner og analysere, fortolke og diskutere. Du lærer undervejs at bruge danskfaglige begreber og forholde dig kritisk og analytisk til emnerne. 

På Dansk A kommer du også til at læse meget. Du kommer til at læse mange forskellige slags tekster ( fx noveller, uddrag af romaner, digte) og fagtekster, som forklarer danskfaglige begreber og metoder. Du skal derudover læse 6 værker, som bl.a. er bøger, teaterstykker eller dokumentarfilm.  

Dansk A afsluttes med en mundtlig eksamen, der varer 30 min, med én times forberedelsestid. Derudover er der en skriftlig eksamen, der varer 5 timer. 

Få information

Hvad lærer jeg på Engelsk B?

I Engelsk B kommer du til at øve dig i at skrive på engelsk og tale engelsk. Det er ikke vigtigt at have en særlig accent, men du skal være indstillet på at tale og skrive engelsk hver gang. Du får udvidet dit ordforråd på engelsk, så du kan udtrykke dig nuanceret og præcist i faglige præsentationer og diskussioner, både mundtligt og skriftligt.

Du kommer undervejs til at arbejde med tekster og film om kultur, samfund og historie. Det kan fx være emner som ”Sortes rettigheder i USA ”, ”New York – storbylitteratur” eller ”Fodboldkultur i Storbritannien”. Undervisningen tager primært udgangspunkt i tekster fra Storbritannien og USA, men også fra andre engelsktalende lande. Det kan fx være lande som Indien, Australien eller Irland. Engelsk er derfor både et fag, hvor du lærer om tekstanalyse, det engelske sprog som kommunikationsmiddel og de engelsksprogede områder i verden.

Engelsk B afsluttes med en mundtlig eksamen, der varer 30 min., med én times forberedelsestid. Derudover er der en skriftlig eksamen, der varer 5 timer.

Hvad lærer jeg på Samfundsfag C?

I Samfundsfag C lærer du primært om danske samfundsforhold. Udgangspunktet er aktuelle danske sociale, økonomiske og politiske forhold, men der lægges også vægt på, hvordan forholdene i Danmark er påvirket af de globale processer, f.eks. Danmarks deltagelse i EU-samarbejdet. 

På faget lærer du at anvende begreber, teorier og metoder indenfor de tre fagområder:

 • Sociologi
 • Økonomi
 • Politologi

Derudover lærer du at opsøge viden om og analysere samfundsmæssige problemstillinger. Et overordnet formål med samfundsfag er, at du gennem øget indsigt og engagement i de sociale, økonomiske og politiske processer kan kvalificere dine egne standpunkter og meninger om det samfund, du er en del af. 

Samfundsfag C er overvejende et mundtligt fag. Du skal læse artikler og fagtekster, og du skal lave mindre skriftlige arbejder i klassen samt lave opgaver og præsentationer i grupper. Derudover skal du lave et mindre projektarbejde, hvor du arbejder med en faglig problemstilling ved at bruge begreber og samfundsfaglig metode. 

Samfundsfag C afsluttes med en mundtlig eksamen, der varer 20 min. Før eksamen har du 48 min. forberedelsestid.

Få information

Hvad lærer jeg på Psykologi C?

Mange bliver overraskede over, hvor teoretisk funderet psykologi på C-niveau egentlig er. Du skal være klar til at dykke ned i et stort og sammensat teoretisk univers. 

Psykologi er et meget bredt fag. Det byder på både naturvidenskabelig psykologi, humanistisk psykologi og samfundsvidenskabelig psykologi. Det vil sige, at faget har vidt forskellige perspektiver. Det vil overraske dig og dit syn på mange fænomener, du kender fra dit liv. 

Faget er defineret omkring nogle faglige mål og et på forhånd fastlagt kernestof. Men der er dog ret frie rammer til at sammensætte spændende forløb i tråd med holdets interesser. Du lærer at analysere og reflektere over psykologiske forhold. Du vil også blive dygtig til at forholde dig kritisk til teorierne, deres tilblivelse og måde at forklare tingene på. 

Du afslutter Psykologi C med en mundtlig eksamen. Den varer 24 min. Før eksamen har du 48 min. forberedelsestid. 

Hvad lærer jeg på Kulturforståelse C?

Hvorfor går rockere med lædervest? Hvordan bliver man ’dansker’? Og hvordan håndterer man en multikulturel arbejdsplads? Det er den slags spørgsmål, du kommer til at arbejde med i kulturforståelse.

Formålet med faget er, at du skal blive bedre til at kommunikere både inden for og på tværs af kulturer. Faget er vigtigt, fordi det giver dig mulighed for at begå dig i en verden præget af mange forskellige kulturer. 

I kulturforståelse på C-niveau lærer du forskellige teorier om kultur. Du vil bl.a. få viden om det nationale overfor det globale, kulturmøder, og hvordan man kan sammenligne på tværs af kulturer. Du lærer at beskrive kulturelle udtryksformer og at se både egne og andres værdier som resultat af en kulturel proces. 

Undervisningsformen veksler mellem klasseundervisning, feltstudier og emne- og projektarbejde. 

Kulturforståelse C afsluttes med en mundtlig eksamen, der varer 24 min. Før eksamen har du 48 min. forberedelsestid.

Ansøgning og adgangskrav

Du søger optagelse på Pædagogpakken via et ansøgningsskema på KVUC's hjemmeside.

For at blive optaget på Pædagogpakken skal du opfylde følgende krav:

 • Du skal have bestået folkeskolens 10. klasse med middelkarakterer, eller 
 • bestået dansk og engelsk på D-niveau (fx på AVU) med middelkarakterer, eller 
 • bestået folkeskolens 9. klasse med et godt resultat og have yderligere uddannelse. 
 • Du skal desuden være fyldt 20 år, når du starter.

Du kan tidligst blive optaget på Pædagogpakken et år efter, du har afsluttet 9. eller 10. klasse.

Få information

Pris

Når du vælger Pædagogpakken betaler du et samlet deltagergebyr. 

Pædagogpakken med psykologi koster 2.200 kr., og Pædagogpakken med kulturforståelse koster 3.050 kr.

Når du har gennemført fagene med eksamen, får du beløbet tilbage.

Få information

 

Kontaktinfo

KVUC

Vognmagergade 8
1120 København K København K

 Vis telefonnummer
www.kvuc.dk


Vil du vide mere?

Udfyld formularen for mere information om HF Fagpakke - Pædagogpakken

Tilmeld dig studentum.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Hvad siger tidligere deltagere om denne uddannelse?
Der er ingen evalueringer af HF Fagpakke - Pædagogpakken endnu. Bliv den første!

Hvad siger tidligere deltagere om udbyderen?
(4,6)
Baseret på 3 evalueringer
Se alle evalueringer
Det siger andre om skolen
Hun forstår dem, der taler neder...

Som barn af en ghetto er det ikke solstrålehistorierne, der trænger sig på. Derfor ved Michelle Hansen, hvordan det er ”at være et nederlag”. Men mest af alt ved hun, at det ikke behøver at være sådan – derfor vil hun gerne hjælpe andre i et job som socialrådgiver. Hun er netop blevet optaget på socialrådgiveruddannelsen.

Læs mere