Vis studentum.dk som: Mobile

Bliv fængselsbetjent

Kriminalforsorgen
3 år
SU og Elevløn
Heltid
Videregående uddannelse
Birkerød
Optagelse 4 gange årligt

Om uddannelsen

Bliv fængselsbetjent i kriminalforsorgen

Bliv fængselsbetjent i Kriminalforsorgen på 3 år 

Jobbet som fængselsbetjent handler helt grundlæggende om at opretholde orden og sikkerhed i fængslerne. Det kan for eksempel være ved undersøgelse af celler, opholdsrum eller klienterne; det kan være ved overvågning af tekniske sikringsmidler; eller det kan være ved at gå vagt under gårdture og ledsage på udgange og transporter.

En anden og lige så vigtig del af vores arbejde er at støtte og motivere klienterne til personlig og social udvikling. Det kan være gennem vejledning og hjælp til klienterne, hvis de har problemer. Vi ledsager også klienterne under udgang til besøg hos familien eller til møder hos sociale myndigheder og lignende.

Indhold på uddannelsen

Uddannelsen veksler mellem praktisk oplæring i fængslerne og undervisning på kriminalforsorgens uddannelsescenter i Birkerød.

Uddannelsens tre år har hvert sit overordnede tema, der afspejler den stigende kompleksitet i uddannelsens indhold og krav:

1. år: Individ. Særligt fokus på viden, færdigheder og kompetencer i forhold til relationsarbejde i Kriminalforsorgens institutioner.

 • 3 måneders undervisning på uddannelsescenteret, heraf 2 ugers lokalt introforløb 
 • 9 måneders praktisk uddannelse i fængsel/arresthus, hvoraf de første 2 uger vil være praktisk oplæring

2. år: Institution. Særligt fokus på viden, færdigheder og kompetencer i forhold til miljøarbejde i Kriminalforsorgens institutioner.

 • 2 måneders undervisning på uddannelsescenteret
 • 10 måneders praktisk uddannelse i fængsel

3. år: Samfund. Særligt fokus på viden, færdigheder og kompetencer i forhold til socialt arbejde i Kriminalforsorgens institutioner.

 • 3 måneders undervisning på uddannelsescenteret
 • 9 måneders praktisk uddannelse i fængsel

Ansøgning og adgangskrav

Uddannelsen starter 4 gange årligt, og du kan sende os din ansøgning om ansættelse som fængselsbetjent på prøve løbende hele året.

For at blive optaget på uddannelsen skal du:

 • Være mindst 21 år gammel
 • Være lovlydig – det vil sige respektere og overholde gældende love og regler (Kriminalforsorgen kontrollerer Kriminalregisteret og vurderer eventuelle lovbrud)
 • Have indfødsret i EØS (alle EU-lande samt Norge, Island og Liechtenstein)
 • Være i god fysisk form og have et godt helbred
 • Senest 3 måneder efter uddannelsesstart, skal du kunne dokumentere at du har et godkendt 12 timers førstehjælpsbevis, som er max. 3 år gammelt

have studiekompetence, der kan være opnået på én af følgende måder:

 • Du har en erhvervsuddannelse eller
 • Du har en anden sammenlignelig uddannelse eller
 • Du har dansk niveau C, samfundsfag niveau C, engelsk niveau C samt et valgfag på C niveau og mindst 3 års erhvervserfaring eller
 • Du har handelsskolernes Grunduddannelse (HG 2) og mindst tre års erhvervserfaring eller
 • Du har gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX eller HTX) eller
 • Du har det gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF) eller
 • Du har et realkompetencebevis fra VUC med opfyldelse af ovenstående punkts faglige mål

Optagelsesprøve:

For at blive optaget på uddannelsen som fængselsbetjent skal du igennem flere tests. Først skal du bestå en fysisk test. Når denne test er bestået, bliver du inviteret til at tage to online tests. Disse to tests omfatter en omtanketest og en personlighedstest.

Slutteligt afholder vi et personligt interview, som skal afdække dine personlige og faglige kompetencer.

Eksamen og diplom

Hvis du gennemfører og består uddannelsen, er du efterfølgende sikret ansættelse som fængselsbetjent.

Uddannelsen afsluttes med en eksamen, hvor du individuelt og sammen med andre skal vise, at du har opnået de nødvendige kompetencer til at mestre fængselsbetjentens arbejde og kan arbejde udviklingsorienteret og konstruktivt inden for Kriminalforsorgens rammer.

Pris

Uddannelsen til fængselsbetjent er gratis.

Under uddannelsen får du både løn og SU. Der udbetales løn i de perioder, hvor du er i praktik i fængslerne. Dog vil du være omfattet af SU-reglerne de 14 dage, som er introduktion til tjenestestedet, der finder sted i starten af det 1. uddannelsesår.

Kontaktinfo

Kriminalforsorgen

Uddannelsescenter Birkerød
Biskop Svanes Vej 69
3460 Birkerød

 Vis telefonnummer
www.kriminalforsorgen.dk

Evalueringer
Der er ingen evalueringer af Bliv fængselsbetjent endnu. Bliv den første!

Du vil måske også være interesseret i: