Landbrugsuddannelse – EUD

Dalum Landbrugsskole
4 år
0 DKK inkl. moms
Elevløn
Heltid
Erhvervsuddannelse
Startdato
Fåborg
14/08/2023 
15/01/2024 
05/08/2024 
13/01/2025 
11/08/2025 
19/01/2026 

Video

Karrieremuligheder

En faglært landmand kan arbejde som ansat på et landbrug eller selv drive en gård. Nogle landmænd arbejder på maskinstationer med at pløje, så og høste for andre. Når du er færdig med uddannelsen som landmand kan du vælge at videreuddanne dig og blive produktionsleder og agrarøkonom.

Om uddannelsen

EUD på Dalum Landbrugsskole

Landbrugsuddannelse – EUD

Landbrugsuddannelsen (EUD) er den traditionelle vej til at blive faglært landmand.

Hvis praksisnær undervisning og spændende projekter/temaer med højt fagligt indhold er noget for dig, skal du vælge denne uddannelse. Vi bruger den nyeste viden og teknologi i undervisningen sammen med vores gode faciliteter, maskiner og dyr. Med skolens store netværk bliver din oplæringsperiode fuld af både faglige og sociale oplevelser ved nogle af Danmarks bedste landmænd.

Uddannelsens opbygning

EUD Landmand består af to grundforløb, to hovedforløb og to oplæringsperioder: 

Grundforløb 1 og 2 

Grundforløb 1 og 2 varer hver som udgangspunkt 20 uger, og undervisningen foregår på skolens afdeling Korinth ved Fåborg.

Grundforløb 1 er for dig, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. Her introduceres du til landbrugsuddannelsen og lærer en masse om, hvor maden kommer fra. Du bliver fortrolig med dyrehold og markbrug, miljø og natur og arbejder med spændende projekter, der kombinerer teori og praksis.

Vi arbejder med forskellige dyr og maskiner, haver og marker samt alt fra træ til jern.

Undervisningen består af både teori og praksis og er tilrettelagt således, at du opnår kompetencer indenfor både planteavl og husdyrproduktion samt praktisk arbejde med maskinstations- og landbrugsområdet.

Allerede få måneder efter uddannelsesstart skal du i fire ugers virksomhedsforlagt undervisning (VFU), som er et særligt undervisningsforløb, der foregår ude på udvalgte landbrugsvirksomheder i både ind- og udland. Forløbet tilrettelægges ud fra elevernes egne ønsker i samarbejde med praktikvejlederen

På Grundforløb 2 udbygger vi dit kendskab til kvæg, svin og planter. Du tager traktorkørekort og flere kompetencebeviser og får praktisk erfaring inden for markarbejde og håndtering af dyr. Du lærer om brandbekæmpelse, § 26 arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/skæring, medicinering m.v. og bliver fortrolig med maskiner og værktøj.

1. Hovedforløb 

På 1. Hovedforløb skal du udbygge de grundlæggende principper, som du hidtil har stiftet bekendtskab med under din uddannelse. Det, der før var et basalt kendskab, skal nu udvikles til færdigheder, der gør dig i stand til at håndtere de daglige opgaver, som du skal udføre på din kommende læreplads.

Undervisningen på 1. Hovedforløb foregår på skolens afdeling i Korinth og varer 16 uger.

2. Hovedforløb

På 2. Hovedforløb samles alle trådene fra oplæringen og tidligere skoleophold. Du får koblet flere almene fag sammen, så du også kan fungere i virksomheder med flere medarbejdere og samtidig gøre brug af alle de færdigheder, som du har opnået under din uddannelse.

Vi lægger vægt på at komme ud af klasselokalerne og arbejde med forskellige ejendomme. I forløbet er der også en specialefagstur, der ud over det faglige indhold også er med til at styrke det sociale sammenhold.

Ansøgning og adgangskrav

For at blive optaget på Grundforløb 1 skal du være erklæret uddannelsesparat til erhvervsuddannelse, og du skal have et gennemsnit på mindst 02 i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. eller 10. klasse.

Hvis du ikke kommer direkte fra folkeskolen, skal du starte på Grundforløb 2. Optagelseskravet er de samme som ved Grundforløb 1, nemlig et gennemsnit på mindst 02 (svarende til 6 på 13-skalaen) i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller tilsvarende.

Hvis du ikke kan opfylde adgangskravene, kan du komme til en optagelsesprøve og -samtale på Dalum Landbrugsskole og blive optaget, såfremt denne bestås.

Hvis du allerede har uddannelsesaftale med en læremester (læreplads), kan du springe Grundforløb 1 over og komme direkte på Grundforløb 2, og du skal ikke have opnået et gennemsnit på mindst 02 i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. eller 10. klasse.

Pris

Uddannelsen er gratis. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i oplærings- og skoleperioderne.

Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige organisation på området. Begyndelseslønnen for elever i erhvervsuddannelserne ligger typisk mellem 9.500 kr. og 12.500 kr. om måneden og stiger for hvert år.

Hvis du har en uddannelsesaftale, der dækker grundforløbet, får du også elevløn på grundforløbet. Har du ikke det, kan du søge SU, hvis du er fyldt 18.

Du kan på visse betingelser få tilskud til dækning af dine transportudgifter.

Få information

Få svar på dine spørgsmål om Landbrugsuddannelse – EUD
Kom i kontakt med skolen
Ingen omkostninger eller forpligtigelser

Kontaktinfo

Dalum Landbrugsskole

Landbrugsvej 65
5260 Odense S

 Vis telefonnummer


Vil du vide mere?

Udfyld formularen for mere information om Landbrugsuddannelse – EUD

Tilmeld dig studentum.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Der er ingen evalueringer af Landbrugsuddannelse – EUD endnu. Bliv den første!
Åbent hus
februar 2023
ma
ti
on
to
fr
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12