Videregående uddannelse

Transportbetjent

Kriminalforsorgen, i Birkerød
Længde
2 år
Heltid/deltid
Heltid
Næste startdato
januar 2024 (+4 startdatoer)
Uddannelsesform
Holdundervisning
Uddannelsens hjemmeside
Uddannelsesstøtte
Elevløn
Længde
2 år
Heltid/deltid
Heltid
Næste startdato
januar 2024 (+4 startdatoer)
Uddannelsesform
Holdundervisning
Uddannelsens hjemmeside
Uddannelsesstøtte
Elevløn

Om uddannelsen

Bliv transportbetjent - Kriminalforsorgen

Vil du være med til at begrænse kriminalitet og skabe tryghed i samfundet? Vil du have en uddannelse, hvor du både undervises i at støtte de indsatte i retten, udøve myndighed med respekt for det enkelte menneske og lære at køre udrykning? Så er transportbetjentuddannelsen måske noget for dig?

Bliv transportbetjent

På uddannelsen vil du tilegne dig en række mentale, teoretiske og fysiske kompetencer, så som konflikthåndtering, kommunikation, relationsarbejde, kørsel med udrykning, arbejde med unge og psykisk sårbare personer. At være transportbetjent er et arbejde med mennesker i en ramme af sikkerhed. Og så vil du styrke din personlige udvikling og blive en del af et stærkt fællesskab – både på skolen, i din praktik og på din fremtidige arbejdsplads.

Du løfter en vigtig samfundsopgave

Som transportbetjent arbejder du med en række bevogtnings- og transportopgaver, og du er ofte bindeleddet mellem fængsel og omverden. Den ene dag skal du fx bevogte en indsat til et retsmøde og den næste dag fremstille en mindreårig udenlandsk borger for udlændingemyndighederne. Transportbetjenten har altid fokus på dialog både med den indsatte og med samarbejdspartnere hos politi, domstole, sundhedsvæsen og øvrige myndigheder.

Uddannelsens indhold og opbygning 

Transportbetjentuddannelsen er en toårig uddannelse. Du får elevløn under hele uddannelsen. I de to år veksles der mellem teoretisk undervisning og praktik i en af vores institutioner. Uddannelsen foregår på kriminalforsorgens uddannelsescenter i enten Birkerød i Nordsjælland eller på Nykøbing Falster.

Hvis du senere kunne tænke dig at uddanne dig til fængselsbetjent, kan du efter et år i arbejde få merit og uddanne dig til fængselsbetjent på et år. Her får du også løn under hele uddannelsen.

Der er optagelser fire gange årligt på transportbetjentuddannelsen: januar, april, august og oktober.

1. skoleår

På skolemodul 1 starter du med tre måneders undervisning på et af vores uddannelsescentre. Herefter kommer du ud i en ni måneders praktik i en transportenhed. I praktikken bliver du vejledt og fulgt tæt af din vejleder, og du kommer på et udrykningskursus.

Du undervises bl.a. i:

 • magtanvendelse og selvforsvar
 • kommunikation og relationsarbejde
 • konflikthåndtering

I praktikken kan du forvente at:

 • bruge og omdanne dine teoretiske viden i praksis
 • følge og observere din praktikvejleders arbejdsgang
 • lære at køre udrykningskørsel i vanskelige og pludseligt opståede situationer

2. skoleår

Dit andet skolemodul foregår i praktik eller på kursus. Her lærer du at observere og analysere den sindslidendes behov og kommunikere med den sindslidende. På dette skolemodul kommer du i tjeneste i en anden transportenhed for at sikre, at du får viden om flere transportenheders rammer og vilkår for arbejdet med transport af indsatte.

I praktikken lærer du om:

 • psykiske lidelser og kommunikation
 • psykotisk adfærd og misbrugsadfærd
 • tværfagligt samarbejde i og på tværs af sektorer
 • transportenheders ramme og vilkår for arbejdet med transport af indsatte

Startdato

Vælg mellem 4 startdatoer

januar 2024

 • Holdundervisning
 • Birkerød

april 2024

 • Holdundervisning
 • Birkerød

august 2024

 • Holdundervisning
 • Birkerød

oktober 2024

 • Holdundervisning
 • Birkerød

Ansøgning og adgangskrav

Der er optag på uddannelsen fire gange årligt: januar, april, august og oktober. Du kan sende os din ansøgning løbende hele året. Uddannelsen har en række personlige, uddannelsesmæssige og fysiske krav, som du bør sætte dig grundigt ind i.

For at blive optaget på uddannelsen skal du:

1. have haft kørekort som udgangspunkt i minimum tre år

2. som udgangspunkt være ustraffet

3. have indfødsret i et EØS-land (alle EU-lande samt Norge, Island og Liechtenstein)

4. have et godt fysisk og psykisk helbred. Fysisk test indgår i rekrutteringen

5. Du skal fremvise et gyldigt 12-timers førstehjælpsbevis, som er maksimalt tre år gammelt, inden for de første tre måneder af uddannelsen

Derudover skal du kunne sætte kryds ved én af nedenstående:

1. Gennemført erhvervsuddannelse (EUX, EUD, HG)

2. Gymnasial uddannelse (HTX, HHX, STX, HF)

3. Du har taget dansk niveau C, samfundsfag niveau C, engelsk niveau C samt et valgfag på niveau C og haft mindst tre års erhvervserfaring

4. Relevant erhvervserfaring (Kontakt os på tlf. 72 55 39 65 for en konkret vurdering)

Optagelsesprøve:

Opfylder din ansøgning de formelle krav, vil du blive inviteret til en fysisk test, der består af opvarmning og koordinationstest, en løbetest og en styrketest. Når den fysiske test er bestået, inviteres du til et interview, som skal afdække dine personlige kompetencer, din motivation og andre forhold. I interviewet inddrages resultaterne fra to online tests, du skal have udfyldt forinden.

Hvis du gennemfører og består uddannelsen, er du efterfølgende sikret ansættelse som transportbetjent.

En mangfoldig arbejdesplads

Kriminalforsorgens medarbejdersammensætning skal så vidt muligt afspejle resten af samfundet. De er derfor stolte over at have en mangfoldig arbejdsplads, hvor deres forskelle bliver deres styrke. De har brug for en bred vifte af kolleger med forskellig udgangspunkt, erfaringer og kvalifikationer. Uanset din baggrund så får du brug for både dine faglige og personlige kompetencer i jobbet som transportbetjent.

Pris

Uddannelsen til transportbetjent er gratis.

Du modtager løn under hele uddannelsen.

Kriminalforsorgen
Uddannelsescenter Birkerød
Biskop Svanes Vej 69
3460 Birkerød

Karriere i kriminalforsorgen

Med en uddannelse som fængselsbetjent eller transportbetjent i kriminalforsorgen bidrager du til vores fælles tryghed. Du får en spændende og overraskende anderledes arbejdsplads, der på tværs af hele landet arbejder med en samfundskritisk opgave. Samtidig er du sikret personlig og...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoretet