Vis studentum.dk som: Mobile

Den Frie Lærerskole - Læreruddannelsen til de frie skoler

Den Frie Lærerskole - læreruddannelsen til de frie skoler

Den frie Lærerskole er en moderne, eksamensfri læreruddannelse på professionsbachelorniveau, som har rod i de frie skolers tradition og erfaringer.

Uddannelsen på Den Frie Lærerskole foregår i en demokratisk struktur, hvor du som studerende har har indflydelse på såvel skolens rammer som uddannelsens indhold.

Uddanner lærere til de frie skoler

Den frie Lærerskole er oprettet i 1949 af en kreds af engagerede skolefolk fra friskole, efterskoler og højskoler, som ønskede en læreruddannelse med et helhedssyn på skole- og lærervirke.

Lærerskolen har særligt fokus på at uddanne lærere til de frie skoler:

  • friskoler og frie grundskoler
  • efterskoler og Frie Fagskoler
  • højskoler

Derudover arbejder de uddannede lærere i mange andre former for pædagogisk praksis.

Den Frie Lærerskole - en demokratisk kultur

Den frie Lærerskole er bygget på en gennemført demokratisk struktur med indflydelse og medbestemmelse for både de studerende og medarbejderne.
En del af budgetområdet besluttes i skolens stormøde, hvor ansatte og studerende deltager på lige fod. Derudover vælger de studerende et medlem af skolens styrelse,  ligesom der deltager elevrepræsentanter i den åbne del af lærermøderne.
De studerende er repræsenteret i de forskellige fagudvalg, som er nedsat af lærerrådet.

Et godt studiemiljø

En stor del af de ca. 320 studerende bor på eller i umiddelbar nærhed af skolen.
Det danner et
engageret og aktivt studiemiljø, som er blandt de bedste i Danmark.

Anderledes læreruddannelse
Den frie Lærerskole bygger som institution på en tillidsmandskreds, der er en kreds af mennesker, som er optaget af skolens formål, historiske baggrund og aktuelle virke.

Det er tillidsmandskredsens opgave at støtte og styrke Den frie Lærerskoles virke gennem overordnede beslutninger på tillidsmandsmøderne i henhold til skolens Fundats. Tillidsmandskredsen vælger også 7 medlemmer til styrelsen for Den frie Lærerskole.

Læreruddannelse - i traditionen efter Grundtvig og Kold

Den frie Lærerskole arbejder ud fra et idémæssigt grundlag. Vi søger hele tiden at skabe en nutidig forståelse og tolkning af forholdet mellem dannelse og uddannelse, mellem den enkelte og det fælles, faglighed og sociale kompetencer, viden og kunnen og professionalitet og involvering.

Bred læreruddannelse fra Den Frie Lærerskole

Målet er at lærere fra Den frie Lærerskole kan handle og agere i hele skolens virke:

  • fra daglige omgangsformer og undervisning
  • over tilrettelæggelse, udvælgelse og fokusering
  • til debat om grundliggende livssyn og holdninger

Vi ønsker en uddannelse, som udfordrer den enkelte studerende til at skabe en begrundet holdning til et moderne demokrati, hvor mindretalsbeskyttelse, ytringsfrihed og menneskerettigheder står højt på dagsordnen.

Fundamentet for et sådant demokrati er en folkelig dannelse som vover og evner at agere i de komplekse udfordringer, globaliseringen bringer os i den nye tid.


Vis alle uddannelser fra Den frie Lærerskole Ollerup

Uddannelser

Kontakt mig

Udfyld dine kontaktdetaljer hvis du vil i kontakt med Den frie Lærerskole Ollerup og høre mere om deres uddannelser.

Kategorier

Pædagogik og undervisning

   Lærer
   Pædagogisk diplomuddannelse

Kontakt

Den frie Lærerskole Ollerup

Svendborgvej 15
5762 V. Skerninge

 Vis telefonnummer
www.dfl-ollerup.dk

Evalueringer

Gennemsnit 5

Baseret på 1 evalueringer

Birgit Vangsgaard Andersen
(5)
Meget udviklende at bo i højskolemiljøet. Vi var helt i front med nytænkning og indhold i undervisningen. Jeg var rustet til efterskolelivet både fagligt og menneskeligt. En uddannelse til kreativ faglig tænkning, fællesskab og udsyn. Jeg havde udtalelser med i mine ansøgninger der fortalte hvilken menneske jeg er, og mine evner fagligt og som u...
Vis alt
Vil du vide mere?

Udfyld formularen for mere information om Den frie Lærerskole Ollerup

Tilmeld dig studentum.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Hvad siger tidligere deltagere om udbyderen?
(5,0)
Baseret på 1 evalueringer