Vis studentum.dk som: Mobile

Læreruddannelsen - Friskole, Efterskole og Højskole

Den frie Lærerskole Ollerup
5 år
SU-godkendt
Heltid
Videregående uddannelse
Startdato
Ollerup
Medio august 
kontakt for pris 

Læreruddannelsen - Friskole, Efterskole og Højskole

Læreruddannelse på Den Frie Lærerskole - Uddan dig som lærer

Læreruddannelse på Den Frie Lærerskole - Uddan dig som lærer 

Vil du gerne arbejde som lærer på friskoler, folkeskoler, højskoler eller efterskoler? Så er Læreruddannelsen på Den Frie Lærerskole i Ollerup den rette for dig!

Da Den frie Lærerskole blev oprettet i 1949, var det på initiativ af en række folk, som kom fra de frie skoler - dvs. efterskoler, friskoler og højskoler. Tanken var at opbygge en læreruddannelse, som specielt sigtede på lærerarbejdet inden for disse skoleformer.

De frie skoler opfatter deres skolevirksomhed meget bredt, og det forventes at læreren, udover at skulle være en dygtig underviser, også evner og har lyst til at indgå i hele skolens liv.

Man kunne sige, at lærerarbejdet på en frie skole i højere grad er en livsform end et arbejde. Den frie Lærerskole er opbygget og organiseret som en fri skole, så de studerende gennem hele uddannelsen selv lever og uddanner i denne skolekultur

Læreruddannelsen er opbygget af fire uddannelsesområder:

 • Faglighed og undervisningskompetence
 • Folkestyre
 • Fællesskabsaktiviteter
 • Praktik

Vi arbejder på, at lærere fra Den frie Lærerskole skal være gode til både at undervise, til at deltage i beslutningsprocesserne på sin kommende skole og til at indgå i det liv, der er på skolen uden for undervisningen.

De studerendes kvalifikationer inden for disse fire uddannelsesområder bliver beskrevet og vurderet i de studerendes afgangsbevis. 

Praktik

Der findes 3 obligatoriske praktikforløb:

3-ugers praktikken på 1. og 2. årgang:

På både 1. og 2. årgang er de studerende på Den frie Lærerskole i en 3 ugers praktik på en fri skole. Praktikken foregår for begge årgange i forårssemesteret.

Man følger en lærer i to uger og overtager derefter undervisningen i den 3. uge - her kan læreren fra den frie skole evt. deltage i Lærerskolens Ollerupkursus.

Årspraktik på 3. årgang:

Hele 3. år på Den frie lærerskole foregår i lønnet praktik på en fri skole.

Praktikken foregår rent praktisk som en ganske almindelig ansættelse, med de opgaver der almindeligvis hører til som undervisning, møder etc.

Den studerende skal selv søge jobbet, og ansættes på normale overenskomstmæssige vilkår.

  Ansøgning og adgangskrav

  De formelle kriterier du skal opfylde er:

  • være fyldt 20 år ved studiets begyndelse 
  • have opfyldt undervisningspligten i Danmark eller tilsvarende skolegang i et andet land. 
  • have afsluttet en gymnasial uddannelse eller kunne sandsynliggøre, at du besidder realkompetencer på niveau hermed. Det er især vigtigt, at du behersker det danske sprog i skrift og tale.
  • have livserfaring fra højskoleophold, udlandsophold, faglig uddannelse og/eller erhvervsarbejde eller lignende i et omfang svarende til mindst ét år. Erfaringerne kan også stamme fra deltagelse i børne- og ungdomsarbejde eller fra foreningslivet.

  Eksamen og diplom

  Læreruddannelsen på Den frie Lærerskole har siden begyndelsen i 1949 været eksamensfri. Vi mener, vi kan sige det meget bedre, hvad en person har lært eller kan i et fag, ved at skrive en udtalelse om det, frem for at lade det ende i en karakter udtrykt ved et tal.

  Men selv om vi ikke afholder eksamen, betyder det ikke, at vi ikke foretager vurderinger af det, vi laver - tværtimod.

  På Den frie Lærerskole har vi en række forskellige måder, vi evaluerer på, så vi hele tiden kan få det bedste udtryk for, hvad vi kan og hvor vi har brug for at udvikle os. Vi inddrager også folk uden for Lærerskolen i dette evalueringsarbejde.

  I stedet for et eksamensbevis med karakterer udstedes et afgangsbevis med udtalelser for de gennemgåede liniefag, den faglige hovedopgave, specialet samt en fællesudtalelse, som også dækker det pædagogiske / psykologiske fagområde samt den studerendes deltagelse i folkestyret og højskolelivet.

  Derudover vedlægges afgangsbeviset en udtalelse fra den skole, hvor den studerende har været i årspraktik.

  Økonomi - SU

  Man betaler skolepenge for at gå på Den frie Lærerskole, men til gengæld er skolens boliger billigere, så den studerende har reelt de samme penge til rådighed som studerende andre steder.

  Udgifterne udgør pr. skoleår (pr. 01.01.2018):

  Undervisningsafgift kr. 14.210,-
  Kost (obligatorisk)  kr.  9.160,-

  Skolepengene dækker undervisning, formiddagskaffe og middagsmåltid (kl. 12.35) på alle undervisningsdage. Morgenmad kan købes. Kostforplejningen er lukket i weekenden.

  Alle studerende og personalet spiser middag sammen på alle hverdage. Der kan vælges mellem varm mad, frokost og vegetarisk mad.

  Ud over ovennævnte beløb skal man regne med ca. kr. 2.000-3.000 pr. år til bøger, materialer m.v.

  Alle studerende betaler et depositum der henstår til uddannelsens afslutning som pant dels for aflevering af inventar i forsvarlig stand, dels for brug af skolens bibliotek, faglokaler og øvrige faciliteter.
  Optagelsen er først endelig når depositum på 2000 kr. er indbetalt 

  Forespørgsel efter information

   

  Kontaktinformation til Den frie Lærerskole Ollerup

  Den frie Lærerskole Ollerup

  Svendborgvej 15
  5762 V. Skerninge

   Vis telefonnummer
  www.dfl-ollerup.dk

  De studerende giver karakterer

  Gennemsnit 5

  Baseret på 1 evalueringer

  Birgit Vangsgaard Andersen
  (5)
  Meget udviklende at bo i højskolemiljøet. Vi var helt i front med nytænkning og indhold i undervisningen. Jeg var rustet til efterskolelivet både fagligt og menneskeligt. En uddannelse til kreativ faglig tænkning, fællesskab og udsyn. Jeg havde udtalelser med i mine ansøgninger der fortalte hvilken menneske jeg er, og mine evner fagligt og som u...
  Vis alt
  Vil du vide mere?

  Udfyld formularen for mere information om Læreruddannelsen - Friskole, Efterskole og Højskole

  Tilmeld dig studentum.dk's nyhedsbrev!
  Evalueringer
  Hvad siger tidligere deltagere om denne uddannelse?
  (5,0)
  Baseret på 1 evalueringer
  Se alle evalueringer
  Hvad siger tidligere deltagere om udbyderen?
  (5,0)
  Baseret på 1 evalueringer
  Se alle evalueringer