Vis studentum.dk som: Mobile

Den frie Lærerskole Ollerup

Den Frie Lærerskole - Læreruddannelsen til de frie skoler

Den Frie Lærerskole - en anderledes læreruddannelse

Den frie Lærerskole er en moderne, eksamensfri læreruddannelse på professionsbachelorniveau, som har rod i de frie skolers tradition og erfaringer.

Uddannelsen på Den Frie Lærerskole er opbygget på en demokratisk struktur, hvor du som studerende har har indflydelse på såvel skolens rammer som uddannelsens indhold.

Uddanner lærere til de frie skoler

Den frie Lærerskole er oprettet i 1949 af en kreds af engagerede friskolefolk, som ønskede en læreruddannelse med et helhedssyn på skole- og lærervirke.

Lærerskolen har særligt fokus på at uddanne lærere til de frie skoler:

  • friskoler og frie grundskoler
  • efterskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler
  • højskoler

Derudover arbejder de uddannede lærere i mange andre former for pædagogisk praksis.

Den Frie Lærerskole - demokratisk struktur

Den frie Lærerskole er bygget på en gennemført demokratisk struktur med indflydelse og medbestemmelse for både de studerende og medarbejderne. De studerende er repræsenteret i de forskellige fagudvalg, som er nedsat af lærerrådet.

Derudover ligger en del af budgetområdet til beslutning hos de studerende. Derudover er de studerende repræsenteret i styrelsen ligesom der deltager elevrepræsentanter i den åbne del af lærermøderne.

Et godt studiemiljø

En stor del af de ca. 300 studerende bor i umiddelbar nærhed af skolen. Det danner et Den Frie Lærerskole - Studiemiljøengageret og aktivt studiemiljø i og omkring hele uddannelsen, og er stærkt medvirkende til, at studiemiljøet rangeres blandt de bedste i Danmark.

Anderledes læreruddannelse

Den frie Lærerskole bygger som institution på en tillidsmandskreds, der er en kreds af mennesker, som er optaget af skolens formål, historiske baggrund og aktuelle virke.

Det er tillidsmandskredsens opgave at støtte og styrke Den frie Lærerskoles virke gennem overordnede beslutninger på tillidsmandsmøderne i henhold til skolens Fundats. Tillidsmandskredsen vælger også 7 medlemmer til styrelsen for Den frie Lærerskole.

Ollerup Frie Lærerskole - tradition efter Grundtvig og Kold

Den frie Lærerskole er en holdningsskole, der arbejder ud fra et idémæssigt grundlag. Traditionen i de frie skoler fordrer, at vi til stadighed søger at skabe en nutidig forståelse og tolkning af forholdet mellem dannelse og uddannelse, mellem den enkelte og det fælles, faglighed og sociale kompetencer, viden og kunnen og professionalitet og involvering.

Bred læreruddannelse fra Den Frie Lærerskole

Målet er at lærere fra Den frie Lærerskole kan handle og agere i hele skolens virke:

  • fra daglige omgangsformer og undervisning
  • over tilrettelæggelse, udvælgelse og fokusering
  • til debat om grundliggende livssyn og holdninger

I traditionen efter Grundtvig og Kold søger Den Frie Lærerskole Ollerup at skabe en uddannelse, som fordrer en begrundet holdning til et moderne demokrati, hvor mindretalsbeskyttelse, ytringsfrihed og menneskerettigheder står højt på dagsordnen.

Fundamentet for et sådant demokrati er en folkelig dannelse som vover og evner at agere i de komplekse udfordringer, globaliseringen bringer os i den nye tid.Uddannelser - Den frie Lærerskole Ollerup

Videregående uddannelse
Pædagogik og undervisning
Lærer Sted Gennemsnit
Læreruddannelsen - Friskole, Efterskole og Højskole Ollerup          
(1)
Pædagogisk diplomuddannelse
Pædagogisk diplomuddannelse (deltid) Ollerup

Forespørgsel efter information

Udfyld dine kontaktinformationer hvis du vil i kontakt med Den frie Lærerskole Ollerup og høre mere om deres uddannelser.

  Kontakt skolen

  Få mere information

  Vis din interesse

Errors
Valgfrit
Valgfrit
Valgfrit
Valgfrit

Kontaktinformation til Den frie Lærerskole Ollerup

Den frie Lærerskole Ollerup


Svendborgvej 15
5762 V. Skerninge

 Vis telefonnummer
www.dfl-ollerup.dk

Send en email til Den frie Lærerskole Ollerup

De studerende giver karakterer

          (5)
Birgit Vangsgaard Andersen   |   27-09-2016
Meget udviklende at bo i højskolemiljøet. Vi var helt i front med nytænkning og indhold i undervisningen. Jeg var rustet til efterskolelivet både fagligt og menneskeligt. En uddannelse til kreativ faglig tænkning, fællesskab og udsyn. Jeg havde udtalelser med i mine ansøgninger der fortalte hvilken menneske jeg er, og mine evner fagligt og som u...
Vis alt