Erhvervsakademiuddannelse

Serviceøkonom

Cphbusiness, i København (+1 lokationer)
Længde
2 år
Heltid/deltid
Heltid
Næste startdato
februar 2024 (+4 startdatoer)
Uddannelsesform
Holdundervisning
Uddannelsens hjemmeside
Uddannelsesstøtte
SU-godkendt
Længde
2 år
Heltid/deltid
Heltid
Næste startdato
februar 2024 (+4 startdatoer)
Uddannelsesform
Holdundervisning
Uddannelsens hjemmeside
Uddannelsesstøtte
SU-godkendt

Startdato

Vælg mellem 4 startdatoer

februar 2024

 • Holdundervisning
 • Hillerød

februar 2024

 • Holdundervisning
 • København

august 2024

 • Holdundervisning
 • København

september 2024

 • Holdundervisning
 • Hillerød

Om uddannelsen

Serviceøkonom - karriere i servicebranchen 

Hvis du vil arbejde med mennesker i et internationalt arbejdsmiljø inden for oplevelse, events, sport, turisme og service, er uddannelsen til serviceøkonom et oplagt valg.

Serviceøkonomuddannelsen retter sig mod service- og oplevelsesbranchen. Branchen er én af de største i Danmark og er under konstant udvikling. Du bliver stærk i servicedesign og oplevelsesudvikling, hvilket gør, at du kan varetage mange forskellige typer af stillinger i servicebranchen både i Danmark og i udlandet, herunder hoteller, restauranter, rejsebureauer, flyselskaber, eventbureauer, sportsvirksomheder, turismeorganisationer, detailhandel, museer, non profit-organisationer samt udvikling af service og kundepleje inden for mange erhvervsområder.

Som serviceøkonom bliver du uddannet til at kunne arbejde med at udvikle, planlægge, realisere og levere serviceydelser nationalt og internationalt i virksomheder, som beskæftiger sig med mennesker, oplevelser og events, turisme, hotel sport eller detail.

Du vil under uddannelsen blandt andet få forståelse for, hvad der skaber en god servicevirksomhed og servicevirksomhedskultur. Du vil arbejde med at vurdere og justere praksisnære problemstillinger, der knytter sig til driften af servicevirksomheder.

Undervisningen lægger særlig vægt på praksisnærhed og udvikling af direkte anvendelige kompetencer inden for branchen.

Du arbejder på forskellige niveauer og på tværs af afdelinger, blandt andet inden for service og oplevelser, samarbejde og relationer, forretningsforståelse og forretningsudvikling. Du vil, alt efter dine interesser, kunne vælge mellem en række valgfag, som er udvalgt på baggrund af tendenser og efterspørgsel hos erhvervet og har et obligatorisk 3 måneders praktikophold som led i din uddannelse. 

Uddannelsen er opdelt i tematiserede projektmoduler, hvor hvert modul tager udgangspunkt i en praksisnær problemstilling. Formålet med modulerne er at sikre, at du opnår stærk viden og forståelse for den praksis, du uddannes til.

Arbejder du for denne skole?

Er der ikke opdateret materiale på jeres profil? Udfyld formularen her, og kom i kontakt med os.

Ansøgning og adgangskrav

Adgangskrav til Serviceøkonom uddannelsen:

Du kan søge optagelse med en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse.

Gymnasial uddannelse:

Du kan søge optagelse med følgende gymnasiale uddannelser:

 • Almen studentereksamen (STX)
 • HF-eksamen (HF)
 • Merkantil studentereksamen (HHX)
 • Teknisk studentereksamen (HTX)
 • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF)
 • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med en erhvervsuddannelse (EUX)
 • Tilsvarende færøske og grønlandske eksamener samt eksamenen fra Duborg-skolen og A.P. Møller Skolen

Du kan desuden søge optagelse med en international eller udenlandsk eksamen, som Uddannelses- og Forskningsministeriet har vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial uddannelse.

Søger du optagelse med en gymnasial uddannelse, skal du opfylde følgende fagspecifikke adgangskrav:

 • Matematik C eller Virksomhedsøkonomi C eller Erhvervsøkonomi C

Erhvervsuddannelse:

Du kan søge optagelse med følgende erhvervsuddannelser:

 • Bager (trin 2)
 • Detailhandelsuddannelsen (med specialer)
 • Eventkoordinatoruddannelsen (trin 2 hvis gammel ordning)
 • Gastronom (med specialer)
 • Generel kontoruddannelse
 • Gourmetslagter (med specialer)
 • Handelsuddannelse (med specialer)
 • Konditor (trin 2)
 • Kontoruddannelse (med specialer)
 • Receptionist
 • Tjener (trin 2)

Søger du med en af ovennævnte erhvervsuddannelser, skal du ikke opfylde nogen fagspecifikke adgangskrav.

Du kan desuden søge optagelse med en erhvervsuddannelse med en ordinær varighed på mindst 3 år, der ikke er nævnt ovenfor - dog undtagen installatøruddannelserne og klinisk tandtekniker. Du skal i så fald opfylde følgende fagspecifikke adgangskrav:

 • Matematik C eller erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi C.

Eksamen og diplom

Som studerende ved Cphbusiness vil du opleve flere forskellige eksamensformer, fx mundtlige eksaminer, gruppeafleveringer, skriftlige eksaminer og tværfaglige projekteksaminer. Der vil også være diverse obligatoriske læringsaktiviteter, du skal bestå, for at kunne forsætte på din uddannelse. Læringsaktiviteter har til formål at dokumentere, at du er studieaktiv.

Du skal til en eller flere eksaminer efter hvert semester. For mere information: se afdelingens eksamenskatalog og manual, der er tilgængelige for studerende på Moodle.

Pris

Serviceøkonom uddannelsens opbygning:

Uddannelsen varer 2 år og er bygget op efter en række fælles moduler med forskellige temaer, hvor der arbejdes med fokus på praksis, og hvor gruppearbejde indgår som en naturlig del. Endvidere har du mulighed for at vælge mellem en række valgfag, som er udvalgt på baggrund af tendenser og efterspørgsel hos erhvervet. De valgfag, du kan vælge mellem, offentliggøres ved studiets begyndelse.

Grundlaget for alt, hvad du laver på uddannelsen, er et fokus på at kvalificere dig til at arbejde med service og oplevelser.

På 1. og 2. semester arbejdes der med temaerne service og oplevelse, forretningsforståelse samt samarbejde og relationer.

På 3. semester skal du i praktik i en servicevirksomhed i tre måneder. Praktikopholdet afsluttes med en eksamen. Dette praktikophold kan siden hen danne grundlag for dit afsluttende eksamensprojekt. Sidste del af 3. semester arbejder med temaet forretningsudvikling, som afsluttes på 4. semester. Slutteligt skal du i samarbejde med en anden studerende skrive et afsluttende eksamensprojekt. 

Uddannelsens opbygning

 • 1 studieår: Service og oplevelse, Forretningsforståelse, Samarbejde og relationer
 • 2. studieår: Forretningsudvikling og praktik
Cphbusiness
Landemærket 11
1119 København K

Din fremtid starter på Cphbusiness

Brænder du for noget, og vil du hurtigt i gang med din karriere? Via et perfekt miks af real-life cases, undervisning med et højt fagligt niveau og praktik giver en erhvervsakademiuddannelse på Cphbusiness dig byggestenene til at få direkte ud...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret