Transportbetjent

Kriminalforsorgen
2 år
Elevløn
Heltid
Videregående uddannelse
Startdato
Birkerød
august 2023 
oktober 2023 
januar 2024 
april 2024 

Om uddannelsen

Transport

Bliv transportbetjent

Som transportbetjent er du bindeleddet mellem fængsel og omverden. Du står for transport, sikkerhed og bevogtning af varetægtsarrestanter til retten, lægen, hospitalet og lignende.

Det er din og dine kollegers opgave at orientere jer om, hvilke opgaver der er planlagt for dagen. I orienterer jer om, hvilken type indsat/arrestant I skal køre med, så I kan tage eventuelle forholdsregler. Transportbetjenten er ofte den første, den indsatte/arrestanten har mulighed for at snakke med før, under og efter en eventuel domsafsigelse. Nogle har stort behov for at snakke under transporten, mens andre ikke har.

Transportbetjentens sikkerhedsopgaver går blandt andet ud på, at du skal sikre, at de restriktioner, den indsatte/arrestanten kan være underlagt, overholdes. Det kan omfatte besøgs- og brevkontrol, som betyder, at den indsatte ikke må have verbal eller fysisk kontakt med bekendte og pårørende. Du sørger også for, at den indsatte er tilstede under hele retsmødet, og at der er ro og orden.

Når transport- og/eller bevogtningsopgaven er afsluttet, er der ofte papirarbejde, du skal ordne. Det kan være at udfylde en håndjernsrapport eller en anden type rapport alt efter, hvordan dagen har udviklet sig.

Uddannelsen til transportbetjent tager i alt to år. Den veksler mellem tre måneders skole i Birkerød og et år og ni måneder i praktik i en af vores transportenheder. Enhederne ligger i Kolding, Hobro og København.

Praktik

Uddannelsen indeholder praktik som du både kan tage i København, Kolding og Hobro.

Ansøgning og adgangskrav

Personlige krav

For at komme i betragtning skal du:

  • være fyldt 21 år ved uddannelsens start (Gælder kun uddannelsen til fængselsbetjent)
  • have haft kørekort som udgangspunkt i minimum 3 år (Gælder kun uddannelsen til transportbetjent)
  • som udgangspunkt være ustraffet.
  • have indfødsret i et EU-land, Norge, Island eller Liechtenstein
  • have et godt fysisk og psykisk helbred. Fysisk test indgår i rekrutteringen
  • Du skal fremvise et gyldigt 12-timers førstehjælpsbevis, som er maksimalt 3 år gammelt, inden for de første 3 måneder af uddannelsen.

Uddannelseskrav

Du skal derudover have de rette studiekompetencer og/eller relevant erhvervserfaring, som kan være opnået ved:

  • Gennemført erhvervsuddannelse (EUX, EUD, HG) eller lignende uddannelse eller
  • Gymnasial uddannelse (HTX, HHX, STX, HF) eller
  • Du har taget dansk niveau C, samfundsfag niveau C, engelsk niveau C samt et valgfag på niveau C og haft mindst 3 års erhvervserfaring eller
  • Relevant erhvervserfaring (Kontakt os for en konkret vurdering)

En mangfoldig arbejdesplads

Kriminalforsorgens medarbejdersammensætning skal så vidt muligt afspejle resten af samfundet. De er derfor stolte over at have en mangfoldig arbejdsplads, hvor deres forskelle bliver deres styrke. De har brug for en bred vifte af kolleger med forskellig udgangspunkt, erfaringer og kvalifikationer. Uanset din baggrund så får du brug for både dine faglige og personlige kompetencer i jobbet som transportbetjent.

Pris

Uddannelsen til transportbetjent er gratis.

Du modtager løn under hele uddannelsen.

Kontaktinfo

Kriminalforsorgen

Uddannelsescenter Birkerød
Biskop Svanes Vej 69
3460 Birkerød

 Vis telefonnummer
www.kriminalforsorgen.dk

Evalueringer
Der er ingen evalueringer af Transportbetjent endnu. Bliv den første!
Åbent hus
april 2023
ma
ti
on
to
fr
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7